După Luca 4:1-44

4  Apoi Isus, plin de spirit sfânt, a plecat de la Iordan și a fost dus de spirit prin pustiu+  40 de zile și acolo a fost ispitit de Diavol.+ La sfârșitul acelor zile i s-a făcut foame, pentru că nu mâncase nimic.  Atunci Diavolul i-a zis: „Dacă ești un fiu al lui Dumnezeu, spune-i acestei pietre să se facă pâine”.  Dar Isus i-a răspuns: „Este scris: «Omul nu trebuie să trăiască numai cu pâine»”.+  Și Diavolul l-a dus într-un loc înalt și i-a arătat într-o clipă toate regatele pământului locuit.+  Apoi i-a zis: „Îți voi da autoritate peste toate aceste regate și gloria lor, căci mie mi-a fost dată+ și eu o dau cui vreau.  Dacă te vei închina o dată înaintea mea, va fi toată a ta”.  Isus i-a răspuns: „Este scris: «Lui Iehova*, Dumnezeul tău, să te închini și numai lui să-i aduci un serviciu sacru»”.+  Atunci Diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a pus pe parapetul* templului și i-a zis: „Dacă ești un fiu al lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici,+ 10  fiindcă este scris: «El le va da poruncă îngerilor săi cu privire la tine, ca să te ocrotească» 11  și «Ei te vor purta pe mâini ca să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră»”.+ 12  Isus i-a răspuns: „S-a spus: «Să nu-l pui la încercare pe Iehova*, Dumnezeul tău»”.+ 13  Atunci Diavolul a încetat să-l mai ispitească și a plecat de la el, așteptând un alt moment potrivit.+ 14  Și Isus, sub puterea spiritului, s-a întors în Galileea,+ iar vestea despre el s-a răspândit în tot ținutul din jur. 15  El a început să predea în sinagogile lor și era apreciat de toți. 16  El a mers apoi la Nazaret,+ unde crescuse, și, potrivit obiceiului său din ziua sabatului, a intrat în sinagogă+ și s-a ridicat să citească. 17  I s-a înmânat sulul profetului Isaia. El a deschis sulul și a găsit locul unde era scris: 18  „Spiritul lui Iehova* este peste mine, pentru că el m-a uns să le anunț săracilor vestea bună. El m-a trimis să le vestesc captivilor eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să le dau libertate celor zdrobiți+ 19  și să predic anul de bunăvoință al lui Iehova*”.+ 20  Apoi a înfășurat sulul, i l-a dat înapoi slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. 21  Atunci el le-a zis: „Astăzi s-a împlinit acest pasaj din Scripturi pe care tocmai l-ați auzit”.+ 22  Toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele plăcute pe care le spunea;+ ei ziceau: „Nu este acesta fiul lui Iosif?”.+ 23  Atunci el le-a spus: „Fără îndoială că veți aplica la mine zicala: «Doctore, vindecă-te pe tine!» și veți zice: «Fă și aici, în regiunea ta natală, lucrurile pe care am auzit că le-ai făcut în Capernaum!»”.+ 24  Apoi a zis: „Adevărat vă spun că niciun profet nu este primit în regiunea sa natală.+ 25  De exemplu, adevărat vă spun că erau multe văduve în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis trei ani și șase luni și o foamete mare s-a abătut peste toată țara.+ 26  Totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre femeile acelea, ci la o văduvă din Sarepta, din ținutul Sidonului.+ 27  De asemenea, erau mulți leproși în Israel pe timpul profetului Elisei. Totuși, niciunul dintre ei n-a fost curățat*, în afară de Naaman, sirianul”.+ 28  Toți cei care ascultau aceste lucruri în sinagogă s-au umplut de mânie;+ 29  ei s-au ridicat, l-au scos imediat afară din oraș și l-au dus pe culmea muntelui pe care era construit orașul lor, ca să-l arunce jos. 30  Dar el a trecut prin mijlocul lor și și-a continuat drumul.+ 31  Apoi a coborât la Capernaum, un oraș din Galileea, și îi învăța pe oameni în sabat.+ 32  Oamenii erau uluiți de modul său de a preda,+ căci vorbea cu autoritate. 33  În sinagogă era un om cu un spirit necurat, cu un demon, care striga cu glas tare:+ 34  „Ah! Ce-avem noi de-a face cu tine, Isus Nazarineanule?+ Ai venit să ne distrugi? Știu prea bine cine ești: Sfântul lui Dumnezeu”.+ 35  Dar Isus l-a mustrat zicând: „Taci și ieși din el!”. După ce l-a trântit pe om la pământ în mijlocul lor, demonul a ieșit din el fără să-i facă vreun rău. 36  Atunci toți au fost cuprinși de uimire și au început să-și spună unii altora: „Ce cuvinte! Le poruncește cu autoritate și cu putere spiritelor necurate și ele ies!”. 37  Și vestea despre el se răspândea în toate colțurile ținutului din jur. 38  După ce a plecat de la sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon avea febră mare și ei l-au rugat să o ajute.+ 39  Atunci el s-a aplecat asupra ei și a certat febra, iar aceasta a lăsat-o. Ea s-a ridicat imediat și a început să le slujească. 40  La apusul soarelui, toți cei care aveau bolnavi, cu diferite boli, i-au adus la el. Punându-și mâinile peste fiecare dintre ei, el îi vindeca.+ 41  Și din mulți ieșeau demoni, care strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”.+ Dar el îi mustra și nu le permitea să vorbească,+ fiindcă știau că el era Cristosul.+ 42  Însă, în zori, el a plecat de acolo și s-a dus într-un loc retras.+ Mulțimile au început să-l caute, iar când au ajuns în locul unde era, au încercat să-l împiedice să plece. 43  Dar el le-a zis: „Trebuie să anunț și în alte orașe vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis”.+ 44  Și a continuat să predice în sinagogile din Iudeea.

Note de subsol

Sau „în locul cel mai înalt al”.
Sau „vindecat”.

Note pentru studiu

Multimedia

Pustiu
Pustiu

Termenii din limbile originale redați în Biblie prin „pustiu” (midbár, în ebraică, și érēmos, în greacă) se referă în general la un teritoriu necultivat și slab populat, care, în multe cazuri, era un teren arid, cu tufișuri și iarbă sau chiar cu pășuni. Dar termenii pot face referire și la regiuni total lipsite de apă, care pot fi considerate pe bună dreptate deșerturi. În general, pustiul la care se face referire în evanghelii este pustiul Iudeei. Aici a trăit și a predicat Ioan și tot aici Isus a fost ispitit de Diavol. (Mr 1:12)

Pustiul Iudeei, la vest de râul Iordan
Pustiul Iudeei, la vest de râul Iordan

În această regiune aridă, Ioan Botezătorul și-a început serviciul, iar Isus a fost ispitit de Diavol.

Parapetul templului
Parapetul templului

Este posibil ca Satan să-l fi dus literalmente pe Isus „pe parapetul [sau în locul cel mai înalt al] templului” când i-a spus să se arunce jos. Întrucât termenul „templu” folosit aici se poate referi la întregul complex al templului, nu se știe exact în ce loc a stat Isus. Poate că Isus a stat în colțul sud-estic (1) al zonei templului; sau poate că a stat în alt colț al complexului templului. În cazul în care ar fi căzut din oricare dintre aceste locuri înalte, Isus ar fi murit cu siguranță dacă Iehova n-ar fi intervenit.

Sinagoga din Capernaum
Sinagoga din Capernaum

Zidurile albe de calcar din această fotografie aparțin unei sinagogi construite cândva între sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al V-lea e.n. Unii consideră că părți din structura de bazalt negru aflată sub aceste ziduri de calcar reprezintă vestigiile unei sinagogi din secolul I. Dacă așa stau lucrurile, este posibil ca acesta să fie unul dintre locurile în care Isus a predat și locul unde l-a vindecat pe bărbatul demonizat menționat în Mr 1:23-27 și în Lu 4:33-36.