Numerele 34:1-29

34  Și Iehova i-a vorbit iarăși lui Moise, zicând:  „Poruncește-le fiilor lui Israel și spune-le: «În curând veți intra în țara Canaanului.+ Aceasta va fi țara care vă va reveni ca moștenire,+ țara Canaanului, după granițele ei.+  Partea voastră de la sud se va întinde de la pustiul Țin de-a lungul Edomului,+ iar granița voastră de sud, capătul ei estic, va porni de la extremitatea Mării Sărate.+  Apoi granița voastră se va întoarce la sud de drumul care urcă la Acrabim,+ va trece prin Țin și se va termina la sud de Cades-Barnea.+ Apoi se va întinde până la Hațar-Adar+ și va ajunge la Ațmon.  La Ațmon granița se va întoarce spre valea* Egiptului+ și se va termina la Mare.+  Granița voastră de vest+ va fi Marea cea Mare și țărmul. Aceasta va fi granița voastră de vest.  Iată care va fi granița voastră de nord: Să vă trasați granița de la Marea cea Mare până la muntele Hor*.+  De la muntele Hor să vă trasați granița până la intrarea în Hamat+ și granița se va termina la Țedad.+  Granița se va întinde până la Zifron și se va termina la Hațar-Enan.+ Aceasta va fi granița voastră de nord. 10  Apoi să vă trasați granița de est de la Hațar-Enan la Șefam. 11  Granița va coborî de la Șefam la Ribla*, la est de Ain, și granița va coborî și va ajunge la coasta estică a Mării Chineret*.+ 12  Apoi granița va coborî spre Iordan și se va termina la Marea Sărată.+ Aceasta va fi țara voastră+ cu granițele ei de jur împrejur»“. 13  Și Moise le-a poruncit fiilor lui Israel, zicând: „Aceasta este țara pe care o veți împărți, luându-vă partea prin tragere la sorți,+ așa cum a poruncit Iehova să fie dată celor nouă triburi și jumătate.+ 14  Căci tribul fiilor rubeniților, după casa taților lor, și tribul fiilor gadiților, după casa taților lor, și-au luat-o deja și jumătate din tribul lui Manase și-a luat deja moștenirea.+ 15  Cele două triburi și jumătate și-au luat deja moștenirea în regiunea Iordanului spre est, în dreptul Ierihonului, spre răsărit“.+ 16  Și Iehova i-a vorbit iarăși lui Moise, zicând: 17  „Iată numele bărbaților care vă vor împărți țara: preotul Eleazar+ și Iosua, fiul lui Nun.+ 18  Să luați câte o căpetenie din fiecare trib pentru a împărți țara.+ 19  Iată numele acestor bărbați: Din tribul lui Iuda:+ Caleb, fiul lui Iefune;+ 20  din tribul fiilor lui Simeon:+ Șemuel, fiul lui Amihud; 21  din tribul lui Beniamin:+ Elidad, fiul lui Chislon; 22  din tribul fiilor lui Dan:+ o căpetenie, Buchi, fiul lui Iogli; 23  dintre fiii lui Iosif,+ din tribul fiilor lui Manase:+ o căpetenie, Haniel, fiul lui Efod; 24  din tribul fiilor lui Efraim:+ o căpetenie, Chemuel, fiul lui Șiftan; 25  din tribul fiilor lui Zabulon:+ o căpetenie, Elițafan, fiul lui Parnac; 26  din tribul fiilor lui Isahar:+ o căpetenie, Paltiel, fiul lui Azan; 27  din tribul fiilor lui Așer:+ o căpetenie, Ahihud, fiul lui Șelomi; 28  din tribul fiilor lui Neftali:+ o căpetenie, Pedahel, fiul lui Amihud“. 29  Aceștia sunt cei cărora Iehova le-a poruncit să-i facă pe fiii lui Israel proprietari de pământ în țara Canaanului.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Identificarea nu este sigură; probabil un pisc proeminent al Libanului.
Ribla de pe granița de est a țării Canaanului, nu Ribla din țara Hamatului.
De fapt, un lac. Biblia îl numește și lacul Ghenezaret, Marea Galileii și Marea Tiberiadei.