Psalmul 106:1-48

106  Lăudați-l pe Iah!*+Aduceți-i mulțumiri lui Iehova, căci este bun,+căci bunătatea sa iubitoare este veșnică!+   Cine poate să istorisească faptele de putere ale lui Iehova+sau să facă să se audă toată lauda sa?+   Fericiți sunt cei ce respectă justiția,+făcând întotdeauna dreptate.+   Adu-ți aminte de mine, o, Iehova, în bunăvoința ta față de poporul tău!+Ai grijă de mine și salvează-mă,+   ca să văd bunătatea ta față de aleșii tăi,+ca să mă bucur cu bucuria națiunii tale,+ca să mă laud cu moștenirea ta.+   Noi am păcătuit ca strămoșii noștri,+am făcut ce este rău, ne-am purtat nelegiuit.+   Strămoșii noștri, în Egipt,n-au arătat perspicacitate față de lucrările tale minunate.+Nu și-au amintit de bogăția marii tale bunătăți iubitoare,+ci s-au răzvrătit la mare, la Marea Roșie.+   Și el i-a salvat de dragul numelui său,+pentru a-și face cunoscută puterea.+   Astfel, el a certat Marea Roșie și, în cele din urmă, ea a secat;+i-a făcut să umble prin adâncul de ape ca prin pustiu.+ 10  I-a salvat din mâna celui ce-i ura+și i-a eliberat din mâna dușmanului.+ 11  Și apele i-au acoperit pe vrăjmașii lor,+niciunul dintre ei n-a mai rămas.+ 12  Atunci ei au crezut în cuvântul său,+au început să cânte lauda sa.+ 13  Dar au uitat repede lucrările sale,+n-au așteptat sfatul său,+ 14  ci și-au arătat dorința egoistă în pustiu+și l-au pus pe Dumnezeu la încercare în deșert.+ 15  El le-a dat ce au cerut+și a trimis în sufletul lor o boală necruțătoare.+ 16  Și ei au început să-i invidieze pe Moise în tabără+și pe Aaron, sfântul lui Iehova.+ 17  Pământul s-a deschis atunci și l-a înghițit pe Datan+și a acoperit adunarea lui Abiram.+ 18  Un foc s-a aprins în adunarea lor,+o flacără i-a mistuit pe cei răi.+ 19  Mai mult, au făcut un vițel în Horeb,+s-au plecat înaintea unui chip turnat+ 20  și, astfel, au schimbat gloria mea+cu chipul unui taur, care mănâncă iarbă.+ 21  L-au uitat pe Dumnezeu, Salvatorul lor,+pe Cel ce făcuse lucruri mari în Egipt,+ 22  lucrări minunate în țara lui Ham,+lucruri înfricoșătoare la Marea Roșie.+ 23  Și el era gata să poruncească nimicirea lor+dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,care a stat în spărtură înaintea lui,+ca să-i abată furia și să nu-i nimicească.+ 24  Ei au disprețuit țara cea plăcută,+n-au crezut în cuvântul său.+ 25  Au continuat să murmure în corturile lor+și n-au ascultat de glasul lui Iehova.+ 26  De aceea, el și-a ridicat mâna și a jurat cu privire la ei+că îi va face să cadă în pustiu,+ 27  că îi va face pe urmașii lor să cadă printre națiuni+și că îi va împrăștia prin alte țări.+ 28  Apoi s-au închinat lui Baal-Peor+și au mâncat jertfele aduse morților.+ 29  În timp ce îl mâniau pe Dumnezeu prin faptele lor,+a izbucnit o plagă printre ei.+ 30  Când Fineas s-a ridicat și a intervenit,+plaga a încetat. 31  Și lucrul acesta i-a fost socotit ca dreptatedin generație în generație, pe timp indefinit.+ 32  L-au provocat la mânie la apele de la Meriba,+astfel că răul s-a abătut asupra lui Moise din cauza lor.+ 33  Căci i-au amărât spiritulși el a vorbit necugetat cu buzele lui.+ 34  Ei n-au nimicit popoarele,+așa cum le spusese Iehova,+ 35  ci s-au amestecat cu națiunile+și au învățat faptele lor.+ 36  Le-au slujit idolilor lor,+iar aceștia au fost o cursă pentru ei.+ 37  Și-au adus fiii+ și fiicele ca jertfă demonilor+. 38  Astfel, au vărsat sânge nevinovat,+sângele fiilor lor și al fiicelor lor,pe care i-au jertfit idolilor din Canaan.+Și țara a fost pângărită prin vărsare de sânge.+ 39  Ei au ajuns necurați prin lucrările lor+și au avut relații imorale.+ 40  Atunci Iehova s-a aprins de mânie împotriva poporului său+și a ajuns să-și urască moștenirea.+ 41  De repetate ori i-a dat în mâna națiunilor,+pentru ca aceia care-i urau să stăpânească peste ei,+ 42  pentru ca dușmanii lor să-i asupreascăși ei să fie supuși mâinii lor.+ 43  De multe ori i-a eliberat,+dar ei s-au răzvrătit prin neascultare+și au fost înjosiți pentru nelegiuirea lor.+ 44  El a văzut necazul lor+când le-a auzit strigătul de implorare.+ 45  De dragul lor și-a adus aminte de legământul său+și în bogăția marii sale bunătăți iubitoare i-a părut rău.+ 46  Și a făcut ca ei să trezească milatuturor celor ce-i țineau prizonieri.+ 47  Salvează-ne, o, Iehova, Dumnezeul nostru,+și strânge-ne dintre națiuni,+ca să aducem mulțumiri sfântului tău nume +și să te lăudăm cu bucurie!+ 48  Binecuvântat să fie Iehova, Dumnezeul lui Israel,+din veșnicie în veșnicie!Tot poporul să spună: Amin!+Lăudați-l pe Iah!+

Note de subsol

Sau „Aleluia! “ Vezi Ex 15:2, n.s., și Ap 1.