Matei 28:1-20

28  După sabat, când se iveau zorile primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.+  Și iată că fusese un mare cutremur de pământ, căci îngerul lui Iehova coborâse din cer, se dusese acolo, rostogolise piatra și stătea pe ea.+  Înfățișarea lui era ca fulgerul,+ iar îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.+  Paznicii tremurau de frica lui și au rămas ca morți.  Dar îngerul+ le-a zis femeilor: „Nu vă temeți, căci știu că îl căutați pe Isus+ care a fost țintuit pe stâlp.  Nu mai este aici, pentru că a fost sculat din morți,+ așa cum a spus. Veniți și vedeți locul unde a fost pus.  Apoi duceți-vă repede și spuneți-le discipolilor săi că a fost sculat+ din morți. Și iată că el merge înaintea voastră în Galileea.+ Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus!“+  Părăsind repede mormântul de amintire, cu teamă și mare bucurie, ele au alergat să le dea de știre discipolilor săi.+  Și iată că Isus le-a ieșit înainte și a zis: „Pacea să fie cu voi!“ Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și s-au plecat înaintea lui. 10  Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți! Duceți-vă și istorisiți-le fraților mei,+ ca să se ducă în Galileea, și acolo mă vor vedea“. 11  În timp ce ele erau pe drum, iată că unii din corpul de gardă+ s-au dus în oraș și le-au povestit preoților principali tot ce se întâmplase. 12  Aceștia, după ce s-au adunat împreună cu bătrânii și s-au sfătuit, le-au dat soldaților suficienți arginți+ 13  și le-au zis: „Să spuneți: «Discipolii lui+ au venit noaptea și l-au furat în timp ce dormeam». 14  Și, dacă aceasta va ajunge la urechile guvernatorului, îl vom convinge noi și vă vom scăpa de orice grijă“. 15  Ei au luat arginții și au făcut cum li s-a spus. Și aceste cuvinte s-au răspândit printre iudei până în ziua de azi. 16  Cei unsprezece discipoli s-au dus în Galileea,+ la muntele unde le poruncise Isus,  17  și, când l-au văzut, s-au plecat înaintea lui, însă unii s-au îndoit.+ 18  Isus s-a apropiat și le-a vorbit, zicând: „Toată autoritatea+ mi-a fost dată în cer și pe pământ. 19  Duceți-vă deci și faceți discipoli+ din oamenii tuturor națiunilor,+ botezându-i+ în numele Tatălui,+ al Fiului+ și al spiritului sfânt,+ 20  învățându-i+ să respecte+ tot ce v-am poruncit.+ Și iată că eu sunt cu voi+ în toate zilele până la încheierea sistemului“.+

Note de subsol