Psalmul 102:1-28

O rugăciune a celui năpăstuit, când rămâne fără vlagă și își varsă neliniștea înaintea lui Iehova.+ 102  O, Iehova, ascultă-mi rugăciunea,+să ajungă la tine strigătul meu de ajutor!+   Nu-ți ascunde fața de mine în ziua strâmtorării mele!+Pleacă-ți urechea spre mine!+Grăbește-te să-mi răspunzi în ziua în care strig!+   Căci zilele mi s-au spulberat ca fumul+și oasele mi s-au încins ca o vatră.+   Inima mi-a fost lovită și s-a uscat ca iarba,+uit chiar și să-mi mănânc pâinea.+   Din cauza glasului suspinelor mele,+oasele mi se lipesc de carne.+   Semăn cu pelicanul din pustiu,+sunt ca o cucuvea din locuri părăsite.   Am ajuns ca un schelet,sunt ca o pasăre singuratică pe un acoperiș.+   Dușmanii mei mă batjocoresc toată ziua.+Cei ce mă ridiculizează se jură pe mine.+   Căci am mâncat cenușă ca pâinea+și mi-am amestecat băutura cu lacrimi+ 10  din cauza condamnării și a mâniei tale,+căci m-ai înălțat ca să mă arunci departe.+ 11  Zilele mele sunt ca umbra care descrește+și m-am uscat ca iarba.+ 12  Dar tu, Iehova, tu vei rămâne veșnic+și amintirea ta va fi din generație în generație.+ 13  Tu te vei ridica, te vei îndura de Sion,+pentru că este timpul să fii milos cu el,pentru că a sosit timpul fixat.+ 14  Căci slujitorilor tăi le plac pietrele lui+și privesc cu milă la pulberea lui.+ 15  Națiunile se vor teme de numele lui Iehova+și toți regii pământului de gloria ta.+ 16  Căci Iehova va zidi în mod sigur Sionul;+se va arăta în gloria sa.+ 17  El se va întoarce spre rugăciunea celor lipsiți+și nu le va disprețui rugăciunea.+ 18  Lucrul acesta este scris pentru generația viitoare,+iar poporul care va fi creat îl va lăuda pe Iah*.+ 19  Căci el s-a uitat din înălțimea sa sfântă,+Iehova a privit din ceruri spre pământ,+ 20  ca să audă suspinele prizonierului+și să-i dezlege pe cei sortiți morții,+ 21  pentru ca numele lui Iehova să fie proclamat în Sion+și lauda lui în Ierusalim,+ 22  când toate popoarele vor fi strânse laolaltă,+și pentru ca regatele să-i slujească lui Iehova.+ 23  El mi-a frânt puterea pe drum,+mi-a scurtat zilele.+ 24  Am spus: „O, Dumnezeul meu,nu mă înlătura la jumătatea zilelor mele;+anii tăi țin în toate generațiile.+ 25  Cu mult timp în urmă ai pus temeliile pământului,+iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale.+ 26  Ele vor pieri, dar tu vei rămâne,+toate se vor uza ca un veșmânt.+Le vei înlocui ca pe o haină și timpul lor va trece.+ 27  Dar tu ești același și anii tăi nu vor avea sfârșit.+ 28  Fiii slujitorilor tăi vor rămâne acolo unde locuiesc+și urmașii lor vor trăi în siguranță înaintea ta“.+

Note de subsol

Vezi Ex 15:2, n.s., și Ap 1.