Psalmul 9:1-20

Către dirijor, cu privire la mut-laben*. O melodie a lui David. א [Alef] 9  Te voi lăuda, o, Iehova, din toată inima mea,+voi vesti toate lucrările tale minunate!+   Mă voi bucura și voi exulta în tine,+voi cânta melodii numelui tău, o, Preaînalte!+ ב [Bet]   Când dușmanii mei vor da înapoi,+se vor poticni și vor pieri dinaintea ta.+   Căci tu mi-ai făcut dreptate și mi-ai susținut cauza,+te-ai așezat pe tron și ai judecat cu dreptate.+ ג [Ghimel]   Ai mustrat națiuni,+ l-ai nimicit pe cel rău.+Ai șters numele lor pe timp indefinit, da, pentru totdeauna.+   Dușmanilor, pustiirile voastre s-au sfârșit pentru totdeauna!+Și, la fel, și orașele pe care tu le-ai smuls din rădăcină!+Amintirea lor va pieri.+ ה [He]   Iehova va sta veșnic pe tron,+își întărește tronul de judecată.+   El va judeca lumea cu dreptate,+va judeca popoarele cu nepărtinire.+ ו [Vav]   Iehova va deveni un turn tare pentru cel zdrobit,+un turn tare în timpuri de necaz.+ 10  Cei care cunosc numele tău se vor încrede în tine,+căci tu nu îi vei părăsi nicidecum pe cei ce te caută, o, Iehova!+ ז [Zain] 11  Cântați-i melodii lui Iehova, care locuiește în Sion!+Istorisiți printre popoare faptele sale!+ 12  Căci, atunci când îi va căuta pe cei ce varsă sânge,+ își va aminti de cei năpăstuiți,+nu va uita nicidecum strigătul lor.+ ח [Het] 13  Îndură-te de mine, o, Iehova! Vezi cum mă năpăstuiesc cei ce mă urăsc,+o, tu, care mă ridici din porțile morții,+ 14  ca să vestesc toate faptele tale demne de laudă+la porțile+ fiicei Sionului,+ca să mă bucur datorită salvării tale.+ ט [Tet] 15  Națiunile s-au afundat în groapa pe care au făcut-o,+li s-a prins piciorul în lațul+ pe care l-au ascuns.+ 16  Iehova s-a făcut cunoscut prin judecata pe care a executat-o.+Cel rău a fost prins în cursă prin faptele mâinilor lui.+Higaion*. Sela. י [Iod] 17  Cei răi+ se vor duce în Șeol,+da, toate națiunile care-l uită pe Dumnezeu.+ 18  Căci cel sărac nu va fi întotdeauna uitat+și speranța celor smeriți nu va pieri niciodată.+ כ [Kaf] 19  Ridică-te, o, Iehova! Să nu fie mai puternic omul muritor!+Să fie judecate națiunile înaintea feței tale!+ 20  Umple-le de teamă, o, Iehova,+pentru ca națiunile să știe că nu sunt decât oameni muritori!+ Sela.

Note de subsol

Termen ebraic necunoscut, tradus însă de unii „despre moartea fiului“.
Termen ebraic al cărui sens nu se cunoaște.