Matei 26:1-75

26  Când Isus a terminat de spus toate aceste cuvinte, le-a zis discipolilor săi:  „Știți că peste două zile va fi Paștele,+ iar Fiul omului va fi predat ca să fie țintuit pe stâlp“.+  Atunci preoții principali și bătrânii poporului s-au adunat în curtea marelui preot, care se numea Caiafa,+  și s-au sfătuit+ să-l prindă pe Isus prin viclenie și să-l omoare.  Totuși, ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se stârnească tulburare în popor“.+  Pe când Isus se afla în Betania,+ în casa lui Simon, leprosul,+  s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat, scump+ și a început să i-l toarne pe cap în timp ce el era întins la masă.  Văzând lucrul acesta, discipolii s-au mâniat și au zis: „Pentru ce risipa aceasta?+  Fiindcă uleiul putea să fie vândut foarte scump și să li se dea săracilor“.+ 10  Dându-și seama+ ce se petrecea, Isus le-a zis: „De ce vreți să necăjiți femeia? Pentru că ea a făcut o faptă bună față de mine.+ 11  Căci pe săraci îi aveți mereu+ cu voi, dar pe mine nu mă veți avea mereu.+ 12  Fiindcă, atunci când ea a turnat uleiul acesta parfumat pe corpul meu, a făcut-o ca să mă pregătească pentru înmormântare.+ 13  Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată această veste bună, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre amintirea ei“.+ 14  Atunci unul dintre cei doisprezece, cel numit Iuda Iscariot,+ s-a dus la preoții principali 15  și a zis: „Ce-mi dați ca să-l dau în mâinile voastre*?“+ Ei i-au stabilit treizeci de arginți.+ 16  Și, începând de atunci, el căuta o ocazie potrivită ca să-l dea în mâinile lor*.+ 17  În prima zi a Turtelor Nedospite,+ discipolii au venit la Isus, zicând: „Unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele?“+ 18  El a zis: „Duceți-vă în oraș la cutare om+ și spuneți-i: Învățătorul zice: «Timpul meu fixat este aproape; voi ține Paștele cu discipolii mei în casa ta»“.+ 19  Discipolii au făcut așa cum le-a poruncit Isus și au pregătit totul pentru Paște.+ 20  Când s-a înserat,+ el s-a întins la masă cu cei doisprezece discipoli.+ 21  În timp ce mâncau, el a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda“.+ 22  Mâhnindu-se foarte mult din cauza aceasta, fiecare l-a întrebat: „Doamne, nu sunt eu acela, nu-i așa?“+ 23  Răspunzând, el a zis: „Cel ce-și înmoaie mâna cu mine în farfurie, acela mă va trăda.+ 24  Este adevărat că Fiul omului se duce, așa cum este scris+ despre el, dar vai+ de omul prin care este trădat Fiul omului!+ Ar fi fost mai bine pentru omul acela să nu se fi născut“. 25  Drept răspuns, Iuda, care urma să-l trădeze, a zis: „Nu cumva sunt eu, Rabi?“ El i-a zis: „Tu ai spus-o“. 26  În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine+ și, după ce a rostit o binecuvântare, a frânt-o+ și le-a dat-o discipolilor, zicând: „Luați, mâncați! Aceasta reprezintă corpul meu“.+ 27  Apoi a luat și un pahar+ și, aducând mulțumiri, li l-a dat, zicând: „Beți toți din el,+ 28  căci acesta reprezintă+ «sângele+ legământului»,+ sângele meu, care trebuie să fie vărsat în folosul multora+ pentru iertarea păcatelor.+ 29  Dar vă spun că de acum înainte nicidecum nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea nou cu voi în regatul Tatălui meu“.+ 30  La sfârșit, după ce au cântat cântări de laudă,+ au ieșit spre Muntele Măslinilor.+ 31  Atunci Isus le-a zis: „Toți vă veți poticni în mine în noaptea aceasta, căci este scris: «Voi lovi păstorul și oile turmei vor fi împrăștiate».+ 32  Însă, după ce voi fi sculat din morți, voi merge înaintea voastră în Galileea“.+ 33  Dar Petru, răspunzându-i, i-a zis: „Chiar dacă toți ceilalți se vor poticni în tine, eu niciodată nu mă voi poticni!“+ 34  Isus i-a zis: „Adevărat îți spun că în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, mă vei renega de trei ori“.+ 35  Petru i-a zis: „Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nicidecum nu te voi renega!“ Toți ceilalți discipoli au spus și ei la fel.+ 36  Atunci Isus s-a dus cu ei în locul+ numit Ghetsimani și le-a zis discipolilor: „Așezați-vă aici până mă duc acolo să mă rog“.+ 37  Și, luându-i cu el pe Petru și pe cei doi fii+ ai lui Zebedei, s-a întristat și l-a cuprins o neliniște chinuitoare.+ 38  Atunci el le-a zis: „Sufletul îmi este cuprins de o întristare de moarte.+ Rămâneți aici și vegheați cu mine“.+ 39  Și, ducându-se puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ, s-a rugat+ și a zis: „Tată, dacă este cu putință, să treacă de la mine paharul+ acesta! Totuși, nu cum vreau eu,+ ci cum vrei tu“.+ 40  Apoi a venit la discipoli și i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: „N-ați putut să vegheați cu mine nici măcar un ceas?+ 41  Vegheați+ și rugați-vă+ neîncetat, ca să nu cădeți în ispită!+ Spiritul este înflăcărat, dar carnea este slabă“.+ 42  Din nou, pentru a doua oară,+ s-a dus și s-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu este cu putință ca acesta să treacă fără să-l beau, să se facă voința ta!“+ 43  Și a venit din nou și i-a găsit dormind, pentru că aveau ochii grei.+ 44  Atunci i-a lăsat și s-a dus din nou și s-a rugat a treia oară,+ rostind încă o dată aceleași cuvinte. 45  Apoi a venit la discipoli și le-a zis: „Într-un timp ca acesta voi dormiți și vă odihniți?! Iată că s-a apropiat ceasul ca Fiul omului să fie dat* în mâinile păcătoșilor!+ 46  Ridicați-vă, să mergem! Iată că trădătorul meu s-a apropiat!“+ 47  Și, în timp ce vorbea încă, iată că a venit Iuda,+ unul dintre cei doisprezece, și împreună cu el o mare mulțime cu săbii+ și cu ciomege, trimisă de preoții principali și de bătrânii poporului.+ 48  Trădătorul lui le dăduse un semn, zicând: „Cel pe care-l voi săruta, acela este. Să-l arestați!“+ 49  Și, ducându-se direct la Isus, a spus: „Salutare, Rabi!“+ și l-a sărutat+ foarte tandru. 50  Dar Isus+ i-a zis: „Prietene, de ce ești aici?“ Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus și l-au arestat.+ 51  Însă iată că unul dintre cei ce erau cu Isus și-a întins mâna și și-a scos sabia și, lovindu-l pe sclavul marelui preot, i-a tăiat urechea.+ 52  Atunci Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la loc,+ pentru că toți cei care iau sabia de sabie vor pieri.+ 53  Sau crezi că nu pot să-l rog pe Tatăl meu să-mi pună imediat la dispoziție peste douăsprezece legiuni de îngeri?+ 54  Dar atunci cum s-ar mai împlini Scripturile: că trebuie să se întâmple așa?“ 55  În ceasul acela, Isus le-a zis mulțimilor: „Ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca împotriva unui tâlhar, ca să mă prindeți?+ Zi de zi stăteam în templu+ și-i învățam pe oameni și totuși nu m-ați arestat. 56  Dar toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească lucrurile scrise de profeți“.+ Atunci toți discipolii l-au părăsit și au fugit.+ 57  Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafa,+ marele preot, unde erau adunați scribii și bătrânii.+ 58  Dar Petru l-a urmat de departe până la curtea+ marelui preot și, după ce a intrat, a stat cu servitorii casei ca să vadă ce avea să se întâmple până la urmă.+ 59  Între timp, preoții principali și întregul Sanhedrin căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-l omoare,+ 60  dar n-au găsit niciuna, deși au venit mulți martori mincinoși.+ Mai târziu au venit doi 61  și au zis: „Omul acesta a spus: «Eu pot să dărâm templul lui Dumnezeu și să-l zidesc în trei zile»“.+ 62  Atunci marele preot s-a ridicat și i-a zis: „N-ai nimic de spus? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?“+ 63  Dar Isus tăcea.+ Și marele preot i-a spus: „Pe Dumnezeul cel viu îți cer sub jurământ+ să ne spui dacă tu ești Cristosul,+ Fiul lui Dumnezeu!“ 64  Isus i-a zis:+ „Tu ai spus-o!+ Dar eu vă zic: De acum înainte+ îl veți vedea pe Fiul omului+ stând la dreapta+ puterii și venind pe norii cerului“.+ 65  Atunci marele preot și-a sfâșiat veșmintele, zicând: „A blasfemiat!+ Ce nevoie mai avem de martori?+ Iată că acum ați auzit blasfemia!+ 66  Ce părere aveți?“ Ei au răspuns: „Este vrednic de moarte!“+ 67  Atunci l-au scuipat în față+ și l-au bătut+ cu pumnii. Alții l-au pălmuit,+ 68  zicând: „Profețește-ne, Cristos!+ Cine te-a lovit?“+ 69  Petru stătea afară în curte, iar o servitoare s-a apropiat de el, zicând: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!“+ 70  Dar el a negat înaintea tuturor, zicând: „Nu știu despre ce vorbești!“ 71  După ce a ieșit la poartă, o altă servitoare l-a văzut și le-a spus celor de acolo: „Omul acesta era cu Isus Nazarineanul“.+ 72  Și el a negat din nou cu jurământ: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“+ 73  După puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru: „Cu siguranță, și tu ești unul dintre ei, fiindcă te trădează vorbirea*“.+ 74  Dar el a început să blesteme și să se jure: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“ Și imediat a cântat cocoșul.+ 75  Atunci Petru și-a amintit de cuvintele pe care le spusese Isus: „Înainte să cânte cocoșul, mă vei renega de trei ori“.+ Și, ieșind afară, a plâns amarnic.+

Note de subsol

Lit. „trădez“.
Lit. „trădeze“.
Lit. „trădat“.
Sau „dialectul“.