Numerele 2:1-34

2  Atunci Iehova le-a vorbit lui Moise și lui Aaron, zicând:  „Fiii lui Israel să-și așeze tabăra, fiecare după grupul lui de trei triburi,+ după semnele casei taților lor. Să-și așeze tabăra de jur împrejurul cortului întâlnirii, cu fața spre el.  Spre est, spre răsărit, să-și așeze corturile grupul de trei triburi al taberei lui Iuda, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Iuda este Nahșon,+ fiul lui Aminadab.  Iar armata lui, cei înregistrați, este de șaptezeci și patru de mii șase sute.+  Alături de el să-și așeze tabăra cei din tribul lui Isahar.+ Căpetenia fiilor lui Isahar este Netaneel,+ fiul lui Țuar.  Iar armata lui, cei înregistrați, este de cincizeci și patru de mii patru sute.+  Apoi, tribul lui Zabulon. Căpetenia fiilor lui Zabulon este Eliab,+ fiul lui Helon.  Iar armata lui, cei înregistrați, este de cincizeci și șapte de mii patru sute.+  Toți cei înregistrați din tabăra lui Iuda sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute, după armatele lor. Ei să pornească primii.+ 10  Grupul de trei triburi al taberei lui Ruben+ să fie spre sud, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Ruben este Elițur,+ fiul lui Ședeur. 11  Iar armata lui, cei înregistrați, este de patruzeci și șase de mii cinci sute.+ 12  Alături de el să-și așeze tabăra cei din tribul lui Simeon. Căpetenia fiilor lui Simeon este Șelumiel,+ fiul lui Țurișadai. 13  Iar armata lui, cei înregistrați, este de cincizeci și nouă de mii trei sute.+ 14  Apoi, tribul lui Gad. Căpetenia fiilor lui Gad este Eliasaf,+ fiul lui Reuel*. 15  Iar armata lui, cei înregistrați, este de patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.+ 16  Toți cei înregistrați din tabăra lui Ruben sunt o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci, după armatele lor. Ei să fie al doilea grup care va porni.+ 17  Când cortul întâlnirii+ va porni, tabăra leviților+ să fie în mijlocul taberelor. Așa cum își vor așeza taberele, așa să pornească,+ fiecare la locul lui, potrivit grupurilor lor de trei triburi. 18  Grupul de trei triburi al taberei lui Efraim,+ după armatele lor, să fie spre vest. Căpetenia fiilor lui Efraim este Elișama,+ fiul lui Amihud. 19  Iar armata lui, cei înregistrați, este de patruzeci de mii cinci sute.+ 20  Alături de el să fie tribul lui Manase.+ Căpetenia fiilor lui Manase este Gamaliel,+ fiul lui Pedahțur. 21  Iar armata lui, cei înregistrați, este de treizeci și două de mii două sute.+ 22  Apoi, tribul lui Beniamin.+ Căpetenia fiilor lui Beniamin este Abidan,+ fiul lui Ghideoni. 23  Iar armata lui, cei înregistrați, este de treizeci și cinci de mii patru sute.+ 24  Toți cei înregistrați din tabăra lui Efraim sunt o sută opt mii o sută, după armatele lor. Ei să fie al treilea grup care va porni.+ 25  Grupul de trei triburi al taberei lui Dan să fie spre nord, după armatele lor. Căpetenia fiilor lui Dan este Ahiezer,+ fiul lui Amișadai. 26  Iar armata lui, cei înregistrați, este de șaizeci și două de mii șapte sute.+ 27  Alături de el să-și așeze tabăra cei din tribul lui Așer. Căpetenia fiilor lui Așer este Paguiel,+ fiul lui Ocran. 28  Iar armata lui, cei înregistrați, este de patruzeci și una de mii cinci sute.+ 29  Apoi, tribul lui Neftali.+ Căpetenia fiilor lui Neftali este Ahira,+ fiul lui Enan. 30  Iar armata lui, cei înregistrați, este de cincizeci și trei de mii patru sute.+ 31  Toți cei înregistrați din tabăra lui Dan sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute. Ei să pornească ultimii+ — potrivit grupurilor lor de trei triburi“. 32  Aceștia au fost cei înregistrați dintre fiii lui Israel, după casa taților lor. Toți cei înregistrați din tabere, după armatele lor, au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.+ 33  Dar leviții n-au fost înregistrați+ printre fiii lui Israel, așa cum îi poruncise Iehova lui Moise. 34  Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ce-i poruncise Iehova lui Moise.+ Așa își așezau taberele în grupurile lor de trei triburi+ și așa porneau,+ fiecare după familiile lui, potrivit casei taților lui.

Note de subsol

Vezi 1:14, n.s.