Prima carte a Regilor 9:1-28

9  Când Solomon a terminat de construit casa lui Iehova, casa* regelui+ și tot ce a dorit Solomon să facă,+  Iehova i s-a arătat lui Solomon a doua oară, la fel cum i se arătase la Gabaon.+  Și Iehova i-a zis: „Am auzit rugăciunea ta și rugămintea ta pentru favoare, pe care le-ai făcut înaintea mea. Am sfințit casa aceasta pe care ai construit-o, punându-mi acolo numele pentru totdeauna,+ iar ochii mei și inima mea vor fi mereu acolo.+  Dacă vei umbla înaintea mea așa cum a umblat* tatăl tău, David,+ cu o inimă întreagă+ și cu dreptate,+ făcând tot ce ți-am poruncit,+ și dacă vei respecta dispozițiile și hotărârile mele judecătorești,+  atunci voi întări tronul regatului tău peste Israel pe veșnicie, așa cum i-am promis tatălui tău, David, când am zis: «Nu va lipsi niciodată un bărbat din linia ta care să stea pe tronul Israelului».+  Dar, dacă voi și fiii voștri vă veți îndepărta de mine și nu mă veți mai urma, dacă nu veți mai respecta poruncile și legile mele pe care le-am pus înaintea voastră și dacă vă veți duce și le veți sluji altor dumnezei și vă veți pleca înaintea lor,+  atunci voi nimici Israelul din țara pe care i-am dat-o,+ iar casa pe care am sfințit-o pentru numele meu o voi respinge dinaintea ochilor mei+ și Israelul va fi disprețuit* și va ajunge de batjocură printre toate popoarele.+  Și casa aceasta va ajunge un morman de ruine.+ Toți cei ce vor trece pe lângă ea vor privi înmărmuriți, vor fluiera și vor zice: «De ce a făcut Iehova așa cu țara și cu casa aceasta?».+  Și se va spune: «Deoarece l-au părăsit pe Iehova, Dumnezeul lor, care i-a scos pe strămoșii lor din țara Egiptului, și au urmat alți dumnezei, s-au plecat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a adus Iehova asupra lor toată această nenorocire»”.+ 10  Solomon a construit cele două case, casa lui Iehova și casa* regelui, în 20 de ani.+ 11  Hiram,+ regele Tirului, îi dăduse lui Solomon lemn de cedru, lemn de ienupăr și aur cât dorise acesta,+ iar regele Solomon i-a dat lui Hiram 20 de orașe în ținutul Galileei. 12  Atunci Hiram a ieșit din Tir să vadă orașele pe care i le dăduse Solomon, dar nu a fost mulțumit de ele*. 13  El a zis: „Ce fel de orașe sunt acestea pe care mi le-ai dat, fratele meu?”. De aceea, au fost numite Ținutul Cabul* și așa se numesc și în ziua de azi. 14  Între timp, Hiram i-a trimis regelui 120 de talanți* de aur.+ 15  Iată relatarea despre cei pe care regele Solomon i-a pus la muncă forțată+ pentru a construi casa lui Iehova,+ casa* lui, Movila*,+ zidul Ierusalimului, orașele Hațor,+ Meghido+ și Ghezer.+ 16  (Faraonul, regele Egiptului, urcase și cucerise Ghezerul, îi dăduse foc și îi omorâse pe canaaniții+ care locuiau în oraș. Apoi i l-a dat ca dar de despărțire* fiicei sale,+ soția lui Solomon.) 17  Solomon a reconstruit* Ghezerul și Bet-Horonul de Jos,+ 18  Baalatul+ și Tamarul în pustiu, pe teritoriul țării, 19  precum și toate orașele-depozit ale lui Solomon, orașele pentru care,+ orașele pentru călăreți și tot ce a dorit Solomon să construiască în Ierusalim, în Liban și în toată țara aflată sub stăpânirea lui. 20  Toți cei care rămăseseră dintre amoriți, hetiți, fereziți, heviți și iebusiți,+ care nu făceau parte din poporul lui Israel,+ 21  urmașii lor care rămăseseră în țară și pe care israeliții nu putuseră să-i nimicească*, au fost puși de Solomon la muncă forțată, fiind sclavi până în ziua de azi.+ 22  Dar Solomon nu i-a făcut sclavi pe niciunul dintre israeliți,+ căci ei erau războinicii săi, slujitorii săi, prinții săi, aghiotanții săi și comandanții conducătorilor carelor sale și ai călăreților săi. 23  Erau 550 de șefi ai administratorilor puși peste lucrarea lui Solomon, supraveghetori ai oamenilor care făceau lucrarea.+ 24  Și fiica faraonului+ a urcat din Cetatea lui David+ la casa ei, pe care i-o construise Solomon. Apoi el a construit Movila*.+ 25  Solomon oferea de trei ori pe an+ jertfe arse și jertfe de comuniune pe altarul pe care îl construise pentru Iehova+ și făcea să se înalțe fum de jertfă de pe altarul care era înaintea lui Iehova. Și a terminat casa.+ 26  Regele Solomon a făcut și o flotă în Ețion-Gheber,+ care este lângă Elot, pe țărmul Mării Roșii, în țara Edomului.+ 27  Hiram i-a trimis cu flota pe slujitorii săi,+ marinari cu experiență, pentru a sluji împreună cu slujitorii lui Solomon. 28  Ei s-au dus în Ofir,+ au luat de acolo 420 de talanți de aur și i-au adus regelui Solomon.

Note de subsol

Sau „palatul”.
Sau „Dacă îmi vei sluji așa cum mi-a slujit”.
Lit. „va ajunge un proverb”.
Sau „palatul”.
Lit. „ele nu au fost potrivite în ochii lui”.
Sau, posibil, „Ținutul bun de nimic”.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.
Sau „Milo”. Termen ebraic însemnând „Umplutură”.
Sau „palatul”.
Sau „dar de nuntă”, „zestre”.
Sau „a fortificat”.
Sau „să-i dedice distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „Milo”. Termen ebraic însemnând „Umplutură”.

Note de studiu

Multimedia