Către Romani 16:1-27

16  V-o recomand* pe Fivi, sora noastră, care slujește în congregația din Chencrea.+  Vă rog s-o primiți cu căldură în Domnul, într-un mod demn de cei sfinți, și s-o ajutați cu orice ar avea nevoie,+ fiindcă și ea i-a apărat* pe mulți, inclusiv pe mine.  Transmiteți salutările mele Priscăi și lui Aquila,+ colaboratorii mei în Cristos Isus,  care și-au pus capul în pericol pentru mine*+ și cărora le mulțumesc nu numai eu, ci și toate congregațiile din națiuni.  Salutați și congregația care este în casa lor.+ Salutați-l pe iubitul meu frate Epenet, care este unul dintre primii discipoli ai lui* Cristos din Asia.  Salutați-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi.  Salutați-i pe Andronic și pe Iunias, rudele mele+ și tovarășii mei de închisoare, oameni bine cunoscuți de apostoli și care îl urmează pe Cristos de mai mult timp decât mine.  Transmiteți salutările mele lui Ampliat, iubitul meu frate în Domnul.  Salutați-l pe Urban, colaboratorul nostru în lucrarea lui Cristos, și pe iubitul meu frate Stache. 10  Salutați-l pe Apele, cel aprobat de Cristos. Salutați-i pe cei din casa lui Aristobul. 11  Salutați-l pe Ierodion, ruda mea. Salutați-i pe cei din casa lui Narcis care îl urmează pe Domnul. 12  Salutați-le pe Trifena și pe Trifosa, femei care lucrează din greu pentru Domnul. Salutați-o pe iubita noastră soră Persida, fiindcă a lucrat din greu pentru Domnul. 13  Salutați-i pe Ruf, un slujitor ales al Domnului, și pe mama lui, care este o mamă și pentru mine. 14  Salutați-i pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrobas, pe Hermas și pe frații care sunt cu ei. 15  Salutați-i pe Filolog și pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, precum și pe Olimpas și pe toți sfinții care sunt cu ei. 16  Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Toate congregațiile lui Cristos vă salută. 17  Vă îndemn însă, fraților, să fiți cu ochii pe cei care, contrar învățăturii pe care ați primit-o, provoacă dezbinări și îi fac pe alții să se poticnească și evitați-i.+ 18  Fiindcă oamenii de felul acesta nu sunt sclavi ai Domnului nostru Cristos, ci ai poftelor* lor. Prin cuvinte mieroase și printr-o vorbire lingușitoare, ei amăgesc inimile celor naivi. 19  Ascultarea voastră este cunoscută de toți și, de aceea, mă bucur de voi. Dar vreau să fiți înțelepți cu privire la bine, însă inocenți cu privire la rău.+ 20  Dumnezeul care dă pace îl va zdrobi în curând pe Satan+ sub picioarele voastre. Bunătatea nemeritată a Domnului nostru Isus să fie cu voi. 21  Vă salută Timotei, colaboratorul meu, la fel și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele.+ 22  Eu, Terțiu, care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul. 23  Vă salută Gaius,+ gazda mea și a întregii congregații. Vă salută Erast, trezorierul* orașului, și la fel Quart, fratele lui. 24  ——* 25  Dumnezeu poate să vă întărească potrivit veștii bune pe care o anunț și potrivit predicării despre Isus Cristos. Această veste bună este în armonie cu revelarea secretului sacru+ care a fost ținut sub tăcere timp îndelungat, 26  dar care, potrivit poruncii Dumnezeului celui veșnic, a fost dezvăluit* acum și a fost făcut cunoscut prin scrierile profetice, pentru ca toate națiunile să aibă credință și să asculte de el. 27  A lui Dumnezeu, singurul înțelept,+ să fie gloria pentru totdeauna, prin Isus Cristos! Amin!

Note de subsol

Sau „V-o prezint”.
Sau „i-a ajutat”.
Sau „sufletul meu”.
Sau „primele roade pentru”.
Sau „pântecelui”.
Sau „administratorul”.
Sau „revelat”.

Note de studiu

Multimedia