Matei 17:1-27

17  Șase zile mai târziu, Isus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus numai pe ei pe un munte înalt.+  Și a fost transfigurat înaintea lor, iar fața i-a strălucit ca soarele+ și veșmintele i-au devenit strălucitoare ca lumina.+  Și iată că le-au apărut acolo Moise și Ilie, care vorbeau cu el.+  Atunci Petru i-a zis lui Isus: „Doamne, este bine că suntem aici. Dacă vrei, voi ridica aici trei corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Ilie“.+  Pe când vorbea încă, iată că un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui și iată că din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care eu l-am aprobat!+ De el să ascultați!“+  Auzind aceasta, discipolii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat.+  Atunci Isus s-a apropiat și, atingându-i, a zis: „Ridicați-vă! Nu vă temeți!“+  Când și-au ridicat ochii, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.+  În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit, zicând: „Să nu spuneți nimănui despre această viziune, până când Fiul omului nu va fi sculat din morți“.+ 10  Dar discipolii l-au întrebat: „Atunci de ce spun scribii că mai întâi trebuie să vină Ilie?“+ 11  Răspunzând, el a zis: „Într-adevăr, Ilie vine și va restabili toate lucrurile.+ 12  Dar vă spun că Ilie a și venit și nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. La fel trebuie să sufere și Fiul omului din cauza lor“.+ 13  Atunci discipolii au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.+ 14  Pe când veneau spre mulțime,+ un om s-a apropiat de el, a îngenuncheat înaintea lui și a zis: 15  „Doamne, îndură-te de fiul meu, fiindcă este epileptic și se află într-o stare gravă: deseori cade în foc și deseori în apă.+ 16  Și l-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece“.+ 17  Răspunzând, Isus a zis: „O, generație necredincioasă și denaturată!+ Până când va trebui să rămân cu voi? Până când va trebui să vă suport? Aduceți-l aici, la mine!“ 18  Și Isus a mustrat demonul, iar acesta a ieșit din el+ și chiar din ceasul acela băiatul a fost vindecat.+ 19  Atunci discipolii s-au dus la Isus, deoparte, și au zis: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?“+ 20  El le-a zis: „Din cauza puținei voastre credințe. Căci adevărat vă spun că, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» și se va muta; și nimic nu vă va fi imposibil“.+ 21  ——* 22  În timp ce erau adunați în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat* în mâinile oamenilor+ 23  și îl vor omorî, iar a treia zi va fi sculat din morți“.+ Atunci ei s-au mâhnit foarte mult.+ 24  După ce au ajuns la Capernaum, bărbații care încasau impozitul de două drahme* s-au apropiat de Petru și l-au întrebat: „Învățătorul vostru nu plătește impozitul de două drahme?“+ 25  El a zis: „Ba da“. Totuși, când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte, zicând: „Ce crezi, Simon? De la cine primesc regii pământului taxe sau impozite*? De la fiii lor sau de la străini?“ 26  Când el a spus: „De la străini“, Isus i-a zis: „Atunci fiii sunt scutiți de impozite. 27  Dar, ca să nu-i poticnim,+ du-te la mare, aruncă undița și ia primul pește care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi o monedă de un stater*. Ia-o și dă-le-o pentru mine și pentru tine“.+

Note de subsol

Acest vers. se găsește în unele traduceri ale Bibliei, dar este omis în textul gr. al lui Westcott și Hort, care este în armonie cu majoritatea ms. gr. antice.
Lit. „trădat“.
Lit. „drahmă dublă“. Gr. ta dídrakhma.
Adică „capitație“.
Monedă echivalentă cu patru drahme. Vezi Ap 10.