Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

C3

Versete în care numele divin nu apare în citate directe sau indirecte în cartea Matei

MATEI 1:20 „îngerul lui Iehova”

MOTIVE: Manuscrisele grecești disponibile conțin aici termenul Kýrios (Domn), dar există motive întemeiate pentru a folosi numele divin. În Scripturile grecești creștine, Kýrios se poate referi la Iehova Dumnezeu sau la Isus Cristos, în funcție de context. Aici, contextul sugerează că este vorba despre Dumnezeu. Expresia „îngerul lui Iehova” apare deseori în ebraică în „Vechiul Testament”, prima ocurență fiind în Geneza 16:7. În manuscrisele timpurii ale Septuagintei, o traducere în greacă a „Vechiului Testament”, expresia este redată prin termenul grecesc ággelos („înger”, „mesager”) urmat de numele divin scris cu caractere ebraice. Așa apare această expresie în Zaharia 3:5, 6 într-un manuscris al Septuagintei care a fost descoperit la Nahal Hever, Israel, și care, potrivit opiniei unor erudiți, datează din perioada 50 î.e.n. – 50 e.n. Însă, în copiile ulterioare ale Septuagintei, numele divin a fost înlocuit cu Kýrios aici și în multe alte versete. Este demn de remarcat că, atunci când s-a făcut această înlocuire, nu s-a introdus articolul hotărât înaintea lui Kýrios, deși regulile gramaticale ale limbii pretindeau prezența lui. Kýrios are deci valoare de nume propriu. Așadar, corespondența cu Scripturile ebraice și absența surprinzătoare a articolului hotărât arată că termenul Kýrios este folosit aici ca substitut al numelui divin; prin urmare, în Traducerea lumii noi este folosit numele „Iehova” în acest verset.

REFERINȚE:

 • A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, ediție îngrijită și revizuită de F. Danker, 2000, p. 576, 577, menționează Matei 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 în definiția termenului „domn”, la sensul „apelativ al lui Dumnezeu”. În continuare, explică: „Fără art[icol] . . . , ca nume propriu”.

 • Lucrarea de referință Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, vol. 2, p. 329, 330, include Matei 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 printre versetele în care Kýrios este „folosit în NT [Noul Testament] cu privire la Yahweh/Dumnezeu”.

 • The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, de R. Lenski, p. 44, spune cu privire la acest verset: „Aici, [termenii grecești ággelos Kyríou, «îngerul Domnului»] nu apar însoțiți de articol; este vorba deci despre unul dintre îngerii lui Yahweh . . . Putem presupune că acest înger este Gabriel, același care i-a apărut Mariei: «Puternicul lui Iehova», sau «Eroul lui Iehova»”.

 • The ‘Holy Scriptures’, de J. Darby, 1949, spune într-o notă de subsol de la acest verset (precum și în notele de subsol de la Matei 1:24 și 2:13): „«Domn», fără articol, însemnând, ca de obicei, «Iehova»”.

 • The Restored New Testament, de Willis Barnstone, 2009, spune într-o notă de subsol aferentă expresiei „un înger al Domnului”: „Din grecescul . . . (angelos kyriou), din ebraicul . . . (malakh yahweh) . . . O redare literală ar fi malakh al (sau «mesagerul») lui Yahweh”. În versetul din Matei 28:2, această traducere spune: „Un înger al lui Yahweh”.

 • Complete Jewish Bible, de David Stern, 1998, redă termenul „ADONAI” cu majusculă și capităluțe în acest verset. În introducere, traducătorul explică: „Termenul «ADONAI» este folosit . . . oriunde am considerat, în calitate de traducător, că «kurios» [«kyrios»] este echivalentul grecesc al Tetragramei”.

 • The Companion Bible, cu note de E. Bullinger, tipărită în 1999, redă termenul „DOMNUL” cu majusculă și capităluțe în Matei 1:20 și adaugă la nota de subsol: „DOMNUL = Iehova”.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J3, 4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-52, 55, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-96, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128, 138, 144-147, 154, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 243, 253, 254, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATEI 1:22 „ce spusese Iehova”

MOTIVE: Manuscrisele grecești disponibile conțin aici termenul Kýrios (Domn), însă există motive întemeiate pentru a folosi numele divin. În Scripturile grecești creștine, Kýrios se poate referi la Iehova Dumnezeu sau la Isus Cristos, în funcție de context. Aici, contextul sugerează că este vorba despre Dumnezeu. Citatul imediat următor (Matei 1:23) este din Isaia 7:14, care conține mesajul profetic transmis de Iehova prin Isaia. În plus, este demn de remarcat că, în acest verset, articolul hotărât grecesc nu a fost introdus înaintea lui Kýrios, așa cum pretindeau regulile gramaticale ale limbii. Kýrios are deci valoare de nume propriu. Așadar, corespondența cu Scripturile ebraice și absența surprinzătoare a articolului hotărât arată că termenul Kýrios este folosit aici ca substitut al numelui divin.

REFERINȚE:

 • Lucrarea de referință Exegetical Dictionary of the New Testament, 1991, vol. 2, p. 329, 330, include Matei 1:22 printre versetele în care Kýrios este „folosit cu privire la Yahweh”.

 • The Interpretation of St. Matthew’s Gospel, de R. Lenski, p. 52, spune cu privire la acest verset: „Formularea folosită aici, «ca să se împlinească ce spusese Domnul (Κύριος [Kýrios] pentru Yahweh) prin profet», apare constant pe parcursul evangheliei lui Matei, cu puține variații. . . . Cel care vorbește este deci Yahweh, iar profetul este mijlocul, sau purtătorul de cuvânt, prin (διά [diá]) care vorbește”.

 • The ‘Holy Scriptures’, de J. Darby, 1949, spune într-o notă de subsol de la acest verset și de la Matei 2:15: „«Domn», fără articol, însemnând, ca de obicei, «Iehova»”.

 • The Companion Bible, cu note de E. Bullinger, tipărită în 1999, redă termenul „DOMNUL” cu majusculă și capităluțe în Matei 1:22 și adaugă următoarea explicație în Apendicele 98: „Folosit cu referire la Iehova . . . și scris «DOMNUL» peste tot”.

 • Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 1985, de Vine, Unger și White, face următorul comentariu referitor la folosirea numelui divin în acest verset: „Kurios [Kyrios] corespunde în Sept[uaginta] și în NT [Noul Testament] cu ebr. Iehova («LORD» [«DOMN»] în versiunile în engl.), vezi Mat. 4:7; Iac. 5:11, cu adon, Domn, în Mat. 22:44, și cu Adonay, Domn, în Mat. 1:22”.

 • Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, 2006, de William Mounce, dă următoarea definiție la numărul 3261: „Kyrios . . . Domnul, Iehova, Mat. 1:22”.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 26, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 130, 138, 143-147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 245, 250, 254, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 323-325

MATEI 1:24 „îngerul lui Iehova”

MOTIVE: Vezi comentariul de la Matei 1:20.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104, 105, 110, 115-117, 128, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 245, 262, 263, 265, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATEI 2:13 „îngerul lui Iehova”

MOTIVE: Vezi comentariul de la Matei 1:20.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 39, 40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 128, 130, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATEI 2:15 „ce spusese Iehova”

MOTIVE: Citatul care urmează în acest verset este din Osea 11:1, iar în Osea 11:11 se arată clar că Iehova Dumnezeu a făcut această declarație. (Vezi comentariul de la Matei 1:22.)

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1, 3, 4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59, 61-63, 65, 66, 88, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128, 130, 138, 145-147, 154, 155, 163, 166, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 243, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 315-317, 320, 322-325

MATEI 2:19 „îngerul lui Iehova”

MOTIVE: Vezi comentariul de la Matei 1:20.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 125, 128, 130, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 243, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATEI 28:2 „îngerul lui Iehova”

MOTIVE: Vezi comentariul de la Matei 1:20.

REFERINȚE SUPLIMENTARE: J1-4, 7-13, 16-18, 22-24, 28-36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 49-52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 128, 138, 144-147, 154, 155, 160, 163, 167, 175, 187, 190, 201, 226, 262, 263, 265, 271, 273, 275, 290, 295, 308, 310, 317, 320, 322-325