Matei 24:1-51

24  Isus a ieșit și a plecat de la templu, dar discipolii săi s-au apropiat ca să-i arate clădirile templului.+  Atunci el le-a zis: „Nu vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată“.+  În timp ce stătea pe Muntele Măslinilor, discipolii s-au dus la el, deoparte, și i-au zis: „Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri și care va fi semnul prezenței tale+ și al încheierii acestui sistem?“+  Răspunzând, Isus le-a zis: „Luați seama ca nimeni să nu vă inducă în eroare,+  pentru că vor veni mulți în numele meu, zicând: «Eu sunt Cristosul», și îi vor induce pe mulți în eroare.+  Veți auzi de războaie și vești despre războaie. Vedeți să nu vă îngroziți, fiindcă aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar încă nu este sfârșitul.+  Se va ridica națiune contra națiune+ și regat contra regat,+ vor fi lipsuri de alimente+ și cutremure de pământ+ dintr-un loc în altul.  Toate acestea sunt începutul durerilor.  Atunci vă vor da necazului,+ vă vor omorî+ și veți fi urâți+ de toate națiunile din cauza numelui meu.+ 10  Și atunci mulți se vor poticni,+ se vor trăda unii pe alții și se vor urî unii pe alții.+ 11  Și se vor ridica mulți profeți falși+ și îi vor induce pe mulți în eroare,+ 12  iar, din cauza înmulțirii nelegiuirii,+ iubirea celor mai mulți se va răci.+ 13  Dar cel care va persevera+ până la sfârșit, acela va fi salvat.+ 14  Această veste bună+ despre regat+ va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate națiunile.+ Și atunci va veni sfârșitul.+ 15  Când veți vedea lucrul dezgustător+ care cauzează pustiire — despre care a vorbit profetul Daniel — stând într-un loc sfânt+ (cititorul să-și folosească discernământul), 16  atunci cei din Iudeea să fugă+ la munți. 17  Cine este pe acoperișul casei să nu coboare să-și ia bunurile din casă 18  și cine este pe ogor să nu se întoarcă acasă să-și ia mantia. 19  Vai de femeile însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea!+ 20  Rugați-vă neîncetat ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în zi de sabat, 21  căci atunci va fi un necaz mare,+ cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum,+ nu, și nici nu va mai fi. 22  Și, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nicio carne n-ar fi salvată, dar, de dragul celor aleși,+ zilele acelea vor fi scurtate.+ 23  Dacă cineva vă zice atunci: «Iată! Cristosul este aici!»+ sau «Acolo!», să nu-l credeți.+ 24  Căci se vor ridica Cristoși falși+ și profeți falși+ și vor face semne mari+ și minuni ca să-i inducă în eroare, dacă s-ar putea, chiar și pe cei aleși.+ 25  Iată că v-am spus dinainte.+ 26  Dacă vi se zice: «Iată că este în pustiu!», să nu ieșiți sau «Iată că este în camerele ascunse!», să nu credeți.+ 27  Căci, așa cum iese fulgerul+ de la răsărit și strălucește până la apus, așa va fi prezența Fiului omului.+ 28  Oriunde va fi cadavrul, acolo se vor aduna acvilele.+ 29  Imediat după necazul din zilele acelea, soarele se va întuneca,+ luna+ nu-și va mai da lumina, stelele vor cădea din cer, iar puterile cerurilor vor fi zguduite.+ 30  Atunci va apărea în cer semnul Fiului omului+ și atunci toate triburile pământului se vor bate în piept tânguindu-se+ și îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare glorie.+ 31  El își va trimite îngerii cu sunet puternic de trompetă+ și ei îi vor aduna pe aleșii săi+ din cele patru vânturi,+ de la o margine la alta a cerurilor. 32  Învățați din ilustrarea despre smochin: Când mlădița lui este fragedă și îi dau frunzele, știți că vara este aproape.+ 33  Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că el este aproape, la uși.+ 34  Adevărat vă spun că această generație+ nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. 35  Cerul și pământul vor trece,+ dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece.+ 36  Iar ziua și ora+ aceea nimeni nu le știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.+ 37  Fiindcă, așa cum au fost zilele lui Noe,+ așa va fi și prezența Fiului omului.+ 38  Căci, așa cum erau oamenii în zilele acelea dinainte de potop: mâncau și beau, bărbații se căsătoreau și femeile erau date în căsătorie, până în ziua în care a intrat Noe+ în arcă,+ 39  și n-au dat atenție până a venit potopul și i-a măturat pe toți,+ așa va fi și prezența Fiului omului. 40  Atunci doi oameni vor fi pe ogor: unul va fi luat și celălalt va fi abandonat; 41  două femei vor măcina la râșniță:+ una va fi luată și cealaltă va fi abandonată.+ 42  Vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru.+ 43  Dar să știți un lucru: Dacă stăpânul casei ar fi știut la ce strajă venea hoțul,+ ar fi rămas treaz și n-ar fi lăsat să i se spargă casa. 44  De aceea, fiți și voi gata,+ pentru că Fiul omului vine la o oră la care nu vă gândiți. 45  Cine este sclavul fidel și prevăzător+ pe care stăpânul lui l-a numit peste servitorii săi ca să le dea hrană la timpul potrivit?+ 46  Fericit+ este sclavul acela dacă stăpânul lui, la venire, îl va găsi făcând așa! 47  Adevărat vă spun că-l va numi peste toate bunurile sale.+ 48  Dar, dacă sclavul acela rău zice în inima lui:+ «Stăpânul meu întârzie»+ 49  și începe să-și bată tovarășii de sclavie și mănâncă și bea cu bețivii înrăiți, 50  stăpânul sclavului aceluia va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră+ pe care n-o știe, 51  îl va pedepsi cu toată asprimea+ și îi va da partea lui cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.+

Note de subsol