După Matei 12:1-50

12  Odată, Isus a trecut în sabat printre niște lanuri de grâu. Discipolilor săi li s-a făcut foame și au început să smulgă spice și să mănânce+.  Văzând aceasta, fariseii i-au zis: „Iată! Discipolii tăi fac ce nu este permis în sabat+”.  El le-a spus: „N-ați citit ce a făcut David când lui și oamenilor care erau cu el li s-a făcut foame+?  El a intrat în casa lui Dumnezeu și el și oamenii lui au mâncat pâinile de prezentare+, deși lui și celor care erau cu el nu le era permis să mănânce, ci numai preoților+.  Sau n-ați citit în Lege că în zilele de sabat preoții de la templu încalcă sabatul și totuși rămân nevinovați+?  Dar vă spun că aici este cineva mai mare decât templul+.  Totuși, dacă ați fi înțeles ce înseamnă: «Îndurare+ vreau, nu jertfe+», nu i-ați fi condamnat pe cei nevinovați.  Pentru că Fiul omului este Domn al sabatului+”.  După ce a plecat din locul acela, s-a dus în sinagoga lor; 10  și iată că acolo era un om cu o mână atrofiată*+. Atunci, ca să-l poată acuza, ei l-au întrebat: „Este permis să vindeci în sabat+?”. 11  El le-a zis: „Cine dintre voi, dacă are o oaie care cade într-o groapă în sabat, n-o apucă și n-o scoate afară+? 12  Cu cât mai valoros este un om decât o oaie! Așadar, este permis să faci un lucru bun în sabat”. 13  Apoi i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!”. El a întins-o, iar ea s-a vindecat și a devenit ca mâna cealaltă. 14  Dar fariseii au ieșit și au complotat împotriva lui să-l omoare. 15  Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo. Mulți l-au urmat+, iar el i-a vindecat pe toți. 16  Însă le-a poruncit cu fermitate să nu le spună altora cine este el+, 17  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia: 18  „Iată! Slujitorul meu+ pe care l-am ales, cel iubit de mine, pe care l-am aprobat+! Voi pune spiritul meu peste el+ și el va face națiunile să înțeleagă ce este dreptatea. 19  El nu se va certa+, nu va striga și nimeni nu-i va auzi vocea pe drumurile principale. 20  El nu va zdrobi trestia frântă și nu va stinge fitilul care fumegă+, până nu va face să triumfe dreptatea. 21  Într-adevăr, în numele său vor spera națiunile+”. 22  Apoi i-au adus un bărbat demonizat, care era orb și mut. El l-a vindecat, iar omul mut a putut să vorbească și să vadă. 23  Și toate mulțimile erau uluite și ziceau: „Oare să fie el Fiul lui David?”. 24  Auzind aceasta, fariseii au zis: „Omul acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebub, conducătorul demonilor+”. 25  Cunoscându-le gândurile, el le-a zis: „Orice regat care se dezbină și se ridică împotriva lui însuși se ruinează și orice oraș sau casă care se dezbină și se ridică împotriva ei înseși nu va dăinui. 26  Tot așa, dacă Satan îl scoate pe Satan, el se dezbină și se ridică împotriva lui însuși. Atunci, cum va putea dăinui regatul lui? 27  Mai mult, dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub, fiii voștri cu ajutorul cui îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28  Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, atunci Regatul lui Dumnezeu a venit deja peste voi*+. 29  Sau cum poate cineva să pătrundă în casa unui om puternic și să-i ia acestuia bunurile dacă nu-l leagă mai întâi? Abia apoi îi poate jefui casa. 30  Cine nu este de partea mea este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește+. 31  De aceea, vă spun că orice fel de păcat și de blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva spiritului nu va fi iertată+. 32  De exemplu, cel ce spune un cuvânt împotriva Fiului omului va fi iertat+, dar cel ce vorbește împotriva spiritului sfânt nu va fi iertat, nu, nici în acest sistem, nici în cel viitor+. 33  Dacă faceți ca pomul să fie bun, și rodul lui va fi bun, iar dacă faceți ca pomul să fie rău, și rodul lui va fi rău, pentru că pomul se cunoaște după rodul lui+. 34  Pui de vipere+, cum puteți să spuneți lucruri bune, când sunteți răi? Căci din plinătatea inimii vorbește gura+. 35  Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul lui bun, dar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul lui rău+. 36  Vă spun că oamenii vor da socoteală+ în Ziua Judecății pentru orice cuvânt nefolositor* pe care îl rostesc, 37  căci prin cuvintele sale va fi cineva declarat drept și prin cuvintele sale va fi condamnat”. 38  Atunci unii scribi și farisei i-au spus: „Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine+”. 39  El le-a răspuns: „O generație rea și adulteră caută neîncetat un semn*, dar nu i se va da alt semn, decât semnul profetului Iona+. 40  Căci, așa cum Iona a fost în burta peștelui uriaș trei zile și trei nopți+, tot așa Fiul omului va fi în inima pământului trei zile și trei nopți+. 41  La judecată, oamenii din Ninive se vor scula din morți împreună cu această generație și o vor condamna, pentru că ei s-au căit când au auzit mesajul predicat de Iona+. Dar iată că aici este cineva mai mare decât Iona+. 42  La judecată, regina sudului va fi sculată din morți împreună cu această generație și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon+. Dar iată că aici este cineva mai mare decât Solomon+. 43  Când un spirit necurat iese dintr-un om, el cutreieră prin locuri aride în căutarea unui loc de odihnă, dar nu găsește niciunul+. 44  Atunci zice: «Mă voi întoarce la casa mea, din care am ieșit». Și, la sosire, găsește casa goală, dar măturată și împodobită. 45  Atunci se duce și ia cu el alte șapte spirite, mai rele decât el, apoi intră și se stabilesc acolo. Starea acelui om ajunge în cele din urmă mai rea decât la început+. Așa se va întâmpla și cu această generație rea”. 46  În timp ce el le vorbea mulțimilor, au venit mama și frații lui+. Ei stăteau afară, vrând să-i vorbească+. 47  Cineva i-a zis: „Iată că mama ta și frații tăi stau afară și vor să-ți vorbească”. 48  El i-a răspuns: „Cine este mama mea și cine sunt frații mei?”. 49  Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a zis: „Iată-i pe mama mea și pe frații mei+! 50  Fiindcă cine face voința Tatălui meu, care este în cer, acela îmi este frate, soră și mamă+”.

Note de subsol

Sau „paralizată”.
Sau „v-a luat prin surprindere”.
Sau „fără valoare”.
Sau „o dovadă miraculoasă”.

Note de studiu

sabat: Vezi Glosarul.

printre niște lanuri de grâu: Probabil, pe cărările care separau o parcelă de teren de alta.

ce nu este permis: Iehova le poruncise israeliților să nu facă nicio muncă în sabat. (Ex 20:8-10) Însă conducătorii religioși evrei își arogaseră dreptul de a stabili în detaliu ce anume constituia muncă. În opinia lor, discipolii lui Isus se făceau vinovați de încălcarea sabatului deoarece au secerat (când au smuls spice) și au treierat (când au frecat spicele în palme). (Lu 6:1, 2) Totuși, această interpretare a poruncii lui Iehova era o exagerare.

casa lui Dumnezeu: Aici este vorba despre tabernacol. Evenimentul la care face referire Isus (1Sa 21:1-6) a avut loc pe vremea când tabernacolul se afla la Nob, un oraș situat, se pare, pe teritoriul lui Beniamin și în apropiere de Ierusalim. (Vezi Ap. B7 [porțiunea mărită din hartă].)

casa lui Dumnezeu: Vezi nota de studiu de la Mr 2:26.

pâinile de prezentare: Expresia ebraică înseamnă literalmente „pâinea feței”. Această pâine era pusă, în mod figurativ, înaintea feței lui Iehova ca ofrandă permanentă. (Ex 25:30; vezi Glosarul și Ap. B5.)

încalcă sabatul: Adică preoții slujeau în sabat la fel ca într-o zi obișnuită. Chiar și în ziua de sabat, ei înjunghiau animale și îndeplineau diferite sarcini legate de oferirea jertfelor. (Nu 28:9, 10)

reprezintă: În acest verset, termenul grecesc estín (însemnând literalmente „este”) are sensul de „înseamnă”, „reprezintă”, „simbolizează”, „semnifică”. Pentru apostoli, acest sens era clar, având în vedere că, în acea ocazie, corpul perfect al lui Isus era chiar în fața lor și, la fel, pâinea nedospită pe care urmau să o mănânce. Prin urmare, pâinea nu putea fi corpul literal al lui Isus. Este demn de remarcat că același termen grecesc apare și în Mt 12:7, unde, în multe traduceri ale Bibliei, este redat prin „înseamnă”.

Îndurare . . ., nu jertfe: Isus a făcut de două ori referire la aceste cuvinte din Os 6:6 (aici și în Mt 12:7). Matei, un încasator de impozite disprețuit, care a devenit un colaborator apropiat al lui Isus, este singurul evanghelist care a consemnat acest citat, precum și ilustrarea despre sclavul neîndurător. (Mt 18:21-35) Evanghelia lui arată că Isus a subliniat în repetate rânduri că Dumnezeu nu vrea numai jertfe, ci și să arătăm îndurare.

ce înseamnă: Lit. „ce este”. În acest verset, termenul grecesc estín (însemnând literalmente „este”) are sensul de „înseamnă”, „semnifică”. (Vezi nota de studiu de la Mt 26:26.)

Îndurare . . ., nu jertfe: Vezi nota de studiu de la Mt 9:13.

Fiul omului: Vezi nota de studiu de la Mt 8:20.

Domn al sabatului: Isus aplică această expresie la sine (Mr 2:28; Lu 6:5), arătând astfel că el avea autoritatea de a folosi sabatul pentru a îndeplini lucrările poruncite de Tatăl său ceresc. (Compară cu Ioa 5:19; 10:37, 38.) În sabat, Isus a înfăptuit unele dintre cele mai remarcabile miracole, cum ar fi vindecarea bolnavilor. (Lu 13:10-13; Ioa 5:5-9; 9:1-14) Fără îndoială, aceste miracole au prefigurat eliberarea pe care el le-o va aduce oamenilor în timpul domniei sale, asemănătoare odihnei de sabat. (Ev 10:1)

Fiul omului: Sau „Fiul unei ființe umane”. În evanghelii, această expresie apare de aproximativ 80 de ori. Isus a folosit-o cu referire la sine, fără îndoială pentru a sublinia că era cu adevărat om, născut dintr-o femeie, și că era echivalentul exact al primului om, Adam; astfel, el putea să răscumpere omenirea din păcat și moarte. (Ro 5:12, 14, 15) De asemenea, expresia îl identifică pe Isus drept Mesia, sau Cristosul. (Da 7:13, 14; vezi Glosarul)

mână: Termenul grecesc redat prin „mână” are un sens larg și se poate referi la brațul, palma sau degetele unei persoane. (Vezi și Mt 12:13.)

cu cât mai mult: Isus a folosit deseori acest tip de raționament, constând în trecerea de la un adevăr simplu la unul mai complex. Mai întâi prezenta un fapt evident, sau un adevăr general valabil, iar apoi, pornind de la acel fapt, conducea auditoriul la o concluzie de necontestat. (Mt 10:25; 12:12; Lu 11:13; 12:28)

Cu cât mai: Vezi nota de studiu de la Mt 7:11.

să nu le spună altora cine este el: Acele spirite necurate știau că Isus era „Fiul lui Dumnezeu” și l-au numit astfel (v. 11), dar Isus nu le-a permis demonilor să depună mărturie despre el. Demonii urăsc ceea ce este sfânt și sunt proscriși, răzvrătiți și dușmani ai lui Dumnezeu. (Vezi nota de studiu de la Mr 1:25.) În mod asemănător, când „un demon de ghicire” a făcut ca fata pe care o poseda să-i numească pe Pavel și pe Sila „sclavi ai Dumnezeului Preaînalt”, care vesteau „calea salvării”, Pavel a expulzat spiritul. (Fa 16:16-18)

să nu le spună altora cine este el: Vezi nota de studiu de la Mr 3:12.

să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia: Vezi nota de studiu de la Mt 1:22.

ca să se împlinească ce spusese Iehova prin profetul său: Această expresie și altele asemănătoare apar de multe ori în Evanghelia după Matei, din câte se pare pentru a li se aduce în atenție cititorilor evrei rolul lui Isus în calitate de promisul Mesia. (Mt 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9)

Iată: Vezi nota de studiu de la Mt 1:20.

pe care l-am aprobat: Sau „pe care sufletul meu l-a aprobat”. Matei citează aici din Is 42:1, folosind termenul grecesc psykhḗ ca echivalent al termenului ebraic néfeș. Ambii termeni sunt redați de obicei prin „suflet”. (Vezi Glosarul, „Suflet”.) Expresia „pe care l-am aprobat” ar putea fi redată și prin „în care îmi găsesc plăcerea”. (Vezi nota de studiu de la Mt 3:17.)

pe care l-am aprobat: Sau „în care îmi găsesc plăcerea”, „care îmi aduce multă bucurie”. Aceeași expresie este folosită în Mt 12:18, care este un citat din Is 42:1 referitor la promisul Mesia, sau Cristos. Turnarea spiritului sfânt și declarația făcută de Dumnezeu cu privire la Fiul său l-au identificat în mod clar pe Isus ca promisul Mesia. (Vezi nota de studiu de la Mt 12:18.)

iată: Termenul grecesc idoú, redat aici prin „iată”, este folosit deseori pentru a atrage atenția asupra a ceea ce urmează, încurajând cititorul să-și imagineze scena sau să remarce un detaliu al relatării. De asemenea, este folosit pentru a sublinia ceva important ori pentru a introduce ceva nou sau surprinzător. În Scripturile grecești creștine, acest termen apare de cele mai multe ori în evanghelia lui Matei, în evanghelia lui Luca și în cartea Revelația. În Scripturile ebraice se folosește frecvent un echivalent al acestuia.

fitilul care fumegă: În general, lămpile de uz casnic erau vase mici de lut umplute cu ulei de măsline. Ele aveau un fitil de in care absorbea uleiul și întreținea flacăra. Expresia din limba greacă redată prin „fitilul care fumegă” s-ar putea referi la un fitil din care iese fum deoarece flacăra este pe punctul de a se stinge sau chiar s-a stins, dar fitilul încă arde mocnit. În Is 42:3 s-a profețit că Mesia avea să fie plin de compasiune; el nu avea să stingă niciodată ultima licărire de speranță din inima oamenilor umili și oprimați.

va face să triumfe: Sau „va duce la victorie”. Termenul grecesc níkos, care apare aici, este redat prin ‘victorie’ în 1Co 15:55, 57.

Beelzebub: Posibil, o variantă a numelui Baal-Zebub, care înseamnă „Stăpânul (Domnul) muștelor”. Este vorba despre acel Baal căruia i se închinau filistenii în Ecron. (2Re 1:3) Unele manuscrise grecești folosesc formele alternative Beelzebul și Beezebul, care ar putea însemna „Stăpânul (Domnul) locașului grandios” sau, dacă este vorba despre un joc de cuvinte cu termenul ebraic nebiblic zével (baligă), ar putea însemna „Stăpânul (Domnul) baligii”. Potrivit cu Mt 12:24, această denumire îi este atribuită lui Satan, prințul, sau conducătorul, demonilor.

Beelzebub: Denumire atribuită lui Satan. (Vezi nota de studiu de la Mt 10:25.)

casă: Termenul din limba originală redat prin „casă” putea face referire la o familie propriu-zisă sau, în sens mai larg, la toți cei care locuiau sub același acoperiș, de exemplu cei care locuiau la o curte regală. (Fa 7:10; Flp 4:22) El a fost folosit cu privire la unele dinastii conducătoare, precum cea a Irozilor sau a Cezarilor. În aceste familii, conflictele interne erau la ordinea zilei, fapt ce a dus la declinul lor. În pasajul din Matei, termenul „casă” apare împreună cu termenul oraș, ceea ce arată că conflictele pot duce la declinul comunităților mici și mari deopotrivă.

Satan: Provine din termenul ebraic satán, care înseamnă „împotrivitor”, „dușman”.

fiii: Termenul este folosit aici cu sensul de „continuatori”, „discipoli”.

ei: Adică „fiii voștri”.

vor fi judecătorii voștri: Adică ceea ce făceau fiii, sau discipolii, lor dovedea că acuzația fariseilor era nefondată.

degetului lui Dumnezeu: Este vorba despre spiritul sfânt al lui Dumnezeu, după cum reiese dintr-o conversație similară, purtată anterior, pe care a consemnat-o Matei. Aici, în relatarea lui Luca, Isus spune că expulzează demoni „cu ajutorul degetului lui Dumnezeu”, în timp ce în relatarea lui Matei el spune că face lucrul acesta „cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu”, sau al forței Sale active. (Mt 12:28)

spiritului lui Dumnezeu: Sau „forței active a lui Dumnezeu”. Mai târziu, într-o discuție asemănătoare, consemnată în Lu 11:20, Isus a spus că expulzează demoni „cu ajutorul degetului lui Dumnezeu”. (Vezi nota de studiu de la Lu 11:20.)

blasfemia: Se referă la vorbirea defăimătoare, injurioasă sau jignitoare la adresa lui Dumnezeu sau a lucrurilor sacre. Întrucât Dumnezeu este sursa spiritului sfânt, cel ce se împotrivește cu bună știință acțiunii spiritului sfânt sau neagă acțiunea acestuia se face vinovat de blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Așa cum se arată în Mt 12:24, 28, conducătorii religioși evrei au văzut acțiunea spiritului lui Dumnezeu când Isus a făcut miracole, însă i-au atribuit această putere lui Satan Diavolul.

sistem: Termenul grecesc aiṓn, care are sensul de bază „eră”, se poate referi la o stare de lucruri sau la particularitățile unei anumite perioade, epoci sau ere. Isus spune că blasfemia împotriva spiritului sfânt nu va fi iertată nici în acest sistem, care este condus de Satan și se caracterizează prin lipsă de pietate (2Co 4:4; Ef 2:2, n.s.; Tit 2:12), nici în cel viitor, care va fi condus de Dumnezeu și în care oamenii se vor putea bucura de „viață veșnică”. (Lu 18:29, 30) (Vezi Glosarul.)

Șerpi, pui de vipere: Satan, „șarpele cel vechi” (Re 12:9), este, în sens spiritual, tatăl celor ce se împotrivesc închinării curate. Prin urmare, Isus i-a numit pe bună dreptate pe acești conducători religioși „șerpi, pui de vipere”. (Ioa 8:44; 1Io 3:12) Răutatea lor a avut asupra altora un efect devastator pe plan spiritual, ca o otravă letală. Expresia „pui de vipere” a fost folosită și de Ioan Botezătorul. (Mt 3:7)

Pui de vipere: Vezi nota de studiu de la Mt 23:33.

adulteră: Sau „infidelă”. În sens spiritual, adulterul denotă infidelitate față de Dumnezeu din partea celor care se află într-un legământ cu el. Implicându-se în practici religioase false, națiunea Israel a încălcat legământul Legii și astfel s-a făcut vinovată de adulter spiritual. (Ier 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; Os 7:4) Din motive similare, Isus i-a condamnat pe evreii din zilele sale numindu-i ‘generație adulteră’. (Mt 12:39; 16:4) Dacă un creștin care face parte din noul legământ s-ar întina cu ceva din acest sistem, el ar comite adulter spiritual. Acest principiu li se aplică tuturor celor care îi sunt dedicați lui Iehova. (Iac 4:4)

adulteră: Este vorba despre adulterul spiritual, sau infidelitatea față de Dumnezeu. (Vezi nota de studiu de la Mr 8:38.)

semnul profetului Iona: Iona a comparat eliberarea sa din burta peștelui, după aproximativ trei zile, cu eliberarea din Mormânt. (Ion 1:17–2:2) Învierea lui Isus din mormântul literal avea să fie la fel de reală ca eliberarea lui Iona din burta peștelui. Totuși, nici măcar atunci când Isus a fost înviat, după ce a stat în mormânt părți din trei zile, împotrivitorii săi înverșunați nu au manifestat credință în el.

trei zile și trei nopți: Alte pasaje biblice arată că această expresie poate să însemne părți din trei zile și că o parte dintr-o zi poate fi considerată o zi întreagă. (Ge 42:17, 18; 1Re 12:5, 12; Mt 27:62-66; 28:1-6)

iată: Termenul grecesc idoú, redat aici prin „iată”, este folosit deseori pentru a atrage atenția asupra a ceea ce urmează, încurajând cititorul să-și imagineze scena sau să remarce un detaliu al relatării. De asemenea, este folosit pentru a sublinia ceva important ori pentru a introduce ceva nou sau surprinzător. În Scripturile grecești creștine, acest termen apare de cele mai multe ori în evanghelia lui Matei, în evanghelia lui Luca și în cartea Revelația. În Scripturile ebraice se folosește frecvent un echivalent al acestuia.

regina sudului: Adică regina din Șeba. Se crede că regatul ei se afla în sud-vestul Arabiei. (1Re 10:1)

frații: În Biblie, termenul grecesc adelphós poate face referire la o relație de natură spirituală, dar aici este folosit cu referire la frații vitregi ai lui Isus, adică la fiii mai mici ai lui Iosif și ai Mariei. Unii consideră că Maria a rămas fecioară după nașterea lui Isus și pretind că termenul adelphós se referă aici la veri. Totuși, în Scripturile grecești creștine este folosit un termen diferit pentru „văr”, și anume anepsiós. (Col 4:10) Există mai multe exemple care arată că, în Scripturile grecești, relațiile de familie sunt descrise cu precizie. De exemplu, se vorbește despre „fiul surorii lui Pavel”. (Fa 23:16) De asemenea, în Lu 21:16, unde apare termenul adelphós („frați”), apare și termenul syggenḗs (care înseamnă „rude”, inclusiv veri).

frații lui: Adică frații vitregi ai lui Isus. Numele lor sunt menționate în Mt 13:55 și în Mr 6:3. (Vezi nota de studiu de la Mt 13:55 referitoare la sensul termenului „frate”.)

Cineva . . . să-ți vorbească: Acest verset nu apare în unele manuscrise antice.

Iată-i pe mama mea și pe frații mei: Isus face aici distincție între frații lui biologici, dintre care unii nu manifestau credință în el (Ioa 7:5), și frații lui spirituali, adică discipolii săi. Isus arată că, oricât de puternice ar fi fost legăturile sale cu rudele, legăturile dintre el și cei ce făceau „voința Tatălui” său erau și mai puternice. (Mt 12:50)

Multimedia

Boabe de cereale
Boabe de cereale

Fără îndoială că discipolii lui Isus au mâncat boabe de grâu precum cele din fotografia alăturată.

Sinagogă din secolul I
Sinagogă din secolul I

Această reprezentare include anumite caracteristici ale unei sinagogi din secolul I, descoperite la Gamla (Gamala), oraș situat la circa 10 km nord-est de Marea Galileei. Imaginea ne ajută să ne facem o idee despre cum arăta o sinagogă la vremea aceea.

Vipera cu coarne
Vipera cu coarne

Atât Ioan Botezătorul, cât și Isus i-au numit pe scribi și farisei „pui de vipere” deoarece învățăturile lor false erau ca un venin ucigător pentru oamenii care aveau încredere în ei. (Mt 3:7; 12:34) În fotografia alăturată se poate vedea o viperă cu coarne (Cerastes cerastes), care se recunoaște ușor după cele două coarne mici și ascuțite, situate deasupra fiecărui ochi. Alte specii periculoase de vipere întâlnite în Israel sunt vipera cu corn (Vipera ammodytes), din Valea Iordanului, și vipera palestiniană (Vipera palaestina).