După Matei 19:1-30

19  După ce a spus aceste lucruri, Isus a plecat din Galileea și s-a dus dincolo de Iordan, la hotarele* Iudeei+.  Mari mulțimi l-au urmat, iar el i-a vindecat acolo pe bolnavi.  Atunci niște farisei au venit la el ca să-l pună la încercare și l-au întrebat: „Îi este permis unui bărbat să divorțeze de soția lui din orice motiv+?”.  El a răspuns: „N-ați citit că cel care i-a creat i-a făcut de la început bărbat și femeie+  și a spus: «De aceea, bărbatul îi va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de soția sa, iar cei doi vor fi o singură carne»+?  Astfel, nu mai sunt doi, ci o singură carne. Deci ce a pus Dumnezeu în același jug omul să nu despartă+”.  Ei i-au zis: „Atunci de ce a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea un certificat de divorț și să divorțeze de ea+?”.  El le-a zis: „Din cauza inimii voastre împietrite a permis Moise să divorțați de soțiile voastre+, dar n-a fost așa de la început+.  Eu vă spun că cine divorțează de soția lui din alt motiv decât imoralitatea sexuală și se căsătorește cu alta se face vinovat de adulter+”. 10  Discipolii i-au spus: „Dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și soția lui, este mai bine să nu se căsătorească”. 11  El le-a zis: „Nu toți oamenii pot să accepte* aceste cuvinte, ci numai cei care au acest dar+. 12  Căci sunt eunuci care s-au născut așa, eunuci care au fost făcuți eunuci de oameni și eunuci care s-au făcut ei înșiși eunuci pentru Regatul cerurilor. Cine poate să accepte* acest lucru să-l accepte+”. 13  Atunci niște oameni au adus la el niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar discipolii i-au mustrat+. 14  Însă Isus a zis: „Lăsați copilașii, nu încercați să-i opriți să vină la mine, căci Regatul cerurilor este al celor ca ei+!”. 15  El și-a pus mâinile peste ei, apoi a plecat de acolo. 16  Și iată că un om s-a apropiat de el și a întrebat: „Învățătorule, ce lucru bun trebuie să fac pentru a obține viața veșnică+?”. 17  El i-a zis: „De ce mă întrebi cu privire la ceea ce este bun? Unul singur este bun+. Totuși, dacă vrei să primești viață, respectă poruncile neîncetat+”. 18  El l-a întrebat: „Care?”. Isus a răspuns: „Să nu ucizi+, să nu comiți adulter+, să nu furi+, să nu depui mărturie mincinoasă+, 19  să-i onorezi pe tatăl tău și pe mama ta+ și să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți+”. 20  Tânărul i-a zis: „Pe toate acestea le respect deja. Ce-mi mai lipsește?”. 21  Isus i-a zis: „Dacă vrei să fii perfect, du-te, vinde-ți bunurile și dă-le banii săracilor, iar astfel vei avea o comoară în cer+. Apoi vino și urmează-mă+”. 22  Când a auzit aceasta, tânărul a plecat mâhnit, căci avea multe bunuri+. 23  Atunci Isus le-a zis discipolilor săi: „Adevărat vă spun că va fi greu pentru un bogat să intre în Regatul cerurilor+. 24  Vă spun încă o dată: Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în Regatul lui Dumnezeu+”. 25  Auzind lucrul acesta, discipolii au fost foarte uluiți și au zis: „Atunci cine poate fi salvat+?”. 26  Privindu-i țintă, Isus le-a spus: „Pentru oameni lucrul acesta este imposibil, dar pentru Dumnezeu toate sunt posibile+”. 27  Atunci Petru i-a zis: „Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Deci ce vom primi+?”. 28  Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că la crearea din nou, când Fiul omului va sta pe tronul său glorios, voi, care m-ați urmat, veți sta pe 12 tronuri și veți judeca cele 12 triburi ale Israelului+. 29  Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau pământuri pentru numele meu va primi de 100 de ori mai mult și va moșteni viața veșnică+. 30  Dar mulți care sunt cei dintâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei dintâi+.

Note de subsol

Sau „în teritoriile”.
Sau „să trăiască potrivit cu”. Lit. „să facă loc”.
Lit. „să facă loc”.

Note de studiu

dincolo de Iordan, la hotarele Iudeei: Aceste cuvinte fac referire, din câte se pare, la Pereea, o regiune situată la est de râul Iordan, în special la zona din Pereea aflată la hotarul Iudeei. Isus a plecat din Galileea și nu s-a mai întors acolo decât după învierea sa. (Vezi Ap. A7, harta 5.)

se va alipi: Verbul grecesc folosit aici înseamnă literalmente „a lipi”, „a uni (a lega) strâns”, „a adera”. Este folosit cu sens figurat pentru a arăta cât de puternică trebuie să fie legătura dintre un soț și o soție: ca și cum ar fi lipiți cu un adeziv.

o singură carne: Această expresie reprezintă redarea literală în greacă a termenului ebraic folosit în Ge 2:24 și poate fi redată și prin „un singur corp” sau „o singură persoană”. Expresia descrie cea mai apropiată legătură posibilă dintre doi oameni. Ea nu se referă doar la relațiile sexuale, ci la relația în ansamblu, în virtutea căreia soțul și soția devin parteneri fideli și inseparabili. O astfel de legătură nu poate fi ruptă fără ca partenerii să nu aibă de suferit.

certificat de divorț: Legea mozaică nu încuraja divorțul. Dacă, totuși, un bărbat voia să divorțeze de soția lui, trebuia să obțină un certificat. Pentru aceasta, se pare că el trebuia să-i consulte pe cei care erau autorizați să se ocupe de astfel de probleme și care ar fi putut încuraja cuplul să se împace. Această procedură împiedica luarea unei decizii pripite și, de asemenea, proteja femeile. (De 24:1)

certificat de divorț: Potrivit Legii, un bărbat care intenționa să divorțeze trebuia să întocmească un document legal și, probabil, să-i consulte pe bătrâni; acest lucru îi dădea timp să reanalizeze o decizie atât de importantă. Obiectivul Legii era evident acela de a preveni divorțurile pripite și de a le oferi femeilor ocrotire legală într-o anumită măsură. (De 24:1) Cu toate acestea, în zilele lui Isus, conducătorii religioși înlesniseră obținerea divorțului. Josephus, istoric din secolul I, el însuși un fariseu divorțat, a spus că divorțul era permis „din felurite pricini”. El a adăugat: „Multe asemenea lucruri li se întâmplă oamenilor”. (Antichități iudaice, IV, VIII, 23) (Vezi nota de studiu de la Mt 5:31.)

imoralitatea sexuală: Această expresie reprezintă traducerea termenului grecesc porneía, un termen general, care se referă la toate relațiile sexuale condamnate în Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea includ adulterul, prostituția, relațiile sexuale între persoane necăsătorite, homosexualitatea și bestialitatea. (Vezi Glosarul.)

dacă o femeie, după ce a divorțat de soțul ei: Prin aceste cuvinte, Isus recunoaște dreptul femeii de a divorța de soțul infidel, lucru inacceptabil pentru iudeii din zilele sale. Potrivit lui Isus, în rândul creștinilor trebuie să se aplice aceleași norme pentru bărbați și pentru femei.

cine divorțează de soția lui: Vezi nota de studiu de la Mr 10:12.

imoralitatea sexuală: În greacă, porneía. (Vezi nota de studiu de la Mt 5:32 și Glosarul.)

adulter: Vezi Glosarul.

eunuci: În sens literal, bărbați castrați. În acest verset, termenul este folosit atât în sens literal, cât și în sens figurat. (Vezi Glosarul, „Eunuc”.)

s-au făcut ei înșiși eunuci: Sau „au ales să trăiască asemenea unor eunuci”. Aici, termenul „eunuci” nu se referă la bărbați castrați literalmente (de ei înșiși sau de alții). Termenul se referă la cei care aleg să rămână celibatari. (Vezi Glosarul, „Eunuc”.)

Unul singur este bun: Isus se referă aici la Dumnezeu. El l-a considerat pe Iehova etalonul suprem în privința a ceea ce este bun, sau bine. Dumnezeu ne arată ce este bun (sau bine) în Cuvântul său, Biblia. (Mr 10:18; Lu 18:19)

aproapele: Cuvântul grecesc redat aici prin „aproapele” (lit. „cel din apropiere”, „vecinul”) se poate referi nu numai la persoane care locuiesc în apropiere, ci și la orice persoană cu care cineva interacționează. (Lu 10:29-37; Ro 13:8-10; vezi nota de studiu de la Mt 5:43)

Isus i-a zis: Isus a văzut că tânărul era sincer și, așa cum se arată în Mr 10:21, „a simțit iubire pentru el”. Dându-și, probabil, seama că acest bărbat trebuia să cultive mai mult sacrificiu de sine pentru a deveni discipol, Isus i-a spus: vinde-ți bunurile și dă-le banii săracilor. Spre deosebire de Petru și de alții care lăsaseră totul pentru a-l urma pe Isus, acest tânăr n-a fost dispus să renunțe la bunurile sale pentru a deveni discipol. (Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28)

perfect: Termenul grecesc folosit aici poate însemna „complet” sau „ireproșabil” potrivit standardelor stabilite de o autoritate. (Vezi nota de studiu de la Mt 5:48.) În acest context, bunurile materiale îl împiedicau pe tânăr să fie perfect, sau complet, în serviciul lui Dumnezeu. (Lu 8:14)

perfecți: Termenul grecesc folosit aici poate însemna „complet”, „matur” sau „ireproșabil” potrivit standardelor stabilite de o autoritate. Doar Iehova este perfect în sens absolut. Prin urmare, când este folosit cu referire la oameni, termenul transmite ideea de perfecțiune relativă. În acest context, „a fi perfect” înseamnă a avea o iubire perfectă, sau completă, față de Iehova și față de semeni. Chiar și o persoană imperfectă poate manifesta o astfel de iubire.

Adevărat: Termenul grecesc amḗn, o transliterare a ebraicului ʼamén, înseamnă „așa să fie” sau „adevărat”. Isus a folosit deseori acest cuvânt pentru a introduce o afirmație, o promisiune sau o profeție, subliniind astfel veridicitatea și credibilitatea absolută a celor spuse. Potrivit unor bibliști, modul în care a folosit Isus cuvântul „adevărat”, sau „amin”, este unic în literatura sacră. Când se repetă succesiv (amḗn amḗn), așa cum îl întâlnim de multe ori în Evanghelia după Ioan, expresia rostită de Isus este tradusă prin „foarte adevărat”. (Vezi nota de studiu de la Ioa 1:51.)

mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului: Isus a folosit aici o hiperbolă ca să transmită o lecție importantă. Așa cum o cămilă nu poate trece prin urechea unui ac de cusut, tot așa un bogat nu poate intra în Regat dacă continuă să pună bogățiile mai presus de relația sa cu Iehova. Isus n-a vrut să spună că niciun om bogat nu va moșteni Regatul, întrucât a adăugat: „Pentru Dumnezeu toate sunt posibile”. (Mt 19:26)

crearea din nou: Sau „regenerarea”, „reînnoirea”. Termenul grecesc palingenesía este un cuvânt compus, format din pálin, care înseamnă „din nou”, „iarăși”, „încă o dată”, și din génesis, care înseamnă „naștere”, „origine”. Scriitorul evreu Filon a folosit termenul cu referire la reînnoirea lumii după Potop, iar istoricul evreu Josephus l-a folosit cu privire la restabilirea Israelului după exil. În acest verset, termenul se referă la timpul când guvernarea lui Cristos și a celor ce vor domni cu el va restabili pe pământ condițiile perfecte de care s-au bucurat primii oameni înainte de a păcătui.

Fiul omului: Vezi nota de studiu de la Mt 8:20.

veți judeca: Această afirmație se armonizează cu alte versete potrivit cărora cei care vor domni cu Cristos vor și judeca împreună cu el. (1Co 6:2; Re 20:4) Biblia menționează și alte cazuri în care conducătorii au fost judecători și judecătorii au fost conducători, ceea ce arată că termenul „a judeca” poate avea și sensul mai larg de „a conduce”, „a guverna”. (Ju 2:18; 10:2; Ob 21)

Fiul omului: Sau „Fiul unei ființe umane”. În evanghelii, această expresie apare de aproximativ 80 de ori. Isus a folosit-o cu referire la sine, fără îndoială pentru a sublinia că era cu adevărat om, născut dintr-o femeie, și că era echivalentul exact al primului om, Adam; astfel, el putea să răscumpere omenirea din păcat și moarte. (Ro 5:12, 14, 15) De asemenea, expresia îl identifică pe Isus drept Mesia, sau Cristosul. (Da 7:13, 14; vezi Glosarul)

de 100 de ori: Deși în câteva manuscrise apare redarea „de multe ori”, redarea actuală se regăsește în mai multe manuscrise vechi. (Compară cu Mr 10:30; Lu 18:30.)

va moșteni: Vezi nota de studiu de la Mt 25:34.

moșteniți: Sensul de bază al verbului grecesc folosit aici face referire la cineva care primește o moștenire de drept, deseori datorită legăturilor de rudenie, cum ar fi un fiu care primește o moștenire de la tatăl său. (Ga 4:30) Însă în acest verset, la fel ca în majoritatea ocurențelor din Scripturile grecești creștine, termenul are un sens mai larg, însemnând a primi ceva ca răsplată de la Dumnezeu. (Mt 19:29; 1Co 6:9)

Multimedia

Pereea – regiune la est de Iordan
Pereea – regiune la est de Iordan

În fotografia alăturată se poate vedea o parte din regiunea cunoscută cu numele „Pereea”. Această regiune se afla la est de râul Iordan. Se întindea de la Pella, în nord, până la est de Marea Moartă, în sud. Termenul „Pereea” nu apare în Biblie. Însă el derivă din péran, un cuvânt grecesc care înseamnă „de cealaltă parte”, „dincolo” și care apare de câteva ori în Biblie, uneori cu referire la regiunea Pereea. (Mt 4:25; Mr 3:8) Ca să ajungă la Ierusalim, galileenii treceau uneori prin Pereea. Spre finalul serviciului său, Isus a petrecut ceva timp în Pereea pentru a preda. (Lu 13:22) Mai târziu, el a trecut din nou pe acolo în drum spre Ierusalim. (Mt 19:1; 20:17-19; Mr 10:1, 32, 46)

(1) Râul Iordan

(2) Câmpiile de la est de Iordan

(3) Munții Galaadului

Certificat de divorț
Certificat de divorț

Acest certificat de divorț, ce datează din 71 sau 72 e.n., a fost scris în aramaică. A fost găsit în Deșertul Iudeei, într-o peșteră de pe partea nordică a uedului Murabbaat, care, de regulă, este secat. În certificat erau menționate două persoane care locuiau în orașul Masada. Certificatul afirma că, în al șaselea an al revoltei evreilor, Iosif, fiul lui Naqsan, a divorțat de Miriam, fiica lui Ionatan.

Cămilă
Cămilă

În zilele lui Isus, cămila era cel mai mare animal domestic din regiune. Cămila despre care vorbește Biblia este, fără îndoială, dromaderul (Camelus dromedarius), sau cămila cu o singură cocoașă. Cămila este menționată prima dată în Biblie în Geneza 12:16, unde se arată că Avraam a locuit o vreme în Egipt și a primit multe astfel de animale de povară.