Psalmul 83:1-18

O cântare. O melodie a lui Asaf.+ 83  O, Dumnezeule, nu tăcea!+Nu rămâne mut și nu sta liniștit, o, tu, Cel Divin!+   Căci iată că dușmanii tăi se agită+și cei ce te urăsc cu înverșunare și-au ridicat capul.+   Ei vorbesc în secret cu viclenie împotriva poporului tău+și complotează împotriva celor pe care îi ascunzi.+   Ei au spus: „Veniți, să-i ștergem din existență, ca să nu mai fie o națiune,+ca să nu-și mai amintească nimeni de numele lui Israel“.+   Căci s-au sfătuit împreună, cu o inimă,+ba chiar au încheiat un legământ împotriva ta+   corturile Edomului+ și ale ismaeliților, Moabul+ și agariții,+   Ghebalul, Amonul+ și Amalecul,Filistia+ împreună cu locuitorii Tirului.+   Asiria s-a unit și ea cu ei,+au devenit un braț pentru fiii lui Lot.+ Sela.   Fă-le ca lui Madian,+ ca lui Sisera,+ca lui Iabin+ în valea* Chison.+ 10  Aceștia au fost nimiciți la En-Dor,+au ajuns bălegar pentru pământ.+ 11  Nobililor lor fă-le ca lui Oreb și ca lui Zeeb+și tuturor prinților lor, ca lui Zebah și Țalmuna,+ 12  care au spus: „Să punem stăpânire pe locașurile lui Dumnezeu“.+ 13  O, Dumnezeul meu, fă-i ca un vârtej de scaieți,+ca paiele înaintea vântului!+ 14  Ca un foc ce mistuie pădurea+și ca o flacără ce pârjolește munții,+ 15  așa să-i urmărești tu cu furtuna ta+și să-i înspăimânți cu vijelia ta.+ 16  Umple-le fața de dezonoare,+ca să caute numele tău, o, Iehova!+ 17  Să fie făcuți de rușine și înspăimântați pentru totdeauna,+să fie făcuți de ocară și să piară,+ 18  ca să se știe+ că tu, al cărui nume este Iehova,+numai tu ești Cel Preaînalt+ peste tot pământul!+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.