Matei 22:1-46

22  Răspunzând, Isus le-a vorbit din nou în ilustrări, zicând:+  „Regatul cerurilor este asemenea unui om, un rege, care a dat un ospăț de nuntă+ pentru fiul său.  El și-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitați la ospățul de nuntă,+ dar ei n-au vrut să vină.+  A trimis din nou alți sclavi,+ zicând: «Spuneți-le invitaților: „Iată că am pregătit prânzul meu;+ taurii și animalele mele îngrășate sunt înjunghiate și totul este gata. Veniți la ospățul de nuntă!“»+  Însă ei au plecat nepăsători: unul la ogorul lui, altul la negustoria lui,+  iar ceilalți au pus mâna pe sclavii lui, i-au tratat cu nerușinare și i-au omorât.+  Atunci regele s-a mâniat, și-a trimis armatele și i-a omorât pe ucigașii aceia și le-a ars orașul.+  Apoi le-a zis sclavilor săi: «Ospățul de nuntă este pregătit, dar invitații n-au fost demni de el.+  De aceea, duceți-vă pe drumurile care duc afară din oraș și invitați la ospățul de nuntă pe oricine veți găsi».+ 10  Atunci sclavii au ieșit pe drumuri și i-au adunat pe toți cei pe care i-au găsit, și răi, și buni.+ Și sala de nuntă s-a umplut cu cei întinși+ la masă. 11  Când regele a intrat să-și vadă* oaspeții, a observat acolo un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă.+ 12  Și l-a întrebat: «Prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă?»+ El a amuțit. 13  Atunci regele le-a zis slujitorilor săi: «Legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților».+ 14  Căci mulți sunt invitați, dar puțini aleși“.+ 15  Atunci fariseii au plecat și s-au sfătuit să-l prindă în capcană prin vorbele lui.+ 16  Astfel, i-au trimis la el pe discipolii lor și pe unii membri ai partidului lui Irod+ să-i zică: „Învățătorule, știm că spui adevărul, că predai calea lui Dumnezeu în adevăr și că nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la înfățișarea oamenilor.+ 17  Spune-ne deci: Ce crezi? Este permis să i se plătească impozit* Cezarului sau nu?“+ 18  Dar Isus, cunoscându-le răutatea, a zis: „De ce mă puneți la încercare, ipocriților?+ 19  Arătați-mi moneda pentru impozit“. Ei i-au adus un dinar. 20  Și el le-a zis: „Ale cui sunt chipul acesta și inscripția aceasta?“+ 21  Ei au zis: „Ale Cezarului“. Atunci el le-a zis: „Dați deci Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu“.+ 22  Când au auzit aceasta, s-au mirat și, lăsându-l, au plecat.+ 23  În ziua aceea, niște saduchei, care spun că nu există înviere, s-au apropiat de el și l-au întrebat:+ 24  „Învățătorule, Moise a zis: «Dacă un om moare fără să aibă copii, fratele său trebuie s-o ia în căsătorie pe soția lui și să-i ridice urmași fratelui său».+ 25  Iată că printre noi erau șapte frați. Primul s-a căsătorit și apoi a murit și, pentru că nu avea urmași, a lăsat-o pe soția lui fratelui său.+ 26  La fel s-a întâmplat și cu al doilea și cu al treilea și așa cu toți șapte.+ 27  Ultima dintre toți a murit femeia. 28  Deci, la înviere, soția căruia dintre cei șapte va fi ea? Pentru că toți au avut-o“.+ 29  Răspunzând, Isus le-a zis: „Greșiți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu,+ 30  fiindcă la înviere nici bărbații nu se căsătoresc, nici femeile nu sunt date în căsătorie,+ ci sunt ca îngerii din cer. 31  Iar despre învierea morților, n-ați citit ce v-a spus Dumnezeu, când a zis:+ 32  «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob»?+ El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii“.+ 33  Auzind aceasta, mulțimile au rămas uluite de învățătura sa.+ 34  Când au auzit că i-a redus la tăcere pe saduchei, fariseii s-au strâns laolaltă. 35  Și, ca să-l pună la încercare, unul dintre ei, care era un bun cunoscător al Legii,+ l-a întrebat: 36  „Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?“+ 37  El i-a zis: „«Să-l iubești pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta».+ 38  Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. 39  A doua, asemenea ei, este: «Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți».+ 40  De aceste două porunci depind toată Legea și Profeții“.+ 41  Și, în timp ce fariseii erau adunați, Isus i-a întrebat:+ 42  „Ce credeți despre Cristos? Al cui fiu este?“ Ei i-au zis: „Al lui David“.+ 43  Și el le-a zis: „Atunci cum se face că David, prin inspirație,+ îl numește «Domn», când spune: 44  «Iehova i-a zis Domnului meu: „Stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale“»?+ 45  Dacă David îl numește «Domn», cum este el fiul lui?“+ 46  Nimeni n-a putut să-i răspundă un cuvânt și, începând din ziua aceea, nimeni n-a mai îndrăznit să-i pună întrebări.+

Note de subsol

Lit. „să-și inspecteze oaspeții“.
Lit. „capitație“.