Iov 34:1-37

34  Și Elihu și-a continuat răspunsul zicând:   „Ascultați cuvintele mele, înțelepților!Și luați aminte, voi, care aveți multă cunoștință!   Căci urechea încearcă cuvinteleașa cum limba* gustă mâncarea.   Să judecăm noi ce este drept;să stabilim între noi ce este bine.   Căci Iov a spus: «Știu că am dreptate,+dar Dumnezeu mi-a refuzat dreptul la judecată.+   Să mint spunând că nu merit o judecată favorabilă? Rana mea este de nevindecat, deși n-am făcut nicio nelegiuire».+   Ce om este ca Iov,care bea batjocura ca apa?   El se întovărășește cu răufăcătoriiși umblă cu oamenii răi.+   Căci a zis: «Omul n-are niciun folosdacă încearcă să-i fie plăcut lui Dumnezeu».+ 10  De aceea, ascultați-mă, oameni cu pricepere*: Departe de adevăratul Dumnezeu să facă ce este rău,+de Cel Atotputernic să facă ce este nedrept!+ 11  Căci el îl răsplătește pe om după faptele lui,+îl face să suporte consecințele căilor lui. 12  Cu siguranță, Dumnezeu nu face nimic rău;+Cel Atotputernic nu face judecată nedreaptă.+ 13  Cine i-a încredințat pământulși cine l-a numit conducător peste întreaga lume*? 14  Dacă și-ar îndrepta atenția* spre oameni,dacă ar lua la el spiritul și răsuflarea lor,+ 15  toți* ar pieri deodatăși omul s-ar întoarce în țărână.+ 16  Acum, dacă ai pricepere, ia aminte la lucrul acesta!Ascultă cu atenție cuvintele mele! 17  Să stăpânească oare cel ce urăște dreptatea?L-ai condamna tu pe cel puternic care este drept? 18  I-ai spune unui rege: «Netrebnicule»? Sau nobililor: «Nelegiuiților»?+ 19  Dumnezeu nu-i părtinește pe prințiși nu face deosebire între bogat și sărac*,+căci toți sunt lucrarea mâinilor lui.+ 20  Oamenii mor într-o clipă,+ la miezul nopții;+se cutremură și pier;chiar și cei puternici sunt înlăturați, dar nu de mâna omului.+ 21  Căci ochii lui Dumnezeu sunt spre căile omului+și El îi vede toți pașii. 22  Nu există nici întuneric, nici umbră adâncăunde să se ascundă răufăcătorii.+ 23  Căci Dumnezeu nu i-a stabilit niciunui om un timpca să se prezinte la judecată înaintea lui. 24  El îi sfărâmă pe cei puternici fără să trebuiască să cercetezeși îi pune pe alții în locul lor.+ 25  Căci el știe ce fac;+îi răstoarnă noaptea și ei sunt zdrobiți.+ 26  Îi lovește pentru răutatea lorîntr-un loc în care toți pot să-i vadă,+ 27  pentru că s-au îndepărtat de el și nu l-au mai urmat+și n-au ținut seama de niciuna dintre căile sale.+ 28  Ei îi fac pe săraci să strige către el,iar el aude strigătul celor neajutorați.+ 29  Când Dumnezeu tace, cine îl poate condamna? Când își ascunde fața, cine îl poate vedea? Fie că-și ascunde fața de o națiune, fie de un om, rezultatul e același. 30  El face aceasta pentru ca omul lipsit de pietate* să nu conducă+și să nu întindă curse poporului. 31  Căci îi va spune cineva lui Dumnezeu:«Am fost pedepsit, deși n-am comis nicio nelegiuire;+ 32  învață-mă ce nu pot să văd;dacă am făcut ceva greșit, nu voi mai face»? 33  Te va răsplăti el așa cum vrei tu, când respingi judecata lui? Tu hotărăști, nu eu. Spune deci ceea ce știi așa de bine. 34  Oamenii cu pricepere*,da, toți înțelepții care mă ascultă, îmi vor zice: 35  «Iov vorbește fără să aibă cunoștință+și cuvintele lui sunt lipsite de perspicacitate». 36  Iov să fie încercat* până la capătpentru că răspunsurile lui sunt ca ale celor răi! 37  La păcatul lui adaugă răzvrătirea,+bate din palme disprețuitor înaintea noastrăși își înmulțește cuvintele împotriva adevăratului Dumnezeu!”.+

Note de subsol

Lit. „cerul gurii”.
Lit. „inimă”.
Sau „pământul locuit”.
Lit. „inima”.
Lit. „toată carnea”.
Sau „nu-l favorizează pe cel nobil în dauna celui de condiție umilă”.
Sau „apostatul”.
Lit. „inimă”.
Sau, posibil, „Tată, Iov să fie încercat”.

Note de studiu

Multimedia