Psalmul 18:1-50

Către dirijor. Al slujitorului lui Iehova, al lui David, care i-a spus lui Iehova cuvintele acestei cântări în ziua în care Iehova l-a eliberat din mâna tuturor dușmanilor lui și din mâna lui Saul.+ El a spus atunci: 18  Te iubesc, o, Iehova, forța mea!+   Iehova este stânca mea, fortăreața mea și Cel ce mă scapă.+Dumnezeul meu este stânca mea. Mă voi refugia în el,+el este scutul meu și cornul* meu de salvare, turnul meu tare.+   Pe Cel demn de laudă, pe Iehova, îl voi chema+și voi fi salvat din mâna dușmanilor mei.+   Mă înfășuraseră frânghiile morții,+niște puhoaie de netrebnici mă înspăimântau.+   Mă înconjuraseră frânghiile Șeolului,+lațurile morții erau întinse înaintea mea.+   În necazul meu l-am chemat pe Iehovași am strigat după ajutor la Dumnezeul meu.+Din templul său el mi-a auzit glasul,+iar strigătul de ajutor pe care-l înălțam înaintea lui i-a ajuns la urechi.+   Pământul a început să se clatine și să se zguduie,+temeliile munților s-au cutremurat+și s-au clătinat, pentru că el se mâniase.+   Un fum i s-a ridicat din nări și un foc mistuitor i-a ieșit din gură,+cărbuni aprinși au ieșit de la el.   Atunci el a aplecat cerurile și a coborât.+Sub picioarele lui era beznă adâncă. 10  Venea pe un heruvim, venea zburând,+venea zburând repede, pe aripile unui spirit.+ 11  Atunci din întuneric și-a făcut ascunzătoare+și, de jur împrejurul lui, un cortdin ape întunecate și nori groși.+ 12  Din strălucirea care era înaintea lui au ieșit nori,+grindină și cărbuni aprinși.+ 13  Iehova a tunat din ceruri,+Cel Preaînalt a făcut să-i răsune glasul,+a dat grindină și cărbuni aprinși. 14  Și-a trimis săgețile ca să-i împrăștie,+a aruncat fulgere ca să provoace învălmășeală în rândurile lor.+ 15  Albiile apelor s-au văzut,+iar temeliile pământului au ieșit la iveală+la mustrarea ta, o, Iehova, la vuietul suflării nărilor tale.+ 16  Din înălțimi, el și-a întins mâna, m-a luat+și m-a scos din ape mari.+ 17  M-a scăpat de dușmanul meu cel puternic+și de cei ce mă urau, căci erau mai puternici decât mine.+ 18  Ei s-au năpustit asupra mea în ziua necazului meu,+dar Iehova mi-a fost sprijin.+ 19  El m-a scos la loc larg,+m-a scăpat, fiindcă și-a găsit plăcerea în mine.+ 20  Iehova mă răsplătește după dreptatea mea,+îmi dă după curăția mâinilor mele.+ 21  Căci am păzit căile lui Iehova+și nu m-am îndepărtat de Dumnezeul meu ca să fac ce este rău.+ 22  Fiindcă toate hotărârile sale judecătorești sunt înaintea mea+și nu voi îndepărta de la mine legile sale.+ 23  Voi fi ireproșabil față de el+și mă voi abține de la orice nelegiuire.+ 24  Să mă răsplătească Iehova după dreptatea mea,+după curăția mâinilor mele, care este înaintea ochilor săi!+ 25  Cu cel loial te vei purta loial,+iar cu omul ireproșabil te vei purta ireproșabil;+ 26  față de cel ce se păstrează curat vei fi curat,+iar cu cel viclean te vei purta cu viclenie,+ 27  căci tu îi vei salva pe cei asupriți,+dar vei pleca ochii trufași.+ 28  Căci tu îmi vei aprinde lampa, o, Iehova!+Dumnezeul meu îmi va lumina întunericul!+ 29  Cu ajutorul tău pot să alerg împotriva unei trupe de jefuitori+și cu ajutorul Dumnezeului meu pot să sar peste zid.+ 30  Calea adevăratului Dumnezeu este perfectă,+cuvântul lui Iehova este pur.+El este un scut pentru toți cei ce se refugiază în el.+ 31  Fiindcă cine este Dumnezeu în afară de Iehova?+Cine este o stâncă în afară de Dumnezeul nostru?+ 32  Adevăratul Dumnezeu mă încinge cu putere+și îmi face perfectă calea,+ 33  îmi face picioarele ca ale cerboaicelor;+el mă ajută să stau pe locuri înalte.+ 34  El îmi deprinde mâinile la luptă,+brațele mele îndoaie arcul de aramă.+ 35  Tu îmi vei da scutul tău de salvare,+dreapta ta mă va susține+și umilința ta mă va face mare.+ 36  Tu vei face loc larg pașilor mei+și gleznele nu mi se vor clătina.+ 37  Îi voi urmări pe dușmanii mei și îi voi ajunge din urmă,nu mă voi întoarce până nu vor fi nimiciți de tot.+ 38  Îi voi face fărâme, ca să nu se mai poată ridica,+vor cădea sub picioarele mele.+ 39  Tu mă vei încinge cu putere pentru război,vei face să cadă sub mine cei ce se ridică împotriva mea.+ 40  Îmi vei da ceafa dușmanilor mei,+iar pe cei ce mă urăsc cu înverșunare îi voi reduce la tăcere.+ 41  Ei strigă după ajutor, dar nu este niciun salvator,+către Iehova, dar el nu le răspunde.+ 42  Îi voi zdrobi ca țărâna spulberată de vânt,+îi voi azvârli ca pe noroiul de pe străzi.+ 43  Tu mă vei ajuta să scap de defăimările poporului.+Mă vei numi căpetenia națiunilor.+Un popor pe care nu l-am cunoscut îmi va sluji.+ 44  La vestea despre mine mi se vor supune,+străinii vor veni plecându-se înaintea mea.+ 45  Străinii se vor ofiliși vor ieși tremurând din bastioanele lor.+ 46  Iehova este viu!+ Binecuvântată să fie Stânca mea!+Înălțat să fie Dumnezeul salvării mele!+ 47  Adevăratul Dumnezeu este Cel ce mă răzbună+și îmi supune popoarele.+ 48  El mă scapă de dușmanii mei mânioși.+Tu mă vei înălța deasupra celor ce se ridică împotriva mea,+mă vei scăpa de omul violent.+ 49  De aceea te voi lăuda printre națiuni, o, Iehova,+și voi cânta melodii numelui tău!+ 50  El dă mari victorii regelui său+și arată bunătate iubitoare față de unsul său,+față de David și față de sămânța lui pe timp indefinit.+

Note de subsol

Vezi 1Sa 2:1, n.s.