Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

C4

Traduceri și lucrări de referință care susțin folosirea numelui divin în „Noul Testament”

Mai jos apare o listă parțială a traducerilor biblice și a lucrărilor de referință care folosesc o formă a numelui divin (sau indică într-un alt mod că se face referire la numele divin) în secțiunea numită, de regulă, Noul Testament. a

LEGENDĂ:

  • Traducere a Scripturilor grecești creștine în EBRAICĂ

  • Traducere a Scripturilor grecești creștine în ENGLEZĂ

  • Traducere a Scripturilor grecești creștine în ALTE LIMBI

  • LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Evanghelia după Matei, în ebraică), ediție îngrijită de Jean du Tillet, cu o traducere în latină de Jean Mercier, Paris, 1555. Traducerea în ebraică folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în unele versete. b

J2

Even Bohan (אבן בוחן, „Piatră încercată”), de Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Spania, c. 1385. Această lucrare include o versiune în limba ebraică a Evangheliei după Matei. Ediție: Hebrew Gospel of Matthew, de George Howard, Macon, GA, S.U.A., 1995. La subtitlul „Numele Divin”, Howard explică: „Evanghelia după Matei în ebraică a lui Shem-Tob folosește Numele Divin, reprezentat prin ה״ (din câte se pare, o abreviere pentru השם, «Numele»)”. c

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Evanghelia după Matei, în ebraică și latină), de Sebastian Münster, Basel, Elveția, 1537. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. d

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica . . . Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Evanghelia după Matei și scrisoarea lui Pavel către evrei, în ebraică și latină), de Sebastian Münster, Basel, 1557. Traducerea în ebraică folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în unele versete. e

J4

תורת המשיח . . . כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Evanghelia după Matei, în ebraică), ediție îngrijită de Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. Această traducere folosește יהוה în unele versete. f

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (Evangheliile liturgice, în ebraică), de Fridericus Petri, Anvers, 1581. Această traducere folosește יהוה în unele versete. g

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (Evangheliile liturgice, în germană, latină, greacă și ebraică), de Johannes Clajus, Leipzig, 1576. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. h

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Noul Testament, în 12 limbi, inclusiv în ebraică), de Elias Hutter, Nürnberg, 1599-1600. Această ediție este deseori numită Noul Testament poliglot de la Nürnberg. Traducerea în ebraică folosește יהוה în mai multe versete. i

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Noul Testament, în ebraică), de William Robertson, Londra, 1661. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. j

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (Cele patru evanghelii, în ebraică și latină), de Giovanni Battista Jona, Roma, 1668. Traducerea în ebraică folosește יהוה în mai multe versete. k

J10

The New Testament . . .  in Hebrew and English, in Three Volumes (Cărțile de la Matei până la 1 Corinteni, în ebraică și engleză), de Richard Caddick, Londra, 1798-1805. Traducerea în ebraică folosește יהוה în mai multe versete. l

J11

ברית חדשה על פי משיח (Noul Testament, în ebraică), de Thomas Fry și alții, Londra, 1817. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. a

J12

ספר הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), de William Greenfield, Londra, 1831. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. b

J13

הברית החדשה (Cele patru evanghelii, în ebraică), de Thomas Yeates, Londra, 1805. Conform reproducerii lui Jean Carmignac în Traductions hebraïques des Evangiles, vol. 2, 3, Turnhout, Belgia, 1982; pe baza manuscrisului Add MS 11659 de la Biblioteca Britanică, din Londra. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. c

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Noul Testament, în ebraică), de Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt și Stanislaus Hoga, Londra, 1838. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. d

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Evanghelia după Luca, în ebraică), de Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Această traducere folosește יהוה în unele versete. e

ספר פעלי השליחים (Faptele apostolilor, în ebraică), de Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Această traducere folosește יהוה în unele versete. f

אגרת אל הרומים (Scrisoarea lui Pavel către romani, în ebraică), de Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Această traducere folosește יהוה în unele versete. g

אגרת אל העברים (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în ebraică), de Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Această traducere folosește יהוה în unele versete. h

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Noul Testament, în ebraică), ediție revizuită de Johann Christian Reichardt și Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Londra, 1866. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. i

J17

ספרי הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), de Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. Această traducere folosește יהוה sau o abreviere a Tetragramei în mai multe versete. În 1892, ediția a XI-a a lui Delitzsch a înlocuit forma abreviată cu יהוה, care apare și în edițiile ulterioare. j

J18

הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), de Isaac Salkinson și Christian Ginsburg, Viena, Austria, 1886. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. k

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Evanghelia după Ioan, în ebraică), de Moshe Ben Maeir, Denver, CO, S.U.A., 1957. Această traducere folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în unele versete. l

J20

A Concordance to the Greek Testament (Concordanță a Noului Testament, în engleză), de William Moulton și Alfred Geden, Edinburgh, Scoția, 1897. La intrările ΘΕΟ΄Σ (Theós) și ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kýrios), această lucrare prezintă fragmente din textul ebraic care conțin Tetragrama (יהוה) și pe care textul grecesc le citează sau le menționează. a

J21

The Emphatic Diaglott (Traducere interliniară greacă-engleză), de Benjamin Wilson, New York, 1864. Traducerea în engleză, care apare în coloana din dreapta, folosește „Jehovah” în unele versete. b

J22

ספרי הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), de Societatea Biblică Unită, Ierusalim, 1976. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete. c

J23

הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), de Yohanan Bauchet și David Kinneret, Roma, 1975. Această traducere folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în mai multe versete. d

J24

A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript (Noul Testament, în engleză), de Herman Heinfetter (pseudonim al lui Frederick Parker), ediția a VI-a, Londra, 1863. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. e

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans (Scrisoarea lui Pavel către romani, în engleză), de William Gunion Rutherford, Londra, 1900. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. f

J26

Psalterium Hebraicum (Psalmii și Matei 1:1–3:6, în ebraică), de Anton Margaritha, Leipzig, 1533. Această traducere folosește יהוה în unele versete din ambele cărți biblice. g

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Noul Testament, în germană), de Dominik von Brentano, Kempten, Germania, 1790-1791. Această traducere folosește „Jehova” sau „Jehovah” în mai multe versete, precum și în comentarii explicative și în parafraze. h

J28

ספרי הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), publicat în The New Covenant Commonly Called the New TestamentPeshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation, de The Bible Society, Ierusalim, 1986. Traducerea în ebraică folosește יהוה în mai multe versete. i

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament) (Noul Testament, tradus din aramaică în engleză), de Glenn David Bauscher, ediția a VII-a, Australia, 2012. Această traducere folosește expresia „THE LORD JEHOVAH” (DOMNUL IEHOVA) în mai multe versete. j

J30

Aramaic English New Testament (Noul Testament, în aramaică și engleză), de Andrew Gabriel Roth, ediția a III-a, S.U.A., 2008. Această traducere folosește „Master YHWH” (Stăpânul YHWH) sau „YHWH” în mai multe versete, precum și la unele note de subsol. k

J31

Hebraic Roots Bible with Study notes (Biblia cu note de studiu, în engleză), Word of Truth Publications, Carteret, NJ, S.U.A., 2012. Această traducere folosește „YAHWEH” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J32

The Holy Name Bible (Biblia în engleză, cunoscută în trecut ca The Sacred Name New Testament), ediție revizuită de Angelo Benedetto Traina și The Scripture Research Association, Inc., S.U.A., retipărită în 2012. Această traducere folosește „Yahweh” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J33

The Christian’s BibleNew Testament (Noul Testament, în engleză), de George Newton LeFevre, Strasburg, PA, S.U.A., 1928. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. b

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de William Graham MacDonald, ediție electronică, 2009. Această traducere folosește „Yahveh” în mai multe versete. c

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Biblia, în kiKongo), de George Ronald Robinson Cameron și alții, 1926; retipărită de Societatea Biblică Unită, Nairobi, Kenya, 1987. Această traducere folosește „Yave” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Biblia, în batak toba), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonezia, 1989. Această traducere folosește „Jahowa” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. e

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Noul Testament, în kalenjin), de Frances Mumford și alții, Nairobi, Kenya, 1968. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. f

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Noul Testament, în nengone), de Stephen Creagh și John Jones, Londra, 1870. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete. g

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (Cele patru evanghelii, în toaripi), de John Henry Holmes, Londra, 1902. Această traducere folosește „Jehova” în mai multe versete. h

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Biblia, în efik), retipărită de National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Noul Testament, în mortlocks), de Robert Logan, New York, 1883. Această traducere folosește „Jioua” în mai multe versete. j

J42

Am-bóšra tráka Yī́sua Masī́a mo̱ ama-gbal ma Mátaī, o̱-sōm și Ama-Lémrane̱ ama-Fu ma o̱-Rábbu de̱ o̱-Fū́tia-ka-su Yī́sua Masī́a (Noul Testament, în temne), de Christian Friedrich Schlenker, Londra, 1865-1868. Această traducere folosește „Yehṓfa” în mai multe versete. k

J43

Testament Vau ki nawota anigida go tea maumaupauri Yesu Kristo (Noul Testament, în nguna-tongoa), de Oscar Michelsen și Peter Milne, Londra, 1912. Această traducere folosește „Yehovah” în mai multe versete. l

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Noul Testament, în massachusett), de John Eliot, Cambridge, MA, S.U.A., 1661. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. a

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Evanghelia după Matei, în eromanga), de George Nicol Gordon și James Douglas Gordon, Londra, 1869. Această traducere folosește „Iehōva” în mai multe versete. b

J46

La Bible (Biblia, în franceză), de André Chouraqui, Tournai, Belgia, 1985. Această traducere folosește o combinație dintre termenii „IHVH” și „adonai” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. c

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (Peshitta, în spaniolă), Holman Bible Publishers, Nashville, TN, S.U.A., 2006. Această traducere folosește „Yahweh” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Noul Testament, în choctaw), de Alfred Wright și Cyrus Byington, New York, 1848. Această traducere folosește „Chihowa” în mai multe versete. e

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka și Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, în lomongo), de Edward Algernon Ruskin și Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Congo de Sus, 1905. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete. f

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Evanghelia după Matei, în tasiko, vorbită pe insula Epi), de Oscar Michelsen, Londra, 1892. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete. g

J51

The Restored New Testament (Noul Testament, în engleză), de Willis Barnstone, New York, 2009. Această traducere folosește „Yahweh” în unele versete. Într-o notă de subsol de la Matei 1:20 se face următorul comentariu cu privire la expresia „un înger al Domnului”: „Din grecescul . . . (angelos kyriou), din ebraicul . . . (malakh yahweh) . . . O redare literală ar fi malakh al (sau «mesagerul») lui Yahweh”. În Matei 28:2, această traducere spune: „Un înger al lui Yahweh”. h

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible (Biblia, în engleză), de The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, S.U.A., 2012. Această Biblie folosește „ADONAI” în mai multe versete din Scripturile grecești creștine. În glosar, la pagina 1530, se explică: „ADONAI (יהוה) – echivalentul ebraic al termenului «DOMNUL». Când este scris cu capităluțe, se referă la numele propriu al lui Dumnezeu, YHWH, așa cum apare în Biblia ebraică. Acest nume propriu este «numele de legământ», folosit pentru a indica relația strânsă pe care Dumnezeu o avea cu poporul evreu”. i

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (Discursurile lui Isus din evangheliile lui Matei, Marcu și Luca, în engleză), de Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în mai multe versete. j

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Biblia, în nauruană), de Philip Adam Delaporte, New York, 1918; retipărită de The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. Această traducere folosește „Jehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J55

Embimbiliya Li Kola (Biblia, în uMbundu), de Merlin Ennis și alții, Luanda, Angola, 1963. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Noul Testament, în hawaiiană), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete. a

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Noul Testament, în kiribati), de Hiram Bingham II, New York, 1901. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete. b

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Evanghelia după Luca, în lonwolwol), de Robert Lamb, Dunedin, Noua Zeelandă, 1899. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. c

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Noul Testament, în aneityum), de John Geddie, John Inglis și alții, Londra, 1863. Această traducere folosește „Ihova” în mai multe versete. d

J60

Noul Testament, în cherokee, revizuit de Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Această traducere folosește „Yihowa” în mai multe versete. e

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Noul Testament, în chiluva), de Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete. f

J62

Injili Mar Mathayo (Evanghelia după Matei, în luo), de A. Carscallen, Londra, 1914. Această traducere folosește „Yawe” în cel puțin un verset. g

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text (Evangheliile lui Matei și Marcu, în engleză), de Lancelot Shadwell, Londra, 1861. Această traducere folosește „JEHOVAH” în mai multe versete. h

J64

A Liberal Translation of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de Edward Harwood, Londra, 1768. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. i

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible (Biblia, în engleză), revizuită de Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, S.U.A., 1970. Această traducere folosește „YAHVAH” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. j

J66

The Scriptures (Biblia, în engleză), de Institute for Scripture Research, ediția a III-a, Africa de Sud, 2010. Această traducere folosește יהוה în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J67

The New Testament LettersPrefaced and Paraphrased (Scrisorile din Noul Testament, în engleză), de John William Charles Wand, Melbourne, Australia, 1944. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în unele versete. l

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) (Scrisori ale lui Pavel, în engleză), de George Barker Stevens, New York, 1900. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în unele versete. a

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretative suggestions (Scrisoarea către evrei, în engleză), de Wilfrid Henry Isaacs, Londra, 1933. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. b

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory (Apocalipsa, în engleză), de Edward Grimes, Newport-on-Usk, Marea Britanie, 1891. Această traducere folosește „Yahweh” în mai multe versete. c

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament (Noul Testament, în engleză), de Abner Kneeland, Philadelphia, PA, S.U.A., 1823. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. d

J72

The Gospel of the Hellenists (Evanghelia după Ioan, în engleză), de Benjamin Wisner Bacon, ediție îngrijită de Carl Kraeling, New York, 1933. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. e

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section (Noul Testament, în engleză), de Philip Doddridge, Londra, 1739-1756. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în mai multe versete. f

J74

The Modern American BibleThe Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction (Noul Testament, în engleză), de Frank Schell Ballentine, New York, 1899-1901. Această traducere a Scripturilor grecești creștine folosește „Jehovah” în mai multe versete. g

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists (Cele patru evanghelii, în engleză), de Robert Fellowes, Londra, 1804. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete, precum și la unele note de subsol. h

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (Cele patru evanghelii, în engleză), de John Lingard, Londra, 1836. Această traducere folosește expresia „The Lord (Jehova)” (Domnul [Iehova]) în Matei 22:44. i

J77

The Documents of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de George Woosung Wade, Londra, 1934. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. j

J78

Studies in Matthew (Evanghelia după Matei, în engleză), de Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. k

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation (Noul Testament, în engleză), ediție îngrijită de Thomas Belsham și alții, Londra, 1808. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete, precum și la unele note de subsol. l

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals (Biblia, în engleză), de Benjamin Boothroyd, Huddersfield, Anglia, 1824. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete, precum și la unele note de subsol și în comentarii explicative, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments (Biblia, în engleză), ediție îngrijită de John Tricker Conquest, Londra, 1841. Această traducere folosește „JEHOVAH” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de Henry Hammond, Londra, 1653. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în unele versete. c

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary (Scrisoarea către evrei, în engleză), de Joseph M’Caul, Londra, 1871. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în unele versete. d

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant (Noul Testament, în engleză), de John Mead Ray, Glasgow, Scoția, 1815. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. e

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures (Noul Testament, în engleză), de William Newcome, Dublin, Irlanda, 1796. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. f

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists (Cele patru evanghelii, în engleză), de John Thompson, Baltimore, MD, S.U.A., 1829. Această traducere folosește „Jehovah” sau „JEHOVAH” în unele versete. g

J87

A Translation of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de Gilbert Wakefield, Londra, 1791. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. h

J88

The Newberry Bible (cunoscută de regulă ca The Englishman’s Bible), de Thomas Newberry, Londra, 1890. În această traducere, termenul „LORD” („DOMN”) este redat cu majusculă și capităluțe în numeroase versete, având note marginale care menționează numele divin, „Jehovah”, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) (Faptele apostolilor și scrisorile din Noul Testament, în engleză), de George Barker Stevens, New York, 1900. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în mai multe versete. j

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament (Noul Testament, în engleză), de Frank Daniels, 2016. Această traducere folosește „Yahweh” în mai multe versete. În comentariile introductive ale traducătorului, la subtitlul „Numele divin”, se face următoarea afirmație: „De fiecare dată când Tetragrama apare într-un citat din Biblia în ebraică (redată prin Κυριος [Domn] în LXX), această traducere utilizează numele propriu Yahweh. Există și alte pasaje în NT [Noul Testament] în care Κυριος fără articol face trimitere la numele divin. Și în aceste cazuri este utilizată forma Yahweh”. k

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Noul Testament, în germană), de Johann Babor, Viena, Austria, 1805. Această traducere folosește „Jhova” în unele versete, precum și la unele note de subsol. l

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Evanghelia după Marcu, în mongo-nkundu), de Ellsworth Harris și Royal Dye, Bolengi, Congo de Sus, 1905. Această traducere folosește „Yawe” în unele versete. a

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation (Peshitta, în engleză), de Janet Magiera, Truth or Consequences, NM, S.U.A., 2006. Această traducere folosește „LORD” (DOMN) în mai multe versete. În introducere se spune: „LORD este [în aramaică] MARYA, adică DOMNUL Vechiului Testament, YAHWEH”. b

J94

The Orthodox Jewish Bible (Biblia, în engleză), de Phillip Goble, ediția a IV-a, New York, 2011. Această Biblie folosește termenul „Hashem” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Termenul „Hashem” provine din expresia ebraică hașȘém, care înseamnă „Numele” și care este deseori folosită de evrei ca substitut al lui YHWH. c

J95

Pacto Mesiánico (Noul Testament, în spaniolă), de Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. Această traducere folosește „YHWH” în numeroase versete. d

J96

El Nuevo Testamento (Noul Testament, în spaniolă), de Pablo Besson, Buenos Aires, Argentina, 1919. Această traducere folosește „Jehová” în Luca 2:15 și în Iuda 14. În cazul mai multor versete în care apare termenul „Señor” (Domnul) în text, la nota de subsol se face referire la „Jehová”, „Yahvé” sau „Jahvé”. În 1948 a fost publicată ediția a II-a a acestei lucrări, cu titlul El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Și această ediție folosește numele „Jehová” în Luca 2:15 și în Iuda 14 și conține o secțiune numită „Indexul citatelor”, unde sunt indicate cazurile în care termenul „Domnul” din text se referă la „Jehová”, „Yahvé” sau „Jahvé”. e

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Luca 1:5–2:17, 40-52, Matei 2:1-21 și evangheliile lui Marcu și Ioan, în sesotho), de Eugène Casalis și Samuel Rolland, Cape Town, Africa de Sud, 1839. Această traducere folosește „Yehofa” în unele versete. f

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek (Cele patru evanghelii, în engleză), de George Campbell, Londra, 1789. Această traducere, care folosește „Lord” (Domn) în text, adaugă la unele versete o notă de subsol în care se menționează că este vorba despre „Jehovah”. g

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Noul Testament, în eromanga), de H. Robertson, Sydney, Australia, 1909. Această traducere folosește „Iēhōva” în mai multe versete. h

J100

The Book of Yahweh – The Holy Scriptures (Biblia, în engleză), de Yisrayl Hawkins, ediția a IX-a, Abilene, TX, S.U.A., 1996. Această traducere folosește „Yahweh” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J101

The Sacred Scriptures (Biblia, în engleză), de Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, S.U.A., 1981. Această traducere folosește „Yahweh” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. j

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament (Noul Testament, în engleză), de Vincent Roth, Pasadena, CA, S.U.A., 2000; reproducere a unei ediții revizuite în 1963. Această versiune parafrazată folosește „JEHOVAH” în mai multe versete. k

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Noul Testament, în germană), de Heinz Schumacher, Germania, 2002. Această traducere folosește „JAHWE” în mai multe versete, precum și la unele note de subsol. l

J104

Das Neue Testament (Noul Testament, în germană), de Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Germania, 2004; reproducere a unei ediții publicate prima dată în 1980. Această traducere folosește „Jehova” în mai multe versete. a

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Noul Testament, în germană), de Johann Jakob Stolz, ediția a II-a, Zürich, Elveția, 1795. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. b

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Biblia, în germană), ediție îngrijită de Johannes Piscator, Herborn, Germania, 1602-1604. Această traducere folosește „HERR” (DOMN) în text, iar în comentariile explicative de la unele versete, atât din Scripturile ebraice, cât și din Scripturile grecești creștine, arată că termenul se referă la „JEHOVAH”, „Jehováh” sau „Jehovah”. c

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Faptele apostolilor, în germană), Waisenhaus, Halle (Saale), Germania, 1779. Această lucrare, care prezintă în paralel traducerea lui Luther și o traducere mai nouă cu autor anonim, folosește „Jehovah” sau „Jehoven” în unele versete. d

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Noul Testament, în germană), de Sebastian Mutschelle, München, Germania, 1789-1790. Această traducere folosește „Jehova” sau „Jehovah” în unele versete. e

J109

A New Translation of the New Testament . . . Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge . . . and Carefully Revised With an Introduction and Notes (Noul Testament, în engleză), Londra, 1765. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. f

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large . . . With Practical Observations (Biblia, în engleză), de Thomas Haweis, Londra, 1765. Această traducere folosește „JEHOVAH” în unele versete din Scripturile ebraice. Atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine, la anumite versete în care în text este folosit termenul „LORD” (DOMN) sau „Lord” apare un comentariu explicativ care arată că termenul se referă la „Jehovah”. g

J111

A New and Corrected Version of the New Testament . . . to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes (Noul Testament, în engleză), de Rodolphus Dickinson, Boston, MA, S.U.A., 1833. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete, precum și în unele note explicative. h

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ . . . Containing the Four Gospels and the Acts (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în engleză), de Alden Bradford, Boston, MA, S.U.A., 1813. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. În 1836, Bradford a publicat o ediție revizuită a evangheliilor, care conține „JEHOVAH” sau „Jehovah” și în alte versete, precum și în unele note explicative. i

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ . . . by a Layman (Noul Testament, în engleză), de Edgar Taylor, Londra, 1840. Această traducere folosește „Jehovah” în Faptele 7:49. La unele versete în care termenul „LORD” (DOMN) sau „Lord” este folosit în text apare o notă de subsol care arată că termenul se referă la „Jehovah”. Cu privire la termenul Kýrios, în prefață se spune: „Este bine cunoscut faptul că acest cuvânt e folosit atât în Vechiul, cât și în Noul Testament ca termen onorific sau de curtoazie în comunicarea cu un superior . . . El este aplicat într-un sens și mai nobil la Ființa Supremă, fiind folosit în LXX [Septuaginta] ca echivalent al ebraicului «Iehova»”. j

J114

The New Covenant, Reference Edition (Noul Testament, în engleză), ediție îngrijită de R. Banfield, 1995. Această traducere folosește „LORD” (DOMN) în mai multe versete. În secțiunea „Note cu privire la această traducere”, editorul explică: „În citatele din Vechiul Testament, termenul Lord este redat prin LORD acolo unde această formă se justifică. În celelalte ocurențe, decizia de a reda Lord prin LORD e fondată doar pe supoziții și nu are valoare de afirmație teologică. În Vechiul Testament, LORD corespunde ebraicului YHWH, iar Lord, ebraicului Adonai, ambii termeni fiind traduși în greacă prin Kurios [Kyrios]. Rămâne la latitudinea cititorulului să aprecieze dacă, într-un anumit context, termenul ar trebui scris cu majuscule, reprezentând astfel numele divin al lui Dumnezeu, sau ar trebui redat ca substantiv comun, desemnând pur și simplu un domn”. k

J115

The Restored Name King James Version (Biblia, în engleză), ediție îngrijită de Richard Lattier, 2001. Această traducere folosește „YHWH” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În „Introducere” se afirmă: „În textul traducerii Restored Name King James Version, numele Tatălui Ceresc, יהוה, a fost scris «YHWH», care reprezintă transliterarea literelor ebraice. . . . Sperăm că, prin restabilirea numelui Creatorului Atotputernic, . . . cititorul va fi binecuvântat cu o viață plină de venerație față de יהוה”. l

J116

One Unity Resource Bible . . . With Some Transliterated Hebrew Notations (Biblia, în engleză), de Thomas Robinson, 2016. Această traducere folosește „ADONAI”, „Yahweh” sau „MarYah” [Stăpânul Yahweh] în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În apendicele de la pagina 705 se arată că termenul ebraic „Yahweh” este tradus în engleză prin „LORD [DOMN], GOD [DUMNEZEU], The LORD [DOMNUL], ADONAI, Jehovah”. a

J117

Jewish New Testament (Noul Testament, în engleză), de David Stern, Clarksville, MD, S.U.A., 1989. Această traducere folosește în text termenul „ADONAI”, căruia îi asociază următoarea definiție în glosarul aflat în partea de jos a fiecărei pagini din dreapta: „A·do·nai  – DOMNUL, Iehova”. Și o altă lucrare a sa, The Complete Jewish Study Bible, Peabody, MA, S.U.A., 2016, folosește „ADONAI în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În introducere, Stern explică: „Majoritatea traducerilor în engleză redau Numele prin «DOMNUL», scris ca aici, cu majusculă și capităluțe. Pentru a reprezenta Tetragrama, Complete Jewish Bible folosește de peste șase mii de ori cuvântul ebraic «ADONAI», scris tot cu majusculă și capităluțe (și cu caractere cursive, la fel ca alte cuvinte ebraice)”. La subtitlul „Tetragrama în Noul Testament”, el adaugă: „Termenul «ADONAI» este folosit . . . oriunde am considerat, în calitate de traducător, că kurios [kyrios] este echivalentul grecesc al Tetragramei”. b

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Noul Testament, în fijiană), ediție îngrijită și revizuită de James Calvert, Londra, 1858; publicată împreună cu Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Vechiul Testament în fijiană), ediție îngrijită și revizuită de James Calvert și Richard Burdsall Lyth, Londra, 1864. Această traducere folosește „Jiova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. c

J119

Buk Baibel (Biblia, în motu), de Bible Society of Papua New Guinea, 1959-1973. Această traducere folosește „Iehova” sau „IEHOVA” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa (Biblia [Revised West Version], în tongană), de James Baxley, 2018. Această traducere folosește „Sihova” sau „SIHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. e

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Noul Testament, în sesotho), de Eugène Casalis și Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. Această traducere folosește „Yehofa” în unele versete. f

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Noul Testament și cărțile Rut și Iona, în limba ambrym sud-estică), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Această traducere folosește „Iahova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. g

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Cărțile Marcu, Luca și Faptele apostolilor, în binandere), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Această traducere folosește „BADARI” (DOMN) în text, iar la unele versete apare o notă de subsol care arată că termenul se referă la „Iehova”. h

J124

The New Testament in Braid Scots (Noul Testament, în scoțiană), de William Wye Smith, Paisley, Scoția, 1901. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. i

J125

Loina Hauhauna (Noul Testament, în bunama), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; publicată inițial de The Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Papua Noua Guinee, 1991. Această traducere folosește „Yehoba” în mai multe versete. j

J126

Dakota wowapi wakan kin și Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Noul Testament și cărțile Geneza și Proverbele, în dakota), de Stephen Return Riggs și Thomas Smith Williamson, New York, 1865. Această traducere folosește „Jehowa” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Evanghelia după Luca, în [lu]nkundu), de John McKittrick și F. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Congo, 1895. Această traducere folosește „Yova” în unele versete. l

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Noul Testament, în makaa), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Această traducere folosește „Yawé” în mai multe versete, precum și la unele note de subsol. a

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Noul Testament, în bo-ung [mara-gomu]), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete. b

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Noul Testament și cărțile Rut și Psalmii, în natügu), de Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group și Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În apendicele de la pagina 530 se arată că „Yawe (Yahweh)” corespunde termenului grecesc „kurios” („kyrios”) și termenului englezesc „the LORD” (DOMNUL). c

J131

Kaem Ko Den (Noul Testament și părți din Vechiul Testament, în waskia), ediție revizuită de The Bible Society of Papua New Guinea și Wycliffe Bible Translators, 2014. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În apendicele de la paginile 726 și 727 se arată că „Jawe” (sau „Yawe”) corespunde termenului ebraic „JHWH”, termenului grecesc „Kurios” („Kyrios”) și termenilor englezești „LORD [DOMN], Jahweh, Jehovah”. d

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (Părți din Vechiul Testament, Marcu și Faptele apostolilor, în wedau), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Această traducere folosește „BADA” (DOMN) în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Într-o notă de subsol de la Geneza 2:7 se arată că „BADA” se referă la „Yahweh”, sau „Jehovah”. e

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (Porțiuni ale Bibliei, în paama), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Această traducere folosește „Iahova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. f

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Noul Testament, în tektiteko), de Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Această traducere folosește „Dios” (Dumnezeu) în text, iar la unele versete apare o notă de subsol care arată că termenul se referă la „YHWH” sau la „Yawe”. g

J135

A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John (Revelația, în engleză), de Moses Lowman, Londra, 1737. Această versiune parafrazată folosește „Jehovah” în unele versete. h

J136

The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human RaceA New Testament for Readers (Noul Testament, în engleză), de George Blair, S.U.A., 1996. Această traducere folosește „YHWH” sau „LORD” (DOMN) în mai multe versete. În introducere, traducătorul declară că scopul său este acela de a „oferi o traducere ale cărei cuvinte să le transmită cititorilor din prezent ceva din ceea ce transmitea originalul”. Referitor la folosirea numelui divin, el afirmă: „Era scris doar cu consoane, la fel ca toate celelalte cuvinte ebraice, cititorul fiind cel care trebuia să adauge vocalele potrivite în locurile potrivite. . . . Am decis să îl las așa cum era, YHWH”. i

J137

The Translators New Testament (Noul Testament, în engleză), de Alvin Cordes, S.U.A., 2005. Această traducere folosește „LORD (Jehovah)” (DOMNUL [Iehova]) sau „LORD” (DOMNUL) în unele versete. j

J138

2001 Translation: An American English Bible (Biblia, în engleză), ediție îngrijită de Jim Wheeler, S.U.A., 2001. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Nota explicativă „Jehovah (יהוה)” include următoarea afirmație la subtitlul „Iehova în NT [Noul Testament]”: „Noi suntem traducători (nu învățători) ai Bibliei; de aceea, concluziile noastre [legate de folosirea numelui lui Iehova] se bazează strict pe cercetările noastre, nu pe dorința de a adopta o anumită poziție religioasă. . . . Această Biblie folosește Numele lui Dumnezeu în Scripturile Erei Creștine”. k

J139

Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ . . . Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione („Epistolele anului creștin”, în ebraică, greacă, latină și germană), de Conrad Neander, Leipzig, 1586. Traducerea în ebraică folosește יהוה în anumite versete din Scripturile grecești creștine. l

J140

Epistola ad Hebraeos (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în ebraică și latină), de Johann Heinrich Callenberg și Friedrich Albrecht Christiani, Halle, Germania, 1734. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. a

J141

Evangelium Lucae (Evanghelia după Luca, în ebraică și latină), de Johann Heinrich Callenberg și Heinrich Christian Immanuel Frommann, Halle, Germania, 1735-1737. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. b

J142

בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Evanghelia după Marcu, în ebraică), de Walther Herbst, Wittenberg, Germania, 1575. Această traducere folosește יהוה în unele versete. c

J143

בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel (Evanghelia după Matei, în ebraică și engleză), de Hugh Schonfield, Edinburgh, Scoția, 1927. Această traducere a lucrării בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi, de Jean du Tillet, folosește termenii „Lord” (Domn) sau „God” (Dumnezeu) în text, cu o notă de subsol care arată că în original apare o formă abreviată a Tetragramei în unele versete. La nota de subsol de la Matei 1:22 se arată că „reprezentarea Tetragramei prin trei [caractere ebraice] iod (יּיּיּ), care apare în tot textul ebraic [al evangheliei lui Matei], se găsește și în . . . alte documente ebraice”. d

J144

Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (Biblia, în spaniolă), de Diego Ascunce, ediția de studiu revizuită, San José, Costa Rica, 2005. Această traducere folosește „YAHWEH” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În pagina de titlu se face următoarea afirmație: „Această traducere a păstrat rădăcinile ebraice ale Scrierilor Sfinte, precum și Numele Divin, YAHWEH Elohim”. e

J145

Las Sagradas Escrituras (Biblia, în spaniolă), ediție revizuită de Yosef Aharoni, Camuy, Puerto Rico, 2007-2008. Această traducere folosește „YHWH” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. f

J146

Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (Biblia, în spaniolă), de Yosef Koniuchowsky, North Miami Beach, FL, S.U.A., 2010. Această traducere folosește יהוה, „Yahweh”, „MarYah” sau o combinație între יהוה și „Yahweh” sau „MarYah” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Traducătorul explică: „Obiectivul cu care publicăm [această ediție] este de a oferi . . . o traducere care, mai presus de toate, slăvește și proclamă Adevăratele Nume ale lui YHWH și Yahshua, așa cum apar în original”. g

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (Biblia, în spaniolă), ediție îngrijită de José Álvarez, Isabela, Puerto Rico, 2012. Această traducere folosește „Yahweh” în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În introducere, la subtitlul „Numele Sacru”, se face următoarea afirmație: „În această ediție specială, . . . folosim Numele cu vocale, Yahweh, Numele Sacru pe care Creatorul însuși l-a ales pentru a se face cunoscut”. h

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Noul Testament, în mbau, un dialect fijian), ediție îngrijită și revizuită de John Watsford și alții, Viwa, Fiji, 1853. Această traducere folosește „Jiova” în unele versete. i

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Noul Testament, în samoană), British and Foreign Bible Society, Londra, 1849. Această traducere folosește „Ieova” în mai multe versete. j

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Noul Testament, în tongană), ediție revizuită de Thomas Adams și alții, Londra, 1852. Această traducere folosește „Jihova” în mai multe versete. k

J151

Koe tohi Tabu Katoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (Biblia, în tongană), ediție îngrijită și revizuită de Thomas West și alții, Londra, 1860-1862. Această traducere folosește „Jihova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J152

Act Apostelnu (Faptele apostolilor, în arawak), de Theophilus Schumann, ediție îngrijită de Theodore Shultz, New York, 1850. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. a

J153

Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Evanghelia după Luca, în awabakal), de Lancelot Edward Threlkeld, Sydney, Australia, 1891, prima ediție tipărită a manuscrisului tradus și revizuit în perioada 1831-1857. Această traducere folosește „Yehóa” în unele versete. b

J154

Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Noul Testament, în bangi), de A. Scrivener și alții, ediție revizuită, Bolobo Mission, Congo, 1922. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete. c

J155

Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Evanghelia după Matei, în benga), de G. M’Queen, New York, 1858. Această traducere folosește „Jĕhova” în mai multe versete. d

J156

Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Evanghelia după Luca, în bolia), de H. Brown, Ntondo, Congo, 1936. Această traducere folosește „Yawe” în Luca 3:4. e

J157

Introduction to the Fernandian Tongue, de John Clarke, ediția a II-a, Berwick-on-Tweed, Anglia, 1848. Această lucrare include o traducere în limba bube a capitolelor 3–5 din Evanghelia după Matei. Ea folosește „Yehovah” în unele versete. f

J158

Book hoa Matthew (Evanghelia după Matei, în bullom so), de Gustavus Reinhold Nyländer, Londra, 1816. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. g

J159

Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în germană), de Gotthilf Traugott Zachariae, Göttingen, Germania, 1771. Această versiune parafrazată folosește „Jehova” în text, precum și la notele de subsol ale unor versete. h

J160

Das Neue Testament (Noul Testament, în germană), de Carl Friedrich Bahrdt, Berlin, 1783. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete. i

J161

Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în germană), de Johann Otto Thiess, Leipzig, 1794-1800. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. j

J162

Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (Biblia, în dialectul swabian al limbii germane), de Rudolf Paul, Balingen, Germania, 2008. Această traducere folosește „JAHWE” sau „Jahwe” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În prefața Bibliei, traducătorul explică: „Ceea ce mi-a atras atenția în mod special în timpul procesului de traducere este că numele lui Dumnezeu, JAHWE, apare de aproape 6 600 de ori în Vechiul Testament . . . Faptul că numele JAHWE apare atât de frecvent în Vechiul Testament mi-a dat mult de gândit . . . Îmi doresc ca această lucrare să ajute mulți oameni să fie pătrunși de vestea bună din Sfintele Scripturi și să găsească pace în ea, așa cum mi s-a întâmplat mie. Onoare, laude și mulțumiri să-i fie aduse lui JAHWE, care ne vorbește în această carte!”. k

J163

Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Noul Testament, în lele, vorbită pe insula Manus), de R. Goebel și alții, Sydney, Australia, 1956. Această traducere folosește „Jehova” în mai multe versete. l

J164

Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Noul Testament, în malgașă), de David Jones, David Griffiths și alții, Antananarivo, Madagascar, 1830. Această traducere folosește „Jehovah” sau „JEHOVAH” în mai multe versete. a

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (Biblia, în malgașă), ediție revizuită de David Griffiths și alții, Londra, 1855-1865. Această traducere folosește „Iehôvah” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J166

Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (Biblia, în malgașă), de William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona și alții, Londra, 1889; Revision Committee’s Version, 1887. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. c

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Noul Testament și părți din Vechiul Testament, în misima-paneati), de Wycliffe Bible Translators și alții, 1947-2018. Prima ediție a Noului Testament, publicată în Sydney, Australia, în 1947, folosea „Iehova” în text. Edițiile ulterioare folosesc redarea „Yehoba” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J168

Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (Geneza și Evanghelia după Marcu, în navajo), de Leonard Brink, Frederick Mitchell și alții, New York, 1910. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete din ambele cărți biblice. În 1917, Brink și Mitchell au publicat God Bîzad, care includea o ediție revizuită a lucrării lor, precum și alte fragmente din Biblie realizate de alți traducători. În această ediție, redarea „Jîho’vah” este folosită în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. e

J169

Nowy Testament (Noul Testament, în poloneză), de Szymon Budny, Łęczyca, Polonia, 1574. Această traducere folosește „Jehowa” în unele versete din Evanghelia după Matei. f

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Noul Testament, în dialectul kala al limbii umbu-ungu), de Wycliffe Bible Translators, 1995. Această traducere folosește „Yawe” sau „Yawene” în unele versete. g

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Noul Testament, în dialectul no penge al limbii umbu-ungu), de Wycliffe Bible Translators, 1995. Această traducere folosește „Yawe” sau „Yawene” în unele versete. h

J172

Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Evangheliile lui Marcu și Luca și Faptele apostolilor, în uripiv), de John Gillan, Melbourne, Australia, 1893-1905; publicată de Council of the British & Foreign Bible Society in Australia, 1957. Această traducere folosește „Iova” în mai multe versete. i

J173

Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Fragmente din evanghelii și din Vechiul Testament, în zulu), de Newton Adams, Port Natal, Africa de Sud, 1841. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. j

J174

Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (Scrisoarea către romani, în zulu), de Jacob Ludwig Döhne, Port Natal, Africa de Sud, 1854. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete. k

J175

Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published de the American Missionaries] (Evanghelia după Matei, în zulu), de John William Colenso, Londra, 1855. Această traducere folosește „YEHOVA” sau „Yehova” în unele versete. l

J176

Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (Faptele apostolilor, în zulu), de Lewis Grout, Msunduzi, Africa de Sud, 1859. Această traducere folosește „Yehova” în Faptele 2:20. a

J177

Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (Evanghelia după Ioan, în zulu), de Seth Bradley Stone, Durban, Africa de Sud, 1860. Această traducere folosește „Jehova” în Ioan 12:13. b

J178

Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Noul Testament, în zulu), de John William Colenso, ediție îngrijită de Harriette Emily Colenso, Londra, 1897. Această traducere folosește „YAHWE” în mai multe versete. c

J179

Sango Iam, ya Mark e lĕndĕkidi (Evanghelia după Marcu, în benga), de James Love Mackey și alții, New York, 1861. Această traducere folosește „Jĕhova” în unele versete. d

J180

Sango Iam, ya Luk e lĕndĕkidi (Evanghelia după Luca, în benga), de Thomas Spencer Ogden, ediție revizuită de William Clemens, New York, 1863. Această traducere folosește „Jĕhova” în mai multe versete. e

J181

Sango eyamu ya Matyiu . . . Mark . . . ea Luk . . . Jân e lĕndĕkidi și Behadi Bea Metodu (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în benga), ediție revizuită de Robert Hamill Nassau, New York, 1881. Această traducere folosește „Jĕhova” în mai multe versete. f

J182

Panga ea Kya. Ekulu ya bebale (Cărțile de la Romani la Revelația, în benga), ediție revizuită de Reubina Hope De Heer și Hermann Jacot, New York, 1893. Această traducere folosește „Jĕhova” în Revelația 1:8. g

J183

Minuajimouin gainajimot au St. Luke. Anishinabe enuet Giizhianikunotabiung (Evanghelia după Luca, în chippewa), de Sherman Hall și George Copway, Boston, MA, S.U.A., 1837. Această traducere folosește „Jihoua” sau „Jehoua” în unele versete. h

J184

Minuajimouin gaizhibiiget au St. John și Minuajimouin au St. Matthiu (Evangheliile lui Ioan și Matei, în chippewa), de John Jones și Peter Jones, Boston, MA, S.U.A., 1838-1839. Această traducere folosește „Jehoua”, „Jihoua” sau „Jehouah” în unele versete. i

J185

Ewh oomenwahjemoowin owh tabanemenung Jesus Christ, kahenahjemoowaud egewh newin manwahjemoojig owh St. Matthew owh St. Mark owh St. Luke kuhya owh St. John (Cele patru evanghelii, în chippewa), de Frederick Augustus O’Meara, Toronto, Canada, 1850. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. În 1854 a fost publicat Noul Testament în chippewa realizat de O’Meara. Această ediție ulterioară folosește „Jehovah” și în alte versete. j

J186

Testament Mi Fö Poraus me kapas en ach samol Jesus Kristus me an chon kaiö kana lon kapas en Chuk me Fanäpi (Noul Testament, în chuukese), de Richard Neumaier, Bad Liebenzell, Germania. Această traducere folosește „Jiowa” în mai multe versete. k

J187

Iyala ya bwam. e tatilabe na Mattiyu și Kalati ya Loba, bwambu bo Dualla (Cele patru evanghelii, Faptele apostolilor și Romani 1:1-16, în douala), de Alfred Saker, Camerun, Africa de Vest, 1848-1855. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete. În 1861, Saker a finalizat traducerea Noului Testament în douala. Această ediție ulterioară folosește „Yehova” și în alte versete. l

J188

Miaṅgo ma bwam ka ponda Mateo na Yohane (Evangheliile lui Matei și Ioan, în douala), de Theodor Christaller, ediție revizuită de Eugen Schuler, Stuttgart, Germania, 1896. Această traducere folosește „Yehowa” în Matei 3:3. a

J189

Tus narogorogoanauia ki Iesu Kristo, Nawota nagmolien anigita. Luka eka mitiria (Evanghelia după Luca, în dialectul Havannah Harbour al limbii efate), de Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1877. Această traducere folosește „Iofa” în unele versete. b

J190

The Gospels According to Matthew and John Translated Out of the Greek Into the Language of Nguna, New Hebrides (Evangheliile lui Matei și Ioan, în limba efate nordică), de Peter Milne, Londra, 1882. Această traducere folosește „Yehova” în unele versete. c

J191

Tus Nanrognrogona Uia ni Iesu Kristo nag Ioane i mitiria (Evanghelia după Ioan, în nguna, un dialect al limbii efate nordice), de John Whitefoord Mackenzie și Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1885. Această traducere folosește „Iofa” în unele versete. d

J192

Nubabla yeye la we agbalẽ le Ewegbe me (Noul Testament, în ewe), ediție revizuită de Jakob Andreas Spieth și Gottlob Däuble, Stuttgart, Germania, 1898. Această traducere folosește „Yehowa” în unele versete. e

J193

Biblia alo ŋɔŋlɔ kɔkɔe la le evegbe me (Biblia, în ewe), de Gottlob Däuble, ediție revizuită de Diedrich Westermann, Londra, 1960. Această traducere folosește „Yehowa” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. f

J194

Évangile selon Matthieu (Evanghelia după Matei, în fang), de Arthur Marling, Londra, 1894. Această traducere folosește „Jehôva” în unele versete. g

J195

Wo̱ Nyonts̆o̱ ke̱ Yiwalaherelo̱ Jesu Kristo Kpãṅmo̱ Hē Le̱ Ye̱ Gã Wiemo̱ Le̱ Mli (Noul Testament, în ga), de Johannes Zimmermann, Basel, Elveția, 1859-1861. Această traducere folosește „Jehowa” în unele versete. h

J196

Biblia alo Ṅmãle̱ Kroṅkroṅ le̱ Kpãṅmo̱ Momo ke̱ Kpãṅmo̱ Hē le̱ ye̱ Gã wiemo̱ mli (Biblia, în ga), de Johannes Zimmermann, ediție revizuită de C. Koelle, M. Suger și alții, Basel, Elveția, 1907-1909. Această traducere folosește „Iehowa” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J197

Saelenapa Gilala Aenaepi Matthewtae, Luketae Alilijana Acts Gigiwina dalate gi aenaedaeminijana gilala (Evangheliile lui Matei și Luca și Faptele apostolilor, în gogodala), de Charles Horne, Sydney, Australia, 1958. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. j

J198

Ăpŏslebo ăh nunude (Faptele apostolilor, în grebo), de John Payne, New York, 1851. Această traducere folosește „Jehova” în Faptele 2:34. k

J199

Four Gospels, Acts, Genesis, and Exodus (Chapters 19 and 20), Translated Into the Winnebago Indian Language (Cele patru evanghelii, Faptele apostolilor, Geneza și Exodul, capitolele 19 și 20, în ho-chunk [winnebago]), de John Stacy și Jacob Stucki, New York, 1907. Această traducere folosește „Jehowa” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J200

Mwo Sasu lun Jisus Kraist leum las, ma Mattu el sim (Evanghelia după Matei, în kosrae), de Benjamin Galen Snow, Honolulu, Hawaii, 1865. Această traducere folosește „Jeova” sau „Jeofa” în unele versete. În 1895, American Bible Society a publicat sub numele de Kusaien Scriptures o altă traducere realizată de Snow, care conținea Rut, Psalmul 23, cele patru evanghelii, Faptele apostolilor, 1 Corinteni 11:23-29, scrisorile de la Filipeni la 2 Tesaloniceni, 1 Timotei 3:8-13 și 1-3 Ioan. Această ediție folosește „Jeova” sau „Jeofa” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J201

Ko te tahi wahi o te Kawenata Hou o Ihu Karaiti te Ariki, to tatou kai wakaora. Me nga upoko e waru o te Pukapuka o Kenehi (Geneza 1–8, Evangheliile lui Matei și Ioan și cărțile de la Faptele apostolilor la 1 Corinteni, în maori), de James Shepherd, William Yate, William Williams și alții, Sydney, Australia, 1833. Această traducere folosește „Ihowa” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J202

Ko te Rongo Pai i tuhituhia e nga Kai Wakaako o Ihu Karaiti. Me te Mahi o nga Apotoro. Me nga inoinga, me nga himene hoki („Armonia evangheliilor” și fragmente din Faptele apostolilor, în maori), de William Woon, Mangungu, Noua Zeelandă, 1837. Această traducere folosește „Ihowa” în unele versete. c

J203

Gospel Matu, Gospel Mak, Gospel Luk și Gospel Jon (Cele patru evanghelii, în marshalleză), de Edward Topping Doane, Benjamin Galen Snow și alții, Honolulu, Hawaii, 1873. Această traducere folosește „Jeova” în mai multe versete. În 1882, acești traducători au finalizat Geneza, Psalmii 1–14, scrisorile lui Pavel de la Romani până la Filipeni, precum și 1-3 Ioan în marshalleză. Această ediție folosește „Jeova” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J204

ωpωnvkv hera Chanichωyvten, oksumkvlki irkinvkv (Evanghelia după Ioan, în muskogee [creek]), de Henry Frieland Buckner și Goliah Herrod, Marion, Alabama, S.U.A., 1860. Această traducere folosește „Chehωfv” (Iehova) în unele versete. În comentariile de final, la subtitlul „Chehωfv – Dumnezeu”, traducătorul face următoarea afirmație: „În traducerea cărții Ioan, am ales ca, pentru redarea numelui Ființei Supreme, să preiau numele ebraic Jehōvah, în loc să utilizez termenul Hesakitvmise din limba creek. Am făcut acest lucru deoarece: 1) toți indienii cărora li se predică Evanghelia știu că pe Dumnezeul la care se închină creștinii îl cheamă Iehova; 2) numele Hesakitvmise în creek mi se pare nesatisfăcător, pentru că transmite doar ideea de Dătător de viață; . . . 3) este puțin probabil ca numele Chehωfv să fie profanat; mai degrabă, este pronunțat cu respect, și doar în ocaziile în care este necesar pentru a-l venera sau lăuda pe Mărețul EU SUNT; 4) numele adoptat, sau preluat, este eufonic și se încadrează în limba indiană”. e

J205

Cesvs Klist em opunvkv-herv Maro Coyvte (Evanghelia după Matei, în muskogee), de Robert McGill Loughridge și alții, New York, 1867. Această traducere folosește „Cehofv” (Iehova) în unele versete. f

J206

Muskokee Gospels, Acts and Epistles (Cele patru evanghelii, Faptele apostolilor și scrisorile din Noul Testament, în muskogee), de Robert McGill Loughridge și David Winslett, ediție revizuită de William Schenck Robertson și Ann Eliza Worcester Robertson, New York, 1875-1883. Această traducere folosește „Cehofv” (Iehova) în unele versete. g

J207

Pu pucase momet pu hesayecv Cesvs Klist en Testement Mucvsat (Noul Testament, în muskogee), de William Schenck Robertson, Ann Eliza Worcester Robertson și alții, New York, 1906. Această traducere folosește „Cehofv” (Iehova) în unele versete. h

J208

Te Evanelia a to tatou atu a Iesu Mesia, tataia e Ioane (Evanghelia după Ioan, în rarotongan), de John Williams, Huahine, Society Islands, 1829. Această traducere folosește „Iahova” în Ioan 1:23 și „Iehova” în Ioan 12:13. i

J209

Te Korero-motu ou a to tatou atu e te ora a Jesu Mesia (Noul Testament, în rarotongan), de Aaron Buzacott, Charles Pitman și John Williams, Londra, 1836. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete. În 1851, Buzacott și alții au publicat prima Biblie completă în rarotongan. Această ediție folosește redarea „Iehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. j

J210

Te Bibilia Tapu ra, koia te Koreromotu taito e te Koreromotu ou (Biblia, în rarotongan), ediție revizuită de George Gill și Ernest Rudolf William Krause, Londra, 1872. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J211

Barita na uli na sinuratkon ni Lucas (Evanghelia după Luca, în batak toba), de Ingwer Ludwig Nommensen, Jakarta, Indonezia, 1874. Această traducere folosește „Djahowa” în Luca 1:28. l

J212

Ai Vola Tabu, sa volai kina na Veiyalayalati Makawa, kei na Veiyalayalati Vou (Biblia, în fijiană), ediție revizuită de Frederick Langham, Londra, 1902. Această traducere folosește „Jiova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J213

Nai Vola Tabu Me Nomu Na Kalouvinaka Kei Na Sautu Vakavakadewa Vou (Biblia, în dialectul bauan al limbii fijiene), de Samisoni Seru and Peni Seru, ediția a II-a, Suva, Fiji, 2011. Această traducere folosește „Jiova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J214

Na Veiyalayalati Vou ka Vakadewataka o Joni Oniti, 1847 (Noul Testament, în fijiană), ediție retipărită după ediția din 1847 a lui John Hunt, de Andrew Thornley, Suva, Fiji, 2012. În traducerea lui Hunt, numele divin, „Jiova”, este menționat o singură dată, în Faptele 2:5. Însă Tauga Vulaono, care a făcut parte din comitetul de editare al ediției retipărite, indică în notele marginale ale altor versete că o variantă alternativă de redare a termenului „Domn” („Turaga”, în fijiană) este „Jiova”. De exemplu, la Marcu 12:30, unde Hunt folosea „Turaga” în text, ediția retipărită include o notă marginală în care se spune: „na Turaga = Jiova”. c

J215

The Gospels and Acts, in English and Hindustha’ni’ (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în engleză și hindustani), de Henry Martyn, William Bowley și Benares Translation Committee, Calcutta, India, 1837. Această traducere folosește „LORD” (DOMN) și „Yihováh” în unele versete. De exemplu, în Marcu 12:36, în engleză apare termenul „LORD”, iar în traducerea paralelă în hindustani apare „Yihováh”. d

J216

Evangelia Iesu Keriso Mataion minarpalaizinga: tusi ina Iesu Kerison mina Iadai (Cele patru evanghelii, în kala lagaw ya), de Isaia și alții, ediție corectată de Sidney Herbert Ray, Londra, 1900. Această traducere folosește „Ieova” în Ioan 12:38b. e

J217

Isisinyikeu ka Nyipixe i Johu Iesu Keriso . . . Tusi Salamo (Noul Testament și Psalmii, în dehu), de James Douglas Sleigh și Stephen Mark Creagh, Londra, 1873. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete, atât în Psalmi, cât și în Scripturile grecești creștine. f

J218

Amashiwi Aba Lesa (Biblia, în lamba), de Bible Society of Zambia; reproducere a ediției originale, traduse de Clement Martyn Doke și alții, Londra, 1959. Această traducere folosește „ŵaYawe” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. g

J219

Tã-drị̃ Lẽlẽ Ódí Óvârí Kâ (Noul Testament, în avokaya), de Avokaya Bible Translation Committee și Wycliffe Bible Translators, Inc., 2002. Această traducere folosește „Yãkóvã” în unele versete. h

J220

E’yo Siza AlatararU Munguniri Biblia E’yo Okuri pi E’yo O’dirUri be (Biblia, în lugbara), ediție revizuită de Lugbara Translation Committee, Nairobi, Kenya, 1966; retipărită de Bible Society of Uganda, Kampala, Uganda. Această traducere folosește „Yehova” în unele versete din Scripturile ebraice și în Faptele 4:26. i

J221

Losangu lunengela lwakafundibwa kudi Mateyo (Evanghelia după Matei, în luna), de William Henry Westcott și alții, Leeds, Marea Britanie, 1905. Această traducere folosește „Yeoba” în unele versete. În 1911, aceiași traducători au finalizat Noul Testament în ediție completă în limba luna. Această ediție a continuat să folosească „Yeoba” în Matei 4:7, 10. j

J222

Bebe sorai ducuducu non Iesu Kristo noda moli socen Marik mei Luk na cacari a, mana Sakasakai non Apostelo (Evangheliile lui Marcu și Luca și Faptele apostolilor, în malo), de John Landels, Londra, 1897. Această traducere folosește „Iova” în mai multe versete. k

J223

Njia Yekpei kina Mati iye Nyegini (Evanghelia după Matei, în mende), de James Frederick Schön și alții, Londra, 1871. Această traducere folosește „Yẹ̄wo̱i” în unele versete. În 1872, aceiași traducători au finalizat toate cele patru evanghelii, Faptele apostolilor și Romani în mende. Aceste ediții ulterioare folosesc „Yẹ̄wo̱i” sau „Yẹ̄woi” și în alte versete. l

J224

Nene Karighwiyoston tsinihorighhoten ne Saint John (Evanghelia după Ioan, în engleză și mohawk), de John Norton, Londra, c. 1804. Traducerea în mohawk folosește „Yehovah” în Ioan 6:45. În plus, „Yehovah” este inclus într-o listă de termeni explicați care apare la finalul acestei cărți biblice. a

J225

Ebi egberi ne̱ St. John ge̱ yemi (Evanghelia după Ioan, în dialectul nembe [brass] al limbii ijo sud-estice), de Daniel Ogiriki Ockiya și alții, Londra, 1903. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. b

J226

La Evangelia hna cinihane hnei Mataio (Evanghelia după Matei, în dehu), de Samuel McFarlane, Nengone, Loyalty Islands, Noua Caledonie, 1863. Această traducere folosește „Iehova” în unele versete. c

J227

Feag-Hoiporakkiug Foou ne os Gagaja ma Aamauriga, Iesu Karisito (Noul Testament, în rotumană), de William Fletcher, Londra, 1884; ediție retipărită după prima ediție, tipărită în Sydney, Australia, 1870. Această traducere folosește „Ieova” în mai multe versete. d

J228

Puk Haʻa ne fåʻ ‘atakoa sin Puk Haʻ Mafua ma Puk Haʻ Foʻou (Biblia, în rotumană), de Aiveni Fatiaki și alții, Suva, Fiji, 1999. Această traducere folosește „Jihova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. e

J229

Nivarp obokobok ve Iesu Kristu. Mark migle (Evanghelia după Marcu, în santo estic, un dialect al limbii sakao, vorbit în Hog Harbour), de Ewen Mackenzie, Melbourne, Australia, 1905. Această traducere folosește „Ihova” în unele versete. f

J230

N’ere-pep nan Salamo erep David co oppel tha cam klep (Psalmii, Galateni, Efeseni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni, Iacov, 1 și 2 Petru și Revelația, în santo estic, un dialect al limbii sakao, vorbit în Hog Harbour), de William Anderson și Katherine Anderson, Londra, 1949. Această traducere folosește „Iehova” în unele versete, atât în Psalmi, cât și în Scripturile grecești creștine. g

J231

Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh Cha ga̱’o̱ hee dưs gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee; kuh he ni o di yă̱ na̱ wă̱ħ’syo̱ħ na go̱’i o̱ duk (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în seneca), de Asher Wright, New York, 1872. Această traducere folosește „Ya’wĕn” în unele versete. h

J232

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus (Noul Testament și Psalmii, în sranan tongo), ediție revizuită de Wilhelm Treu, Bautzen, Germania, 1846. Această traducere folosește „Jehova” sau „Masra (Jehova)” (Domnul [Iehova]) în unele versete, atât în Psalmi, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J233

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus (Noul Testament și Psalmii, în sranan tongo), ediție îngrijită de Friedrich Stähelin, ediția a V-a, Londra, 1901. Această traducere folosește „Jehova” sau „Masra (Jehova)” (Domnul [Iehova]) în unele versete, atât în Psalmi, cât și în Scripturile grecești creștine. j

J234

Anjili kina yaliyotonwa na Luka (Evanghelia după Luca, în sukuma), de Edward Henry Hubbard, Londra, 1897. Această traducere folosește „Yahuwa” în unele versete. k

J235

Masomo ya Agano Jipya (Fragmente din Noul Testament, în swahili), Zanzibar, 1881. Această traducere folosește „Yahuwa” în unele versete. l

J236

Biblia Kitabu cha Mungu kwa Swahili ya Congo (Biblia, în swahili), ediție revizuită de G. Harlow, Port Colborne, Ontario, Canada, 2009; ediția a III-a, S.U.A., 2018. Această traducere folosește „YEHOVA” sau „Yehova” în unele versete din Scripturile ebraice. Mai multe versete din Scripturile grecești creștine au o notă marginală care face referire la „Yehova”, „Yehovah”, „Yehova” sau „Yehovah”. a

J237

Parau no Iesu Christ te Temaidi no te Atua; e no te mou pipi nona (Fragmente din evanghelii și din Faptele apostolilor, în tahitiană), de John Davies, Henry Nott și alții, Sydney, Australia, 1814. Această traducere folosește „Iehova” în unele versete. În 1838 s-a publicat prima Biblie completă în tahitiană, pe care aceiași traducători au realizat-o cu ajutorul unui localnic din Tahiti pe nume Tuahine. Această ediție folosește „Iehova” sau „IEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J238

Te Bibilia moa ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa Api ra (Biblia, în tahitiană), ediție revizuită de William Howe, Thomas Joseph și alții, Londra, 1847. Această traducere folosește „Iehova” sau „IEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. c

J239

Te Bibilia mo’a ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa apî ra (Biblia, în tahitiană), ediție îngrijită de James Green și alții, Londra, 1884. Această traducere folosește „Iehova” sau „IEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J240

Ncia e mbwe e Yesu Masiya e shoni Malako (Evanghelia după Marcu, în teke-eboo), de Arthur Billington și Edith Brown Billington, Bwemba, Tchumbiri, Congo de Sus, 1905. Această traducere folosește „Yawe” în unele versete. e

J241

Na taveti tahonae hi Iesu Kristo, Matíu moulia. Na leo hi Iehova, mono, ra provet Jona, Hakaí, Malakaí, teulia (Evanghelia după Matei și cărțile Iona, Hagai și Maleahi, în tolomako), de James Sandilands și alții, Londra, 1904. Această traducere folosește „Iehova” în Matei 22:37, 44. f

J242

I-Gospel, ezindaba ezilungileyo; ebalwe gu-Luke (Evanghelia după Luca, în xhosa), de William Binnington Boyce și alții, Grahamstown, Africa de Sud, 1833. Această traducere folosește „YEHOVAH” sau „YEHOVA” în mai multe versete. g

J243

Itestamente Entsha Yenkosi yetu Kayesu Kristu (Noul Testament, în xhosa), de Henry Hare Dugmore, William Davis, Karl Wilhelm Posselt, Jacob Ludwig Döhne și Joseph Cox Warner, Newtondale, Africa de Sud, 1846. Această traducere folosește „Yehova” sau „YEHOVA” în mai multe versete. h

J244

Itesamente Entsha: okukuti, inncwadi zonke zocebano olutsha Lwenkosi yetu Uyesu Kristu (Noul Testament, în xhosa), ediție revizuită de John Whittle Appleyard, King William’s Town, Africa de Sud, 1853. Această traducere folosește „YEHOVA” sau „YEHOVA” în mai multe versete. În 1864, cu ajutorul altor traducători, Appleyard a realizat prima ediție completă a Bibliei, tipărită într-un singur volum. Această ediție folosește „YEHOVA” sau „YEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. i

J245

Ensurua embu ta Iesu Kristo. Matiu i ulia (Evanghelia după Matei, în dialectul aulua vorbit pe insula Malekula, Noile Hebride), de Watt Leggatt și alții, Melbourne, Australia, 1894. Această traducere folosește „Iova” în unele versete. j

J246

Sveto Pismo Staroga i Novoga Uvita (Biblia, în croată), de Ivan Matija Škarić, Viena, Austria, 1858-1861. Această traducere folosește „Jehova” peste tot în Scripturile ebraice și în unele versete din Scripturile grecești creștine. În plus, folosește „Jehova” în comentarii explicative, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J247

Biblia, Dat is: De gantfche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Biblia, în neerlandeză), Leiden, Țările de Jos, 1636 (1637). Această traducere, cunoscută sub numele de Statenvertaling, a fost realizată la solicitarea Sinodului din Dort. Ea folosește termenul „HEERE” (DOMN) peste tot în Scripturile ebraice. În nota marginală de la Geneza 2:4 se explică: „Acolo unde apare termenul HEERE scris cu litere mari, în ebraică se folosește termenul IEHOVAH”. În Marcu 12:29, în text apare „Heere” (Domn), iar în nota marginală se spune: „Termenul Domn traduce termenul ebraic Iehova, ce desemnează Ființa divină, care există etern în și prin sine și care aduce în existență toate lucrurile”. l

J248

Biblia, of De gantsche H. Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments (Biblia, în neerlandeză), Gorinchem, Țările de Jos, 1755-1762. Această ediție specială a versiunii Statenvertaling (vezi J247) este cunoscută drept Jehovahbijbel, adică Biblia lui Iehova. Motivul pentru care a primit acest titlu este acela că folosește termenul „JEHOVAH” în loc de „HEERE” (DOMN) peste tot în Scripturile ebraice. Referitor la folosirea termenului „Heere” (Domn) în Marcu 12:29, la nota de subsol se explică: „Termenul Domnul traduce termenul ebraic Iehova”. Au fost publicate mai multe ediții ale versiunii Jehovahbijbel. În prefața edițiilor din 1762 se spune: „Din motive întemeiate și bine-cunoscute, am păstrat netradus și Numele Consacrat al lui Dumnezeu, JEHOVAH”. a

J249

Verklaring van de geheele Heilige Schrift (Biblia cu explicații, în neerlandeză), Amsterdam, Țările de Jos, 1740-1757. Această ediție în mai multe volume include fragmente din lucrările lui Simon Patrick, Matthew Poole, Edward Wells, Philip Doddridge și ale altora. Ea folosește „HEERE” (DOMN) în mai multe versete din Scripturile ebraice și adaugă comentarii explicative în care se arată că termenul se referă la „JEHOVAH”. Și unele versete din Scripturile grecești creștine includ explicații care îndreaptă atenția spre numele divin. De exemplu, în comentariul de la Matei 22:44 se arată că prima ocurență a lui „Heere” (Domn) în acest verset se referă la „Iehova, Tatăl”. b

J250

De Bijbel, vertaald, omschreven en door aanmerkingen opgehelderd (Biblia, în neerlandeză), de Wilhelmus Antonius van Vloten, Utrecht și Amsterdam, Țările de Jos, 1789-1796. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete și în parafrazări ale unor versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. c

J251

Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus Christus (Noul Testament, în neerlandeză), de Joannes Theodorus Beelen, Amsterdam și ‘s-Hertogenbosch, Țările de Jos, 1860-1866. Această traducere folosește „Heeren” sau „Heer” (Domn) în text, iar la unele note de subsol îndreaptă atenția spre numele divin. De exemplu, la nota de subsol de la Matei 21:9 se spune: „Binecuvântat este cel . . . ce vine în numele Domnului (la ordinul și ca mesager al lui Iehova, Dumnezeul Israelului)!”. d

J252

Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet (Noul Testament, în neerlandeză), Amsterdam și Haarlem, Țările de Jos, 1868. Această traducere, cunoscută de regulă ca Synodale vertaling, folosește „Heeren” (Domn) în Matei 3:3, iar la nota de subsol face referire la „Jehova”. e

J253

De Boeken, genaamd Het Nieuwe Testament (Noul Testament, în neerlandeză), Haga, Țările de Jos, 1877. Această traducere, cunoscută de regulă ca Voorhoevevertaling, folosește „Jehovah” la notele de subsol ale unor versete. În 1931 a fost publicată a treia ediție revizuită, care include alte două note de subsol în cartea Revelația ce menționează numele divin. f

J254

Het Nieuwe Testament (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în neerlandeză), de Gerrit Jan Vos, Dordrecht, Țările de Jos, 1893. Această traducere folosește „Jehova” sau „Jehova” în notele marginale ale unor versete. g

J255

Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt (Noul Testament, în neerlandeză), ediție îngrijită de Herman Bakels, a doua ediție revizuită, Amsterdam, Țările de Jos, 1914. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. h

J256

Het Nieuwe Testament (Noul Testament, în neerlandeză), de Joannes Theodorus Beelen și alții, inclus în Biblia cunoscută ca Vlaamse Professorenbijbel, reeditată de Achille Vander Heeren, Brugge, Belgia, 1925-1933. Această ediție folosește „Jehovah” la notele de subsol ale unor versete. i

J257

De Heilige Schrift (Biblia, în neerlandeză), Utrecht, Țările de Jos, 1948. Această traducere, cunoscută de regulă ca Petrus Canisiusvertaling, folosește „Jahweh” la nota de subsol de la Faptele 13:47. j

J258

De Bijbel (Biblia, în neerlandeză), publicată de Catholic Bible Foundation, Boxtel, Țările de Jos, 1975. Această traducere, cunoscută de regulă ca Willibrordvertaling, folosește „Jahwe” în unele versete din Scripturile ebraice. În 2 Corinteni 3:17, în text este folosit „Heer” (Domn), iar la nota de subsol se spune: „Potrivit altor erudiți, în [versetul] 17a (și în [versetul] 16) Domnul nu este Cristos, ci Jahwe”. k

J259

Het evangelie van Lukas (Evanghelia după Luca, în neerlandeză), de Huub Oosterhuis și Alex van Heusden, Vught, Țările de Jos, 2007. Această traducere folosește „JHWH” în mai multe versete. La pagina 8 se dă următoarea explicație: „Ca în cazul oricărei traduceri a Bibliei, apare întrebarea: Cum ar trebui redat numele ebraic al lui Dumnezeu, JHWH (Tetragrama)? Evreii nu pronunță acest nume. Ei citesc JHWH (cele patru consoane, fără vocale) cu ochii, dar îl pronunță adonai, care înseamnă «domn», sau ha’sheem, care înseamnă «numele». Respectând această tradiție străveche, ei fac distincție între ceea ce citesc și ceea ce pronunță. În greacă, adonai este kurios, «domn». Când citează din Scripturile evreiești, textul grecesc al cărții Luca conține termenul kurios de fiecare dată când în textul ebraic apare Tetragrama. În această traducere, am decis să transcriem cu capităluțe numele ebraic format din patru litere, JHWH, nu doar când Luca citează din Scripturile evreiești, ci și când kurios se referă la Dumnezeul Israelului, Dumnezeul lui Moise și al Profeților. Primul exemplu de acest tip se găsește în Luca 1:6: «Ei umblau în mod complet în toate poruncile și legile lui JHWH». În unele manuscrise timpurii ale Septuagintei, traducerea Scripturilor evreiești în greacă, numele JHWH este scris cu litere ebraice în textul grecesc. Ieronim, un traducător al Bibliei care a trăit la sfârșitul secolului al IV-lea, a scris în Prologus Galeatus: «Și astăzi, în unele cărți grecești se găsește numele Domnului, format din patru litere, scris cu caractere vechi». Probabil, Ieronim se referea la sulurile Septuagintei. În unele cazuri, s-au folosit și caractere grecești pentru a scrie numele format din patru litere. Prin urmare, este foarte posibil ca Luca – precum și alți scriitori ai Noului Testament – să fi urmat acest model”. l

J260

HSV-Studiebijbel (Biblia de studiu, în neerlandeză), ediție îngrijită de Maarten Jan Paul și Teunis Martinus Hofman, Heerenveen, Țările de Jos, 2014. Această ediție a versiunii Herziene Statenvertaling folosește „Jahweh”, JHWH sau „HEERE” (DOMN) în notele de studiu ale unor versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. În tabelul de la pagina 2274 se arată că „HEERE” cu capităluțe corespunde ebraicului „JHWH, sau Jahweh”. În nota de studiu se spune că, în Geneza 2:4, unde în text apare „HEERE Dumnezeu”, „cititorul întâlnește prima dată numele propriu al lui Dumnezeu, adică «Jahweh»”. a

J261

Les Saints Évangiles Traduction Nouvelle (Cele patru evanghelii, în franceză), de Henri Lasserre, ediția a VIII-a, Paris, 1887. Această traducere folosește „Jéhovah” în unele versete. b

J262

Les Évangiles Jean, Matthieu, Marc, Luc (Cele patru evanghelii, în franceză), de Claude Tresmontant, Paris, 1991. Această traducere folosește „yhwh” în mai multe versete. c

J263

Omahungi oa Embo ra Jehova na omaimpuriro mo Otjiherero (Fragmente din Vechiul Testament, cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în herero), de Carl Hugo Linsingen Hahn și alții, Cape Town, Africa de Sud, 1849. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete. În 1859 traducătorii au realizat o ediție revizuită a lucrării lor. Această ediție ulterioară folosește redarea „Yehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J264

Ncango Ndau i komaka Yoane. I bongoana o mosimo moa Eleku (Evanghelia după Ioan, în dialectul iliku al limbii lusengo), de Charles Bond, Congo Balolo Mission, Lolanga, Congo de Sus, 1906. Această traducere folosește „Yawe” în unele versete. e

J265

Kilombeno Kihya kia nfumwetu Yesu Kidisitu (Noul Testament, în kisonge [luba-kalebwe]), Bible Society of the Democratic Republic of Congo, 1952, versiune electronică. Această traducere folosește „Yehowa” sau „Yeowa” în mai multe versete. f

J266

Nouveau Testament en Kisongye (Noul Testament, în kisonge), 1925, versiune electronică. Această traducere folosește „Yeoba” în unele versete din Evanghelia după Matei. g

J267

Mwuleun Sasu Lun Jisus Kraist Leum Las a Met Lano Las (Noul Testament, în kosrae [kusaie] și engleză), American Bible Society, New York, 1953. Traducerea în kosrae folosește „Jeova” în unele versete. h

J268

A Buk Tabu Kalamana ure to Iesu Karisito (Cele patru evanghelii și Faptele apostolilor, în kuanua), de Richard Heath Rickard și alții, membri ai Australasian Wesleyan Methodist Missionary Society, Parramatta, New South Wales, Australia, 1892. Această traducere folosește „Ieova” în unele versete. În 1901, aceiași traducători au finalizat Noul Testament în ediție completă în kuanua. Această ediție ulterioară folosește „Ieova” și în alte versete. i

J269

Ukulayana Kwa Wukumo (Noul Testament, în lamba), de William Andrew Phillips și alții, prima ediție, Londra, 1921. Această traducere folosește „Yawe” în unele versete. j

J270

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihia-dihia (Biblia, în luba-kasai [tshiluba]), Zaire Bible Society, Kinshasa, Republica Democrată Congo, 1964. Această traducere folosește „Yehowa” sau „Yehowa” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. k

J271

Kipwanino Kipya kya mfumuetu umpandijyi Yesu Kidishitu ne Nyimboyamitōto (Noul Testament și Psalmii, în luba-katanga [kiluba]), de John Alexander Clarke și alții, Londra, 1923. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete, atât în Psalmi, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J272

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihiadihia (Biblia, în luba-lulua), de Thomas Chalmers Vinson și alții, New York, c. 1927. Această traducere folosește „Yehowa” sau „YEHOWA” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J273

Mukanda Wakalunga (Biblia, în luvale), Societatea Biblică Unită, Plymouth, Marea Britanie, retipărită în 1976; text tradus și revizuit de Albert Horton; publicată inițial în două volume: Tesetamende Yamwaka (Vechiul Testament), în 1955, și Tesetamende Yayihya (Noul Testament), în 1961. Această traducere folosește „Yehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J274

Abele Iauali Kerkar gelar meriba Opole Iesu Keriso depegeli Miriam Mer (Cele patru evanghelii, în meriam), de Samuel McFarlane și de Finau și Iotama (învățători insulari), revizuită de Harry Scott și Mary Scott, Londra, 1902. Această traducere folosește „Iehoua” în unele versete. c

J275

Bonkanda wa Nzakomba w’aeyoko (Noul Testament, în mongo-nkundu), de Edward Algernon Ruskin, Lily Ruskin și alții, Londra, 1921. Această traducere folosește „Yawe” în mai multe versete. d

J276

Testamènti Nyoṉa kaluṉô pa gô nkambiṉi yi Galwa (Noul Testament, în dialectul galwa al limbii myene [ômyènè]), de Urbain Teisserès, Paris, 1907. Această traducere folosește “Yeôva” în unele versete. e

J277

The Books of Genesis, Part of Exodus, Proverbs, and Acts (Geneza, Proverbele, Faptele și părți din Exodul, în dialectul mpongwe al limbii myene), de William Walker și alții, New York, 1859. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Faptele apostolilor. f

J278

The Gospel of Luke (Evanghelia după Luca, în dialectul mpongwe al limbii myene), de Ira Mills Preston, Gabon, c. 1864. Această traducere folosește „Jihova” în unele versete. g

J279

The Epistles of St. Paul (Scrisorile lui Pavel, în dialectul mpongwe al limbii myene), de Albert Bushnell și alții, New York, 1867. Această traducere folosește „Jehovah”, „Jehova” sau „Jihovah” în unele versete. În 1879, aceiași traducători au finalizat o ediție revizuită a versiunii Mpongwe Gospels (Evangheliile în mpongwe) și a altor cărți biblice. Unele dintre aceste ediții ulterioare folosesc „Jehova” sau „Jihova” în anumite versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. h

J280

Testamènt Nyonla nli Mpôngwè (Noul Testament, în dialectul mpongwe al limbii myene), ediție revizuită de Adolphus Clemens Good, New York, 1893. Această traducere folosește „Jihôva” în unele versete. i

J281

Keneme Tateube (Faptele apostolilor, în naga, zeme), The Bible Society of India, Pakistan and Ceylon, prima ediție, Calcutta, India, 1953. Această traducere folosește „Jehoba” în Faptele 2:34. j

J282

Tungarar Jehovald. Yarildewallin. Extracts From the Holy Scriptures (Părți din Geneza și Exodul, precum și evangheliile lui Matei și Ioan, în narrinyeri), de George Taplin, Adelaide, Australia de Sud, 1864. Această traducere folosește „Jehovah” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Numai în Predica de pe munte (Matei, capitolele 5–7), traducerea lui Taplin folosește numele divin de 17 ori. k

J283

Baiberi Mazwi Akacena aMŋari Testamente Yekare neTestamente Itsa (Biblia, în ndau), de Clyde Dotson, M. Doner și M. Bwerudza, Salisbury, Rhodesia, ediție retipărită în 1975; publicată inițial de British and Foreign Bible Society, Londra, 1957. Această traducere folosește „Jehova” sau „JEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J284

Loñodanwa o Jehova Hagamouli Go Jesus Klist. Ne sisi i de lima o Malkus (Evanghelia după Marcu, în nukuoro), de Leka Loveland și alții, Stuttgart, Germania, 1921. Această traducere folosește „Jehova” în unele versete. a

J285

O Evangelho Segundo S. Mattheus (Evanghelia după Matei, în portugheză), de Manuel Fernandes de Santanna, Lisabona, Portugalia, 1909. Această traducere folosește „Iáhve” în unele versete, precum și în unele comentarii explicative. b

J286

Mataio nu Evanelia (Evanghelia după Matei, în dialectul iai [namau] al limbii purari), de John Henry Holmes, Londra, 1910. Această traducere folosește „Iehova” în unele versete. c

J287

Te Bibilia Tapu ra (Biblia, în rarotongan [maori din Insulele Cook]), ediție revizuită de William Wyatt Gill și Taunga, Londra, 1888. Această traducere folosește „Iehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. d

J288

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Marik mi ri (Evanghelia după Marcu, în rerep [pangkumu]), de Alexander Morton, Melbourne, Australia, 1892. Această traducere folosește „Iova” în unele versete. e

J289

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Jon mi ri (Evanghelia după Ioan, în rerep [pangkumu]), de Alexander Morton, ediție revizuită de Frederick James Paton, Londra, 1897. Această traducere folosește „Iova” în unele versete. f

J290

Biblia sau Sfînta Scriptură Vechiul şi Noul Testament (Biblia, în română), Gute Botschaft Verlag, ediția a III-a, Dillenburg, Germania de Vest, 1991. Atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine, această traducere redă termenul „DOMNUL” cu majusculă și capităluțe în mai multe versete, având unele note de subsol care îndreaptă atenția spre numele divin, „Iehova”. În nota introductivă se spune: „Scopul acestei revizuiri a fost de a apropia cât mai mult traducerea existentă de «manuscrisele originale»”. Cu privire la utilizarea termenului „DOMNUL”, în notă se explică: „Cuvântul DOMNUL arată cazurile când acest nume corespunde în original cu YHWH (Iehova), care are sensul de «Cel Veșnic», «Cel care există pentru (prin) Sine»”. g

J291

Sveto pismo Stare in Nove Zaveze z razlaganjem poleg nemškiga, od apostoljskiga Sedeža poterjeniga sv. pisma, ki ga je iz Vulgate ponemčil in razložil Dr. Jožef Franc Allioli (Biblia, în slovenă), Ljubljana, Slovenia, 1856-1859. Această traducere folosește „Jehova” sau „Jehova” la notele de subsol ale unor versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. h

J292

Matthew (Evanghelia după Matei, în suki), de Midim Bidri, Ivy Lindsay și Grahame Martin, Port Moresby, Papua Noua Guinee, 1966. Această traducere folosește „Jehovah” în unele versete. i

J293

Amayo̱s Ma Aṅsom (Faptele apostolilor, în temne), ediție revizuită de John Alfred Alley, Londra, 1904. Această traducere folosește „Yehofa” în unele versete. j

J294

Itestamente Lipya nya Pfumu yatu Jesu Kristu. Kanga ku lobidwego ki Gitonga (Noul Testament, în tonga vorbită în Mozambic), de Erwin Hart Richards, ediția a III-a, New York, 1905. Această traducere folosește „Jehova” în 1 Corinteni 10:26. k

J295

Ibbaibele ibbuku lyamajwi aa-Leza Cizuminano Cakale Acizuminano Cipya (Biblia, în tonga vorbită în Zambia), The Bible Society of Zambia, Lusaka, Zambia, ediție retipărită în 1977; tradusă de un comitet din care făcea parte Cecil Robert Hopgood și publicată inițial în 1963. Această traducere folosește „Jehova” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. l

J296

Evangelia kotsa mahuku a molemo a kuariloeng ki Luka (Evanghelia după Luca, în tswana [tlahaping (tlapi), dialect al limbii setswana]), de Robert Moffat, Cape Town, Africa de Sud, 1830. Această traducere folosește „Yehova” în unele versete. În 1840, Moffat, ajutat de alți traducători, a realizat prima traducere a Noului Testament în tswana. Întreaga Biblie a fost finalizată în 1857 și publicată într-un singur volum în 1872. Edițiile ulterioare folosesc „Yehova” sau „YEHOVA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. a

J297

Bibela e e boitshèpō e e chotseñ Kgōlaganō e Kgologolo le e ncha e hetolecwe mo puoñ ea Secwana phetolō e ncha (Biblia, în tswana), ediție revizuită de Alfred John Wookey și alții, Londra, 1908. Această traducere folosește „Yehofa” sau „YEHOFA” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. b

J298

Jakobo nè Juda (Cărțile Iacov și Iuda, în dialectul akuapem al limbii twi), de Johann Adam Mader, Stuttgart, Germania, 1863. Această traducere folosește „Jehowa” în Iacov 5:4. c

J299

Testament yr Ysgol Sabbathol (Noul Testament, în galeză), de Thomas Roberts, John Ogwen Jones și alții, Denbigh, Marea Britanie, 1866-1871. Această traducere folosește „Iehofah” în comentariile explicative ale unor versete. d

J300

Cyfieithiad Briscoe 1894 (Noul Testament și părți din Vechiul Testament, în galeză), British and Foreign Bible Society, ediție digitală, 2020-2021; reproducere a traducerii realizate de Thomas Briscoe, 1853-1894. Această traducere folosește „IEHOFAH”, „Iehofah” sau „Iehofa” în mai multe versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. e

J301

The Revelation of St. John (Revelația, capitolele 1–2:12, în ebraică), posibil din secolul al XVII-lea; manuscrisul Sloane MS 237 de la Biblioteca Britanică, din Londra. Această traducere folosește יהוה în Revelația 1:8. f

J302

Epistola ad Hebraeos (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în ebraică), de Richard Bruarne, Oxford, Anglia, c. 1530; manuscrisul Ms. 24.1 de la Hebrew Union College Library, Cincinnati, OH, S.U.A. Din câte se pare, acest manuscris i-a fost oferit în dar regelui Henric al VIII-lea. Manuscrisul folosește יהוה în cel puțin zece versete, inclusiv în Evrei 13:6. g

J303

מכתב יעקב השליח și מכתב יהודה השליח (Scrisorile lui Iacov și Iuda, în ebraică), de John Shepreve, Anglia, finalizate între 1530 și 1540; manuscrisul Royal MS 16 A II de la Biblioteca Britanică, din Londra. Din câte se pare, acest manuscris i-a fost oferit în dar regelui Henric al VIII-lea. Manuscrisul folosește יהוה în mai multe versete din ambele cărți biblice. Numai în capitolul 5 din Iuda, Shepreve folosește Tetragrama de cel puțin șapte ori. Numele divin apare și în Iuda 5, 9 și 14. h

J304

Postilla Euangeliorum, & Epistolarum Dominicarum, & praecipuorum Festorum totius Anni (Evangheliile liturgice, în greacă, ebraică și latină), de Peter Artopoeus, Basel, Elveția, 1550. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete din Evanghelia după Matei. De exemplu, Tetragrama apare în Matei 4:4, 7, 10. În plus, cel puțin un comentariu explicativ și câteva note marginale, printre care cea din Luca 1:76, îndreaptă atenția spre numele divin. i

J305

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Testamentum Novum. דיתיקא חדתא Est autem interpretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata (Noul Testament, în greacă, latină și siriacă), ediție îngrijită de Immanuel Tremellius, Geneva, Elveția, 1569. Traducerea în siriacă, tipărită cu caractere ebraice, folosește מריא (transliterat Maryá) în Matei 22:44, Marcu 12:36, Luca 20:42 și Faptele 2:34. În notele marginale se arată că aceste patru versete citează Psalmul 110:1, care începe astfel: „Iehova [יהוה în ebraică] i-a spus Domnului meu”. În toate ocurențele acestui citat din Noul Testament în siriacă al lui Tremellius, termenul Maryá este folosit acolo unde în textul ebraic apare Tetragrama. Lucrarea A Compendious Syriac Dictionary (ediția din 1903, p. 298, col. 1) arată că Maryá „în ultima formă [prezentată în dicționar] este folosit doar cu privire la DOMNUL Dumnezeu” și „reprezintă Tetragrama” în Scripturile ebraice ale Peshittei (în siriacă). Este deci logic să tragem concluzia că Tremellius a folosit termenul Maryá ca echivalent al numelui divin cel puțin în aceste patru versete din Scripturile grecești creștine. (Vezi și J93.) j

J306

הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), 1563; manuscrisul Hs. 314 de la Biblioteca Universității din Freiburg, Germania. Această traducere îi este atribuită lui Erasmus Oswald Schreckenfuchs. Ea folosește יהוה în mai multe versete. Tetragrama apare și în unele note marginale și redări alternative prezentate în partea superioară a paginii. k

J307

בשורה כפי מרכוס (Evanghelia după Marcu, în greacă și ebraică), de Richard Clarke, c. 1583-1589; manuscrisul Emmanuel College MS 90 de la Emmanuel College Library, Cambridge, Marea Britanie. Traducerea în ebraică folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în unele versete. l

J308

Harmonia Historiae Passionis et Resurrectionis Domini & redemptoris nostri Jesu Christi ex quatuor Evangelistis concinnata & edita Germanice, Latine, Graece & Hebraice („Armonia celor patru evangheliști”, în germană, latină, greacă și ebraică), de Theodosius Fabricius, Wittenberg, Germania, 1595. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete, inclusiv în Matei 27:10 și 28:2. a

J309

Epistolae Pavli Apostoli Ad Galatas Et Ephesios (Scrisorile lui Pavel către galateni și efeseni, în ebraică), de Georg Thurius, Wittenberg, Germania, 1598. Această traducere folosește יהוה în peste 20 de versete, inclusiv în Galateni 3:6 și Efeseni 5:17. b

J310

Novum Testamentum (Noul Testament, în ebraică), de Georg Mayr, c. 1622; manuscrisul Hebrew 131 de la Biblioteca Națională a Franței, din Paris. Această traducere folosește יהוה sau o formă abreviată a Tetragramei în numeroase versete, inclusiv în 1 Corinteni 7:17. În plus, unele note marginale și redări alternative prezentate în partea superioară a paginii îndreaptă atenția spre numele divin. c

J311

הברית החדשה (Noul Testament, conținând Evanghelia după Ioan, în ebraică), posibil din secolul al XVII-lea; manuscrisul Add.170 de la Biblioteca Universității Cambridge, Marea Britanie. Această traducere folosește יהוה în Ioan 12:38. d

J312

הברית החדשה (Noul Testament, conținând fragmente din evangheliile lui Luca și Ioan, în ebraică), c. secolul al XVIII-lea; manuscrisul MS Vat. ebr. 530 Fragment 11 de la Biblioteca Vaticanului din Roma, Italia. Această traducere folosește יהוה în cel puțin 14 versete din Luca 1:1-35. e

J313

Epistola divi Pauli ad Hebraeos Hebraice cum annotationibus criticis (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în ebraică), ediție atribuită lui György Kalmár, Amsterdam, Țările de Jos, 1766; tradusă inițial de Friedrich Albert Christian (vezi J140). Această traducere folosește יהוה în unele versete. f

J314

Die katholischen Briefe (Cărțile 1 și 2 Petru și 1, 2, și 3 Ioan, în ebraică), de Johann Christian Wilhelm Augusti, Lemgo, Germania, 1801-1808. Această traducere folosește יהוה în unele versete din 1 și 2 Petru. g

J315

המשיח ותורתו או ספר תולדות ישוע הנצרי מן הבשורה לפי מתיה (Evanghelia după Matei, capitolele 1–7, în ebraică), de Robert Young, Edinburgh, Scoția, 1854. Această traducere folosește יהוה în cel puțin 11 versete. Bine-cunoscuta lucrare a lui Young Analytical Concordance to the Bible, publicată inițial în 1879, include următoarea intrare pentru numele divin: „JE-HO’-VAH, יהוה cel care există”. h

J316

קול קורא או התלמוד והברית החדשה ספר מתיא (Lucrare care conține Evanghelia după Matei, în ebraică), publicată de Charles Blot, Paris, c. 1879; reeditată de Jerusalem Center for Biblical Studies & Research, Ierusalim, 1985. Această lucrare, realizată de Elie Soloweyczyk, este cunoscută drept Kol Kore, sau Qol Qore. (Compară cu J317.) În traducerea evangheliei lui Matei, ea folosește יהוה în Matei 4:7. În alte versete, precum și în unele comentarii explicative apare o formă abreviată a Tetragramei. i

J317

The Bible, the Talmud, and the New TestamentElijah Zvi Soloveitchik’s Commentary to the Gospels (Comentariu al evangheliilor lui Matei și Marcu, în engleză), ediție îngrijită de Shaul Magid și tradusă de Jordan Gayle Levy, Philadelphia, PA, S.U.A., 2019. Această lucrare reprezintă o traducere în engleză a comentariilor la evangheliile lui Matei și Marcu scrise în ebraică de Elijah Zvi Soloveitchik (cunoscut și ca Elie Soloweyczyk; vezi J316). Ea conține și traducerile în engleză ale pasajelor biblice citate în comentarii. În aceste pasaje, traducătorul a ales să folosească „YHWH” ca echivalent al numelui divin în mai multe versete din aceste două evanghelii. j

J318

Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (Scrisoarea lui Pavel către evrei, în germană și ebraică), de Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Leipzig, Germania, 1878. Traducerea în ebraică folosește o formă abreviată a Tetragramei în mai multe versete. (Vezi și J15.) k

J319

Die Logia Jesu nach dem griechischen und hebräischen Text wiederhergestellt (Fragmente din cele patru evanghelii, în greacă și ebraică), de Alfred Resch, Leipzig, Germania, 1898. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. l

J320

ביאור לספרי הברית החדשה Commentar zum Matthäus-Evangelium (Comentariu al Evangheliei după Matei, în ebraică), de Jechiel Zevi Lichtenstein, publicat de H. Laible și Paul Levertoff după revizuirea autorului, Leipzig, Germania, 1913. Această lucrare include o traducere în ebraică a Evangheliei după Matei. Ea folosește יהוה în mai multe versete. a

J321

ספר הבשורה על־פי מרקוס A Hebrew Translation of the Gospel of MarkGreek-Hebrew Diglot With English Introduction (Evanghelia după Marcu, în greacă și ebraică), de Robert Lisle Lindsey, prima ediție, Ierusalim, Israel, 1969. Traducerea în ebraică folosește יהוה în unele versete. Și a doua ediție, publicată în 1973, folosește Tetragrama. b

J322

ספר הבריתות תורה נביאים כתובים והברית החדשה (Biblia, în ebraică), The Bible Society in Israel, Ierusalim, Israel, 1991. Această Biblie include o ediție revizuită a traducerii realizate de Societatea Biblică Unită în 1976 (vezi J22), traducere cunoscută sub numele de Modern Hebrew New Testament. Ea folosește יהוה în numeroase versete, atât în Scripturile ebraice, cât și în Scripturile grecești creștine. Și o ediție revizuită mai recent, în 1995, folosește Tetragrama. c

J323

הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), ediție îngrijită de Eric Gabe, ediția a III-a, Hertfordshire, Anglia, 2000. Pe pagina editorului se explică: „Această versiune a Noului Testament în ebraică al lui Salkinson și Ginsburg [vezi J18] a fost încheiată și editată în conformitate cu Textus Receptus, scris în greacă”. Lucrarea folosește יהוה în mai multe versete, precum și la unele note de subsol. d

J324

ספרי הברית החדשה (Noul Testament, în ebraică), The Society for Distributing Hebrew Scriptures, Hertfordshire, Marea Britanie, 2012. Această ediție revizuită a Noului Testament în ebraică al lui Salkinson și Ginsburg (vezi J18 și J323) a fost realizată de Pieter Siebesma. Lucrarea folosește יהוה în mai multe versete, precum și la unele note de subsol. e

J325

The Delitzsch Hebrew Gospels ספרי הבשורה הקדושה – A Hebrew/English Translation (Cele patru evanghelii, în ebraică și engleză), de Vine of David, prima ediție, Marshfield, MO, S.U.A., 2011. Această lucrare include traducerea în ebraică a celor patru evanghelii din a XI-a ediție a Noului Testament al lui Delitzsch (vezi J17). Ea folosește יהוה în mai multe versete și „HASHEM” (însemnând „Numele”) în versetele paralele din traducerea în engleză. La pagina 9, la subtitlul „Numele lui Dumnezeu”, se explică: „Deși Dumnezeu are multe nume și titluri în Scripturi, există un nume care se remarcă prin caracterul său sacru. Acest nume sacru, scris cu literele ebraice yod, he, vav și he, este numit deseori «numele inefabil». El este numit și Tetragrama, care provine din cuvintele grecești ce înseamnă «patru litere». În ebraică, oamenii îi spun adesea ha-shem ha-meforash (השם המפוש), adică «numele explicit». Multe traduceri redau acest nume prin «DOMNUL»”. În continuare se adaugă: „În această carte, am folosit termenul HaShem ca echivalent al numelui sacru”. f

a Numită și Scripturile grecești creștine.

b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l c d g i l a b c d f g h i k l a b c d e f g h i k l a b c d e Traducere a Scripturilor grecești creștine în EBRAICĂ

b e f j k l a b c h i j h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c g i j k f g h i j k l a b h i j k j f Traducere a Scripturilor grecești creștine în ENGLEZĂ

h d e f g h i j k l a b c d e f g k l a b c d e f g l a d e f h l a b c d e c d e f g h i j k l a b c d e f g e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a c d e f g h i j k l b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e j Traducere a Scripturilor grecești creștine în ALTE LIMBI

a b a LUCRĂRI DE REFERINȚĂ