Numerele 3:1-51

3  Iată generațiile lui Aaron și ale lui Moise în ziua în care Iehova a vorbit cu Moise la muntele Sinai.+  Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, și Abihu,+ Eleazar+ și Itamar.+  Acestea au fost numele fiilor lui Aaron, preoții unși ale căror mâini fuseseră umplute de putere pentru a sluji ca preoți.+  Însă Nadab și Abihu au murit în fața lui Iehova când au adus foc nepermis+ înaintea lui Iehova în pustiul Sinai; și n-au avut fii. Dar Eleazar+ și Itamar+ au slujit în continuare ca preoți împreună cu Aaron, tatăl lor.  Și Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând:  „Apropie tribul lui Levi+ și pune-i să stea înaintea preotului Aaron ca să-i slujească.+  Ei să-și îndeplinească îndatoririle față de el și îndatoririle față de toată adunarea înaintea cortului întâlnirii, îndeplinind serviciul de la tabernacol.  Și să se îngrijească de toate ustensilele+ cortului întâlnirii, da, de îndatoririle fiilor lui Israel, îndeplinind serviciul de la tabernacol.+  Să-i dai pe leviți lui Aaron și fiilor lui. Aceștia sunt cei dăruiți*, care i-au fost dați dintre fiii lui Israel.+ 10  Să-i numești pe Aaron și pe fiii lui și ei să se îngrijească de preoția lor.+ Orice străin* care se va apropia să fie omorât“.+ 11  Și Iehova a continuat să-i vorbească lui Moise, zicând: 12  „Iată că îi iau pe leviți dintre fiii lui Israel în locul tuturor întâilor născuți+ ai fiilor lui Israel care deschid pântecele; și leviții să fie ai mei. 13  Căci toți întâii născuți sunt ai mei.+ În ziua în care i-am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului,+ i-am sfințit pentru mine pe toți întâii născuți din Israel, de la om până la animal.+ Ei să fie ai mei. Eu sunt Iehova“. 14  Și Iehova i-a vorbit iarăși lui Moise în pustiul Sinai,+ zicând: 15  „Înregistrează-i pe fiii lui Levi după casa taților lor, după familiile lor. Să-i înregistrezi pe toți cei de sex bărbătesc de la o lună în sus“.+ 16  Moise i-a înregistrat la porunca lui Iehova, așa cum i se poruncise. 17  Iată care au fost fiii lui Levi,+ după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari.+ 18  Iată acum numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și Șimei.+ 19  Fiii lui Chehat,+ după familiile lor: Amram, Ițehar,+ Hebron și Uziel. 20  Fiii lui Merari,+ după familiile lor: Mahli+ și Muși.+ Acestea au fost familiile leviților după casa taților lor. 21  Din Gherșon au fost familia libniților+ și familia șimeiților.+ Acestea au fost familiile gherșoniților. 22  Ei au fost înregistrați după numărul tuturor celor de sex bărbătesc de la o lună în sus.+ Cei înregistrați au fost șapte mii cinci sute.+ 23  Familiile gherșoniților erau în spatele tabernacolului.+ Ei își așezau tabăra spre vest. 24  Căpetenia casei părintești a gherșoniților era Eliasaf, fiul lui Lael. 25  În sarcina fiilor lui Gherșon+ cu privire la cortul întâlnirii intrau tabernacolul cu toate părțile lui,+ învelitoarea lui+ și paravanul+ de la intrarea cortului întâlnirii, 26  pânzele+ împrejmuirii curții și paravanul+ de la intrarea curții din jurul tabernacolului și al altarului, precum și funiile lui+ — tot ce ține de acest serviciu. 27  Din Chehat au fost familia amramiților, familia ițehariților, familia hebroniților și familia uzieliților. Acestea au fost familiile chehatiților.+ 28  Toți cei de sex bărbătesc de la o lună în sus au fost în număr de opt mii șase sute* care își îndeplineau îndatoririle față de locul sfânt.+ 29  Familiile fiilor lui Chehat își așezau tabăra pe partea dinspre sud a tabernacolului.+ 30  Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel.+ 31  În sarcina+ lor intrau Arca,+ masa,+ lampadarul,+ altarele,+ ustensilele+ locului sfânt cu care slujeau și paravanul+ — tot ce ține de acest serviciu. 32  Căpetenia căpeteniilor leviților era Eleazar,+ fiul preotului Aaron, care îi avea în supraveghere pe cei ce își îndeplineau îndatoririle față de locul sfânt. 33  Din Merari au fost familia mahliților+ și familia mușiților.+ Acestea au fost familiile lui Merari.+ 34  Cei înregistrați, după numărul tuturor celor de sex bărbătesc de la o lună în sus, au fost șase mii două sute.+ 35  Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei își așezau tabăra pe partea dinspre nord a tabernacolului.+ 36  În sarcina fiilor lui Merari intrau cadrele de scândură+ ale tabernacolului, drugii lui,+ stâlpii lui,+ postamentele lui cu scobitură pentru cep, toate ustensilele lui+ și tot ce ține de acest serviciu,+ 37  precum și stâlpii+ împrejmuirii curții, postamentele lor cu scobitură pentru cep,+ țărușii lor și funiile lor. 38  În fața tabernacolului, spre est, adică în fața cortului întâlnirii, spre răsărit, își așezau tabăra Moise și Aaron și fiii lui, care îndeplineau îndatoririle față de sanctuar,+ ca îndatoriri ale fiilor lui Israel. Orice străin* care se apropia trebuia să fie omorât.+ 39  Toți cei înregistrați dintre leviți, pe care Moise și Aaron i-au înregistrat la porunca lui Iehova, după familiile lor, toți cei de sex bărbătesc de la o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii. 40  Apoi Iehova i-a zis lui Moise: „Înregistrează-i pe toți întâii născuți de sex bărbătesc ai fiilor lui Israel de la o lună în sus+ și numără-i după numele lor. 41  Și să-i iei pe leviți pentru mine — eu sunt Iehova — în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel+ și animalele domestice ale leviților în locul tuturor întâilor născuți ai animalelor domestice ale fiilor lui Israel“.+ 42  Și Moise i-a înregistrat pe toți întâii născuți ai fiilor lui Israel, așa cum îi poruncise Iehova. 43  Toți întâii născuți de sex bărbătesc de la o lună în sus, după numele celor înregistrați, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44  Și Iehova a continuat să-i vorbească lui Moise, zicând: 45  „Ia-i pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel și animalele domestice ale leviților în locul animalelor lor domestice; și leviții să fie ai mei.+ Eu sunt Iehova. 46  Ca preț de răscumpărare+ pentru cei două sute șaptezeci și trei dintre întâii născuți ai fiilor lui Israel care sunt în plus față de numărul leviților+ 47  să iei cinci sicli de fiecare.+ Să-i iei după siclul locului sfânt*. Un siclu este douăzeci de ghere.+ 48  Și să-i dai banii lui Aaron și fiilor lui ca preț de răscumpărare pentru cei ce sunt în plus față de numărul lor“. 49  Astfel, Moise a luat banii primiți ca preț de răscumpărare de la cei ce erau în plus față de cei răscumpărați de leviți. 50  A luat banii de la întâii născuți ai fiilor lui Israel: o mie trei sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul locului sfânt. 51  Apoi Moise le-a dat banii luați ca preț de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, potrivit poruncii lui Iehova, așa cum îi poruncise Iehova lui Moise.

Note de subsol

Ebr. nethuním; are legătură cu termenul „netinimi“. Vezi Ezr 2:43.
Adică un om care nu făcea parte din familia lui Aaron.
În M, Sam, Sy, Vg. Unele manuscrise ale LXX spun „trei sute“, care, adăugate la cifrele din vers. 22 și 34, fac un total de 22 000, așa cum arată vers. 39.
Adică un nelevit. Vezi 1:51.
Vezi Ex 30:13, n.s.