Numerele 32:1-42

32  Iată că fiii lui Ruben+ și fiii lui Gad+ aveau multe vite, foarte multe. Ei au văzut ținutul Iazerului+ și ținutul Galaadului și iată că locul acela era un loc bun pentru vite.  De aceea, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit și i-au zis lui Moise, preotului Eleazar și căpeteniilor adunării:  „Atarot,+ Dibon,+ Iazer, Nimra,+ Hesbon,+ Eleale,+ Sebam, Nebo+ și Beon,+  țara pe care Iehova a înfrânt-o+ înaintea adunării lui Israel, este o țară bună pentru vite, iar slujitorii tăi au vite“.+  Și au mai zis: „Dacă am găsit favoare în ochii tăi, să se dea țara aceasta în stăpânire slujitorilor tăi. Nu ne pune să trecem Iordanul“.+  Atunci Moise le-a zis fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: „Frații voștri să meargă la război, iar voi să rămâneți aici?+  De ce-i descurajați pe fiii lui Israel, ca să nu treacă în țara pe care Iehova le-o va da?  Așa au făcut părinții voștri+ când i-am trimis de la Cades-Barnea+ să vadă țara.  După ce au urcat până la valea* Eșcol+ și au văzut țara, i-au descurajat pe fiii lui Israel, ca să nu intre în țara pe care Iehova voia să le-o dea.+ 10  Iehova s-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat,+ zicând: 11  «Bărbații care au ieșit din Egipt, de la douăzeci de ani în sus,+ nu vor vedea pământul despre care le-am jurat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob,+ pentru că nu m-au urmat întru totul, 12  în afară de Caleb,+ fiul lui Iefune, chenizitul, și de Iosua,+ fiul lui Nun, căci ei l-au urmat întru totul pe Iehova». 13  Astfel, Iehova s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a făcut să rătăcească prin pustiu patruzeci de ani,+ până când toată generația care a făcut ce este rău în ochii lui Iehova a pierit.+ 14  Și iată că voi v-ați ridicat în locul părinților voștri ca sămânță de oameni păcătoși, ca să întețiți mânia aprinsă a lui Iehova+ împotriva lui Israel. 15  Dacă vă întoarceți și nu-l mai urmați,+ atunci și el îi va lăsa să stea mai departe în pustiu+ și veți duce la pieire tot poporul acesta“.+ 16  Mai târziu, ei s-au apropiat de el și au zis: „Lasă-ne să construim aici țarcuri de piatră pentru animalele noastre și orașe pentru copiii noștri. 17  Iar noi vom merge înarmați înaintea fiilor lui Israel, în formație de luptă,+ până îi vom duce la locul lor, în timp ce copiii noștri vor locui în orașele fortificate, departe de fața locuitorilor țării. 18  Nu ne vom întoarce la casele noastre până când fiii lui Israel nu-și vor lua în stăpânire pământurile, fiecare moștenirea lui.+ 19  Căci noi nu vom primi moștenire cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, fiindcă noi am primit moștenire dincoace de Iordan, spre răsărit“.+ 20  Atunci Moise le-a zis: „Dacă veți face lucrul acesta, dacă vă veți înarma înaintea lui Iehova pentru război+ 21  și fiecare om înarmat dintre voi va trece Iordanul înaintea lui Iehova, până când el îi va alunga dinaintea sa pe dușmanii săi,+ 22  iar țara va fi supusă înaintea lui Iehova,+ și abia după aceea vă veți întoarce,+ atunci veți fi fără vină în fața lui Iehova și în fața lui Israel, iar țara aceasta va fi proprietatea voastră înaintea lui Iehova.+ 23  Dar dacă nu veți face așa, atunci cu siguranță veți păcătui împotriva lui Iehova.+ Și să știți că păcatul vostru vă va ajunge din urmă.+ 24  Construiți orașe pentru copiii voștri și țarcuri de piatră pentru turmele voastre și faceți după cuvântul gurii voastre“.+ 25  Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben i-au zis lui Moise: „Slujitorii tăi vor face așa cum poruncește domnul meu.+ 26  Copiii noștri, soțiile noastre, vitele noastre și toate animalele noastre domestice vor rămâne acolo, în orașele Galaadului,+ 27  dar slujitorii tăi vor trece înaintea lui Iehova, înarmați cu toții pentru război,+ așa cum spune domnul meu“. 28  Atunci Moise le-a dat preotului Eleazar și lui Iosua, fiul lui Nun, precum și capilor caselor părintești ale triburilor fiilor lui Israel o poruncă referitoare la ei. 29  Și Moise le-a zis: „Dacă fiii lui Gad și fiii lui Ruben, înarmați cu toții pentru război,+ vor trece cu voi Iordanul înaintea lui Iehova și țara va fi supusă înaintea voastră, atunci să le dați ca moștenire ținutul Galaadului.+ 30  Dar dacă nu vor trece înarmați împreună cu voi, atunci vor trebui să se stabilească în mijlocul vostru, în țara Canaanului“.+ 31  La aceasta, fiii lui Gad și fiii lui Ruben au răspuns, zicând: „Ce le-a spus Iehova slujitorilor tăi, aceea vom face.+ 32  Noi vom trece înarmați înaintea lui Iehova în țara Canaanului,+ dar partea moștenirii noastre va fi pentru noi dincoace de Iordan“.+ 33  Atunci Moise le-a dat fiilor lui Gad+ și fiilor lui Ruben+ și la jumătate din tribul lui Manase,+ fiul lui Iosif, regatul lui Sihon,+ regele amoriților, și regatul lui Og,+ regele Basanului, ținutul care aparținea de orașele din aceste teritorii și orașele ținutului din jur. 34  Și fiii lui Gad au construit Dibonul,+ Atarotul,+ Aroerul,+ 35  Atrot-Șofanul, Iazerul,+ Iogbeha,+ 36  Bet-Nimra,+ Bet-Haranul,+ orașe fortificate,+ și țarcuri de piatră pentru turme.+ 37  Fiii lui Ruben au construit Hesbonul,+ Eleale,+ Chiriataimul,+ 38  Nebo+ și Baal-Meonul+ — numele lor au fost schimbate — și Sibma și au numit orașele pe care le-au construit după numele lor. 39  Fiii lui Machir,+ fiul lui Manase, s-au dus la Galaad, l-au cucerit și i-au alungat pe amoriții care erau în el. 40  Moise i-a dat deci Galaadul lui Machir, fiul lui Manase, și el s-a stabilit acolo.+ 41  Iair, fiul lui Manase, s-a dus și a cucerit satele lor de corturi și le-a numit Havot-Iair.+ 42  Iar Nobah s-a dus și a cucerit Chenatul+ și localitățile care aparțineau de el și l-a numit Nobah, după numele său.

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.