Numerele 1:1-54

1  Și Iehova i-a vorbit lui Moise în pustiul Sinai,+ în cortul întâlnirii,+ în prima zi a lunii a doua, în al doilea an de la ieșirea lor din țara Egiptului,+ și a zis:  „Numărați+ întreaga adunare a fiilor lui Israel după familiile lor, după casa taților lor, după numele lor, pe toți bărbații, unul câte unul,  de la douăzeci de ani în sus,+ pe toți cei în stare să meargă la armată în Israel.+ Să-i înregistrați după armatele lor, tu și Aaron.  Să fie cu voi câțiva bărbați: câte un bărbat pentru un trib; fiecare să fie cap al casei taților lui.+  Iată numele bărbaților care vor sta cu voi: din Ruben:+ Elițur,+ fiul lui Ședeur;  din Simeon:+ Șelumiel,+ fiul lui Țurișadai;  din Iuda:+ Nahșon,+ fiul lui Aminadab;  din Isahar:+ Netaneel,+ fiul lui Țuar;  din Zabulon:+ Eliab,+ fiul lui Helon; 10  dintre fiii lui Iosif,+ din Efraim:+ Elișama, fiul lui Amihud; din Manase:+ Gamaliel, fiul lui Pedahțur; 11  din Beniamin:+ Abidan,+ fiul lui Ghideoni; 12  din Dan:+ Ahiezer,+ fiul lui Amișadai; 13  din Așer:+ Paguiel,+ fiul lui Ocran; 14  din Gad:+ Eliasaf,+ fiul lui Deuel*;+ 15  din Neftali:+ Ahira,+ fiul lui Enan. 16  Aceștia sunt cei chemați din adunare, căpeteniile+ triburilor taților lor. Ei sunt căpeteniile miilor lui Israel“.+ 17  Moise și Aaron i-au luat deci pe acești bărbați care fuseseră indicați cu numele. 18  Și au strâns toată adunarea în prima zi a lunii a doua, ca să le fie înregistrată genealogia+ după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus,+ unul câte unul, 19  așa cum îi poruncise Iehova lui Moise. Și el i-a înregistrat+ în pustiul Sinai. 20  Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, unul câte unul, toți bărbații de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 21  care au fost înregistrați din tribul lui Ruben: patruzeci și șase de mii cinci sute.+ 22  Dintre fiii lui Simeon,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, care au fost înregistrați după numele lor, unul câte unul, toți bărbații de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 23  care au fost înregistrați din tribul lui Simeon: cincizeci și nouă de mii trei sute.+ 24  Dintre fiii lui Gad,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 25  care au fost înregistrați din tribul lui Gad:+ patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.+ 26  Dintre fiii lui Iuda,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 27  care au fost înregistrați din tribul lui Iuda: șaptezeci și patru de mii șase sute.+ 28  Dintre fiii lui Isahar,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 29  care au fost înregistrați din tribul lui Isahar: cincizeci și patru de mii patru sute.+ 30  Dintre fiii lui Zabulon,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 31  care au fost înregistrați din tribul lui Zabulon: cincizeci și șapte de mii patru sute.+ 32  Dintre fiii lui Iosif: dintre fiii lui Efraim,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 33  care au fost înregistrați din tribul lui Efraim:+ patruzeci de mii cinci sute.+ 34  Dintre fiii lui Manase,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 35  care au fost înregistrați din tribul lui Manase: treizeci și două de mii două sute.+ 36  Dintre fiii lui Beniamin,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 37  care au fost înregistrați din tribul lui Beniamin: treizeci și cinci de mii patru sute.+ 38  Dintre fiii lui Dan,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 39  care au fost înregistrați din tribul lui Dan: șaizeci și două de mii șapte sute.+ 40  Dintre fiii lui Așer,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 41  care au fost înregistrați din tribul lui Așer: patruzeci și una de mii cinci sute.+ 42  Dintre fiii lui Neftali,+ descendenții lor după familiile lor din casa taților lor, după numele lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată, 43  care au fost înregistrați din tribul lui Neftali: cincizeci și trei de mii patru sute.+ 44  Aceștia sunt cei înregistrați, pe care i-a înregistrat Moise, împreună cu Aaron și cu căpeteniile lui Israel, doisprezece bărbați. Ei reprezentau, fiecare, casa taților lor. 45  Toți cei înregistrați dintre fiii lui Israel, după casa taților lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să meargă la armată în Israel, 46  da, toți cei înregistrați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.+ 47  Dar leviții+ n-au fost înregistrați printre ei după tribul taților lor.+ 48  Și Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 49  „Numai tribul lui Levi să nu-l înregistrezi și numărul lor să nu-l incluzi printre fiii lui Israel.+ 50  Numește-i pe leviți peste tabernacolul Mărturiei,+ peste toate ustensilele lui și peste tot ce ține de el.+ Ei vor purta tabernacolul și toate ustensilele lui+ și ei vor sluji+ acolo. Ei își vor așeza tabăra în jurul tabernacolului.+ 51  Când tabernacolul va porni, leviții să-l demonteze,+ iar când tabernacolul se va opri, leviții să-l monteze. Orice străin* care se va apropia să fie omorât.+ 52  Fiii lui Israel să-și așeze corturile, fiecare după tabăra lui și fiecare după grupul lui de trei triburi,+ potrivit armatelor lor. 53  Iar leviții să-și așeze tabăra în jurul tabernacolului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia+ împotriva adunării fiilor lui Israel, și leviții să-și îndeplinească serviciul la tabernacolul Mărturiei“.+ 54  Și fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ce-i poruncise Iehova lui Moise. Au făcut întocmai.+

Note de subsol

În M, Sam, Vg; LXX „Raguel“; Sy „Reuel“.
Adică un nelevit.