Iosua 19:1-51

19  Apoi, a doua oară, a ieșit la sorți+ partea lui Simeon, a tribului lui Simeon,+ după familiile lui. Moștenirea lui a fost în mijlocul moștenirii lui Iuda.+  Moștenirea lui a fost: Beer-Șeba+ cu Șeba, Molada,+  Hațar-Șual,+ Bala, Ețem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Țiclag,+ Bet-Marcabot, Hațar-Susa,  Bet-Lebaot+ și Șaruhen – 13 orașe și așezările din apropierea lor;  Ain, Rimon, Eter și Așan+ – 4 orașe și așezările din apropierea lor;  precum și toate așezările care erau în jurul acestor orașe, până la Baalat-Beer, sau Rama din sud. Aceasta a fost moștenirea tribului lui Simeon, după familiile lui.  Moștenirea urmașilor lui Simeon a fost luată din partea care i-a revenit lui Iuda, pentru că partea lui Iuda era prea mare pentru el. Astfel, urmașii lui Simeon au primit o proprietate în mijlocul moștenirii lui.+ 10  Apoi, a treia oară, a ieșit la sorți+ partea urmașilor lui Zabulon,+ după familiile lor, iar hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. 11  Hotarul lor urca spre vest, până la Mareal, continua până la Dabeșet și apoi până la valea* din fața Iocneamului. 12  De la Sarid mergea spre est, spre răsărit, până la hotarul Chislot-Taborului, continua până la Daberat+ și urca la Iafia. 13  De acolo continua spre est, spre răsărit, pe la Gat-Hefer,+ pe la Et-Cațin, ieșea la Rimon și se întindea până la Nea. 14  Și hotarul se întorcea spre nord, spre Hanaton, și se termina la valea Iftah-El; 15  teritoriul lor includea Catatul, Nahalalul, Șimronul,+ Idala și Betleemul+ – 12 orașe și așezările din apropierea lor. 16  Aceasta a fost moștenirea urmașilor lui Zabulon, după familiile lor.+ Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 17  A patra oară a ieșit la sorți+ partea lui Isahar,+ a urmașilor lui Isahar, după familiile lor. 18  Hotarul lor ajungea la Izreel,+ Chesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Șion, Anaharat, 20  Rabit, Chișion, Ebeț, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Hada și Bet-Pațeț. 22  Și hotarul ajungea la Tabor,+ Șahațuma și Bet-Șemeș și hotarul lor se termina la Iordan – 16 orașe și așezările din apropierea lor. 23  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Isahar, după familiile lui,+ orașele și așezările din apropierea lor. 24  Apoi, a cincea oară, a ieșit la sorți+ partea tribului lui Așer,+ după familiile lui. 25  Hotarul lor era Helcat,+ Hali, Beten, Acșaf, 26  Alamelec, Amad și Mișal. Spre vest ajungea la Carmel+ și la Șihor-Libnat, 27  apoi se întorcea spre est, până la Bet-Dagon, și ajungea la Zabulon și în nordul văii Iftah-El, la Bet-Emec și Neiel și se întindea până la Cabul, în stânga, 28  până la Ebron, Rehob, Hamon și Cana și până la Sidonul cel Mare.+ 29  Și hotarul se întorcea spre Rama, până la orașul fortificat Tir.+ Apoi hotarul se întorcea spre Hosa și se termina la mare, în regiunea Aczibului, 30  Umei, Afecului+ și Rehobului+ – 22 de orașe și așezările din apropierea lor. 31  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Așer, după familiile lui.+ Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 32  A șasea oară a ieșit la sorți+ partea urmașilor lui Neftali, a urmașilor lui Neftali, după familiile lor. 33  Hotarul lor era de la Helef, de la copacul cel mare din Țaananim,+ trecea prin Adami-Necheb și Iabneel până la Lacum și se termina la Iordan. 34  Hotarul se întorcea spre vest, până la Aznot-Tabor, se întindea de acolo spre Huccoc, ajungea la Zabulon, la sud, și la Așer, la vest, și la Iuda*, la Iordan, spre est. 35  Orașele fortificate erau: Țidim, Țer, Hammat,+ Racat, Chineret, 36  Adama, Rama, Hațor,+ 37  Chedeș,+ Edrei, En-Hațor, 38  Iiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș+ – 19 orașe și așezările din apropierea lor. 39  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Neftali, după familiile lui,+ orașele și așezările din apropierea lor. 40  A șaptea oară a ieșit la sorți+ partea tribului lui Dan,+ după familiile lui. 41  Hotarul moștenirii lor era Țora,+ Eștaol, Ir-Șemeș, 42  Șaalabin,+ Aialon,+ Itla, 43  Elon, Timna,+ Ecron,+ 44  Elteche, Ghibeton,+ Baalat, 45  Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,+ 46  Me-Iarcon și Racon și hotarul trecea prin fața orașului Iope.+ 47  Dar teritoriul urmașilor lui Dan era prea mic pentru ei.+ De aceea, ei au urcat și au luptat împotriva Leșemului,+ l-au cucerit și l-au trecut prin ascuțișul sabiei. Apoi l-au luat în stăpânire, s-au stabilit în el și i-au schimbat numele din Leșem în Dan, după numele strămoșului lor Dan.+ 48  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Dan, după familiile lui. Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 49  Astfel, ei au terminat împărțirea țării pe teritorii. Apoi israeliții i-au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50  La porunca lui Iehova, i-au dat orașul pe care l-a cerut, Timnat-Serahul,+ în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a reconstruit orașul și s-a stabilit acolo. 51  Acestea au fost moștenirile pe care preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și capii caselor părintești ale triburilor Israelului le-au repartizat+ prin tragere la sorți la Șilo,+ înaintea lui Iehova, la intrarea în cortul întâlnirii.+ Astfel, au terminat de împărțit țara.

Note de subsol

Sau „uedul”. Vezi Glosarul.
Din câte se pare, nu se referă la tribul lui Iuda, ci la familia unui bărbat din Iuda.

Note de studiu

Multimedia