Numerele 33:1-56

33  Iată etapele călătoriei fiilor lui Israel, care au ieșit din țara Egiptului+ după armatele lor,+ sub mâna lui Moise și a lui Aaron.+  La porunca lui Iehova, Moise înregistra locurile de plecare după etapele călătoriei lor. Iată etapele călătoriei după locurile lor de plecare:+  Au plecat din Ramses+ în luna întâi, în a cincisprezecea zi a lunii întâi.+ Chiar în ziua de după Paște,+ fiii lui Israel au ieșit cu mână înălțată* sub ochii tuturor egiptenilor.+  În acest timp, egiptenii îi înmormântau pe cei pe care Iehova îi lovise din rândurile lor, adică pe toți întâii născuți.+ Și Iehova executase judecăți asupra dumnezeilor lor.+  Fiii lui Israel au plecat deci din Ramses+ și și-au așezat tabăra în Sucot.+  Apoi au plecat din Sucot și și-au așezat tabăra în Etam,+ care se află la marginea pustiului.  Apoi au plecat din Etam și s-au întors spre Pi-Hahirot,+ care este față în față cu Baal-Țefon,+ și și-au așezat tabăra în fața Migdolului.+  După aceea au plecat din Pi-Hahirot, au trecut prin mijlocul mării,+ spre pustiu,+ au mers cale de trei zile prin pustiul Etam+ și și-au așezat tabăra la Mara.+  Apoi au plecat de la Mara și au sosit la Elim.+ În Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de palmieri. Și și-au așezat tabăra acolo. 10  Apoi au plecat din Elim și și-au așezat tabăra lângă Marea Roșie. 11  După aceea au plecat de la Marea Roșie și și-au așezat tabăra în pustiul Sin.+ 12  Apoi au plecat din pustiul Sin și și-au așezat tabăra în Dofca. 13  Mai târziu au plecat din Dofca și și-au așezat tabăra în Aluș. 14  Apoi au plecat din Aluș și și-au așezat tabăra în Refidim,+ dar acolo nu era apă de băut pentru popor. 15  Apoi au plecat din Refidim și și-au așezat tabăra în pustiul Sinai.+ 16  După aceea au plecat din pustiul Sinai și și-au așezat tabăra în Chibrot-Hataava.+ 17  Apoi au plecat din Chibrot-Hataava și și-au așezat tabăra în Hațerot.+ 18  După aceea au plecat din Hațerot și și-au așezat tabăra în Ritma. 19  Apoi au plecat din Ritma și și-au așezat tabăra în Rimon-Pereț. 20  Apoi au plecat din Rimon-Pereț și și-au așezat tabăra în Libna. 21  Mai târziu au plecat din Libna și și-au așezat tabăra în Risa. 22  Apoi au plecat din Risa și și-au așezat tabăra în Chehelata. 23  Apoi au plecat din Chehelata și și-au așezat tabăra pe muntele Șafer. 24  După aceea au plecat de pe muntele Șafer și și-au așezat tabăra+ în Harada. 25  Apoi au plecat din Harada și și-au așezat tabăra în Machelot. 26  Apoi au plecat+ din Machelot și și-au așezat tabăra în Tahat. 27  După aceea au plecat din Tahat și și-au așezat tabăra în Terah. 28  Apoi au plecat din Terah și și-au așezat tabăra în Mitca. 29  Mai târziu au plecat din Mitca și și-au așezat tabăra în Hașmona. 30  Apoi au plecat din Hașmona și și-au așezat tabăra în Moserot. 31  Apoi au plecat din Moserot și și-au așezat tabăra în Bene-Iaacan.+ 32  După aceea au plecat din Bene-Iaacan și și-au așezat tabăra în Hor-Haghidgad. 33  Apoi au plecat din Hor-Haghidgad și și-au așezat tabăra în Iotbata.+ 34  Mai târziu au plecat din Iotbata și și-au așezat tabăra în Abrona. 35  Apoi au plecat din Abrona și și-au așezat tabăra în Ețion-Gheber.+ 36  După aceea au plecat din Ețion-Gheber și și-au așezat tabăra în pustiul Țin,+ adică în Cades. 37  Mai târziu au plecat din Cades și și-au așezat tabăra pe muntele Hor,+ la granița țării Edomului. 38  Și preotul Aaron a urcat pe muntele Hor, la porunca lui Iehova, și a murit acolo în al patruzecilea an de la ieșirea fiilor lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincea, în prima zi a lunii.+ 39  Aaron avea o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40  Și canaanitul, regele Aradului,+ care locuia în Neghev,+ în țara Canaanului, a auzit de sosirea fiilor lui Israel. 41  După un timp, ei au plecat de pe muntele Hor+ și și-au așezat tabăra în Țalmona. 42  După aceea au plecat din Țalmona și și-au așezat tabăra în Punon. 43  Pe urmă au plecat din Punon și și-au așezat tabăra în Obot.+ 44  Apoi au plecat din Obot și și-au așezat tabăra în Iie-Abarim*, la granița Moabului.+ 45  Mai târziu au plecat din Iiim și și-au așezat tabăra în Dibon-Gad.+ 46  După aceea au plecat din Dibon-Gad și și-au așezat tabăra în Almon-Diblataim. 47  Apoi au plecat din Almon-Diblataim+ și și-au așezat tabăra pe munții Abarim,+ față în față cu Nebo.+ 48  În cele din urmă au plecat de pe munții Abarim și și-au așezat tabăra în câmpiile aride ale Moabului,+ lângă Iordan, în dreptul Ierihonului. 49  Și-au așezat tabăra lângă Iordan, de la Bet-Ieșimot+ până la Abel-Sitim,+ în câmpiile aride ale Moabului. 50  Și Iehova i-a vorbit lui Moise în câmpiile aride ale Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului,+ zicând: 51  „Vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: «Voi treceți acum Iordanul ca să intrați în țara Canaanului.+ 52  Să-i alungați dinaintea voastră pe toți locuitorii țării și să le distrugeți toate chipurile de piatră,+ să le distrugeți toate chipurile de metal turnat+ și să le pustiiți toate locurile sacre de pe înălțimi.+ 53  Să luați în stăpânire țara și să locuiți în ea, pentru că vouă vă voi da țara ca s-o luați în stăpânire.+ 54  Și să împărțiți țara, luându-vă partea prin tragere la sorți,+ după familiile voastre.+ Celei numeroase să-i dați o moștenire mai mare, iar celei mai puțin numeroase să-i dați o moștenire mai mică.+ Unde îi va cădea sorțul, acolo să-i fie moștenirea.+ Să vă luați în stăpânire pământurile, după triburile taților voștri.+ 55  Dar dacă nu-i veți alunga dinaintea voastră pe locuitorii țării,+ atunci aceia pe care-i veți lăsa vă vor fi ca niște ghimpi în ochi și ca niște spini în coaste și vă vor hărțui în țara în care veți locui.+ 56  Și cum îmi pusesem în gând să le fac lor, așa vă voi face vou㻓.+

Note de subsol

Adică „victorioși, plini de curaj“.
Lit. „Iiim (Ruinele) Abarimului“. În vers. 45 este numit doar Iiim. Vezi 21:11, n.s.