Ezechiel 36:1-38

36  „Și tu, fiu al omului, profețește cu privire la munții Israelului și spune: «Munți ai Israelului, ascultați cuvântul lui Iehova!  Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Dușmanul a spus împotriva voastră: «Ce bine! Chiar și locurile înalte din vechime au ajuns în stăpânirea noastră!»”».+  De aceea, profețește și spune: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Pentru că v-au pustiit și v-au atacat din toate părțile și astfel ați ajuns în stăpânirea celor rămași din națiuni și pentru că oamenii vorbesc despre voi și vă calomniază,+  de aceea, munți ai Israelului, ascultați cuvântul Domnului Suveran Iehova! Iată ce le zice Domnul Suveran Iehova munților și dealurilor, pâraielor, văilor și locurilor devastate, rămase pustii,+ și orașelor abandonate, care au ajuns să fie jefuite și batjocorite de cei rămași din națiunile dimprejur;+  da, iată ce le zice Domnul Suveran Iehova: «În zelul meu aprins+ voi vorbi împotriva celor rămași din națiuni și împotriva întregului Edom, cei care, cu mare bucurie și cu mult dispreț*,+ s-au făcut stăpâni pe țara mea, ca să pună mâna pe pășunile ei și s-o jefuiască»”».+  De aceea, profețește cu privire la țara lui Israel și spune-le munților și dealurilor, pâraielor și văilor: «Așa zice Domnul Suveran Iehova: „Iată! Voi vorbi în zelul meu și în mânia mea, pentru că ați purtat umilirea provocată de națiuni”».+  De aceea, iată ce zice Domnul Suveran Iehova: «Îmi ridic mâna și jur că națiunile din jurul vostru își vor purta propria umilire.+  Dar voi, munți ai Israelului, veți da crengi și veți rodi pentru poporul meu, Israel,+ fiindcă ei se vor întoarce în curând.  Căci eu sunt cu voi și mă voi întoarce spre voi și veți fi cultivați și semănați. 10  Vă voi înmulți oamenii, toată casa lui Israel, da, toată, și orașele vor fi locuite,+ iar ruinele vor fi reconstruite.+ 11  Da, vă voi înmulți oamenii și animalele;+ ei vor fi mulți și roditori. Voi face să fiți locuiți cum erați odinioară+ și să vă meargă mai bine decât în trecut;+ și veți ști că eu sunt Iehova.+ 12  Voi face să umble pe voi oameni, da, poporul meu, Israel, și ei vă vor lua în stăpânire.+ Veți deveni moștenirea lor și nu-i veți mai lăsa niciodată fără copii».”+ 13  „Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: «Pentru că ți se spune: „Ești o țară care devorează oameni și care își lasă națiunile fără copii”, 14  de aceea, nu vei mai devora oameni și nu-ți vei mai lăsa națiunile fără copii», zice Domnul Suveran Iehova. 15  «Nu te voi mai supune insultelor națiunilor și nu va mai trebui să suporți batjocurile popoarelor.+ Și nu vei mai face ca națiunile tale să se poticnească», zice Domnul Suveran Iehova.” 16  Și cuvântul lui Iehova a venit iarăși la mine, zicând: 17  „Fiu al omului, când casa lui Israel locuia în țara ei, a făcut-o necurată prin căile și faptele ei.+ Căile ei au ajuns pentru mine ca necurăția menstruației.+ 18  Atunci mi-am vărsat furia asupra lor pentru sângele pe care-l vărsaseră în țară+ și pentru că o făcuseră necurată cu idolii lor dezgustători*.+ 19  I-am risipit printre națiuni și i-am împrăștiat prin alte țări.+ I-am judecat după calea lor și după faptele lor. 20  Dar, când au ajuns la acele națiuni, oamenii au profanat numele meu sfânt+ zicând despre ei: «Acesta este poporul lui Iehova, însă ei au trebuit să părăsească țara sa». 21  Dar voi arăta că țin la numele meu sfânt, pe care casa lui Israel l-a profanat printre națiunile la care s-a dus”.+ 22  „De aceea, spune casei lui Israel: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Nu de dragul vostru acționez, casă a lui Israel, ci de dragul numelui meu sfânt, pe care voi l-ați profanat printre națiunile la care v-ați dus”».+ 23  «Voi sfinți numele meu cel mare,+ care a fost profanat printre națiuni, pe care voi l-ați profanat în mijlocul lor; și națiunile vor ști că eu sunt Iehova»,+ zice Domnul Suveran Iehova, «când voi fi sfințit printre voi sub ochii lor. 24  Vă voi lua dintre națiuni, vă voi aduna din toate țările și vă voi aduce înapoi în țara voastră.+ 25  Vă voi stropi cu apă curată și veți deveni curați;+ vă voi curăța de toate necurățiile voastre+ și de toți idolii voștri dezgustători.+ 26  Vă voi da o inimă nouă+ și voi pune în voi un spirit nou.+ Voi îndepărta din trupul vostru inima de piatră+ și vă voi da o inimă de carne*. 27  Voi pune spiritul meu în voi și vă voi face să umblați potrivit dispozițiilor mele,+ iar voi veți respecta și veți îndeplini hotărârile mele judecătorești. 28  Atunci veți locui în țara pe care le-am dat-o strămoșilor voștri și veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru».+ 29  «Vă voi salva din toate necurățiile voastre; voi spune cerealelor să dea rod din belșug și nu voi mai aduce foamete asupra voastră.+ 30  Voi înmulți fructul pomilor și rodul câmpului, ca să nu mai suferiți rușinea foametei printre națiuni.+ 31  Și atunci vă veți aduce aminte de căile voastre rele și de faptele voastre care nu erau bune și veți fi dezgustați de voi înșivă din cauza păcatelor voastre și a practicilor voastre detestabile.+ 32  Dar să știți că nu de dragul vostru fac lucrul acesta»,+ zice Domnul Suveran Iehova. «Rușinați-vă și simțiți-vă umiliți din cauza căilor voastre, casă a lui Israel!» 33  Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: «În ziua în care vă voi curăța de toate păcatele voastre, voi face ca orașele să fie locuite+ și ruinele să fie reconstruite.+ 34  Țara pustiită, care era o întindere pustie ce putea fi văzută de orice trecător, va fi cultivată. 35  Și se va zice: „Țara aceea pustiită a devenit ca grădina Edenului,+ iar orașele care erau în ruină și erau pustiite și dărâmate sunt acum fortificate și locuite”.+ 36  Și națiunile rămase în jurul vostru vor ști că eu, Iehova, am construit ce era dărâmat și am plantat ce era pustiit. Eu, Iehova, am vorbit și eu am făcut lucrul acesta».+ 37  Așa zice Domnul Suveran Iehova: «De asemenea, voi lăsa casa lui Israel să-mi ceară să-i înmulțesc oamenii ca pe o turmă și îi voi asculta cererea. 38  Ca turma de oameni sfinți, ca turma Ierusalimului* în timpul sărbătorilor sale,+ așa vor fi turmele de oameni ce vor umple orașele care erau în ruină;+ și vor ști că eu sunt Iehova».”

Note de subsol

Sau „cu dispreț în suflet”.
Din câte se pare, termenul ebraic este înrudit cu un cuvânt care înseamnă „balegă” și este folosit pentru a exprima dispreț.
Adică o inimă receptivă la îndrumarea lui Dumnezeu.
Sau, posibil, „Ca turmele de oi pentru jertfă din Ierusalim”.

Note de studiu

Multimedia