Numerele 14:1-45

14  Atunci toată adunarea și-a ridicat glasul și poporul a țipat și a plâns+ toată noaptea aceea.  Și toți fiii lui Israel au început să murmure împotriva lui Moise și a lui Aaron+ și toată adunarea zicea împotriva lor: „De-am fi murit în țara Egiptului sau măcar de-am fi murit în pustiul acesta!  De ce ne duce Iehova în țara aceasta ca să cădem loviți de sabie?+ Soțiile noastre și copiii noștri vor ajunge de jaf.+ N-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt?“+  Ba chiar își ziceau unul altuia: „Să numim o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt!“+  Atunci Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ+ înaintea întregii congregații a fiilor lui Israel.  Iar Iosua, fiul lui Nun,+ și Caleb, fiul lui Iefune,+ care erau dintre cei ce spionaseră țara, și-au sfâșiat veșmintele+  și au zis întregii adunări a fiilor lui Israel: „Țara prin care am trecut ca s-o spionăm este o țară foarte, foarte bună.+  Dacă Iehova și-a găsit plăcerea în noi,+ în mod sigur ne va duce în țara aceasta, țară în care curge lapte și miere, și ne-o va da.+  Numai nu vă răzvrătiți împotriva lui Iehova+ și nu vă temeți de poporul țării,+ căci ei sunt pâine pentru noi! Ocrotirea lor s-a retras de la ei,+ iar Iehova este cu noi.+ Nu vă temeți de ei!“+ 10  Însă toată adunarea zicea să-i omoare cu pietre.+ Dar gloria lui Iehova li s-a arătat tuturor fiilor lui Israel deasupra cortului întâlnirii.+ 11  În cele din urmă, Iehova i-a zis lui Moise: „Până când+ mă va disprețui poporul acesta?+ Până când nu vor crede în mine, în pofida tuturor semnelor pe care le-am făcut în mijlocul lor?+ 12  Am să-i lovesc cu ciumă, am să-i izgonesc și am să fac din tine o națiune mai mare și mai puternică decât ei“.+ 13  Dar Moise i-a zis lui Iehova: „Atunci egiptenii, din mijlocul cărora tu, prin puterea ta, ai scos poporul acesta vor auzi lucrul acesta.+ 14  Și vor vorbi despre el locuitorilor acestei țări. Ei au auzit că tu, Iehova, ești în mijlocul acestui popor+ și că te-ai arătat lui față în față.+ Au auzit că tu ești Iehova, că norul tău stă deasupra lor și că tu mergi înaintea lor într-un stâlp de nor ziua și într-un stâlp de foc noaptea.+ 15  Dacă ai omorî poporul acesta ca pe un singur om,+ atunci națiunile care au auzit de faima ta ar zice cu siguranță: 16  «Fiindcă Iehova n-a putut să ducă poporul acesta în țara despre care a jurat că le-o va da, de aceea i-a omorât în pustiu».+ 17  Acum, te rog, mărită să-ți fie puterea,+ o, Iehova, așa cum ai spus: 18  «Iehova, încet la mânie+ și bogat în bunătate iubitoare,+ care iartă nelegiuirea și încălcarea de lege,+ dar în niciun caz nu va scuti de pedeapsă,+ care aduce pedeapsa pentru nelegiuirea taților asupra fiilor, asupra celei de-a treia generații și asupra celei de-a patra generații!»+ 19  Iartă, te rog, nelegiuirea acestui popor, după măreția bunătății tale iubitoare, așa cum ai iertat poporul acesta din Egipt până aici“.+ 20  Atunci Iehova a zis: „Am să iert, după cuvântul tău.+ 21  Totuși, viu sunt eu că tot pământul se va umple de gloria lui Iehova!+ 22  Dar toți bărbații care au văzut gloria mea+ și semnele+ pe care le-am făcut în Egipt și în pustiu și care totuși m-au pus la încercare+ de zece ori și n-au ascultat de glasul meu+ 23  nu vor vedea niciodată țara despre care le-am jurat părinților lor. Da, cei ce mă disprețuiesc nu o vor vedea.+ 24  Însă pe slujitorul meu Caleb,+ pentru că a avut în el un alt spirit și m-a urmat întru totul,+ îl voi face să intre în țara în care a mers și urmașii lui o vor lua în stăpânire.+ 25  Deoarece amaleciții și canaaniții+ locuiesc în vale, mâine întoarceți-vă și mergeți spre pustiu pe drumul Mării Roșii“.+ 26  Apoi Iehova le-a vorbit lui Moise și lui Aaron, zicând: 27  „Până când va continua să murmure adunarea aceasta rea împotriva mea?+ Am auzit murmurele fiilor lui Israel, cu care murmură împotriva mea.+ 28  Spune-le: «Viu sunt eu», zice Iehova, «că vă voi face așa cum ați vorbit în auzul meu!+ 29  În pustiul acesta vor cădea cadavrele voastre,+ da, toți cei înregistrați dintre voi, de la douăzeci de ani în sus, voi, care ați murmurat împotriva mea.+ 30  Nu veți intra în țara despre care, ridicându-mi mâna,+ am jurat că voi locui cu voi în ea. Nu vor intra decât Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun.+ 31  Iar pe copiii voștri, despre care ați spus că vor ajunge de jaf,+ și pe aceștia îi voi aduce în ea și vor cunoaște țara pe care voi ați disprețuit-o.+ 32  Dar cadavrele voastre vor cădea în pustiul acesta.+ 33  Și fiii voștri vor fi păstori în pustiu+ patruzeci de ani și vor trebui să răspundă pentru fornicația+ voastră, până când cadavrele voastre vor cădea toate în pustiu.+ 34  După numărul zilelor în care ați spionat țara, patruzeci de zile+ — o zi pentru un an, o zi pentru un an+ —, veți răspunde pentru nelegiuirile voastre patruzeci de ani,+ ca să știți ce înseamnă să mă înstrăinez de voi.+ 35  Eu, Iehova, am vorbit! În mod sigur așa voi face cu toată adunarea aceasta rea,+ cu cei care s-au adunat împotriva mea: în pustiul acesta vor pieri, aici vor muri.+ 36  Iar bărbații pe care i-a trimis Moise să spioneze țara și care, la întoarcere, au făcut ca întreaga adunare să murmure împotriva lui, fiindcă au istorisit lucruri rele despre țară,+ 37  da, bărbații care au istorisit lucruri rele despre țară vor muri înaintea lui Iehova din cauza unei plăgi.+ 38  Numai Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, vor rămâne în viață dintre bărbații aceia care s-au dus să spioneze țara»“.+ 39  Când Moise le-a spus aceste cuvinte tuturor fiilor lui Israel, poporul a fost cuprins de o mare jale.+ 40  Mai mult, s-au sculat dis-de-dimineață și au încercat să urce pe vârful muntelui, zicând: „Iată-ne aici și vom urca în locul despre care a vorbit Iehova. Căci am păcătuit“.+ 41  Dar Moise a zis: „De ce treceți peste porunca lui Iehova?+ Nu veți reuși. 42  Nu urcați, pentru că Iehova nu este în mijlocul vostru, ca să nu fiți înfrânți de dușmanii voștri.+ 43  Fiindcă amaleciții și canaaniții sunt acolo, înaintea voastră;+ și veți cădea loviți de sabie, căci Iehova nu va mai fi cu voi, pentru că v-ați întors și nu l-ați mai urmat pe Iehova“.+ 44  Totuși, ei au avut îndrăzneala să urce pe vârful muntelui,+ dar arca legământului lui Iehova și Moise nu s-au mișcat din mijlocul taberei.+ 45  Atunci amaleciții+ și canaaniții care locuiau pe muntele acela au coborât, i-au lovit și i-au împrăștiat până la Horma.+

Note de subsol