Neemia 7:1-73

7  Îndată ce zidul a fost reconstruit,+ am pus porțile.+ Apoi au fost numiți portarii,+ cântăreții+ și leviții.+  După aceea, am încredințat conducerea Ierusalimului lui Hanani,+ fratele meu, și lui Hanania, prințul Palatului,+ căci acesta era un om de încredere+ și se temea+ de adevăratul Dumnezeu mai mult decât mulți alții.  Și le-am zis: „Porțile+ Ierusalimului să nu fie deschise înainte să înceapă soarele să ardă; și, în timp ce stau acolo, portarii să închidă ușile și să le zăvorască.+ Și pune gărzi dintre locuitorii Ierusalimului, pe fiecare la postul lui de pază și pe fiecare în fața casei lui“.+  Orașul era mare și întins, dar erau puțini oameni în el+ și încă nu erau construite case.  Dar Dumnezeul meu mi-a pus în inimă+ să adun nobilii, demnitarii și poporul, ca să fie înregistrați după genealogie.+ Atunci am găsit cartea cu listele genealogice+ ale celor ce urcaseră la început și în ea am găsit scris așa:  Iată-i pe fiii provinciei+ care au ieșit din captivitate,+ dintre exilații pe care Nebucadnețar,+ regele Babilonului, îi dusese în exil,+ și care mai târziu s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în orașul lui,+  cei care au venit cu Zorobabel+ și cu Ieșua,+ Neemia, Azaria*, Raamia*, Nahamani, Mardoheu,+ Bilșan, Misperet*, Bigvai, Nehum* și Baana. Iată numărul bărbaților din poporul lui Israel:  fiii lui Paroș:+ două mii o sută șaptezeci și doi;  fiii lui Șefatia:+ trei sute șaptezeci și doi; 10  fiii lui Arah:+ șase sute cincizeci și doi; 11  fiii lui Pahat-Moab,+ dintre fiii lui Ieșua și ai lui Ioab:+ două mii opt sute optsprezece; 12  fiii lui Elam:+ o mie două sute cincizeci și patru; 13  fiii lui Zatu:+ opt sute patruzeci și cinci; 14  fiii lui Zacai:+ șapte sute șaizeci; 15  fiii lui Binui:+ șase sute patruzeci și opt; 16  fiii lui Bebai:+ șase sute douăzeci și opt; 17  fiii lui Azgad:+ două mii trei sute douăzeci și doi; 18  fiii lui Adonicam:+ șase sute șaizeci și șapte; 19  fiii lui Bigvai:+ două mii șaizeci și șapte; 20  fiii lui Adin:+ șase sute cincizeci și cinci; 21  fiii lui Ater,+ ai lui Ezechia: nouăzeci și opt; 22  fiii lui Hașum:+ trei sute douăzeci și opt; 23  fiii lui Bețai:+ trei sute douăzeci și patru; 24  fiii lui Harif:+ o sută doisprezece; 25  bărbații din Gabaon:+ nouăzeci și cinci; 26  bărbații din Betleem+ și Netofa:+ o sută optzeci și opt; 27  bărbații din Anatot:+ o sută douăzeci și opt; 28  bărbații din Bet-Azmavet:+ patruzeci și doi; 29  bărbații din Chiriat-Iearim,+ Chefira+ și Beerot:+ șapte sute patruzeci și trei; 30  bărbații din Rama+ și Gheba:+ șase sute douăzeci și unu; 31  bărbații din Micmas:+ o sută douăzeci și doi; 32  bărbații din Betel+ și Ai:+ o sută douăzeci și trei; 33  bărbații din celălalt Nebo:+ cincizeci și doi; 34  fiii celuilalt Elam:+ o mie două sute cincizeci și patru; 35  fiii lui Harim:+ trei sute douăzeci; 36  bărbații din Ierihon:+ trei sute patruzeci și cinci; 37  bărbații din Lod,+ Hadid+ și Ono:+ șapte sute douăzeci și unu; 38  bărbații din Senaa:+ trei mii nouă sute treizeci. 39  Preoții: fiii lui Iedaia,+ din casa lui Ieșua: nouă sute șaptezeci și trei; 40  fiii lui Imer:+ o mie cincizeci și doi; 41  fiii lui Pașhur:+ o mie două sute patruzeci și șapte; 42  fiii lui Harim:+ o mie șaptesprezece. 43  Leviții: fiii lui Ieșua, ai lui Cadmiel,+ dintre fiii lui Hodva:+ șaptezeci și patru. 44  Cântăreții,+ fiii lui Asaf:+ o sută patruzeci și opt. 45  Portarii:+ fiii lui Șalum,+ fiii lui Ater, fiii lui Talmon,+ fiii lui Acub,+ fiii lui Hatita, fiii lui Șobai:+ o sută treizeci și opt. 46  Netinimii:+ fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,+ 47  fiii lui Cheros, fiii lui Sia*, fiii lui Padon,+ 48  fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba,+ fiii lui Salmai, 49  fiii lui Hanan,+ fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50  fiii lui Reaia,+ fiii lui Rețin,+ fiii lui Necoda, 51  fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52  fiii lui Besai,+ fiii meunimilor, fiii lui Nefușesim*,+ 53  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,+ 54  fiii lui Bațlit*, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa,+ 55  fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah,+ 56  fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa.+ 57  Fiii slujitorilor lui Solomon:+ fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida*,+ 58  fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,+ 59  fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Amon*.+ 60  Toți netinimii+ și fiii slujitorilor lui Solomon au fost trei sute nouăzeci și doi. 61  Iată-i pe cei care au urcat din Tel-Melah, Tel-Harșa, Cherub, Adon și Imer+ și care n-au putut să spună care era casa taților lor și care era originea lor, dacă erau din Israel: 62  fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda:+ șase sute patruzeci și doi. 63  Iar dintre preoți:+ fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț,+ fiii lui Barzilai,+ care a luat-o de soție pe una dintre fiicele lui Barzilai,+ galaaditul, și a fost numit cu numele lor. 64  Aceștia și-au căutat listele genealogice ca să-și dovedească în mod public genealogia, dar nu le-au găsit;+ de aceea, au fost înlăturați din preoție, fiind considerați pângăriți.+ 65  Iar tirșata*+ le-a spus să nu mănânce+ din lucrurile preasfinte până nu se va ridica preotul cu Urimul+ și Tumimul.+ 66  Toată congregația, ca grup, era de patruzeci și două de mii trei sute șaizeci,+ 67  în afară de sclavii+ și sclavele lor, care erau în număr de șapte mii trei sute treizeci și șapte;+ și aveau două sute patruzeci și cinci de cântăreți+ și cântărețe.+ 68  Aveau șapte sute treizeci și șase de cai și două sute patruzeci și cinci de catâri.+ 69  Aveau patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari.+ 70  O parte dintre capii+ caselor părintești+ au făcut donații pentru lucrare.+ Tirșata+ însuși a donat pentru tezaur o mie de drahme* de aur, cincizeci de castroane și cinci sute treizeci de robe preoțești.+ 71  Unii dintre capii caselor părintești au donat pentru tezaur douăzeci de mii de drahme de aur și două mii două sute de mine de argint, pentru lucrare.+ 72  Iar restul poporului a donat douăzeci de mii de drahme de aur, două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de robe preoțești. 73  Preoții,+ leviții, portarii, cântăreții,+ unii oameni din popor, netinimii+ și tot Israelul s-au stabilit în orașele lor.+ Când a sosit luna a șaptea,+ fiii lui Israel erau în orașele lor.+

Note de subsol

„Seraia“ în Ezr 2:2.
„Reelaia“ în Ezr 2:2.
„Mispar“ în Ezr 2:2.
„Rehum“ în Ezr 2:2.
„Siaha“ în Ezr 2:44.
„Nefusim“ în Ezr 2:50.
„Bațlut“ în Ezr 2:52.
„Peruda“ în Ezr 2:55.
„Ami“ în Ezr 2:57.
Titlul guvernatorului unei provincii din Persia.
Vezi Ezr 2:69, n.s.