Matei 12:1-50

12  În timpul acela, Isus a trecut în sabat prin lanurile de grâu.+ Discipolilor săi li s-a făcut foame și au început să smulgă spice și să mănânce.+  Văzând aceasta, fariseii i-au zis:+ „Uite că discipolii tăi fac ce nu este permis să se facă în sabat“.+  El le-a zis: „N-ați citit ce a făcut David când lui și bărbaților care erau cu el li s-a făcut foame?+  Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și cum au mâncat pâinile de prezentare,+ ceea ce nici lui nu-i era permis+ să mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților?+  Sau n-ați citit în Lege+ că în zilele de sabat preoții profanează sabatul în templu și rămân totuși nevinovați?+  Dar vă spun că aici este unul mai mare decât templul.+  Totuși, dacă ați fi înțeles ce înseamnă: «Îndurare vreau,+ nu jertfă»,+ nu i-ați fi condamnat pe cei nevinovați.  Pentru că Fiul omului este Domn al sabatului“.+  După ce a plecat de acolo, s-a dus în sinagoga lor. 10  Și iată că acolo era un om cu o mână uscată.+ Atunci ei l-au întrebat: „Este permis să vindeci în sabat?“, ca să-l poată acuza.+ 11  El le-a zis: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i cade într-o groapă+ în sabat, n-o apucă și n-o scoate afară?+ 12  Cu cât deci este mai de preț un om decât o oaie!+ De aceea este permis să faci bine în sabat“. 13  Atunci i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!“ El a întins-o și ea i s-a vindecat, s-a făcut sănătoasă ca mâna cealaltă.+ 14  Dar fariseii au ieșit și s-au sfătuit împotriva lui ca să-l omoare.+ 15  Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo. Și mulți l-au urmat, iar el i-a vindecat pe toți,+ 16  însă le-a poruncit cu tărie să nu dezvăluie cine este,+ 17  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia, care a zis: 18  „Iată! Slujitorul meu+ pe care l-am ales, cel iubit de mine,+ pe care sufletul meu l-a aprobat! Voi pune spiritul meu peste el+ și el va face națiunile să înțeleagă ce este dreptatea. 19  El nu se va certa,+ nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe drumurile mari. 20  El nu va zdrobi trestia frântă și nu va stinge fitilul care fumegă,+ până nu va face să triumfe dreptatea.+ 21  Și națiunile vor spera în numele său“.+ 22  Atunci i-au adus un bărbat demonizat, orb și mut. El l-a vindecat, iar mutul vorbea și vedea. 23  Și toate mulțimile erau uluite și ziceau:+ „Nu cumva acesta este Fiul lui David?“+ 24  Auzind aceasta, fariseii au zis: „Omul acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebub, conducătorul demonilor“.+ 25  Cunoscându-le gândurile,+ el le-a zis: „Orice regat dezbinat împotriva lui însuși este pustiit+ și orice oraș sau casă dezbinată împotriva ei înseși nu va dăinui. 26  Tot așa, dacă Satan îl scoate afară pe Satan, el s-a dezbinat împotriva lui însuși. Și cum va dăinui regatul lui? 27  Iar, dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub,+ fiii voștri cu ajutorul cui îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28  Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, regatul lui Dumnezeu a venit peste voi.+ 29  Sau cum poate cineva să pătrundă în casa unui om puternic și să pună mâna pe bunurile lui dacă nu-l leagă mai întâi pe omul acela puternic? Abia apoi îi va jefui casa.+ 30  Cine nu este de partea mea este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește.+ 31  De aceea, vă spun: Orice fel de păcat și de blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva spiritului nu se va ierta.+ 32  De pildă, celui care spune un cuvânt împotriva Fiului omului i se va ierta,+ dar celui care vorbește împotriva spiritului sfânt nu i se va ierta nici în acest sistem, nici în cel viitor.+ 33  Sau faceți ca pomul să fie bun și rodul lui bun, sau faceți ca pomul să fie rău și rodul lui rău, pentru că pomul se cunoaște după rodul lui.+ 34  Pui de vipere,+ cum puteți să spuneți lucruri bune, când sunteți răi?+ Căci din plinătatea inimii vorbește gura.+ 35  Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul lui bun,+ dar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul lui rău.+ 36  Vă spun că oamenii vor da socoteală+ în Ziua Judecății de orice cuvânt nefolositor pe care-l rostesc, 37  fiindcă prin cuvintele tale vei fi declarat drept și prin cuvintele tale vei fi condamnat“.+ 38  Atunci unii dintre scribi și farisei i-au răspuns, zicând: „Învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine“.+ 39  Răspunzând, el le-a zis: „O generație rea și adulteră+ caută fără încetare un semn, dar nu i se va da alt semn, decât semnul profetului Iona.+ 40  Căci, așa cum Iona+ a fost în pântecele peștelui uriaș trei zile și trei nopți, tot așa Fiul omului+ va fi în inima pământului+ trei zile și trei nopți.+ 41  Bărbații din Ninive se vor scula la judecată împreună cu această generație+ și o vor condamna,+ pentru că ei s-au căit la predicarea lui Iona,+ dar iată că aici este unul mai mare decât Iona. 42  Regina sudului+ va fi sculată din morți la judecată împreună cu această generație și o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon, dar iată că aici este unul mai mare decât Solomon.+ 43  Când un spirit necurat iese dintr-un om, el cutreieră prin locuri aride în căutarea unui loc de odihnă, dar nu-l găsește.+ 44  Atunci el zice: «Mă voi întoarce la casa mea, din care am ieșit». Și, la venire, o găsește goală, măturată și împodobită. 45  Atunci se duce și ia cu el alte șapte spirite mai rele decât el+ și, după ce intră, locuiesc acolo. Și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.+ Așa se va întâmpla și cu această generație rea“.+ 46  Pe când le vorbea încă mulțimilor, iată că mama și frații+ săi s-au oprit afară, căutând să-i vorbească. 47  Cineva i-a zis atunci: „Iată că mama ta și frații tăi stau afară și caută să-ți vorbească“. 48  Răspunzând, el i-a zis celui care îi vorbea: „Cine este mama mea și cine sunt frații mei?“+ 49  Și, întinzându-și mâna spre discipolii săi, a zis: „Iată! Mama mea și frații mei!+ 50  Fiindcă, cine face voința Tatălui meu care este în cer, acela îmi este frate, soră și mamă“.

Note de subsol