Ezra 7:1-28

7  După aceste lucruri, în timpul domniei lui Artaxerxes,+ regele Persiei, Ezra*+ s-a întors din Babilon. El era fiul lui Seraia,+ fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,+  fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub,  fiul lui Amaria, fiul lui Azaria,+ fiul lui Meraiot,  fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,  fiul lui Abișua, fiul lui Fineas,+ fiul lui Eleazar,+ fiul lui Aaron,+ preotul principal.  Acest Ezra a urcat din Babilon. El era un copist* care cunoștea bine Legea* lui Moise,+ dată de Iehova, Dumnezeul Israelului. Regele i-a dat tot ce a cerut, căci mâna lui Iehova, Dumnezeul său, era peste el.  Unii dintre israeliți, dintre preoți, dintre leviți,+ dintre cântăreți,+ dintre portari+ și dintre slujitorii de la templu*+ au urcat la Ierusalim în al șaptelea an al regelui Artaxerxes.  Ezra a ajuns la Ierusalim în luna a cincea, în al șaptelea an al regelui.  El a plecat din Babilon în prima zi a primei luni și a ajuns la Ierusalim în prima zi a lunii a cincea, căci mâna bună a Dumnezeului său era peste el.+ 10  Ezra își pregătise inima* să consulte Legea lui Iehova, să o aplice+ și să învețe Israelul dispozițiile ei și hotărârile ei judecătorești.+ 11  Iată o copie a scrisorii pe care regele Artaxerxes i-a dat-o preotului și copistului* Ezra, un bun cunoscător al* poruncilor lui Iehova și al dispozițiilor sale pentru Israel: 12  * „Artaxerxes,+ regele regilor, către preotul Ezra, copistul* Legii Dumnezeului cerurilor: Să ai pace din plin! 13  Am poruncit ca toți cei aflați în regatul meu din poporul lui Israel și dintre preoți și leviți care vor să meargă cu tine la Ierusalim, să meargă.+ 14  Căci ești trimis de rege și de cei șapte sfătuitori ai săi ca să cercetezi dacă Legea Dumnezeului tău, pe care o ai cu tine*, se respectă în Iuda și în Ierusalim 15  și ca să iei argintul și aurul pe care regele și sfătuitorii săi l-au dat de bunăvoie Dumnezeului Israelului, a cărui locuință este în Ierusalim, 16  împreună cu tot argintul și aurul pe care îl vei primi* în toată provincia Babilon și cu darul pe care poporul și preoții îl dau de bunăvoie pentru casa Dumnezeului lor, care este în Ierusalim.+ 17  Cu banii aceștia să cumperi numaidecât tauri,+ berbeci,+ miei,+ precum și ofrandele lor de cereale+ și ofrandele lor de băutură+ și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru, din Ierusalim. 18  Tu și frații tăi să faceți tot ce veți găsi de cuviință cu restul argintului și al aurului, potrivit voinței Dumnezeului vostru. 19  Toate vasele care îți sunt date pentru serviciul de la casa Dumnezeului tău să le prezinți înaintea lui Dumnezeu, la Ierusalim.+ 20  Iar celelalte lucruri necesare pentru casa Dumnezeului tău pe care trebuie să le dai, să le dai din trezoreria regală.+ 21  Eu, regele Artaxerxes, le-am dat următoarea poruncă tuturor trezorierilor din regiunea de dincolo de Fluviu*: Să i se dea fără întârziere preotului Ezra,+ copistul Legii Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22  până la 100 de talanți* de argint, 100 de cori* de grâu, 100 de bați* de vin,+ 100 de bați de ulei+ și sare+ fără măsură. 23  Tot ce poruncește Dumnezeul cerurilor trebuie să fie făcut cu zel pentru casa Dumnezeului cerurilor,+ ca să nu se abată mânia asupra regatului regelui și asupra fiilor lui.+ 24  În plus, vi se aduce la cunoștință că nu i se poate pretinde impozit, tribut+ sau vamă niciunuia dintre preoți, leviți, cântăreți,+ portari, slujitorii de la templu*+ și lucrătorii de la casa lui Dumnezeu. 25  Tu, Ezra, potrivit înțelepciunii pe care o ai de la Dumnezeul tău*, să numești magistrați și judecători ca să judece tot poporul din regiunea de dincolo de Fluviu, pe toți cei care cunosc legile Dumnezeului tău; iar pe cei care nu le cunosc să-i instruiți.+ 26  Iar în cazul oricui nu respectă Legea Dumnezeului tău și legea regelui să fie executată fără întârziere sentința: fie moarte, fie exil, fie amendă, fie închisoare”. 27  Lăudat să fie Iehova, Dumnezeul strămoșilor noștri, care a pus în inima regelui gândul să înfrumusețeze casa lui Iehova din Ierusalim!+ 28  El mi-a arătat iubire loială făcând să găsesc bunăvoință înaintea regelui,+ înaintea sfătuitorilor săi+ și înaintea tuturor prinților puternici ai regelui. Astfel, am prins curaj*, căci mâna lui Iehova, Dumnezeul meu, era peste mine, și am adunat dintre israeliți căpetenii ca să urce cu mine.

Note de subsol

Însemnând „Ajutor”.
Sau „scrib”.
Sau „El era un copist iscusit al Legii”.
Sau „netinimi”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „hotărâse în inima lui”.
Sau „scribului”.
Sau „un copist al cuvintelor”.
Fragmentul de la Ezr 7:12 până la 7:26 a fost scris inițial în aramaică.
Sau „scribul”.
Lit. „în mâna ta”.
Lit. „îl vei găsi”.
Regiunea de dincolo de Fluviu se referă la teritoriile aflate la vest de Eufrat.
Un cor echivala cu 220 l. Vezi Ap. B14.
Un bat echivala cu 22 l. Vezi Ap. B14.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.
Sau „netinimi”. Lit. „cei dăruiți”.
Lit. „potrivit înțelepciunii Dumnezeului tău care este în mâna ta”.
Sau „m-am întărit”.

Note de studiu

Multimedia