Numerele 16:1-50

16  Și Core,+ fiul lui Ițehar,+ fiul lui Chehat,+ fiul lui Levi,+ s-a ridicat împreună cu Datan+ și Abiram+ (fiii lui Eliab)+ și cu On (fiul lui Pelet), care erau fiii lui Ruben.+  S-au ridicat împotriva lui Moise, ei și două sute cincizeci de bărbați dintre fiii lui Israel, căpetenii ale adunării, cei chemați mereu la sfat, bărbați cu renume.  Astfel, ei s-au strâns împotriva+ lui Moise și a lui Aaron și le-au zis: „Destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți+ și Iehova este în mijlocul lor!+ Atunci de ce vă înălțați voi mai presus de congregația lui Iehova?“+  Când a auzit lucrul acesta, Moise a căzut cu fața la pământ.  Apoi i-a vorbit lui Core și întregii lui adunări, zicând: „Mâine dimineață Iehova va face cunoscut cine este al lui,+ cine este sfânt+ și cine trebuie să se apropie de el,+ iar cel pe care-l va alege+ se va apropia de el.  Iată ce să faceți: Luați-vă fărașe pentru foc,+ Core și toată adunarea lui,+  iar mâine puneți foc în ele și deasupra puneți tămâie înaintea lui Iehova; și bărbatul pe care-l va alege Iehova,+ acela este cel sfânt. Destul, fii ai lui Levi!“+  Și Moise i-a mai zis lui Core: „Ascultați, vă rog, fii ai lui Levi!  Este oare puțin lucru pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a separat+ de adunarea lui Israel ca să vă aducă înaintea lui să îndepliniți serviciul de la tabernacolul lui Iehova și să stați înaintea adunării ca să-i slujiți+ 10  și că te-a lăsat să te apropii pe tine și, împreună cu tine, pe toți frații tăi, fiii lui Levi? Și acum mai vreți și preoția?+ 11  De aceea, tu și toată adunarea ta, care v-ați strâns acum, sunteți împotriva lui Iehova.+ Fiindcă ce este Aaron ca să murmurați împotriva lui?“+ 12  Mai târziu, Moise a trimis să-i cheme pe Datan și Abiram,+ fiii lui Eliab, dar ei au zis: „Nu urcăm!+ 13  Este oare puțin lucru că ne-ai scos dintr-o țară în care curge lapte și miere ca să ne omori în pustiu,+ de mai vrei și să stăpânești ca prinț peste noi, depășind orice limită?+ 14  După cum se vede, nu ne-ai dus într-o țară în care curge lapte și miere+ ca să ne dai ca moștenire ogoare și vii. Vrei să scoți ochii acestor bărbați? Nu urcăm!“ 15  Atunci Moise s-a mâniat foarte tare și i-a zis lui Iehova: „Nu te întoarce să privești la ofranda lor de cereale.+ N-am luat de la ei nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia dintre ei“.+ 16  Apoi Moise i-a zis lui Core:+ „Tu și toată adunarea ta să fiți prezenți mâine înaintea lui Iehova,+ tu, ei și Aaron. 17  Luați-vă fiecare fărașul pentru foc, puneți în ele tămâie și prezentați-vă fiecare fărașul pentru foc înaintea lui Iehova: două sute cincizeci de fărașe pentru foc; la fel tu și Aaron, luați-vă fiecare fărașul pentru foc“. 18  Ei și-au luat deci fiecare fărașul pentru foc, au pus foc în ele, au pus tămâie deasupra și au stat la intrarea cortului întâlnirii împreună cu Moise și Aaron. 19  Când Core a convocat toată adunarea+ împotriva lor la intrarea cortului întâlnirii, gloria lui Iehova s-a arătat întregii adunări.+ 20  Iehova le-a vorbit atunci lui Moise și lui Aaron, zicând: 21  „Separați-vă+ de această adunare, ca să-i nimicesc+ într-o clipă“. 22  Dar ei au căzut cu fața la pământ și au zis: „O, Dumnezeule, Dumnezeul spiritului oricărei cărni,+ un singur om păcătuiește, și tu te mânii pe toată adunarea?“+ 23  Atunci Iehova i-a vorbit lui Moise și a spus: 24  „Vorbește adunării și spune-i: «Plecați din jurul corturilor lui Core, Datan și Abiram!»“+ 25  După aceea, Moise s-a ridicat și s-a dus la Datan și la Abiram, iar bătrânii+ lui Israel s-au dus cu el. 26  Apoi a vorbit adunării, zicând: „Vă rog, îndepărtați-vă de corturile acestor bărbați răi și nu atingeți nimic din ce este al lor,+ ca să nu pieriți din cauza tuturor păcatelor lor“. 27  Ei au plecat imediat din jurul corturilor lui Core, Datan și Abiram, iar Datan și Abiram au ieșit și au stat la intrarea corturilor lor+ împreună cu soțiile, cu fiii și cu copilașii lor. 28  Atunci Moise a zis: „Iată cum veți ști că Iehova m-a trimis să fac toate aceste lucruri+ și că ele nu vin din inima mea:+ 29  Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă asupra lor va fi adusă pedeapsa care este peste toți oamenii,+ atunci nu Iehova m-a trimis.+ 30  Dar dacă Iehova va crea ceva nemaiauzit,+ iar pământul își va deschide gura și-i va înghiți+ pe ei și tot ce este al lor și vor coborî de vii în Șeol,+ atunci veți ști că oamenii aceștia l-au disprețuit pe Iehova“.+ 31  De îndată ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvinte, pământul care era sub ei a început să se despice.+ 32  Și pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, pe ei și casa lor și pe toți oamenii lui Core, precum și toate bunurile.+ 33  Astfel, au coborât de vii în Șeol, ei și tot ce era al lor, iar pământul i-a acoperit+ și au pierit din mijlocul congregației.+ 34  La țipetele lor, toți israeliții care erau în jurul lor au fugit, zicând: „Să nu ne înghită și pe noi pământul!“+ 35  Și un foc a ieșit de la Iehova+ și i-a mistuit pe cei două sute cincizeci de bărbați care ofereau tămâie.+ 36  Atunci Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 37  „Spune-i lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată fărașele pentru foc+ din mijlocul flăcărilor și zi-i: «Să împrăștii acolo focul, căci ele sunt sfinte, 38  da, fărașele pentru foc ale acestor oameni care au păcătuit împotriva sufletelor lor.+ Și să se facă din ele plăci subțiri de metal ca să se îmbrace cu ele altarul,+ căci au fost prezentate înaintea lui Iehova și au devenit sfinte. Ele să servească drept semn pentru fiii lui Israel»“.+ 39  Preotul Eleazar a luat deci fărașele de aramă pentru foc,+ pe care le prezentaseră cei ce fuseseră arși, și acestea au fost bătute ca să se îmbrace cu ele altarul, 40  ca aducere-aminte pentru fiii lui Israel, pentru ca niciun bărbat străin,+ care nu este dintre urmașii lui Aaron, să nu se apropie să pună să fumege tămâie înaintea lui Iehova+ și pentru ca nimeni să nu ajungă asemenea lui Core și adunării lui,+ așa cum îi vorbise Iehova prin Moise. 41  Chiar a doua zi, toată adunarea fiilor lui Israel a început să murmure împotriva lui Moise și a lui Aaron,+ zicând: „Voi ați omorât poporul lui Iehova!“ 42  Când adunarea s-a strâns împotriva lui Moise și a lui Aaron, ei s-au întors spre cortul întâlnirii și iată că norul l-a acoperit și s-a arătat gloria lui Iehova.+ 43  Atunci Moise și Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii.+ 44  Și Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 45  „Ieșiți din mijlocul acestei adunări, ca să-i nimicesc într-o clipă“.+ Dar ei au căzut cu fața la pământ.+ 46  După aceea, Moise i-a zis lui Aaron: „Ia fărașul pentru foc și pune în el foc de pe altar,+ pune deasupra tămâie și du-te în grabă la adunare și fă ispășire pentru ei,+ căci mânia a ieșit dinaintea lui Iehova.+ A început plaga!“ 47  Aaron l-a luat imediat, așa cum spusese Moise, și a alergat în mijlocul congregației și iată că plaga începuse în popor. A pus deci tămâia și a început să facă ispășire pentru popor. 48  Și stătea în picioare între cei morți și cei vii.+ În cele din urmă, plaga a încetat.+ 49  Numărul celor care au murit din cauza plăgii a fost de paisprezece mii șapte sute, în afară de cei care au murit din cauza lui Core. 50  Când, în cele din urmă, Aaron s-a întors la Moise, la intrarea cortului întâlnirii, plaga încetase.

Note de subsol