Neemia 11:1-36

11  Prinții+ poporului locuiau în Ierusalim,+ dar pentru restul poporului s-au aruncat sorții+ pentru ca unu din zece să fie adus să locuiască în Ierusalim, orașul sfânt,+ iar ceilalți nouă, în celelalte orașe.  Mai mult, poporul i-a binecuvântat+ pe toți oamenii care s-au oferit+ să locuiască în Ierusalim.  Iată căpeteniile provinciei+ care au locuit în Ierusalim.+ Dar Israel,+ preoții,+ leviții,+ netinimii+ și fiii slujitorilor lui Solomon+ au locuit în orașele lui Iuda, fiecare pe proprietatea lui, în orașele lor.+  În Ierusalim au mai locuit unii dintre fiii lui Iuda și unii dintre fiii lui Beniamin.+ Dintre fiii lui Iuda erau: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalalel, dintre fiii lui Pereț;+  și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, din familia șelaniților.  Toți fiii lui Pereț care au locuit în Ierusalim erau patru sute șaizeci și opt de bărbați capabili.  Iată fiii lui Beniamin:+ Sallu, fiul lui Meșulam,+ fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Ieșaia;  după el, casa lui Gabai și a lui Salai, nouă sute douăzeci și opt;  Ioel, fiul lui Zicri, un supraveghetor al lor, și Iuda, fiul lui Hasenua, al doilea peste oraș. 10  Dintre preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib,+ Iachin,+ 11  Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam,+ fiul lui Țadoc,+ fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub,+ un conducător al casei adevăratului Dumnezeu, 12  și frații lor care munceau la casă,+ opt sute douăzeci și doi; Adaia, fiul lui Ieroham,+ fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur,+ fiul lui Malchia,+ 13  și frații lui, capi ai caselor părintești,+ două sute patruzeci și doi; Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14  și frații lor, bărbați puternici și viteji,+ o sută douăzeci și opt; supraveghetorul+ lor era Zabdiel, fiul celor mari. 15  Dintre leviți:+ Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia,+ fiul lui Buni, 16  Șabetai+ și Iozabad,+ dintre căpeteniile leviților, care supravegheau treburile din afara casei adevăratului Dumnezeu, 17  Matania,+ fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf,+ dirijorul cântărilor de laudă,+ care înălța laudele cu ocazia rugăciunii,+ Bacbuchia, care era al doilea dintre frații săi, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal,+ fiul lui Iedutun.+ 18  Toți leviții din orașul sfânt+ erau două sute optzeci și patru. 19  Portarii+ erau Acub, Talmon+ și frații lor, care stăteau de pază la porți,+ o sută șaptezeci și doi. 20  Iar ceilalți din Israel, ceilalți preoți și ceilalți leviți erau în toate celelalte orașe din Iuda, fiecare în moștenirea lui.+ 21  Netinimii+ locuiau în Ofel;+ peste netinimi erau numiți Țiha și Ghișpa. 22  Supraveghetorul+ leviților din Ierusalim pentru lucrarea de la casa adevăratului Dumnezeu era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania,+ fiul lui Mica,+ dintre fiii lui Asaf,+ cântăreții.+ 23  Căci, potrivit poruncii regelui,+ cântăreții primeau o parte stabilită, după necesitățile lor zilnice.+ 24  Petahia, fiul lui Meșezabel, dintre fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era ajutorul regelui pentru toate treburile poporului. 25  În ce privește așezările+ și ținuturile acestora, unii dintre fiii lui Iuda au locuit în Chiriat-Arba+ și în localitățile care aparțineau de ea, în Dibon* și în localitățile care aparțineau de el, în Iecabțeel+ și în așezările care aparțineau de el, 26  în Ieșua, în Molada,+ în Bet-Pelet,+ 27  în Hațar-Șual,+ în Beer-Șeba+ și în localitățile care aparțineau de ea, 28  în Țiclag,+ în Mecona și în localitățile care aparțineau de ea, 29  în En-Rimon,+ în Țora,+ în Iarmut,+ 30  în Zanoah,+ în Adulam+ și în așezările care aparțineau de ele, în Lachis+ și în ținuturile acestuia, în Azeca+ și în localitățile care aparțineau de ea. Și ei și-au așezat tabăra de la Beer-Șeba până la valea lui Hinom.+ 31  Fiii lui Beniamin s-au stabilit în Gheba,+ Micmaș,+ Aia,+ Betel+ și localitățile care aparțineau de el, 32  Anatot,+ Nob,+ Anania, 33  Hațor, Rama,+ Ghitaim,+ 34  Hadid, Țeboim, Nebalat, 35  Lod+ și Ono,+ valea meșteșugarilor. 36  Unele grupuri de leviți au fost repartizate din Iuda în Beniamin.

Note de subsol

Probabil același cu Dimona din Ios 15:22.