Proverbele 13:1-25

13  Un fiu înțelept acceptă disciplinarea tatălui său,+dar batjocoritorul nu ascultă mustrarea*.+   Datorită rodului gurii lui, omul mănâncă ce este bun,+dar dorința* celor înșelători nu este decât violență.   Cine veghează asupra gurii lui* își ocrotește viața*,+dar cine își deschide larg buzele ajunge la dezastru.+   Leneșul dorește multe și totuși nu are nimic*,+dar cel* harnic va fi îndestulat*.+   Cel drept urăște minciunile,+dar faptele celor răi aduc rușine și dezonoare.   Dreptatea îl ocrotește pe cel nevinovat,+dar răutatea îl doboară pe cel păcătos.   Unul face pe bogatul, deși nu are nimic,+iar altul face pe săracul, deși are multe avuții.   Bogățiile unui om sunt răscumpărare pentru viața* lui,+dar cel sărac nici măcar nu este amenințat*.+   Lumina celor drepți strălucește cu putere*,+dar lampa celor nelegiuiți se va stinge.+ 10  Înfumurarea duce doar la ceartă,+dar înțelepciunea este a celor care cer sfaturi*.+ 11  Avuția câștigată repede* se împuținează,+dar avuția celui care o strânge încetul cu încetul* crește. 12  O speranță amânată* îmbolnăvește inima,+dar o dorință împlinită este un pom al vieții.+ 13  Cel ce disprețuiește îndrumarea* va suporta consecințele,+dar cel ce respectă porunca va fi răsplătit.+ 14  Învățătura* celui înțelept este un izvor de viață,+care îl îndepărtează pe om de cursele morții. 15  Adevărata perspicacitate aduce bunăvoință,dar calea celor înșelători este anevoioasă. 16  Omul prevăzător acționează potrivit cunoștinței,+dar cel fără minte își arată nebunia.+ 17  Un mesager rău ajunge în necaz,+dar un sol fidel aduce vindecare.+ 18  Cine nesocotește disciplinarea ajunge la sărăcie și la rușine,dar cine acceptă corectarea* este onorat.+ 19  O dorință împlinită îi aduce desfătare omului*,+dar cei fără minte detestă să se abată de la rău.+ 20  Cine umblă cu înțelepții devine înțelept,+dar cine se întovărășește cu cei fără minte o duce rău.+ 21  Pe păcătoși îi urmărește nenorocirea,+dar cei drepți au ca răsplată binele.+ 22  Cel bun le lasă o moștenire nepoților săi,dar averea păcătosului este păstrată pentru cel drept.+ 23  Pământul arat al celui nevoiaș dă multă hrană,dar ea* poate fi luată prin nedreptate. 24  Cine își reține nuiaua* își urăște fiul,+dar cine îl iubește are grijă să-l disciplineze*.+ 25  Cel drept mănâncă până se satură*,+dar stomacul celor răi rămâne gol.+

Note de subsol

Sau „corectarea”.
Sau „sufletul”.
Sau „la ceea ce spune”.
Sau „sufletul”.
Sau „sufletul său nu are nimic”.
Sau „sufletul”.
Lit. „va fi îngrășat”.
Sau „sufletul”.
Lit. „nu aude nicio mustrare”.
Lit. „se bucură”.
Sau „se sfătuiesc”.
Lit. „strânge cu mâna”.
Sau „pe căi deșarte”.
Sau „așteptare prelungită”.
Sau „cuvântul”.
Sau „Legea”.
Sau „mustrarea”.
Sau „sufletului”.
Sau „el”, cu referire la cel nevoiaș.
Sau „disciplinarea”, „pedeapsa”.
Sau, posibil, „îl disciplinează cu promptitudine”.
Sau „își satură sufletul”.

Note de studiu

Multimedia