Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

C3

Versete în care numele „Iehova” nu apare în citate directe sau indirecte

Următoarea listă prezintă toate celelalte versete în care numele „Iehova” apare în Scripturile grecești creștine din Traducerea lumii noi. Aceste versete nu conțin citate directe sau indirecte din „Vechiul Testament” în care este folosită Tetragrama. Totuși, contextul sau unele argumente de ordin lingvistic justifică restabilirea numelui divin în aceste versete. După fiecare ocurență sunt precizate motivele restabilirii numelui divin în versetul respectiv. (Vezi secțiunea „ Motivele restabilirii numelui divin în Scripturile grecești creștine”.)

În secțiunea „Referințe” sunt prezentate o serie de lexicoane, lucrări de referință sau comentarii care susțin folosirea numelui divin în unele versete din Scripturile grecești creștine (numite, de regulă, Noul Testament) sau care sugerează că versetele respective fac referire la Iehova. Deși autorii unora dintre aceste lucrări cred în învățătura nebiblică a Trinității, ei sunt de acord cu folosirea numelui divin în anumite versete.

Această secțiune include și câteva traduceri ale Bibliei în diferite limbi care folosesc în text redări precum Iehova, Iahve, Yahweh, יהוה (YHWH, sau Tetragrama), DOMNUL și ADONAI sau care indică la notele de subsol ori în notele marginale că în verset se face referire la Iehova Dumnezeu. În secțiunea „Referințe suplimentare” apare o listă cu traduceri ale Bibliei care au restabilit numele divin într-un anumit verset sau care menționează că acel verset face referire la Iehova Dumnezeu. Deși aceste traduceri nu includ întotdeauna numele divin în aceleași versete ca Traducerea lumii noi, ele folosesc o formă a numelui divin în Scripturile grecești creștine. Ele sunt identificate prin litera J urmată de un număr. (Litera J reprezintă inițiala numelui „Jehovah” [„Iehova” în engleză].) Lista completă a acestor referințe se găsește în Apendicele C4.

Totuși, este demn de menționat că, atunci când a decis restabilirea numelui divin în Scripturile grecești creștine, Comitetul de Traducere a Bibliei Lumii Noi nu s-a bazat pe aceste traduceri. Mai degrabă, referințele notate cu simbolul J demonstrează că și alți traducători ai „Noului Testament” au luat decizii similare în ce privește folosirea numelui divin. Pentru mai multe informații, vezi Apendicele C1.

 MOTIVELE RESTABILIRII NUMELUI DIVIN ÎN SCRIPTURILE GRECEȘTI CREȘTINE

FACTORI LUAȚI ÎN CONSIDERARE:

  • Este vorba despre un citat dintr-un verset din Scripturile ebraice care conține numele divin? (Vezi Apendicele C2.)

  • Corespunde redarea din verset unei expresii idiomatice ebraice sau unei alte expresii care, în mod normal, include numele divin? (De exemplu, „îngerul lui Iehova”, Mt 1:20)

  • Dacă este citat un pasaj din Scripturile ebraice, apare numele divin în contextul acelui pasaj? (De exemplu, „ce spusese Iehova”, Mt 1:22; 2:15)

  • Lipsește articolul hotărât dinaintea termenului grecesc Kýrios (Domn), deși gramatica greacă impune folosirea lui? Aceasta ar putea arăta că în textul grecesc original apărea un nume propriu. (De exemplu, Mr 13:20)

  • Este posibil ca numele divin să fi fost folosit în textul original pentru a se evita ambiguitatea? (De exemplu, „tot ce a făcut Iehova pentru tine”, Mr 5:19)