Isaia 51:1-23

51  „Ascultați-mă, voi, care urmăriți dreptatea,care îl căutați pe Iehova! Priviți la stânca din care ați fost cioplițiși la cariera din care ați fost scoși!   Priviți la Avraam, tatăl vostru,și la Sara,+ care v-a dat naștere*! Când l-am chemat, el era unul singur,+iar eu l-am binecuvântat și l-am înmulțit.+   Căci Iehova va mângâia Sionul.+ Va aduce mângâiere tuturor ruinelor lui+și va face pustiul lui ca Edenul+și câmpia lui aridă ca grădina lui Iehova.+ În el vor fi bucurie și veselie,mulțumiri și cântece.+   Ia aminte la mine, poporul meu,și pleacă-ți urechea la mine, națiunea mea!+ Fiindcă de la mine va ieși o lege+și voi pune judecata mea ca lumină pentru popoare.+   Dreptatea mea se apropie.+ Salvarea mea va veni,+iar brațele mele vor judeca popoarele.+ Insulele vor spera în mine+și vor aștepta brațul* meu.   Ridicați-vă ochii spre ceruriși priviți în jos spre pământ! Căci cerurile vor fi risipite ca fumul,pământul se va uza ca o haină,iar locuitorii lui vor muri ca țânțarii. Dar salvarea mea va fi veșnică+și dreptatea mea nu va avea sfârșit*.+   Ascultați-mă, voi, care cunoașteți dreptatea,popor în a cărui inimă este legea* mea!+ Nu vă temeți de batjocurile oamenilor muritoriși nu vă îngroziți din cauza insultelor lor!   Căci îi va mânca molia ca pe o haină;îi va roade molia de haine* ca pe lână.+ Dar dreptatea mea va dăinui veșnicși salvarea mea pentru toate generațiile.”+   Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te cu puterea ta,braț al lui Iehova!+ Trezește-te ca în zilele de odinioară, ca în generațiile trecute! Nu ești tu cel care ai făcut bucăți Rahavul*,+care ai străpuns monstrul marin?+ 10  Nu ești tu cel care a secat marea, apele adâncului imens,+ cel care a prefăcut adâncurile mării într-un drum pe care să treacă cei răscumpărați?+ 11  Cei răscumpărați ai lui Iehova se vor întoarce.+ Vor veni la Sion cu strigăte de bucurie+și o bucurie veșnică îi va încununa*.+ Vor găsi bucurie și veselie.Durerea și suspinul vor dispărea.+ 12  Eu, eu sunt Cel care vă mângâie.+ „De ce să te temi de omul muritor, care piere,+și de fiul omului, care se veștejește ca iarba? 13  De ce să-l uiți pe Iehova, Făuritorul tău,+Cel care a întins cerurile+ și a pus temelia pământului? Și de ce să te temi mereu, cât este ziua de lungă, de furia asupritorului*,de parcă ar putea să te nimicească? Unde este furia asupritorului? 14  Cel aflat în lanțuri va fi eliberat în curând.+El nu va muri și nu va ajunge în groapă,nici nu-i va lipsi pâinea. 15  Eu sunt Iehova, Dumnezeul tău,cel care răscolește marea și îi agită valurile.+Iehova al armatelor este numele meu.+ 16  Voi pune cuvintele mele în gura tași te voi acoperi cu umbra mâinii mele,+ca să întind cerurile, să pun temelia pământului+și să spun Sionului: «Tu ești poporul meu!».+ 17  Trezește-te, trezește-te, ridică-te, cetate Ierusalim,+care ai băut din mâna lui Iehova paharul mâniei sale! Ai băut potirul,ai golit paharul care provoacă amețeală.+ 18  Dintre toți fiii pe care i-a adus pe lume nu este niciunul care s-o călăuzeascăși dintre toți fiii pe care i-a crescut nu este niciunul care s-o ia de mână. 19  Aceste două lucruri ți s-au întâmplat. Cine te va compătimi? Distrugerea și pustiirea, foamea și sabia!+ Cine te va mângâia?+ 20  Fiii tăi au leșinat,+ zac la fiecare colț de stradă*ca oaia sălbatică în capcană. Sunt plini de furia lui Iehova, de mustrarea Dumnezeului tău.” 21  De aceea, ascultă, te rog,femeie năpăstuită și beată, dar nu de vin! 22  Așa spune Domnul tău, Iehova, Dumnezeul tău, care își apără poporul: „Iată! Îți voi lua din mână paharul care provoacă amețeală.+Nu vei mai bea niciodată din potir,din paharul furiei mele.+ 23  Îl voi pune în mâna celor care te chinuie+și care ți-au spus*: «Apleacă-te ca să trecem peste tine!». Astfel, ți-ai făcut spatele ca pământulși ca o stradă pe care ei să umble”.

Note de subsol

Sau „v-a născut în dureri”.
Sau „puterea”.
Sau „nu va fi distrusă”.
Sau „învățătura”.
Sau, posibil, „viermele”.
Lit. „va fi pe capul lor”.
Sau „celui ce te împresoară”.
Lit. „în capul tuturor străzilor”.
Sau „au spus sufletului tău”.

Note de studiu

Multimedia