Matei 11:1-30

11  Când a terminat de dat instrucțiuni celor doisprezece discipoli ai săi, Isus a plecat de acolo ca să-i învețe pe oameni și să predice în orașele lor.+  Dar Ioan, auzind în temniță+ despre lucrările lui Cristos, a trimis vorbă prin discipolii lui  și i-a zis: „Tu ești Cel care vine sau să așteptăm pe altul?“+  Răspunzând, Isus le-a zis: „Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce auziți și vedeți:  Orbii văd din nou+ și ologii+ umblă, leproșii+ sunt curățați și surzii+ aud, iar morții+ sunt sculați și săracilor li se anunță vestea bună.+  Fericit este cel care nu găsește motiv de poticnire în mine“.+  Pe când se duceau ei, Isus a început să le spună mulțimilor despre Ioan: „Ce-ați ieșit să vedeți în pustiu?+ O trestie legănată de vânt?+  Ce-ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că aceia care poartă haine moi sunt în casele regilor.+  Atunci de ce-ați ieșit? Ca să vedeți un profet? Da, vă spun, mult mai mult decât un profet.+ 10  El este cel despre care s-a scris: «Iată că eu îl trimit înaintea feței tale pe mesagerul meu, care va pregăti calea înaintea ta!»+ 11  Adevărat vă spun că printre cei născuți din femei+ nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, dar cel mai mic în regatul+ cerurilor este mai mare decât el. 12  Și, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, regatul cerurilor este ținta pe care oamenii se străduiesc s-o atingă, iar cei care se străduiesc din răsputeri pun mâna pe el.+ 13  Pentru că toți, Profeții și Legea, au profețit până la Ioan.+ 14  Și, dacă vreți să acceptați: El este «Ilie care trebuia să vină».+ 15  Cine are urechi să audă!+ 16  Cu cine voi compara această generație?+ Ea se aseamănă cu niște copilași care stau în piețe și strigă la tovarășii lor de joacă,+ 17  zicând: «V-am cântat din flaut, dar n-ați dansat, ne-am jelit, dar nu v-ați bătut în piept de durere».+ 18  Tot așa, Ioan a venit fără să mănânce și fără să bea,+ totuși oamenii zic: «Are demon!» 19  Fiul omului a venit mâncând și bând,+ însă oamenii zic: «Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al încasatorilor de impozite și al păcătoșilor!»+ Totuși, înțelepciunea este dovedită dreaptă de lucrările ei“.+ 20  Atunci el a început să mustre orașele în care fuseseră făcute majoritatea lucrărilor sale de putere, pentru că nu se căiseră:+ 21  „Vai de tine, Corazin! Vai de tine, Betsaida!+ Căci, dacă lucrările de putere care s-au făcut în voi s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, ele s-ar fi căit de mult în pânză de sac și în cenușă.+ 22  De aceea, vă spun că va fi mai ușor pentru Tir și Sidon în Ziua Judecății+ decât pentru voi.+ 23  Și tu, Capernaum,+ vei fi oare înălțat până la cer? Până în Hades+ vei coborî!+ Căci, dacă lucrările de putere care s-au făcut în tine s-ar fi făcut în Sodoma, ea ar fi rămas până în ziua de azi. 24  De aceea, vă spun că va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei în Ziua Judecății decât pentru tine“.+ 25  Atunci Isus a mai zis: „Te laud în public, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de înțelepți și de învățați și le-ai dezvăluit copilașilor.+ 26  Da, Tată, pentru că ai găsit de cuviință să faci așa. 27  Toate lucrurile mi-au fost încredințate de Tatăl meu.+ Nimeni nu-l cunoaște deplin pe Fiul în afară de Tatăl+ și nimeni nu-l cunoaște deplin pe Tatăl în afară de Fiul și de acela căruia Fiul vrea să i-l dezvăluie.+ 28  Veniți la mine, voi, toți care trudiți și sunteți împovărați,+ și eu vă voi înviora! 29  Luați jugul+ meu asupra voastră și învățați de la mine,+ căci eu sunt blând+ și am o inimă umilă, și veți găsi înviorare+ pentru sufletele voastre. 30  Pentru că jugul meu este plăcut și sarcina mea, ușoară“.+

Note de subsol