Daniel 7:1-28

7  În primul an al lui Belșațar,+ regele Babilonului, Daniel a avut un vis și niște viziuni în timp ce stătea în patul său.+ Atunci a scris visul+ și a consemnat totul.  Daniel a zis: „În viziunile pe care le-am avut în timpul nopții, am văzut cele patru vânturi ale cerurilor răscolind marea imensă.+  Din mare au ieșit patru fiare uriașe,+ diferite una de alta.  Prima era ca un leu+ și avea aripi de acvilă.+ În timp ce priveam, i-au fost smulse aripile; ea a fost ridicată de la pământ și a fost făcută să stea în două picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om.  Și a apărut altă fiară, a doua, ca un urs.+ Ea s-a ridicat pe o parte și avea trei coaste în gură, între dinți. Și i s-a spus: «Ridică-te și mănâncă multă carne!».+  Am continuat să privesc și a apărut altă fiară, care era ca un leopard,+ dar care avea pe spate patru aripi ca de pasăre. Fiara avea patru capete+ și i s-a dat autoritate să stăpânească.  Am continuat să privesc în viziunile din timpul nopții și am văzut o a patra fiară, înfricoșătoare, înspăimântătoare și neobișnuit de puternică. Ea avea dinți mari de fier. Devora și zdrobea, iar ce rămânea călca în picioare.+ Era diferită de celelalte fiare dinaintea ei și avea zece coarne.  În timp ce priveam coarnele cu atenție, iată că între ele a ieșit alt corn, unul mic,+ și trei dintre primele coarne au fost smulse dinaintea lui. Și iată că pe acest corn erau ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu aroganță*.+  În timp ce priveam, au fost puse niște tronuri și Cel Bătrân de Zile+ s-a așezat.+ Hainele sale erau albe ca zăpada+ și părul capului său era ca lâna curată. Tronul său era flăcări de foc, iar roțile acestuia erau un foc arzător.+ 10  Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea sa.+ O mie de mii îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea sa.+ Curtea+ s-a întrunit și au fost deschise niște cărți. 11  Auzind cuvintele arogante* pe care le spunea cornul,+ am continuat să privesc. Și, în timp ce priveam, fiara a fost omorâtă, corpul ei a fost distrus și ea a fost aruncată în foc ca să fie arsă. 12  Celorlalte fiare+ le-a fost luată stăpânirea, însă viața le-a fost prelungită pentru un timp și o perioadă. 13  Am continuat să privesc în viziunile din timpul nopții și am văzut pe cineva ca un fiu al omului+ venind cu norii cerurilor. El a primit permisiunea să intre la Cel Bătrân de Zile+ și a fost adus aproape, înaintea Lui. 14  Și i s-a dat stăpânire,+ onoare+ și un regat, pentru ca oamenii din toate popoarele, din toate națiunile și de toate limbile* să-i slujească cu toții.+ Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, ce nu va trece, iar regatul lui nu va fi distrus.+ 15  Eu, Daniel, am fost profund tulburat în spiritul meu pentru că viziunile pe care le-am avut m-au înspăimântat.+ 16  M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau acolo în picioare ca să-l întreb ce însemnau în realitate aceste lucruri. El mi-a răspuns și mi-a făcut cunoscută interpretarea: 17  «Aceste fiare uriașe, patru la număr,+ sunt patru regi care se vor ridica din pământ.+ 18  Dar sfinții Celui Suprem+ vor primi regatul+ și vor avea în stăpânire regatul+ pentru totdeauna, da, pentru totdeauna și veșnic». 19  Atunci am vrut să aflu mai multe despre cea de-a patra fiară, care era diferită de celelalte, care era foarte înfricoșătoare și avea dinți de fier și gheare de aramă, care devora, zdrobea și, ce rămânea, călca în picioare.+ 20  Și am vrut să aflu mai multe și despre cele zece+ coarne de pe capul ei și despre celălalt corn, care a ieșit și dinaintea căruia au căzut trei coarne,+ despre cornul care avea ochi și o gură ce vorbea cu aroganță* și care arăta mai mare decât celelalte. 21  În timp ce priveam, cornul acesta a făcut război cu sfinții; și el a fost mai puternic decât ei+ 22  până când a venit Cel Bătrân de Zile+ și le-a făcut dreptate sfinților Celui Suprem+ și până când a sosit timpul fixat ca sfinții să ia în stăpânire regatul.+ 23  Apoi a zis: «Cea de-a patra fiară este un al patrulea regat care va fi pe pământ. El va fi diferit de toate celelalte regate, va devora tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi.+ 24  Iar cele zece coarne sunt zece regi care se vor ridica din acel regat. După ei se va ridica alt rege, care va fi diferit de primii și va umili trei regi.+ 25  El va vorbi împotriva Celui Preaînalt+ și îi va persecuta încontinuu pe sfinții Celui Suprem. Va intenționa să schimbe timpurile și legea și ei vor fi dați în mâna lui un timp, timpuri și o jumătate de timp*.+ 26  Dar Curtea s-a întrunit, iar lui i s-a luat stăpânirea ca să fie nimicit și distrus complet.+ 27  Și regatul, stăpânirea și măreția regatelor de sub toate cerurile au fost date poporului sfinților Celui Suprem.+ Regatul lor este un regat veșnic+ și toate stăpânirile le vor sluji și vor asculta de ei». 28  Aici se încheie ceea ce am văzut. Eu, Daniel, m-am neliniștit atât de mult din cauza gândurilor mele, încât m-am făcut alb la față*. Însă am păstrat lucrurile acestea în inimă”.

Note de subsol

Sau „se lăuda”.
Sau „lăudăroșeniile”.
Sau „din toate grupurile lingvistice”.
Sau „se lăuda”.
Adică trei timpuri și jumătate.
Sau „înfățișarea mea s-a schimbat”.

Note pentru studiu

Multimedia