Psalmul 119:1-176

א [Alef] 119  Fericiți sunt cei ireproșabili în căile lor,+cei ce umblă în legea lui Iehova.+   Fericiți sunt cei ce respectă aducerile sale aminte,+ei îl caută din toată inima.+   Ei nu fac nicio nedreptate.+Umblă pe căile sale.+   Tu ai dat poruncile tale+ca să fie respectate cu grijă.+   O, de-ar fi căile mele ferm întemeiate+ca să respect dispozițiile tale!+   Atunci nu mi-ar fi rușine+când voi fi atent la toate poruncile tale.+   Te voi lăuda dintr-o inimă sinceră+când voi învăța dreptele tale hotărâri judecătorești.+   Respect mereu dispozițiile tale.+O, nu mă părăsi de tot!+ ב [Bet]   Cum își va curăți tânărul+ cărarea?Rămânând vigilent, după cuvântul tău.+  10  Te-am căutat din toată inima mea.+Nu mă lăsa să rătăcesc de la poruncile tale.+  11  Am păstrat în inimă cuvintele tale,+ca să nu păcătuiesc împotriva ta.+  12  Binecuvântat ești, o, Iehova!Învață-mă dispozițiile tale!+  13  Cu buzele mele vestesc+toate hotărârile judecătorești ale gurii tale.+  14  Exult pe calea aducerilor tale aminte,+ca de toate celelalte lucruri de valoare.+  15  Voi medita la poruncile tale+și voi fi atent la căile tale.+  16  Îmi voi găsi plăcerea în legile tale.+Nu voi uita cuvântul tău.+ ג [Ghimel]  17  Fă-i bine slujitorului tău, ca să trăiesc+și să respect cuvântul tău!+  18  Deschide-mi ochii, ca să privesc+lucrările minunate ale legii tale.+  19  Nu sunt decât un locuitor străin în țară.+Nu-mi ascunde poruncile tale.+  20  Mi se zdrobește sufletul de dor+după hotărârile tale judecătorești, tot timpul.+  21  I-ai certat pe înfumurați, pe blestemații+care rătăcesc de la poruncile tale.+  22  Îndepărtează de la mine batjocura și disprețul,+căci am respectat aducerile tale aminte.+  23  Chiar și prinții s-au așezat să vorbească între ei împotriva mea,+dar slujitorul tău meditează la dispozițiile tale.+  24  Aducerile tale aminte sunt desfătarea mea,+ele sunt sfătuitorii mei.+ ד [Dalet]  25  Sufletul mi s-a lipit de țărână.+Păstrează-mă în viață, după cuvântul tău!+  26  Am vorbit despre căile mele, ca să-mi răspunzi.+Învață-mă dispozițiile tale!+  27  Fă-mă să înțeleg calea poruncilor tale,+ca să meditez la lucrările tale minunate.+  28  De durere, sufletul meu n-a avut somn.+Ridică-mă, după cuvântul tău!+  29  Îndepărtează de la mine calea minciunii+și arată-mi favoare dându-mi legea ta.+  30  Am ales calea fidelității.+Socotesc corecte hotărârile tale judecătorești.+  31  M-am alipit de aducerile tale aminte.+O, Iehova, nu mă umple de rușine!+  32  Voi alerga pe calea poruncilor tale,+căci îmi lărgești inima.+ ה [He]  33  Învață-mă, o, Iehova, calea dispozițiilor tale,+ca s-o respect până la sfârșit!+  34  Dă-mi pricepere, ca să respect legea ta+și s-o păzesc din toată inima mea!+  35  Fă-mă să umblu pe cărarea poruncilor tale,+căci în ea mi-am găsit plăcerea.+  36  Pleacă-mi inima spre aducerile tale aminte+și nu spre câștig.+  37  Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte,+păstrează-mă în viață pe calea ta.+  38  Împlinește-ți față de slujitorul tău cuvintele+care îl îndeamnă să se teamă de tine.+  39  Îndepărtează de la mine batjocura de care mă tem,+căci hotărârile tale judecătorești sunt bune.+  40  Iată că tânjesc după poruncile tale!+În dreptatea ta, păstrează-mă în viață!+ ו [Vav]  41  Să vină peste mine bunătatea ta iubitoare, o, Iehova,+salvarea ta, după cuvintele tale,+  42  ca să-i răspund celui ce mă batjocorește,+căci m-am încrezut în cuvântul tău.+  43  Nu lua de tot cuvântul adevărului din gura mea,+căci am așteptat hotărârea ta judecătorească.+  44  Voi respecta neîncetat legea ta,+pe timp indefinit, da, pentru totdeauna.+  45  Voi umbla într-un loc larg,+căci caut poruncile tale.+  46  Voi vorbi în fața regilor despre aducerile tale aminte+și nu-mi va fi rușine.+  47  Îmi voi găsi plăcerea în poruncile tale,+pe care le iubesc.+  48  Îmi voi înălța mâinile spre poruncile tale, pe care le iubesc,+și voi medita la dispozițiile tale.+ ז [Zain]  49  Adu-ți aminte de cuvântul spus slujitorului tău,+pe care îl aștept potrivit promisiunii tale.+  50  Aceasta-mi este mângâierea în necazul meu,+căci cuvântul tău mă păstrează în viață.+  51  Cei înfumurați mă batjocoresc peste măsură,+dar eu nu mă abat de la legea ta.+  52  Îmi aduc aminte de hotărârile tale judecătorești care sunt din veșnicie, o, Iehova,+și mă simt mângâiat.+  53  Am fost cuprins de o mânie aprinsă din cauza celor răi,+care părăsesc legea ta.+  54  Dispozițiile tale au fost pentru mine cântări+în casa pribegiei mele.+  55  Noaptea mi-am amintit de numele tău, o, Iehova,+ca să respect legea ta!+  56  Toate acestea mi s-au întâmplat,pentru că am respectat poruncile tale.+ ח [Het]  57  Iehova este partea mea.+Am promis că voi respecta cuvintele tale.+  58  M-am străduit din toată inima mea să-ți îmbunez fața.+Îndură-te de mine, după cuvintele tale!+  59  Am reflectat la căile mele,+ca să-mi întorc pașii spre aducerile tale aminte.+  60  M-am grăbit și n-am întârziat+să respect poruncile tale.+  61  Frânghiile celor răi m-au înconjurat,+dar n-am uitat legea ta.+  62  Mă scol la miezul nopții ca să-ți aduc mulțumiri+pentru dreptele tale hotărâri judecătorești.+  63  Sunt tovarășul tuturor celor ce se tem de tine+și al celor ce respectă poruncile tale.+  64  Bunătatea ta iubitoare, o, Iehova, a umplut pământul!+Învață-mă dispozițiile tale!+ ט [Tet]  65  Tu i-ai făcut bine slujitorului tău,+o, Iehova, după cuvântul tău!+  66  Învață-mă bunătatea,+ chibzuința+ și cunoștința,+căci am credință în poruncile tale!+  67  Până să ajung în necaz, păcătuiam din greșeală,+dar acum respect cuvintele tale.+  68  Tu ești bun și faci bine.+Învață-mă dispozițiile tale!+  69  Cei înfumurați m-au mânjit cu minciuni.+Dar eu voi respecta din toată inima poruncile tale.+  70  Inima lor a ajuns insensibilă ca grăsimea.+Dar eu îmi găsesc plăcerea în legea ta.+  71  Este spre binele meu că am fost năpăstuit,+ca să învăț dispozițiile tale.+  72  Legea+ gurii tale este bună pentru mine,+mai bună decât mii de bucăți de aur și de argint.+ י [Iod]  73  Mâinile tale m-au făcut și m-au întărit.+Dă-mi pricepere, ca să învăț poruncile tale!+  74  Cei ce se tem de tine mă văd și se bucură,+căci aștept cuvântul tău.+  75  Știu bine, o, Iehova, că hotărârile tale judecătorești sunt dreptate+și că din fidelitate m-ai năpăstuit.+  76  Să fie, te rog, bunătatea ta iubitoare spre mângâierea mea,+după cuvintele pe care i le-ai spus slujitorului tău!+  77  Să vină peste mine îndurările tale, ca să trăiesc,+căci legea ta este desfătarea mea.+  78  Să fie făcuți de rușine cei înfumurați, căci m-au înșelat fără motiv.+Dar eu meditez la poruncile tale.+  79  Să se întoarcă la mine cei ce se tem de tine+și cei ce cunosc aducerile tale aminte.+  80  Inima mea să fie ireproșabilă în dispozițiile tale,+ca să nu fiu făcut de rușine.+ כ [Kaf]  81  Sufletul meu tânjește după salvarea ta.+Aștept cuvântul tău.+  82  Ochii mei tânjesc după cuvintele tale+și eu spun: „Când mă vei mângâia?“+  83  Căci am ajuns ca un burduf+ în fum,dar n-am uitat dispozițiile tale.+  84  Câte sunt zilele slujitorului tău?+Când vei executa judecata împotriva persecutorilor mei?+  85  Cei înfumurați au săpat gropi ca să mă prindă,+ei, cei care nu trăiesc în armonie cu legea ta.+  86  Toate poruncile tale sunt fidelitate.+Ei mă persecută fără motiv. O, ajută-mă!+  87  Într-o clipă m-ar fi nimicit de pe pământ,+dar n-am părăsit poruncile tale.+  88  Păstrează-mă în viață, după bunătatea ta iubitoare,+ca să respect aducerile-aminte ale gurii tale.+ ל [Lamed]  89  O, Iehova, pe veșnicie+rămâne cuvântul tău în ceruri!+  90  Fidelitatea ta ține din generație în generație.+Tu ai întărit pământul ca să rămână în picioare.+  91  Potrivit hotărârilor tale judecătorești, toate au rămas în picioare până azi,+căci toate sunt slujitorii tăi.+  92  Dacă legea ta n-ar fi fost desfătarea mea,+aș fi pierit în necazul meu.+  93  Niciodată nu voi uita poruncile tale,+fiindcă prin ele m-ai păstrat în viață.+  94  Al tău sunt. O, salvează-mă,+căci caut poruncile tale!+  95  Cei răi mă așteaptă ca să mă omoare,+dar eu sunt mereu atent la aducerile tale aminte.+  96  Am văzut că orice perfecțiune are un sfârșit,+dar porunca ta este foarte cuprinzătoare. מ [Mem]  97  Ce mult iubesc legea ta!+Toată ziua meditez la ea.+  98  Porunca ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei,+fiindcă o am pe timp indefinit.+  99  Am ajuns să am mai multă perspicacitate decât toți învățătorii mei,+fiindcă meditez la aducerile tale aminte.+ 100  Am mai multă pricepere decât bătrânii,+fiindcă respect poruncile tale.+ 101  Îmi feresc piciorul de orice cale rea,+ca să păzesc cuvântul tău.+ 102  Nu mă abat de la hotărârile tale judecătorești,+căci tu mă înveți.+ 103  Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele,mai dulci decât mierea pentru gura mea!+ 104  Datorită poruncilor tale am pricepere,+de aceea urăsc orice cale a minciunii.+ נ [Nun] 105  Cuvântul tău este o lampă pentru piciorul meu+și o lumină pe calea mea.+ 106  Am făcut un jurământ și îl voi împlini,+ca să respect dreptele tale hotărâri judecătorești.+ 107  M-a lovit un mare necaz.+O, Iehova, păstrează-mă în viață, după cuvântul tău!+ 108  O, Iehova, găsește, te rog, plăcere în ofrandele benevole ale gurii mele+și învață-mă hotărârile tale judecătorești!+ 109  Sufletul îmi este neîncetat în pericol*,+dar n-am uitat legea ta.+ 110  Cei răi mi-au întins o capcană,+dar eu nu m-am rătăcit de la poruncile tale.+ 111  Mi-am însușit aducerile tale aminte pe timp indefinit,+căci sunt bucuria inimii mele.+ 112  Mi-am plecat inima ca să îndeplinesc dispozițiile tale+pe timp indefinit, până la sfârșit.+ ס [Sameh] 113  Îi urăsc pe cei cu inima nehotărâtă,+dar eu iubesc legea ta.+ 114  Tu ești locul în care mă ascund și scutul meu.+Aștept cuvântul tău.+ 115  Plecați de la mine, răufăcătorilor,+ca să respect poruncile Dumnezeului meu!+ 116  Sprijină-mă, după cuvintele tale, ca să trăiesc,+și nu mă face să-mi fie rușine în speranța mea!+ 117  Susține-mă, ca să fiu salvat,+și voi cugeta mereu la dispozițiile tale.+ 118  Tu i-ai respins pe toți cei ce rătăcesc de la dispozițiile tale,+căci viclenia lor este minciună.+ 119  Ai făcut ca toți cei răi de pe pământ să dispară ca zgura.+De aceea iubesc aducerile tale aminte.+ 120  Mi se înfioară carnea de frica ta+și mă tem de hotărârile tale judecătorești.+ ע [Ain] 121  Am dat o hotărâre dreaptă și am făcut dreptate.+O, nu mă lăsa pe mâna celor ce mă înșală!+ 122  Fii garantul slujitorului tău spre binele său.+Să nu mă înșele cei înfumurați.+ 123  Ochii mei tânjesc după salvarea ta+și după cuvintele tale drepte.+ 124  Fă-i slujitorului tău după bunătatea ta iubitoare+și învață-mă dispozițiile tale!+ 125  Sunt slujitorul tău.+ Dă-mi pricepere+ca să cunosc aducerile tale aminte!+ 126  Este timpul ca Iehova să acționeze.+Legea ta este încălcată.+ 127  De aceea iubesc poruncile tale+mai mult decât aurul, da, decât aurul purificat.+ 128  De aceea socotesc drepte toate poruncile privitoare la toate lucrurile,+urăsc orice cale a minciunii.+ פ [Pei] 129  Aducerile tale aminte sunt minunate.+De aceea sufletul meu le respectă.+ 130  Dezvăluirea cuvintelor tale dă lumină,+le dă pricepere celor fără experiență.+ 131  Mi-am deschis larg gura suspinând,+fiindcă tânjesc după poruncile tale.+ 132  Întoarce-te spre mine și îndură-te de mine,+potrivit hotărârilor tale judecătorești pentru cei ce iubesc numele tău!+ 133  Întărește-mi pașii în cuvântul tău+și niciun lucru rău să nu pună stăpânire asupra mea.+ 134  Eliberează-mă de omul care mă înșală+și eu voi respecta poruncile tale.+ 135  Fă să strălucească fața ta peste slujitorul tău+și învață-mă dispozițiile tale.+ 136  Șiroaie de lacrimi îmi curg din ochi+pentru că legea ta nu este respectată.+ צ [Țade] 137  Tu ești drept, o, Iehova,+și hotărârile tale judecătorești sunt drepte!+ 138  În nemărginita ta dreptate și fidelitate,+ne-ai poruncit să respectăm aducerile tale aminte.+ 139  Zelul meu mă mistuie,+pentru că vrăjmașii mei au uitat cuvintele tale.+ 140  Cuvintele tale sunt pure+și slujitorul tău le iubește.+ 141  Sunt neînsemnat și vrednic de dispreț,+dar n-am uitat poruncile tale.+ 142  Dreptatea ta este o dreptate veșnică+și legea ta este adevăr.+ 143  M-au ajuns strâmtorarea și necazurile,+dar poruncile tale sunt desfătarea mea.+ 144  Dreptatea aducerilor tale aminte este veșnică.+Dă-mi pricepere ca să trăiesc!+ ק [Kof] 145  Strig din toată inima.+ Răspunde-mi, o, Iehova!+Voi respecta dispozițiile tale.+ 146  Te chem. O, salvează-mă!+Voi respecta aducerile tale aminte.+ 147  M-am sculat devreme, la revărsatul zorilor,+ ca să strig după ajutor.+Am așteptat cuvintele tale.+ 148  Ochii mei au luat-o înaintea străjilor de noapte,+ca să meditez la cuvântul tău.+ 149  O, ascultă-mi glasul, după bunătatea ta iubitoare!+O, Iehova, păstrează-mă în viață, după hotărârile tale judecătorești!+ 150  S-au apropiat cei ce au o conduită libertină;+ei s-au depărtat de legea ta.+ 151  Tu ești aproape, o, Iehova,+și toate poruncile tale sunt adevăr!+ 152  De mult cunosc unele dintre aducerile tale aminte,+căci le-ai întemeiat pe veșnicie.+ ר [Reiș] 153  O, vezi necazul meu și scapă-mă,+căci n-am uitat legea ta!+ 154  O, apără-mi cauza și scapă-mă,+păstrează-mă în viață, după cuvintele tale!+ 155  Salvarea este departe de cei răi,+căci ei nu caută dispozițiile tale.+ 156  Multe sunt îndurările tale, o, Iehova!+Păstrează-mă în viață, potrivit hotărârilor tale judecătorești!+ 157  Mulți sunt persecutorii și vrăjmașii mei,+dar eu nu mă abat de la aducerile tale aminte.+ 158  I-am văzut pe cei ce se poartă infidel+și sunt dezgustat, căci nu respectă cuvântul tău.+ 159  O, vezi cât de mult iubesc poruncile tale!+O, Iehova, păstrează-mă în viață, după bunătatea ta iubitoare!+ 160  Esența cuvântului tău este adevăr+și toate hotărârile tale judecătorești drepte sunt veșnice.+ ש [Sin] sau [Șin] 161  Prinții m-au persecutat fără motiv,+dar inimii mele i-a fost frică de cuvintele tale.+ 162  Exult datorită cuvintelor tale,+ca acela care găsește multă pradă.+ 163  Urăsc minciuna+ și o detest.+Iubesc legea ta.+ 164  De șapte ori pe zi te laud+datorită hotărârilor tale judecătorești drepte.+ 165  Cei ce iubesc legea ta au belșug de pace+și pentru ei nu este piatră de poticnire.+ 166  Sper în salvarea ta, o, Iehova,+și îndeplinesc poruncile tale!+ 167  Sufletul meu respectă aducerile tale aminte,+le iubesc nespus de mult.+ 168  Respect poruncile tale și aducerile tale aminte,+căci toate căile mele sunt în fața ta.+ ת [Tav] 169  Să ajungă înaintea ta strigătul meu de implorare, o, Iehova!+O, dă-mi pricepere, după cuvântul tău!+ 170  Să ajungă înaintea ta rugămintea mea pentru favoare!+O, scapă-mă, după cuvintele tale!+ 171  De pe buzele mele se revarsă laude,+căci tu mă înveți dispozițiile tale.+ 172  Limba mea să cânte cuvintele tale,+căci toate poruncile tale sunt dreptate!+ 173  Mâna ta să-mi fie ajutor,+fiindcă am ales poruncile tale!+ 174  Tânjesc după salvarea ta, o, Iehova,+și legea ta este desfătarea mea!+ 175  Să trăiască sufletul meu și să te laude,+iar hotărârile tale judecătorești să-mi vină în ajutor!+ 176  Rătăcesc ca o oaie pierdută.+ O, caută-l pe slujitorul tău,+căci n-am uitat poruncile tale!+

Note de subsol

Lit. „în palmă“.