Matei 16:1-28

16  Aici fariseii+ și saducheii s-au apropiat de el și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer.+  Răspunzând, el le-a zis: „[[Când se lasă seara, obișnuiți să ziceți: «Va fi vreme frumoasă, fiindcă cerul este roșu ca focul»,  iar dimineața: «Astăzi va fi vreme ploioasă, de iarnă, fiindcă cerul este roșu ca focul, dar mohorât». Înfățișarea cerului știți s-o interpretați, dar semnele timpurilor nu sunteți în stare să le interpretați.]]+  O generație rea și adulteră caută fără încetare un semn, dar nu i se va da alt semn,+ decât semnul lui Iona“.+ Apoi a plecat, lăsându-i acolo.+  Discipolii au trecut pe celălalt țărm, dar au uitat să ia pâine.+  Isus le-a zis: „Deschideți ochii și păziți-vă de plămădeala fariseilor și a saducheilor!“+  Atunci ei au început să vorbească între ei, zicând: „N-am luat pâine“.  Știind aceasta, Isus a zis: „De ce vă gândiți că n-aveți pâine, puțin credincioșilor?+  Tot nu înțelegeți? Nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați strâns?+ 10  Sau de cele șapte pâini pentru cei patru mii de oameni și câte coșuri mari ați strâns?+ 11  Cum de nu pricepeți că nu vă vorbeam despre pâine? Păziți-vă însă de plămădeala fariseilor și a saducheilor“.+ 12  Atunci au înțeles că le spusese să se păzească nu de plămădeala pâinilor, ci de învățătura+ fariseilor și a saducheilor. 13  Și, când a venit în părțile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul omului?“+ 14  Ei au zis: „Unii spun Ioan Botezătorul;+ alții, Ilie;+ iar alții, Ieremia sau unul dintre profeți“. 15  El le-a zis: „Dar voi cine spuneți că sunt?“+ 16  Răspunzând, Simon Petru a zis: „Tu ești Cristosul,+ Fiul Dumnezeului celui viu!“+ 17  Atunci Isus i-a zis: „Fericit ești tu, Simon, fiu al lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au dezvăluit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.+ 18  De asemenea, îți spun: Tu ești Petru*+ și pe această stâncă+ îmi voi zidi congregația, iar porțile Hadesului+ n-o vor birui.+ 19  Eu îți voi da cheile regatului cerurilor și tot ce vei lega pe pământ va fi deja legat în ceruri, iar tot ce vei dezlega pe pământ va fi deja dezlegat în ceruri“.+ 20  Atunci le-a poruncit cu tărie discipolilor să nu spună nimănui că el era Cristosul.+ 21  Din acel moment, Isus Cristos a început să le arate discipolilor săi că trebuie să se ducă la Ierusalim și să sufere multe lucruri din partea bătrânilor, a preoților principali și a scribilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie sculat din morți.+ 22  Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: „Fii bun cu tine însuți, Doamne! Nu vei avea deloc soarta aceasta“.+ 23  Dar, întorcându-se cu spatele, el i-a zis lui Petru: „Înapoia mea, Satan!+ Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, fiindcă n-ai gândurile lui Dumnezeu,+ ci ale oamenilor“. 24  Atunci Isus le-a zis discipolilor săi: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să se renege pe sine, să-și ia stâlpul de tortură și să mă urmeze neîncetat.+ 25  Fiindcă cine vrea să-și salveze sufletul îl va pierde, dar cine își pierde sufletul pentru mine îl va găsi.+ 26  Pentru că ce folos va avea un om dacă va câștiga întreaga lume, dar își va pierde sufletul?+ Sau ce va da un om în schimbul+ sufletului său? 27  Căci Fiul omului trebuie să vină în gloria Tatălui său cu îngerii săi și atunci îi va răsplăti fiecăruia după purtarea lui.+ 28  Adevărat vă spun că unii dintre cei ce stau aici nu vor gusta nicidecum moartea până nu-l vor vedea mai întâi pe Fiul omului venind în regatul său“.+

Note de subsol

Adică „piatră, bucată de stâncă“.