Matei 9:1-38

9  Atunci a urcat în barcă, a trecut pe celălalt mal și s-a dus în orașul său.+  Și iată că i-au adus un om paralizat, întins pe un pat.+ Văzându-le credința, Isus i-a zis paraliticului: „Curaj, copile! Păcatele îți sunt iertate!“+  Și iată că unii dintre scribi și-au zis: „Omul acesta blasfemiază“.+  Cunoscându-le gândurile,+ Isus a spus: „De ce gândiți lucruri rele în inimile voastre?+  De pildă, ce este mai ușor? Să zici: «Păcatele îți sunt iertate» sau să zici: «Ridică-te și umblă»?+  Totuși, ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele+ . . .“, i-a spus paraliticului: „Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă!“+  Și el s-a ridicat și a plecat acasă.  Văzând lucrul acesta, mulțimile au fost cuprinse de frică și-l glorificau pe Dumnezeu,+ care le-a dat oamenilor o asemenea autoritate.+  Apoi, plecând mai departe, Isus l-a văzut pe un om numit Matei, așezat în locul unde se încasau impozite, și i-a zis: „Urmează-mă!“+ Atunci el s-a ridicat și l-a urmat.+ 10  Mai târziu, în timp ce era întins la masă în casă,+ iată că au venit mulți încasatori de impozite și păcătoși și s-au întins la masă cu Isus și cu discipolii săi. 11  Dar, când au văzut aceasta, fariseii le-au zis discipolilor săi: „De ce mănâncă învățătorul vostru cu încasatorii de impozite și cu păcătoșii?“+ 12  Auzindu-i, el a zis: „Nu oamenii sănătoși au nevoie de doctor,+ ci bolnavii. 13  Duceți-vă și învățați ce înseamnă: «Îndurare vreau, nu jertfă!»+ Pentru că n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși“. 14  Atunci discipolii lui Ioan au venit la el și au întrebat: „De ce noi și fariseii obișnuim să postim, dar discipolii tăi nu postesc?“+ 15  Isus le-a zis: „Au prietenii mirelui motiv să jelească atâta timp cât mirele+ este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat+ de la ei și atunci vor posti.+ 16  Nimeni nu coase la un veșmânt vechi un petic de stofă nebăgat la apă, fiindcă peticul ar trage din veșmânt și ruptura s-ar face mai rea.+ 17  Nici nu se pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă se pune, burdufurile se sparg, vinul se varsă și burdufurile se strică.+ Ci vinul nou se pune în burdufuri noi și amândouă se păstrează“.+ 18  În timp ce le spunea aceste lucruri, iată că un conducător+ care se apropiase s-a plecat înaintea lui,+ zicând: „Fiica mea trebuie să fi murit deja,+ dar vino și pune-ți mâna peste ea și va reveni la viață“.+ 19  Atunci Isus s-a ridicat și l-a urmat și, la fel, discipolii săi. 20  Și iată că o femeie care de doisprezece ani suferea de o scurgere de sânge+ a venit pe la spate și i-a atins franjurii veșmântului,+ 21  fiindcă își zicea: „Doar să-i ating veșmântul și mă voi vindeca“.+ 22  Isus s-a întors și, văzând-o, a zis: „Curaj, fiică! Credința ta te-a vindecat“.+ Și din ceasul acela femeia s-a vindecat.+ 23  Când a intrat în casa conducătorului+ și a văzut flautiștii și mulțimea zgomotoasă,+ 24  Isus a zis: „Plecați de aici, căci fetița n-a murit, ci doarme!“+ Atunci ei au început să râdă de el disprețuitor.+ 25  Îndată ce mulțimea a fost scoasă afară, el a intrat și a luat-o pe fetiță de mână,+ iar ea s-a sculat.+ 26  Bineînțeles, vestea s-a răspândit în toată regiunea aceea. 27  Pe când Isus pleca de acolo, doi orbi+ l-au urmat, strigând și zicând: „Îndură-te de noi,+ Fiul lui David!“ 28  După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Isus i-a întrebat: „Credeți+ că pot să fac lucrul acesta?“ Ei i-au răspuns: „Da, Doamne“. 29  Atunci el le-a atins ochii,+ zicând: „Să vi se facă după credința voastră“. 30  Și ochii lor au început să vadă. Mai mult, Isus le-a poruncit cu tărie, zicând: „Vedeți să nu afle nimeni despre aceasta“.+ 31  Dar ei, după ce au ieșit afară, au vorbit despre el în toată regiunea aceea.+ 32  Și, pe când plecau ei, iată că i-au adus un om mut, demonizat.+ 33  După ce a fost scos demonul, mutul a vorbit.+ Iar mulțimile au rămas uimite+ și au zis: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!“ 34  Dar fariseii au zis: „Prin conducătorul demonilor scoate el demonii“.+ 35  Și Isus a străbătut toate orașele și satele, predând în sinagogile lor, predicând vestea bună despre regat și vindecând tot felul de boli și tot felul de infirmități.+ 36  Văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele,+ pentru că erau jupuite și aruncate încoace și-ncolo ca niște oi fără păstor.+ 37  Atunci le-a zis discipolilor săi: „Da, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini.+ 38  Rugați-l deci pe Stăpânul secerișului să scoată lucrători la secerișul său“.+

Note de subsol