A doua carte a Regilor 19:1-37

19  De îndată ce a auzit lucrul acesta, regele Ezechia și-a sfâșiat veșmintele, s-a acoperit cu pânză de sac și a intrat în casa lui Iehova.+  Apoi i-a trimis la profetul Isaia,+ fiul lui Amoț, pe Eliachim, care răspundea de casă*, pe Șebna, secretarul, și pe bătrânii preoților, acoperiți cu pânză de sac.  Ei i-au spus: „Iată ce zice Ezechia: «Ziua aceasta este o zi de necaz, de mustrare* și de rușine, căci copiii sunt gata să se nască*, dar nu este putere pentru naștere.+  Poate că Iehova, Dumnezeul tău, va auzi toate cuvintele rabșachelui, pe care regele Asiriei, domnul lui, l-a trimis ca să-l provoace pe Dumnezeul cel viu,+ și îl va trage la răspundere pentru cuvintele pe care Iehova, Dumnezeul tău, le-a auzit. Fă deci o rugăciune+ pentru cei rămași, care au supraviețuit»”.  Astfel, slujitorii regelui Ezechia au intrat la Isaia,+  iar Isaia le-a zis: „Așa să-i spuneți domnului vostru: «Iată ce zice Iehova: „Nu te teme+ din cauza cuvintelor pe care le-ai auzit, cu care m-au blasfemiat slujitorii regelui Asiriei!+  Iată că pun un gând în mintea lui*, iar el va auzi o veste și se va întoarce în țara lui; și îl voi face să cadă lovit de sabie în țara lui”»”.+  După ce rabșachele a auzit că regele Asiriei plecase din Lachiș,+ s-a întors la el și l-a găsit luptând împotriva Libnei.+  Regele a auzit spunându-se despre Tirhaca, regele Etiopiei: „Iată că a ieșit să lupte împotriva ta”. De aceea, a trimis din nou mesageri+ la Ezechia, spunând: 10  „Așa să-i ziceți lui Ezechia, regele lui Iuda: «Nu-l lăsa pe Dumnezeul tău, în care te încrezi, să te amăgească zicând: „Ierusalimul nu va fi dat în mâna regelui Asiriei”.+ 11  Iată că ai auzit ce le-au făcut regii Asiriei tuturor țărilor, cum le-au distrus*.+ Vei scăpa tocmai tu? 12  Au fost oare scăpate de dumnezeii lor națiunile pe care le-au distrus strămoșii mei? Unde sunt Gozanul, Haranul,+ Rețeful și oamenii din Eden care erau în Tel-Asar? 13  Unde sunt regele Hamatului, regele Arpadului și regii orașelor Sefarvaim, Hena și Iva?»”.+ 14  Ezechia a luat scrisorile din mâna mesagerilor și le-a citit. Apoi Ezechia a urcat la casa lui Iehova și le-a întins înaintea lui Iehova.+ 15  Și Ezechia s-a rugat+ înaintea lui Iehova și a spus: „O, Iehova, Dumnezeul Israelului, care stai pe tron deasupra* heruvimilor,+ numai tu ești adevăratul Dumnezeu al tuturor regatelor pământului!+ Tu ai făcut cerurile și pământul! 16  Pleacă-ți urechea, o, Iehova, și ascultă!+ Deschide-ți ochii,+ o, Iehova, și privește! Ascultă cuvintele pe care Sanherib le-a trimis ca să-l provoace pe Dumnezeul cel viu. 17  Este adevărat, o, Iehova, că regii Asiriei au devastat națiunile și țările lor+ 18  și i-au aruncat în foc pe dumnezeii lor, fiindcă nu erau dumnezei,+ ci lucrarea mâinilor omului,+ lemn și piatră. De aceea le-au putut distruge. 19  Acum, o, Iehova, Dumnezeul nostru, salvează-ne, te rog, din mâna lui, pentru ca toate regatele pământului să știe că numai tu ești Dumnezeu, o, Iehova!”.+ 20  Atunci Isaia, fiul lui Amoț, i-a trimis acest mesaj lui Ezechia: „Iată ce zice Iehova, Dumnezeul Israelului: «Am auzit rugăciunea ta+ cu privire la Sanherib, regele Asiriei.+ 21  Iată cuvântul pe care l-a rostit Iehova împotriva lui: „Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește, râde de tine. Fiica Ierusalimului dă din cap în urma ta. 22  Pe cine ai provocat și pe cine ai blasfemiat?+ Împotriva cui ți-ai înălțat glasul+și ți-ai ridicat cu aroganță ochii? Împotriva Sfântului Israelului!+ 23  Prin mesagerii tăi+ l-ai provocat pe Iehova+ și ai spus:«Cu mulțimea carelor mele de războivoi urca pe înălțimile munților,în cele mai îndepărtate părți ale Libanului. Îi voi tăia cedrii înalți și ienuperii aleși. Voi pătrunde în locurile lui cele mai retrase, în pădurile lui cele mai dese. 24  Voi săpa fântâni și voi bea ape străine;voi seca toate pâraiele* Egiptului cu tălpile picioarelor mele». 25  N-ai auzit? Lucrul acesta a fost hotărât* cu mult timp în urmă.+ Din zile de demult l-am pregătit*,+ iar acum îl fac să se împlinească.+ Tu vei preface orașe fortificate în mormane de ruine.+ 26  Locuitorii lor vor fi neputincioși,vor fi îngroziți și vor fi făcuți de rușine. Vor ajunge ca plantele de pe câmp și ca iarba verde,+ca iarba de pe acoperișuri care este pârjolită de vântul de est. 27  Știu bine când stai, când ieși, când intri+și când ești furios pe mine,+ 28  căci furia ta+ și răcnetul tău au ajuns la urechile mele.+ De aceea, îți voi pune cârligul meu în nas și frâul+ meu între buzeși te voi duce înapoi pe drumul pe care ai venit”.+ 29  Iată care va fi semnul pentru tine*: Anul acesta veți mânca ce va crește de la sine*, în al doilea an veți mânca cerealele care vor răsări din acestea,+ dar în al treilea an veți semăna și veți secera, veți planta vii și le veți mânca rodul.+ 30  Cei din casa lui Iuda care vor scăpa, cei care vor rămâne,+ vor prinde rădăcină dedesubt și vor da rod deasupra. 31  Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sion vor ieși supraviețuitori. Zelul lui Iehova al armatelor va face aceasta.+ 32  De aceea, iată ce spune Iehova despre regele Asiriei:+ „Nu va intra în orașul acesta,+nici nu va trage vreo săgeată în el,nici nu va sta în fața lui cu vreun scutși nici nu va ridica vreo rampă de asalt împotriva lui.+ 33  Se va întoarce pe drumul pe care a venitși nu va intra în acest oraș”, declară Iehova. 34  „Voi apăra orașul acesta+ și îl voi salva de dragul meu+și de dragul slujitorului meu David”»”.+ 35  Chiar în noaptea aceea, îngerul lui Iehova a ieșit și a ucis 185 000 de bărbați din tabăra asirienilor.+ Când oamenii s-au sculat dis-de-dimineață, au văzut peste tot trupuri moarte.+ 36  Atunci Sanherib, regele Asiriei, a plecat, s-a întors la Ninive+ și a rămas acolo.+ 37  În timp ce se pleca în casa* lui Nisroc, dumnezeul său, Adramelec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia,+ apoi au fugit în țara Araratului.+ Și în locul lui a devenit rege Esar-Hadon,+ fiul său.

Note de subsol

Sau „palat”.
Sau „insultă”.
Lit. „au ajuns la ieșirea din pântece”.
Lit. „un spirit în el”.
Sau „le-au dedicat distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau, posibil, „între”.
Sau „canalele Nilului”.
Lit. „făcut”.
Sau „l-am întocmit”.
Sau „ce va crește din boabele căzute”.
Adică pentru Ezechia.
Sau „templul”.

Note de studiu

Multimedia