Matei 13:1-58

13  În ziua aceea, după ce a ieșit din casă, Isus stătea pe malul mării.  Și mari mulțimi s-au strâns la el, astfel că el s-a urcat într-o barcă și s-a așezat,+ iar toată mulțimea stătea în picioare pe țărm.  Atunci el le-a spus multe lucruri în ilustrări, zicând: „Iată că un semănător a ieșit să semene+  și, în timp ce semăna, unele semințe au căzut de-a lungul drumului, iar păsările au venit și le-au mâncat.+  Altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n-aveau mult pământ, și au încolțit îndată, căci pământul lor nu era adânc.+  Dar, când a răsărit soarele, au fost arse și, pentru că n-aveau rădăcină, s-au uscat.+  Altele au căzut printre spini și spinii au crescut și le-au înăbușit.+  Și altele au căzut pe pământ bun și au început să dea rod:+ una o sută, alta șaizeci și alta treizeci.+  Cine are urechi să audă!“+ 10  Și discipolii s-au apropiat și i-au zis: „De ce le vorbești în ilustrări?“+ 11  Răspunzând, el a zis: „Vouă vă este dat să înțelegeți secretele sacre+ ale regatului cerurilor, dar acelor oameni nu le este dat.+ 12  Căci celui ce are i se va mai da și va avea din belșug,+ dar celui ce n-are i se va lua chiar și ce are.+ 13  De aceea le vorbesc în ilustrări, pentru că, deși privesc, privesc în zadar și, deși aud, aud în zadar și nu înțeleg.+ 14  Și cu ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice: «Auzind, veți auzi, dar nicidecum nu veți înțelege și, privind, veți privi, dar nicidecum nu veți vedea.+ 15  Căci inima acestui popor a ajuns insensibilă*, au auzit cu urechile, dar au rămas indiferenți, și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă, iar eu să-i vindec».+ 16  Totuși, fericiți sunt ochii voștri+ că văd și urechile voastre că aud. 17  Căci adevărat vă spun că mulți profeți+ și oameni drepți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, dar nu le-au văzut,+ și să audă lucrurile pe care le auziți voi, dar nu le-au auzit.+ 18  Ascultați ilustrarea despre semănător.+ 19  Când cineva aude cuvântul despre regat, dar nu-l înțelege, vine cel rău+ și fură ce i-a fost semănat în inimă. Aceasta este cea semănată de-a lungul drumului. 20  Cât despre cea semănată pe locuri stâncoase, aceasta este cel ce aude cuvântul și îl primește imediat cu bucurie.+ 21  Dar, fiindcă nu are rădăcină în el, rămâne doar pentru un timp și, când vine un necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, imediat se poticnește.+ 22  Cât despre cea semănată printre spini, aceasta este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările acestui sistem+ și puterea amăgitoare a bogățiilor înăbușă cuvântul și el ajunge neroditor.+ 23  Cât despre cea semănată în pământ bun, aceasta este cel ce aude cuvântul și îl înțelege, cel ce dă rod și produce: unul o sută, altul șaizeci și altul treizeci“.+ 24  El le-a prezentat o altă ilustrare, zicând: „Regatul cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânță bună în ogorul lui.+ 25  În timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină în mijlocul grâului și a plecat. 26  Când planta a încolțit și a dat rod, a apărut și neghina. 27  Sclavii stăpânului casei s-au apropiat și l-au întrebat: «Stăpâne, n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău?+ Atunci cum de are neghină?»+ 28  El le-a răspuns: «Un dușman, un om, a făcut aceasta».+ Și ei i-au zis: «Atunci vrei să ieșim și s-o strângem?» 29  El a spus: «Nu, ca nu cumva, strângând neghina, să smulgeți din rădăcină și grâul odată cu ea. 30  Lăsați-le să crească împreună până la seceriș și la vremea secerișului le voi spune secerătorilor: Strângeți mai întâi neghina și legați-o în snopi ca să fie arsă,+ apoi duceți-vă să strângeți grâul în hambarul meu»“.+ 31  El le-a prezentat o altă ilustrare,+ zicând: „Regatul cerurilor este asemenea unui grăunte de muștar+ pe care un om l-a luat și l-a semănat în ogorul lui. 32  Acesta este cea mai mică dintre toate semințele, dar, după ce a crescut, este cea mai mare dintre verdețuri și se face pom, astfel că păsările cerului+ vin și se adăpostesc în ramurile lui“.+ 33  El le-a spus o altă ilustrare: „Regatul cerurilor este asemenea plămădelii+ pe care o femeie a luat-o și a ascuns-o în trei măsuri mari de făină, până a dospit toată“. 34  Isus le-a spus mulțimilor toate aceste lucruri în ilustrări. Într-adevăr, nu le vorbea fără ilustrări,+ 35  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul care a zis: „Îmi voi deschide gura în ilustrări și voi vesti lucruri ascunse de la întemeierea lumii“.+ 36  După ce le-a dat drumul mulțimilor, a intrat în casă, iar discipolii săi au venit la el și au zis: „Explică-ne ilustrarea despre neghina din ogor“. 37  Atunci el a zis: „Semănătorul seminței bune este Fiul omului; 38  ogorul este lumea;+ cât despre sămânța bună, aceștia sunt fiii regatului, iar neghina sunt fiii celui rău;+ 39  dușmanul care a semănat-o este Diavolul.+ Secerișul+ este încheierea unui sistem,+ iar secerătorii sunt îngerii. 40  Așa cum neghina este strânsă și arsă în foc, tot așa va fi și la încheierea sistemului.+ 41  Fiul omului îi va trimite pe îngerii săi și ei vor strânge din regatul său toate lucrurile care poticnesc+ și pe cei care comit nelegiuire 42  și îi vor arunca în cuptorul de foc.+ Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.+ 43  În acel timp, cei drepți vor străluci+ ca soarele+ în regatul Tatălui lor. Cine are urechi să audă!+ 44  Regatul cerurilor este asemenea unei comori ascunse într-un câmp, pe care un om a găsit-o și a ascuns-o. Apoi, de bucurie, se duce și vinde+ tot ce are și cumpără câmpul acela.+ 45  Regatul cerurilor este și asemenea unui negustor voiajor care caută perle scumpe. 46  Când a găsit o perlă de mare valoare,+ a plecat, a vândut imediat tot ce avea și a cumpărat-o.+ 47  Regatul cerurilor este și asemenea unui năvod aruncat în mare, care adună tot felul de pești.+ 48  Când s-a umplut, pescarii l-au tras la țărm și, așezându-se, i-au strâns pe cei buni+ în vase, iar pe cei răi+ i-au aruncat. 49  Așa va fi la încheierea acestui sistem: îngerii vor ieși și îi vor separa pe cei răi+ din mijlocul celor drepți+ 50  și îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.+ 51  Ați înțeles toate aceste lucruri?“ Ei i-au zis: „Da“. 52  Atunci el le-a spus: „De aceea, orice învățător public, după ce a fost instruit cu privire la regatul cerurilor,+ este asemenea unui om, stăpânul unei case, care scoate din tezaurul său lucruri noi și vechi“.+ 53  Când Isus a terminat de spus aceste ilustrări, a plecat de acolo. 54  Și, după ce a venit în regiunea sa natală,+ a început să-i învețe în sinagoga lor,+ iar ei erau uluiți și ziceau: „De unde a primit acest om o asemenea înțelepciune și asemenea lucrări de putere? 55  Nu este el fiul tâmplarului?+ Nu se numește mama lui Maria, iar frații lui, Iacov, Iosif, Simon și Iuda? 56  Și surorile lui, nu sunt toate cu noi?+ Atunci de unde are acest om toate acestea?“+ 57  Și se poticneau din cauza lui.+ Dar Isus le-a zis: „Profetul nu este disprețuit decât în patria și în casa lui“.+ 58  Și nu a făcut multe lucrări de putere acolo din cauza necredinței lor.+

Note de subsol

Lit. „s-a îngrășat“.