Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

Prezentare generală a cărții Luca

 • A. Cuvintele introductive ale lui Luca (1:1-4)

  • Motivul pentru care a fost scrisă relatarea (1:1, 2)

  • Luca i se adresează lui Teofil (1:3, 4)

 • B. Evenimente legate de nașterea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus (1:5-80)

  • Gabriel prezice nașterea lui Ioan Botezătorul (1:5-25)

  • Gabriel prezice nașterea lui Isus (1:26-38)

  • Maria o vizitează pe Elisabeta, ruda sa (1:39-45)

  • Maria îl preamărește pe Iehova (1:46-56)

  • Se naște Ioan; i se dă un nume (1:57-66)

  • Profeția lui Zaharia (1:67-79)

  • Viața lui Ioan în pustiu (1:80)

 • C. Nașterea și copilăria lui Isus (2:1-52)

  • Iosif și Maria călătoresc la Betleem; nașterea lui Isus (2:1-7)

  • Îngerii li se arată păstorilor pe câmp (2:8-20)

  • Isus este circumcis și prezentat la templu (2:21-24)

  • Simeon are privilegiul să-l vadă pe Cristos (2:25-35)

  • Ana vorbește despre copil (2:36-38)

  • Întoarcerea la Nazaret (2:39, 40)

  • Isus în templu, la 12 ani (2:41-50)

  • Isus se întoarce la Nazaret cu părinții săi (2:51, 52)

 • D. Evenimentele care preced serviciul pământesc al lui Isus (3:1–4:13)

  • Contextul în care Ioan își începe lucrarea (3:1, 2)

  • Ioan predică botezul (3:3-20)

  • Botezul lui Isus (3:21, 22)

  • Genealogia lui Isus Cristos (3:23-38)

  • Isus respinge ispitele Diavolului (4:1-13)

 • E. Prima parte a serviciului lui Isus, desfășurat mai ales în Galileea (4:14–6:11)

  • Isus începe să predice în Galileea (4:14, 15)

  • Isus este respins în Nazaret (4:16-30)

  • Isus predă în sinagoga din Capernaum (4:31-37)

  • Isus îi vindecă pe soacra lui Simon și pe alții (4:38-41)

  • Mulțimile îl găsesc pe Isus într-un loc retras (4:42-44)

  • Pescuitul miraculos; sunt chemați primii discipoli (5:1-11)

  • Isus vindecă un bărbat plin de lepră (5:12-16)

  • Isus iartă păcatele unui om paralizat și îl vindecă (5:17-26)

  • Isus îl invită pe Levi să-l urmeze (5:27-32)

  • Întrebare cu privire la post (5:33-39)

  • Isus, „Domn al sabatului” (6:1-5)

  • În sabat, Isus vindecă un om care avea o mână atrofiată (6:6-11)

 • F. Alegerea celor 12 apostoli; Predica de pe munte (6:12-49)

  • Isus îi alege pe cei 12 apostoli (6:12-16)

  • Isus le predă mulțimilor și face vindecări (6:17-19)

  • Fericiri și vaiuri (6:20-26)

  • Iubirea față de dușmani; Regula de aur; „să fiți îndurători” (6:27-36)

  • „Nu mai judecați” (6:37-42)

  • Pomul se cunoaște după rodul lui (6:43-45)

  • Casa bine construită; casa fără temelie solidă (6:46-49)

 • G. Isus își continuă serviciul în Galileea și în alte regiuni (7:1–9:50)

  • Credința unui centurion (7:1-10)

  • Isus îl învie pe fiul unei văduve din Nain (7:11-17)

  • Ioan Botezătorul întreabă dacă Isus este „Cel care trebuie să vină” (7:18-23)

  • Isus îl laudă pe Ioan Botezătorul (7:24-30)

  • O generație nereceptivă este condamnată (7:31-35)

  • O femeie păcătoasă toarnă ulei pe picioarele lui Isus (7:36-50)

  • Femei care îl însoțeau pe Isus (8:1-3)

  • Ilustrarea despre semănător (8:4-8)

  • De ce a folosit Isus ilustrări (8:9, 10)

  • Isus explică ilustrarea despre semănător (8:11-15)

  • Lampa nu trebuie acoperită (8:16-18)

  • Mama și frații lui Isus (8:19-21)

  • Isus potolește o furtună pe Marea Galileei (8:22-25)

  • Isus vindecă un om demonizat; le permite demonilor să intre în porci (8:26-39)

  • Fiica lui Iair este înviată; o femeie atinge veșmântul lui Isus (8:40-56)

  • Cei doisprezece sunt instruiți pentru lucrarea de predicare (9:1-6)

  • Irod se întreabă cine este Isus (9:7-9)

  • Isus hrănește aproximativ 5 000 de bărbați (9:10-17)

  • Petru spune că Isus este Cristosul (9:18-20)

  • Isus anunță moartea și învierea sa (9:21, 22)

  • Cerințe pentru a fi un discipol adevărat (9:23-27)

  • Transfigurarea lui Isus (9:28-36)

  • Isus vindecă un băiat demonizat (9:37-43a)

  • Isus anunță moartea sa pentru a doua oară (9:43b-45)

  • Discipolii discută aprins cu privire la cine este cel mai mare (9:46-48)

  • „Cine nu este împotriva voastră este de partea voastră” (9:49, 50)

 • H. Isus se îndreaptă spre Ierusalim; își continuă serviciul mai ales în Iudeea și în Pereea (9:51–19:27)

  • Isus nu este primit într-un sat samaritean (9:51-56)

  • Cerințe pentru a-l urma pe Isus (9:57-62)

  • Isus îi trimite să predice pe cei 70 (10:1-12)

  • Vai de Corazin, Betsaida și Capernaum, orașe care nu se căiesc (10:13-16)

  • Cei 70 se întorc din predicare (10:17-20)

  • Isus îl laudă pe Tatăl fiindcă le arată favoare celor umili (10:21-24)

  • Ilustrarea despre bunul samaritean (10:25-37)

  • Isus le vizitează pe Marta și pe Maria (10:38-42)

  • Rugăciunea-model (11:1-4)

  • Ilustrarea despre prietenul insistent (11:5-13)

  • Isus spune că demonii sunt scoși cu ajutorul degetului lui Dumnezeu (11:14-23)

  • Isus vorbește despre un spirit necurat care se întoarce (11:24-26)

  • Ce înseamnă adevărata fericire (11:27, 28)

  • Semnul lui Iona (11:29-32)

  • „Lampa corpului este ochiul” (11:33-36)

  • Isus ia masa cu un fariseu; vaiuri pentru conducătorii religioși ipocriți (11:37-54)

  • „Păziți-vă de plămădeala fariseilor” (12:1-3)

  • Să ne temem de Dumnezeu, nu de oameni (12:4-7)

  • Să recunoaștem că suntem în unitate cu Cristos (12:8-12)

  • Ilustrarea despre bogatul fără minte (12:13-21)

  • „Nu vă mai îngrijorați pentru viața voastră” (12:22-31)

  • „Nu te teme, turmă mică” (12:32-34)

  • Necesitatea de a veghea (12:35-40)

  • Cine este administratorul fidel; caracteristicile unui sclav infidel (12:41-48)

  • Nu pace, ci dezbinare (12:49-53)

  • Necesitatea de a discerne timpurile (12:54-56)

  • Rezolvarea neînțelegerilor (12:57-59)

  • „Dacă nu vă căiți, și voi veți fi toți distruși” (13:1-5)

  • Ilustrarea despre smochinul care nu dă rod (13:6-9)

  • Isus vindecă în sabat o femeie infirmă (13:10-17)

  • Ilustrarea despre grăuntele de muștar și cea despre plămădeală (13:18-21)

  • Sunt necesare eforturi pentru a intra pe ușa cea strâmtă (13:22-30)

  • Irod, ‘vulpea aceea’ (13:31-33)

  • Isus deplânge Ierusalimul (13:34, 35)

  • Isus vindecă în sabat un om cu hidropizie (14:1-6)

  • Să fim oaspeți umili (14:7-11)

  • Să-i invităm pe cei care nu ne pot răsplăti (14:12-14)

  • Ilustrarea despre invitații care caută scuze (14:15-24)

  • Prețul plătit pentru a fi discipoli (14:25-33)

  • Sarea care își pierde puterea (14:34, 35)

  • Ilustrarea despre oaia pierdută (15:1-7)

  • Ilustrarea despre moneda pierdută (15:8-10)

  • Ilustrarea despre fiul risipitor (15:11-32)

  • Ilustrarea despre administratorul nedrept (16:1-13)

  • Legea și Regatul lui Dumnezeu (16:14-18)

  • Ilustrarea despre omul bogat și Lazăr (16:19-31)

  • Isus vorbește despre motivele de poticnire, despre iertare și despre credință (17:1-6)

  • Ilustrarea despre sclavul care satisface necesitățile stăpânului (17:7-10)

  • Isus vindecă zece leproși (17:11-19)

  • Venirea Regatului lui Dumnezeu (17:20-37)

  • Ilustrarea despre văduva insistentă (18:1-8)

  • Ilustrarea despre fariseu și încasatorul de impozite (18:9-14)

  • Isus și copilașii (18:15-17)

  • Întrebarea unui conducător bogat cu privire la viața veșnică (18:18-30)

  • Isus anunță din nou moartea și învierea sa (18:31-34)

  • Isus vindecă un cerșetor orb în apropierea Ierihonului (18:35-43)

  • Isus îl vizitează pe Zacheu, un încasator de impozite (19:1-10)

  • Ilustrarea despre cele zece mine (19:11-27)

 • I. Începutul ultimei săptămâni de serviciu public al lui Isus în Ierusalim și în împrejurimi (19:28–21:4)

  • Intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim (19:28-40)

  • Isus plânge pentru Ierusalim (19:41-44)

  • Isus curăță templul (19:45-48)

  • Autoritatea lui Isus este contestată (20:1-8)

  • Ilustrarea despre viticultorii ucigași (20:9-19)

  • Dumnezeu și Cezarul (20:20-26)

  • Întrebare cu privire la înviere (20:27-40)

  • Este Cristos fiul lui David? (20:41-44)

  • Avertisment cu privire la scribi (20:45-47)

  • Cele două monede ale văduvei sărace (21:1-4)

 • J. Renumita profeție a lui Isus despre semnul privitor la ceea ce avea să vină (21:5-36)

  • Întrebare cu privire la semn; „aveți grijă să nu fiți înșelați” (21:5-9)

  • Elementele semnului: războaie, mari cutremure de pământ, epidemii, lipsuri de alimente (21:10, 11)

  • Sunt prezise persecuții (21:12-19)

  • Ierusalimul va fi înconjurat de armate; sunt prezise „timpurile fixate ale națiunilor” (21:20-24)

  • Venirea Fiului omului (21:25-28)

  • Ilustrarea despre smochin (21:29-31)

  • „Această generație nu va trece nicidecum” (21:32, 33)

  • „Nu cumva să vi se îngreuneze inimile”; ‘rămâneți treji’ (21:34-36)

 • K. Ultimele zile ale lui Isus în Ierusalim; arestarea și judecarea sa (21:37–23:25)

  • Isus predă în templu (21:37, 38)

  • Preoții pun la cale uciderea lui Isus (22:1-6)

  • Pregătirile pentru ultimul Paște (22:7-13)

  • Isus instituie Cina Domnului (22:14-20)

  • „Trădătorul meu este cu mine la masă” (22:21-23)

  • Ceartă aprinsă cu privire la cine este cel mai mare (22:24-27)

  • Legământul lui Isus pentru un regat (22:28-30)

  • Isus prezice că Petru îl va renega (22:31-34)

  • Necesitatea de a fi pregătiți; cele două săbii (22:35-38)

  • Isus se roagă pe Muntele Măslinilor (22:39-46)

  • Isus este arestat (22:47-53)

  • Petru îl reneagă pe Isus (22:54-62)

  • Isus este batjocorit (22:63-65)

  • Procesul lui Isus înaintea Sanhedrinului (22:66-71)

  • Isus înaintea lui Pilat și a lui Irod (23:1-25)

 • L. Executarea, înmormântarea, învierea și înălțarea lui Isus la cer (23:26–24:53)

  • Isus li se adresează fiicelor Ierusalimului (23:26-31)

  • Isus și doi răufăcători sunt atârnați pe stâlp (23:32-42)

  • Isus promite: „Vei fi cu mine în Paradis!” (23:43)

  • Moartea lui Isus (23:44-49)

  • Înmormântarea lui Isus (23:50-56)

  • Niște femei, precum și Petru, găsesc mormântul gol (24:1-12)

  • Pe drumul spre Emaus (24:13-35)

  • Isus li se arată discipolilor (24:36-49)

  • Isus se înalță la cer (24:50-53)