Către evrei 11:1-40

11  Credința este așteptarea sigură a lucrurilor sperate,+ demonstrarea evidentă* a realităților care nu se văd.  Căci, prin ea, oamenii din vechime* au primit dovada aprobării lui Dumnezeu*.  Prin credință înțelegem că sistemele* au fost create* prin cuvântul lui Dumnezeu, astfel că ceea ce se vede a venit în existență din ceea ce nu se vede.  Prin credință, Abel i-a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai valoroasă decât a lui Cain+ și prin această credință a primit dovada* că era drept, pentru că Dumnezeu a acceptat* darurile lui.+ Și, chiar dacă a murit, el vorbește încă+ prin credința sa.  Prin credință, Enoh+ a fost transferat ca să nu vadă moartea și n-a fost găsit nicăieri, pentru că Dumnezeu îl transferase.+ Înainte să fie transferat, el a primit dovada* că îi fusese plăcut lui Dumnezeu.  De altfel, fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există și că devine răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor.+  Prin credință, Noe,+ după ce a fost avertizat de Dumnezeu cu privire la lucruri care încă nu se vedeau,+ a arătat teamă sfântă și a construit o arcă+ pentru salvarea familiei sale. Prin această credință, el a condamnat lumea+ și a devenit moștenitor al dreptății care vine prin credință.  Prin credință, Avraam,+ când a fost chemat, a ascultat și a plecat spre locul pe care urma să-l primească drept moștenire. A plecat, deși nu știa unde se duce.+  Prin credință, el a trăit ca străin în țara promisiunii ca într-o țară străină+ și a locuit în corturi+ cu Isaac și cu Iacob, moștenitori cu el ai aceleiași promisiuni.+ 10  Căci el aștepta orașul cu temelii adevărate, al cărui proiectant* și constructor este Dumnezeu.+ 11  Tot prin credință, Sara a primit putere să conceapă un urmaș*, chiar dacă îi trecuse vârsta,+ fiindcă l-a considerat fidel* pe Cel care făcuse promisiunea. 12  De aceea, dintr-un singur om, și acesta ca și mort*,+ s-au născut copii+ mulți ca stelele cerului și nenumărați ca firele de nisip de pe țărmul mării.+ 13  În credință au murit toți aceștia, deși n-au primit împlinirea promisiunilor;+ dar le-au văzut de departe,+ le-au salutat și au declarat public că erau străini și locuitori temporari în țară. 14  Cei care vorbesc astfel arată clar că sunt în căutarea unui loc al lor. 15  Totuși, dacă s-ar fi gândit mereu la locul din care plecaseră,+ ar fi găsit o ocazie să se întoarcă. 16  Dar acum, ei tânjesc după un loc mai bun, unul care aparține cerului. De aceea, lui Dumnezeu nu-i este rușine cu ei, să fie numit* Dumnezeul lor,+ căci le-a pregătit un oraș.+ 17  Prin credință, Avraam, când a fost pus la încercare,+ l-a oferit drept jertfă, ca să spunem așa, pe Isaac. Da, cel care primise cu bucurie promisiunile a fost gata să-l ofere ca jertfă pe fiul său unic-născut,+ 18  deși i se spusese: „Ceea ce se va numi «descendența* ta» va veni prin Isaac”.+ 19  Dar el știa că Dumnezeu putea chiar să-l scoale din morți și, în mod simbolic*, de acolo l-a și primit.+ 20  Tot prin credință, Isaac i-a binecuvântat pe Iacob+ și pe Esau+ cu privire la lucruri viitoare. 21  Prin credință, Iacob, când era pe moarte,+ i-a binecuvântat pe fiecare dintre fiii lui Iosif+ și i s-a închinat lui Dumnezeu în timp ce se sprijinea pe toiagul său.+ 22  Prin credință, Iosif, la sfârșitul vieții sale, a vorbit despre exodul israeliților* și a dat instrucțiuni* în legătură cu oasele sale*.+ 23  Prin credință, părinții lui Moise l-au ascuns trei luni după nașterea sa,+ fiindcă au văzut cât de frumos era copilașul+ și nu s-au temut de porunca regelui.+ 24  Prin credință, Moise, când a crescut,+ a refuzat să fie numit fiul fiicei faraonului,+ 25  alegând mai degrabă să fie maltratat cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerea trecătoare a păcatului, 26  pentru că a considerat batjocorirea Cristosului ca fiind o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, căci privea țintă la răsplată. 27  Prin credință, el a părăsit Egiptul,+ fără să se teamă de furia regelui,+ căci a rămas neclintit, ca și cum l-ar fi văzut pe Cel invizibil.+ 28  Prin credință, el a ținut Paștele și a poruncit ca ușorii ușilor să fie stropiți cu sânge, pentru ca distrugătorul să nu-i ucidă pe* întâii lor născuți.+ 29  Prin credință, ei au trecut Marea Roșie ca pe uscat,+ dar, când egiptenii au încercat să facă la fel, au fost înghițiți.+ 30  Prin credință, soldații au mărșăluit în jurul zidurilor Ierihonului șapte zile, iar acestea au căzut.+ 31  Prin credință, prostituata Rahav n-a pierit cu cei neascultători, pentru că i-a primit în mod pașnic pe spioni.+ 32  Și ce să mai spun? Căci nu-mi va ajunge timpul să vorbesc și despre Ghedeon,+ Barac,+ Samson,+ Iefta,+ David,+ precum și despre Samuel+ și ceilalți profeți. 33  Prin credință, ei au înfrânt regate,+ au înfăptuit dreptatea, au primit promisiuni,+ au închis gura leilor,+ 34  au stins văpaia focului,+ au scăpat de ascuțișul sabiei,+ au fost făcuți puternici din slabi cum erau,+ au fost viteji în război,+ au pus pe fugă armatele invadatoare.+ 35  Unele femei și-au primit morții prin înviere,+ dar alții au fost torturați fiindcă n-au vrut să accepte eliberarea prin vreo răscumpărare*, ca să primească o înviere mai bună. 36  Iar alții au avut ca încercări batjocuri și biciuiri, ba chiar mai mult, lanțuri+ și închisori.+ 37  Au fost omorâți cu pietre,+ au fost puși la încercare, au fost tăiați în două* cu fierăstrăul, au fost uciși cu sabia,+ au umblat îmbrăcați în piei de oaie și în piei de capră,+ în timp ce erau în lipsuri, în necazuri,+ maltratați;+ 38  și lumea nu era demnă de ei. Au rătăcit prin locuri pustii, prin munți, prin peșteri+ și prin văgăunile pământului. 39  Și totuși, toți aceștia, deși au primit dovada aprobării lui Dumnezeu* datorită credinței lor, n-au primit împlinirea promisiunii, 40  deoarece Dumnezeu avusese în vedere ceva mai bun pentru noi,+ astfel încât ei să nu fie făcuți perfecți fără noi.

Note de subsol

Sau „dovada convingătoare”.
Sau „strămoșii noștri”.
Lit. „au primit mărturie”.
Sau „erele (epocile)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau „au fost puse în ordine”, „au fost pregătite”.
Lit. „a primit mărturie”.
Sau „a depus mărturie aprobând”.
Lit. „a primit mărturie”.
Sau „arhitect”.
Lit. „o sămânță”.
Sau „demn de încredere”.
Adică incapabil să procreeze.
Sau „invocat ca”.
Lit. „sămânța”.
Sau „ca reprezentare simbolică”.
Lit. „fiilor lui Israel”.
Sau „o poruncă”.
Sau „înmormântarea sa”.
Lit. „să nu se atingă de”.
Sau „vreun compromis”.
Sau „în bucăți”.
Lit. „au primit mărturie”.

Note de studiu

Multimedia