Neemia 10:1-39

10  Cei care și-au pus sigiliul+ au fost: Neemia,+ tirșata*,+ fiul lui Hacalia,+și Zedechia,  Seraia,+ Azaria, Ieremia,  Pașhur, Amaria, Malchia,  Hatuș, Șebania, Maluc,  Harim,+ Meremot, Obadia,  Daniel,+ Ghineton, Baruc,  Meșulam, Abiia, Miiamin,  Maazia, Bilgai și Șemaia, aceștia fiind preoții.  De asemenea, leviții: Ieșua,+ fiul lui Azania, Binui, dintre fiii lui Henadad,+ Cadmiel 10  și frații lor: Șebania,+ Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, 11  Mica, Rehob, Hașabia, 12  Zacur, Șerebia,+ Șebania, 13  Hodia, Bani și Beninu. 14  Căpeteniile poporului: Paroș, Pahat-Moab,+ Elam, Zatu, Bani, 15  Buni, Azgad, Bebai, 16  Adonia*, Bigvai, Adin, 17  Ater, Ezechia, Azur, 18  Hodia, Hașum, Bețai, 19  Harif*, Anatot, Nebai, 20  Magpiaș, Meșulam, Hezir, 21  Meșezabel, Țadoc, Iadua, 22  Pelatia, Hanan, Anaia, 23  Hosea, Hanania, Hașub, 24  Haloheș, Pilha, Șobec, 25  Rehum, Hașabna, Maaseia, 26  Ahia, Hanan, Anan, 27  Maluc, Harim, Baana. 28  Și restul poporului, preoții,+ leviții,+ portarii,+ cântăreții,+ netinimii+ și toți cei care se separaseră de popoarele țării+ ca să respecte legea+ adevăratului Dumnezeu, soțiile lor, fiii și fiicele lor, toți cei care aveau cunoștință și pricepere,+ 29  li s-au alăturat fraților lor,+ oamenilor lor de seamă,+ și s-au obligat cu blestem+ și jurământ+ să umble în legea adevăratului Dumnezeu, care fusese dată prin mâna lui Moise, slujitorul adevăratului Dumnezeu,+ și să respecte+ și să împlinească toate poruncile lui Iehova, Domnul nostru,+ hotărârile sale judecătorești și dispozițiile sale.+ 30  Și am promis că nu le vom da pe fiicele noastre popoarelor țării și că nu le vom lua pe fiicele lor pentru fiii noștri.+ 31  Și am promis că nu vom lua nimic în sabat+ sau în vreo zi sfântă+ de la popoarele țării+ care aduceau mărfuri și tot felul de cereale ca să le vândă în ziua de sabat și că vom renunța la recolta din anul al șaptelea+ și la datoria oricărei mâini.+ 32  De asemenea, ne-am obligat să dăm anual, fiecare dintre noi, o treime de siclu pentru serviciul de la casa Dumnezeului nostru,+ 33  pentru pâinile așezate teanc,+ pentru ofranda de cereale+ și pentru ofranda arsă aduse cu regularitate în sabate+ și în lunile noi,+ pentru sărbătorile stabilite,+ pentru lucrurile sfinte+ și pentru ofrandele pentru păcat+ cu care se face ispășire pentru Israel, precum și pentru toată munca de la casa Dumnezeului nostru.+ 34  De asemenea, am aruncat sorții+ pentru lemnele+ pe care trebuiau să le aducă an de an la casa Dumnezeului nostru preoții, leviții și poporul, după casele strămoșilor noștri, la timpurile fixate, ca să le ardă pe altarul lui Iehova, Dumnezeul nostru,+ așa cum este scris în lege.+ 35  Și ne-am obligat să aducem an de an la casa lui Iehova primele roade coapte ale pământului nostru,+ primele roade coapte din orice fel de pom+ 36  și să aducem la casa Dumnezeului nostru, la preoții care slujesc în casa Dumnezeului nostru,+ întâiul născut+ dintre fiii noștri și dintre animalele noastre domestice,+ așa cum este scris în lege,+ și întâiul născut din cirezile noastre și din turmele noastre.+ 37  Și să le aducem preoților, în sălile de mese+ ale casei Dumnezeului nostru, prima noastră făină integrală,+ contribuțiile noastre+ și rodul oricărui fel de pom,+ vinul nou+ și uleiul,+ iar leviților, zeciuiala din ce va produce pământul nostru,+ fiindcă leviții primesc zeciuială în toate orașele din regiunile noastre agricole. 38  Și preotul, fiul lui Aaron, să fie cu leviții atunci când leviții primesc zeciuiala. Leviții înșiși să ofere a zecea parte din această zeciuială la casa Dumnezeului nostru,+ în sălile de mese,+ la depozit. 39  Căci în sălile de mese trebuie să aducă fiii lui Israel și fiii leviților contribuția+ de cereale, vinul nou+ și uleiul. Și acolo sunt ustensilele sanctuarului, preoții care slujesc,+ portarii+ și cântăreții.+ Să nu neglijăm casa Dumnezeului nostru!+

Note de subsol

Titlul guvernatorului unei provincii din Persia.
„Adonicam“ în Ezr 2:13.
„Iorah“ în Ezr 2:18.