Ezra 8:1-36

8  Iată capii caselor părintești și lista genealogică a celor care au urcat cu mine din Babilon în timpul domniei regelui Artaxerxes:+  dintre fiii lui Fineas:+ Gherșom; dintre fiii lui Itamar:+ Daniel; dintre fiii lui David: Hatuș;  dintre fiii lui Șecania, dintre fiii lui Paroș: Zaharia și cu el erau înregistrați 150 de bărbați;  dintre fiii lui Pahat-Moab:+ Eliehoenai, fiul lui Zerahia, și cu el 200 de bărbați;  dintre fiii lui Zatu:+ Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el 300 de bărbați;  dintre fiii lui Adin:+ Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el 50 de bărbați;  dintre fiii lui Elam:+ Ieșaia, fiul lui Atalia, și cu el 70 de bărbați;  dintre fiii lui Șefatia:+ Zebadia, fiul lui Mihael, și cu el 80 de bărbați;  dintre fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el 218 bărbați; 10  dintre fiii lui Bani: Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el 160 de bărbați; 11  dintre fiii lui Bebai:+ Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el 28 de bărbați; 12  dintre fiii lui Azgad:+ Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el 110 bărbați; 13  dintre fiii lui Adonicam,+ care au venit ultimii, acestea sunt numele lor: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei 60 de bărbați; 14  și dintre fiii lui Bigvai:+ Utai și Zabbud și cu ei 70 de bărbați. 15  I-am adunat la râul care curge spre Ahava+ și am stat cu tabăra acolo trei zile. Dar, când am căutat cu atenție prin popor și printre preoți, n-am găsit acolo niciun levit. 16  De aceea, am trimis după Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam, care erau căpetenii, și după Ioiarib și Elnatan, care erau învățători. 17  Apoi le-am dat poruncă referitor la Ido, căpetenia din locul numit Casifia. Le-am zis să le spună lui Ido și fraților lui, slujitorii de la templu* care erau în Casifia, să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. 18  Și pentru că mâna bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ei ne-au adus un om înțelept dintre fiii lui Mahli,+ nepotul lui Levi, fiul lui Israel, și anume pe Șerebia,+ împreună cu fiii și frații săi, 18 bărbați, 19  precum și pe Hașabia și cu el pe Ieșaia, dintre merariți,+ pe frații săi și pe fiii lor, 20 de bărbați. 20  Și dintre slujitorii de la templu* – pe care David și prinții îi dăduseră pentru serviciul leviților – erau 220; toți fuseseră înregistrați cu numele. 21  Atunci am anunțat un post acolo, la râul Ahava, ca să ne umilim înaintea Dumnezeului nostru și să-i cerem să ne îndrume în călătoria noastră și să ne ocrotească pe noi, pe copiii noștri și toate bunurile noastre. 22  Îmi era rușine să-i cer regelui soldați și călăreți ca să ne ocrotească pe drum de dușmani, căci îi ziseserăm regelui: „Mâna bună a Dumnezeului nostru este cu toți cei ce-l caută,+ dar forța și mânia lui sunt împotriva tuturor celor ce-l părăsesc”.+ 23  De aceea, am postit și ne-am rugat Dumnezeului nostru pentru aceasta, iar el a ascultat implorările noastre.+ 24  Apoi am pus deoparte 12 dintre căpeteniile preoților, și anume pe Șerebia și pe Hașabia,+ împreună cu zece dintre frații lor. 25  Le-am cântărit argintul, aurul și ustensilele – contribuția pe care regele, sfătuitorii, prinții săi și toți israeliții prezenți acolo o oferiseră pentru casa Dumnezeului nostru.+ 26  Astfel, le-am cântărit și le-am dat 650 de talanți* de argint, 100 de ustensile de argint în valoare de 2 talanți, 100 de talanți de aur, 27  20 de castroane mici de aur în valoare de 1 000 de darici* și 2 ustensile de aramă bună, de un roșu sclipitor, la fel de prețioasă ca aurul. 28  Apoi le-am zis: „Voi sunteți sfinți pentru Iehova+ și ustensilele sunt sfinte, iar argintul și aurul sunt o ofrandă benevolă pentru Iehova, Dumnezeul strămoșilor voștri. 29  Păziți-le cu grijă până când le veți cântări înaintea căpeteniilor preoților și ale leviților, precum și înaintea prinților caselor părintești ale Israelului din Ierusalim,+ în încăperile* casei lui Iehova”. 30  Preoții și leviții au luat argintul, aurul și ustensilele, care fuseseră cântărite, ca să le ducă la Ierusalim, la casa Dumnezeului nostru. 31  În cele din urmă, am plecat de la râul Ahava+ în a 12-a zi a primei luni+ ca să ne ducem la Ierusalim, iar mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi și el ne-a ocrotit pe drum de dușmani și de tâlhari. 32  Astfel, am ajuns la Ierusalim+ și am stat acolo trei zile. 33  În a patra zi am cântărit argintul, aurul și ustensilele în casa Dumnezeului nostru+ și i le-am dat lui Meremot,+ fiul preotului Uria, cu el fiind Eleazar, fiul lui Fineas, și cu ei, leviții Iozabad,+ fiul lui Ieșua, și Noadia, fiul lui Binui.+ 34  Toate au fost numărate și cântărite, iar greutatea lor a fost notată. 35  Cei care au venit din captivitate, care fuseseră în exil, i-au prezentat jertfe arse Dumnezeului Israelului: 12 tauri+ pentru tot Israelul, 96 de berbeci,+ 77 de miei și 12 țapi+ ca ofrandă pentru păcat; toate acestea au fost o ofrandă arsă pentru Iehova.+ 36  Apoi le-am dat satrapilor* regelui și guvernatorilor regiunii de dincolo de Fluviu*+ decretele regelui,+ iar ei au susținut poporul și casa adevăratului Dumnezeu.+

Note de subsol

Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „netinimi”. Lit. „cei dăruiți”.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.
Daricul era o monedă persană de aur. Vezi Ap. B14.
Sau „sălile de mese”.
Titlu însemnând „protectori ai regatului”, folosit aici pentru guvernatorii provinciilor Imperiului Persan.
Regiunea de dincolo de Fluviu se referă la teritoriile aflate la vest de Eufrat.

Note de studiu

Multimedia