Matei 27:1-66

27  Când s-a făcut dimineață, toți preoții principali și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare.+  Și, după ce l-au legat, l-au dus și l-au predat guvernatorului Pilat.+  Atunci Iuda, care îl trădase, văzând că fusese condamnat, a fost cuprins de remușcări și le-a înapoiat cei treizeci+ de arginți preoților principali și bătrânilor,  zicând: „Am păcătuit trădând un om* drept“.+ Ei au spus: „Ce ne privește? Este treaba ta!“+  El a aruncat arginții în templu și a plecat, apoi s-a dus și s-a spânzurat.+  Dar preoții principali au luat arginții și au zis: „Nu este permis să-i punem în trezoreria sacră, fiindcă sunt prețul sângelui“.  După ce au ținut sfat, au cumpărat cu ei terenul olarului ca să-i îngroape acolo pe străini.  De aceea, terenul acela s-a numit „Terenul Sângelui“+ până în ziua de azi.  Atunci s-a împlinit ce se spusese prin profetul Ieremia, care a zis: „Au luat cei treizeci de arginți,+ prețul omului căruia i-a fost pus un preț, cel căruia unii dintre fiii lui Israel i-au pus un preț, 10  și i-au dat pe terenul olarului,+ după cum îmi poruncise Iehova“. 11  Isus stătea înaintea guvernatorului. Guvernatorul l-a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?“+ Isus a răspuns: „Chiar tu o spui!“+ 12  Dar, când a fost acuzat+ de preoții principali și de bătrâni, n-a răspuns nimic.+ 13  Atunci Pilat i-a zis: „N-auzi câte mărturisesc ei împotriva ta?“+ 14  Dar el nu i-a răspuns nici măcar un cuvânt, astfel că guvernatorul s-a mirat foarte mult.+ 15  La fiecare sărbătoare, guvernatorul obișnuia să-i elibereze mulțimii un deținut, pe acela pe care-l voiau ei.+ 16  Chiar atunci aveau un deținut vestit, numit Baraba.+ 17  Deci, când erau adunați, Pilat le-a zis: „Pe care vreți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Isus, cel numit Cristos?“+ 18  Căci știa că din invidie+ îl predaseră.+ 19  Mai mult, în timp ce stătea pe scaunul de judecată, soția lui a trimis la el, zicând: „Să n-ai nimic de-a face cu acest om drept,+ pentru că astăzi am suferit mult într-un vis+ din cauza lui“. 20  Dar preoții principali și bătrânii au convins mulțimile să-l ceară pe Baraba,+ iar Isus să fie omorât. 21  Și guvernatorul le-a zis: „Pe care dintre cei doi vreți să vi-l eliberez?“ Ei au spus: „Pe Baraba“.+ 22  Pilat le-a zis: „Atunci ce să fac cu Isus, cel numit Cristos?“ Toți au spus: „Să fie țintuit pe stâlp!“+ 23  El a zis: „Bine, dar ce rău a făcut?“ Însă ei strigau și mai tare: „Să fie țintuit pe stâlp!“+ 24  Văzând că aceasta nu servea la nimic, ci se făcea doar tulburare, Pilat a luat apă+ și s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii, zicând: „Sunt nevinovat de sângele acestui om. Treaba voastră!“ 25  Dar tot poporul, răspunzând, a zis: „Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri“.+ 26  Atunci el li l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus a pus să-l biciuiască+ și l-a dat să fie țintuit pe stâlp.+ 27  Apoi soldații guvernatorului l-au dus pe Isus în palatul guvernatorului și au adunat la el toată trupa de soldați.+ 28  Și, după ce l-au dezbrăcat, l-au acoperit cu o mantie stacojie,+ 29  au împletit o coroană de spini și i-au pus-o pe cap, iar în mâna dreaptă i-au pus o trestie. Apoi, îngenunchind înaintea lui, și-au bătut joc+ de el, zicând: „Salutare, Rege al iudeilor!“+ 30  Și l-au scuipat+ și au luat trestia și au început să-l lovească peste cap. 31  După ce și-au bătut joc+ de el, i-au scos mantia, i-au pus veșmintele sale și l-au dus să-l țintuiască pe stâlp.+ 32  În timp ce ieșeau, au găsit un om născut în Cirena, pe nume Simon.+ Pe acest om l-au obligat să îndeplinească un serviciu, să ducă stâlpul de tortură. 33  Când au ajuns într-un loc numit Golgota,+ adică Locul Craniului, 34  i-au dat să bea vin amestecat cu fiere,+ dar, când l-a gustat, n-a vrut să bea.+ 35  După ce l-au țintuit pe stâlp,+ au împărțit între ei veșmintele+ aruncând sorții,+ 36  apoi s-au așezat acolo ca să-l păzească. 37  Deasupra capului i-au pus în scris învinuirea care i s-a adus: „Acesta este Isus, Regele iudeilor“.+ 38  Atunci au fost țintuiți pe stâlp împreună cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui.+ 39  Și trecătorii au început să-l insulte,+ dând din cap+ 40  și zicând: „O, tu care voiai să dărâmi templul+ și să-l construiești în trei zile, salvează-te! Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară de pe stâlpul de tortură!“+ 41  La fel, preoții principali împreună cu scribii și cu bătrânii au început și ei să-și bată joc de el, zicând:+ 42  „Pe alții i-a salvat, iar pe sine nu se poate salva! El este Regele+ lui Israel. Să coboare acum de pe stâlpul de tortură și vom crede în el!+ 43  Și-a pus încrederea în Dumnezeu. Să-l scape El+ acum dacă îl vrea, căci el a zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»“.+ 44  La fel, până și tâlharii care fuseseră țintuiți cu el pe stâlp au început să-l batjocorească.+ 45  De la ceasul al șaselea, peste toată țara s-a făcut întuneric+ până la ceasul al nouălea.+ 46  Pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, zicând: „Eli, Eli, lama sabactani?“, adică: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?“+ 47  Auzind aceasta, unii dintre cei care stăteau acolo au zis: „Omul acesta îl cheamă pe Ilie“.+ 48  Și imediat unul dintre ei a alergat, a luat un burete, l-a îmbibat cu vin acru,+ l-a înfipt într-o trestie și i-a dat să bea.+ 49  Dar ceilalți ziceau: „Lasă-l! Să vedem dacă vine Ilie să-l salveze!“+ [[Un altul a luat o suliță și i-a străpuns coasta și a ieșit sânge și apă.]]+ 50  Isus a strigat din nou cu glas tare și și-a dat spiritul.+ 51  Și iată că perdeaua+ sanctuarului s-a rupt în două, de sus până jos,+ pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat.+ 52  Mormintele de amintire s-au deschis și multe corpuri ale sfinților care adormiseră au fost aruncate afară 53  (iar unii oameni, ieșind dintre mormintele de amintire după ce el a fost sculat din morți, au intrat în orașul sfânt)+ și au fost văzute de mulți. 54  Dar centurionul și cei care îl păzeau pe Isus împreună cu el, văzând cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au temut foarte mult și au zis: „Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu!“+ 55  Și acolo erau multe femei care priveau de la distanță+ și care îl însoțiseră pe Isus din Galileea ca să-i slujească.+ 56  Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei.+ 57  Pe înserat a venit un om bogat din Arimateea, pe nume Iosif, care devenise și el discipol al lui Isus.+ 58  Acest om s-a dus la Pilat și a cerut corpul lui Isus,+ iar Pilat a poruncit să-i fie dat.+ 59  Și Iosif a luat corpul, l-a înfășurat într-o pânză de in fină și curată+ 60  și l-a pus în mormântul său de amintire nou,+ pe care îl săpase în stâncă. Și, după ce a rostogolit o piatră mare la intrarea în mormântul de amintire, a plecat.+ 61  Dar Maria Magdalena și cealaltă Marie au rămas acolo, așezate în fața mormântului.+ 62  În ziua următoare, care era după Pregătire*,+ preoții principali și fariseii s-au adunat înaintea lui Pilat 63  și au zis: „Domnule, ne-am amintit că înșelătorul acela a zis când era încă în viață: «După trei zile+ voi fi sculat din morți». 64  Poruncește să fie păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva să vină discipolii lui să-l fure+ și să zică poporului: «A fost sculat din morți!», iar această ultimă înșelătorie să fie mai rea decât prima“. 65  Pilat le-a zis: „Aveți o gardă.+ Duceți-vă și țineți mormântul sub pază cum știți!“ 66  S-au dus deci și au ținut mormântul sub pază, sigilând piatra+ și punând garda acolo.

Note de subsol

Lit. „sânge“.
Denumire care se referă la ziua dinaintea sabatului săptămânal, în timpul căreia iudeii pregăteau mâncarea pentru sabat și încheiau orice altă activitate importantă, care nu putea fi amânată până după sabat.