Matei 23:1-39

23  Atunci Isus le-a vorbit mulțimilor și discipolilor săi,+ zicând:  „Scribii+ și fariseii s-au așezat pe scaunul lui Moise.+  De aceea, tot ce vă spun+ ei faceți și respectați, dar nu faceți după faptele lor,+ căci ei zic, dar nu fac.  Ei leagă sarcini grele și le pun pe umerii oamenilor,+ dar ei nu vor să le clintească nici măcar cu degetul.+  Toate lucrările pe care le fac, le fac ca să fie văzuți de oameni,+ căci își măresc filacteriile*+ și își lungesc franjurii+ veșmintelor.  Le place locul de seamă+ la cină, le plac scaunele din față în sinagogi,+  saluturile+ în piețe și să fie numiți Rabi de oameni.+  Dar voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru,+ în timp ce voi toți sunteți frați.  Mai mult decât atât, să nu numiți tată al vostru pe nimeni pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru,+ Cel ceresc. 10  Și să nu vă numiți «conducători»,+ pentru că unul singur este Conducătorul vostru, Cristosul. 11  Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.+ 12  Cine se înalță va fi umilit+ și cine se umilește va fi înălțat.+ 13  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților! Pentru că voi închideți+ regatul cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi+ nu intrați și nici pe cei ce se îndreaptă într-acolo nu-i lăsați să intre. 14  ——* 15  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților!+ Pentru că voi străbateți marea și uscatul ca să faceți un prozelit și, când ajunge așa, îl faceți de două ori mai bun de Gheenă decât voi. 16  Vai de voi, călăuze oarbe,+ care ziceți: «Dacă cineva jură pe templu, nu este nimic, dar, dacă cineva jură pe aurul templului, este obligat să-și țină jurământul».+ 17  Nebuni și orbi! Ce este mai mare: aurul sau templul, care a sfințit aurul?+ 18  De asemenea: «Dacă cineva jură pe altar, nu este nimic, dar, dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat să-și țină jurământul». 19  Orbilor! Ce este mai mare: darul sau altarul,+ care sfințește darul? 20  Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este pe el, 21  cine jură pe templu jură pe el și pe cel care locuiește în el,+ 22  iar cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu+ și pe cel care stă pe el. 23  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților! Pentru că voi dați zeciuială+ din mentă, din mărar și din chimen, dar neglijați lucrurile mai importante ale Legii: dreptatea,+ îndurarea+ și fidelitatea.+ Pe acestea trebuia să le faceți, însă fără să le neglijați pe celelalte. 24  Călăuze oarbe,+ care strecurați țânțarul,+ dar înghițiți cămila!+ 25  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților! Pentru că voi curățați partea din afară a paharului+ și a farfuriei, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf+ și necumpătare. 26  Fariseu orb,+ curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului+ și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată! 27  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților!+ Pentru că voi semănați cu mormintele văruite,+ care pe dinafară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de tot felul de necurății. 28  La fel și voi, pe dinafară le păreți drepți oamenilor,+ dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și nelegiuire. 29  Vai de voi, scribi și farisei, ipocriților!+ Pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți mormintele de amintire ale celor drepți+ 30  și ziceți: «Dacă am fi fost noi în zilele strămoșilor noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui profeților!»+ 31  Astfel, voi mărturisiți împotriva voastră că sunteți fiii celor care i-au ucis pe profeți.+ 32  Voi umpleți deci măsura+ strămoșilor voștri. 33  Șerpi, pui de vipere,+ cum veți fugi de judecata Gheenei?+ 34  De aceea, iată că trimit+ la voi profeți, înțelepți și învățători publici.+ Pe unii îi veți omorî+ și îi veți țintui pe stâlp, pe alții îi veți biciui+ în sinagogile voastre și îi veți persecuta din oraș în oraș, 35  ca să vină asupra voastră tot sângele celor drepți vărsat pe pământ,+ de la sângele dreptului+ Abel+ până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați ucis între sanctuar și altar.+ 36  Adevărat vă spun: Toate lucrurile acestea vor veni peste această generație.+ 37  Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeți+ și-i ucizi cu pietre+ pe cei trimiși la tine,+ de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi, cum își adună cloșca puii sub aripi!+ Dar voi n-ați vrut!+ 38  Iată! Casa+ vă este părăsită și lăsată vouă.+ 39  Căci vă spun: De acum înainte, nicidecum nu mă veți mai vedea până nu veți zice: «Binecuvântat este cel care vine în numele lui Iehova!»“+

Note de subsol

Casete care conțineau texte scripturale și pe care le purtau ca protecție.
Vezi Mt 17:21, n.s.