Psalmul 10:1-18

ל [Lamed] 10  De ce stai așa departe, o, Iehova?+De ce stai ascuns în timpuri de necaz?+   În trufia lui, cel rău îl urmărește cu înverșunare pe cel năpăstuit;+este prins de planurile pe care le-a urzit.+   Căci cel rău se laudă cu dorința egoistă a sufletului său,+iar cel ce obține câștig necinstit+ se binecuvântează.נ [Nun]Îl disprețuiește pe Iehova.+   În trufia lui, cel rău nu-l caută pe Dumnezeu;+toate gândurile lui sunt: „Nu există Dumnezeu“.+   Căile lui reușesc întotdeauna.+Hotărârile tale judecătorești sunt mai presus de înțelegerea lui;+el suflă disprețuitor împotriva tuturor dușmanilor lui.+   El spune în inima lui: „Nu mă voi clătina,+din generație în generație nu voi ajunge în nenorocire“.+ פ [Pei]   Gura îi este plină de jurăminte, de înșelătorii și de asuprire.+Sub limba lui se află nenorocire și răutate.+   El stă la pândă în sate;din locuri ascunse îl va ucide pe cel nevinovat.+ ע [Ain]Ochii lui îl pândesc pe cel nenorocit.+   El stă la pândă în ascunzătoare ca un leu în ascunzișul lui.+Stă la pândă+ ca să-l prindă pe cel năpăstuit.Îl prinde pe cel năpăstuit, strângându-l în plasă.+ 10  Cel năpăstuit este zdrobit, se încovoaie,iar cei mulți și descurajați cad în ghearele lui tari.+ 11  El zice în inima lui:+ „Dumnezeu a uitat,+și-a ascuns fața,+nu va vedea niciodată lucrul acesta“.+ ק [Kof] 12  Ridică-te,+ o, Iehova! O, Dumnezeule, ridică-ți mâna!+Nu-i uita pe cei asupriți!+ 13  De ce îl disprețuiește cel rău pe Dumnezeu?+El zice în inima lui: „Nu vei cere socoteală“.+ ר [Reiș] 14  Căci tu vezi nenorocirea și necazul.Te uiți cu atenție, ca să le iei în mâna ta.+Ție ți se încredințează cel nenorocit,+ orfanul de tată.Tu ești ajutorul lui.+ ש [Șin] 15  Zdrobește brațul celui nelegiuit și al celui rău.+Caută-i răutatea până nu mai găsești nimic.+ 16  Iehova este Rege pe veșnicie, da, pentru totdeauna.+Națiunile au pierit de pe pământul său.+ ת [Tav] 17  Tu vei auzi dorința celor smeriți,+ o, Iehova!Le vei îndruma inima.+Îți vei pleca urechea,+ 18  ca să le faci dreptate orfanului de tată și celui zdrobit+și ca omul muritor, care este din pământ, să nu mai insufle groază.+

Note de subsol