Neemia 12:1-47

12  Iată preoții și leviții care au urcat cu Zorobabel,+ fiul lui Șealtiel,+ și cu Ieșua:+ Seraia, Ieremia, Ezra,  Amaria,+ Maluc, Hatuș,  Șecania, Rehum, Meremot,  Ido, Ghinetoi, Abiia,  Miiamin, Maadia, Bilga,  Șemaia,+ Ioiarib, Iedaia,+  Sallu*, Amoc,+ Hilchia, Iedaia.+ Aceștia erau căpeteniile preoților și ale fraților lor în zilele lui Ieșua.+  Iar leviții erau: Ieșua,+ Binui,+ Cadmiel,+ Șerebia, Iuda și Matania,+ care era responsabil cu cântările de mulțumire, el și frații lui.  Bacbuchia și Uni, frații lor, stăteau față în față cu ei, în serviciul de pază. 10  Lui Ieșua i s-a născut Ioiachim,+ lui Ioiachim i s-a născut Eliașib,+ iar lui Eliașib, Ioiada.+ 11  Lui Ioiada i s-a născut Ionatan, iar lui Ionatan i s-a născut Iadua.+ 12  Iată care erau în zilele lui Ioiachim preoții, capi ai caselor părintești:+ pentru Seraia,+ Meraia; pentru Ieremia, Hanania; 13  pentru Ezra,+ Meșulam; pentru Amaria, Iehohanan; 14  pentru Meluchi, Ionatan; pentru Șebania,+ Iosif; 15  pentru Harim,+ Adna; pentru Meraiot, Helcai; 16  pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meșulam; 17  pentru Abiia,+ Zicri; pentru Miniamin, —*; pentru Moadia, Piltai; 18  pentru Bilga,+ Șamua; pentru Șemaia, Iehonatan; 19  pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia,+ Uzi; 20  pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber; 21  pentru Hilchia, Hașabia; pentru Iedaia,+ Netaneel. 22  Leviții din zilele lui Eliașib,+ ale lui Ioiada,+ ale lui Iohanan și ale lui Iadua+ au fost înregistrați drept capi ai caselor părintești și la fel și preoții, până în timpul domniei lui Darius, persanul. 23  Fiii lui Levi, capi ai caselor părintești,+ au fost înregistrați în cartea cronicilor din timpurile acelea până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24  Căpeteniile leviților erau Hașabia, Șerebia+ și Ieșua, fiul lui Cadmiel,+ iar frații lor stăteau față în față cu ei, ca să înalțe laude și mulțumiri, după porunca+ lui David, omul adevăratului Dumnezeu, un grup de pază fiind în dreptul altui grup de pază. 25  Matania,+ Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub+ stăteau de pază ca portari,+ formând un grup de pază la depozitele de la porți. 26  Aceștia au trăit în zilele lui Ioiachim,+ fiul lui Ieșua,+ fiul lui Ioțadac,+ și în zilele guvernatorului Neemia+ și ale preotului Ezra,+ copistul.+ 27  La inaugurarea+ zidului Ierusalimului i-au căutat pe leviți ca să-i aducă din toate locurile lor la Ierusalim să facă inaugurarea și să se bucure cu mulțumiri+ și cu cântări,+ cu cimbale, cu lire+ și cu harpe.+ 28  Atunci fiii cântăreților s-au adunat până și din ținutul Iordanului,+ dimprejurul Ierusalimului și din așezările netofatiților,+ 29  din Bet-Ghilgal+ și din ținuturile Ghebei+ și ale Azmavetului,+ deoarece cântăreții își construiseră așezări+ împrejurul Ierusalimului. 30  Preoții și leviții s-au purificat+ și au purificat poporul,+ porțile+ și zidul.+ 31  Apoi i-am pus pe prinții+ lui Iuda să urce pe zid și am format două coruri mari+ și procesiuni pentru cântările de mulțumire. Unul mergea la dreapta pe zid, spre Poarta Grămezilor de Cenușă.+ 32  În urma lor mergeau Hoșaia și jumătate dintre prinții lui Iuda, 33  Azaria, Ezra, Meșulam, 34  Iuda, Beniamin, Șemaia și Ieremia, 35  precum și unii dintre fiii preoților cu trompetele:+ Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Micaia, fiul lui Zacur,+ fiul lui Asaf,+ 36  și frații săi: Șemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani cu instrumentele+ de acompaniat ale lui David, omul adevăratului Dumnezeu, iar în fruntea lor era copistul Ezra.+ 37  La Poarta Izvorului,+ drept în fața lor, au urcat peste Treptele+ Cetății lui David+ pe panta zidului, mai sus de casa lui David, până la Poarta Apelor,+ la est. 38  Celălalt cor pentru cântările de mulțumire+ mergea înainte, iar în urma lui veneam eu și jumătate din popor, pe zid, peste Turnul Cuptoarelor de Pâine,+ până la Zidul Lat,+ 39  peste Poarta lui Efraim+ până la Poarta Orașului Vechi,+ apoi până la Poarta Peștilor+ și la Turnul lui Hananeel,+ la Turnul Meea+ și la Poarta Oilor;+ apoi s-au oprit la Poarta Gărzii. 40  În cele din urmă, cele două coruri pentru cântările de mulțumire+ s-au oprit la casa+ adevăratului Dumnezeu și la fel și eu, jumătate dintre demnitari,+ 41  preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Micaia, Elioenai, Zaharia și Hanania cu trompetele,+ 42  precum și Maaseia, Șemaia, Eleazar, Uzi, Iehohanan, Malchia, Elam și Ezer. Și cântăreții, care erau cu supraveghetorul Izrahia, și-au înălțat glasul.+ 43  În ziua aceea au adus mari jertfe+ și s-au bucurat,+ căci adevăratul Dumnezeu i-a făcut să se bucure nespus de mult.+ Și s-au bucurat și femeile,+ și copiii,+ astfel că bucuria Ierusalimului s-a auzit până departe.+ 44  Mai mult, în ziua aceea au fost numiți bărbați peste sălile+ pentru provizii,+ pentru contribuții,+ pentru primele roade+ și pentru zeciuieli,+ ca în ele să strângă din ogoarele orașelor porțiile prevăzute de lege+ pentru preoți și leviți,+ căci bucuria lui Iuda se datora preoților și leviților+ care slujeau. 45  Și ei, precum și cântăreții+ și portarii+ au început să-și îndeplinească îndatoririle+ față de Dumnezeul lor și îndatorirea cu privire la purificare,+ după porunca lui David și a lui Solomon, fiul său. 46  Căci în vremurile de demult, în zilele lui David și ale lui Asaf, existau dirijori ai cântăreților,+ precum și ai cântării de laudă și de mulțumire pentru Dumnezeu.+ 47  În zilele lui Zorobabel+ și în zilele lui Neemia,+ tot Israelul le dădea porții cântăreților+ și portarilor,+ după necesitățile zilnice, sfințindu-le pentru leviți,+ iar leviții le sfințeau pentru fiii lui Aaron.

Note de subsol

Probabil același cu „Salai“ din vers. 20.
Evident, aici textul ebraic omite un nume.